Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Hlava třetí Ústavy (Moc výkonná) - čl. 54 – 66 Ústavy
Prezident republiky Hlava třetí Ústavy (Moc výkonná) - čl. 54 – 66 Ústavy - hlava státu (čl. 54 odst. 1 Ústavy) - reprezentativní úloha (ČR je parlamentní republika) - poměrně silné postavení v některých pravomocech (to se týká zejména nekontrasignačních pravomocí prezidenta) Volitelný: bezúhonný občan ČR, který již dosáhl věku 40 let Prezident volen - prostřednictvím přímé volby - na funkční období 5 let - maximálně dvakrát po sobě Prezident není z výkonu funkce odpovědný (čl. 54/3 Ústavy) (za výkon kontrasignačních pravomocí odpovídá vláda) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Prezident se ujímá funkce složením slibu
Prezident republiky Prezident se ujímá funkce složením slibu při odmítnutí slibu či jeho složení s výhradou se hledí na prezidenta, jako by nebyl zvolen (čl. 60 Ústavy) Část kompetencí prezidenta může převzít předseda vlády a předseda PS (nebo předseda Senátu) (čl. 66 Ústavy) To je možné v situaci, kdy: a) funkce prezidenta není obsazena b) prezident není způsobilý vykonávat svůj mandát a zároveň se na tom usnesení komor prezident se může obrátit na ÚS, aby usnesení zrušil JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Hmotněprávní exempce prezidenta republiky
Prezident republiky Hmotněprávní exempce prezidenta republiky po dobu výkonu funkce nelze jej zadržet ani stíhat pro trestný čin či jiný delikt (omezení přinesl ústavní zákon č. 71/2012 Sb.) Ústavní žaloba na prezidenta (čl. 65 Ústavy) - může podat pouze Senát ČR se souhlasem PS a) pro velezradu (jednání proti svrchovanosti a celistvosti republiky či jejímu demokratickému řádu) b) pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku - rozhoduje o ní Ústavní soud v rámci zvláštního procesu - sankcí pouze ztráta úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Přímá volba prezidenta republiky
Prezident republiky Přímá volba prezidenta republiky všeobecné, přímé a tajné volby (právo volit občané od 18 let) dvoukolové volby (obdobně jako u voleb do Senátu) již v 1. kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu platných hlasů do 14 dní druhé kolo, postupují dva kandidáti s nejvíce hlasy kandidáta musí navrhnout 10 senátorů, 20 poslanců nebo občanů ČR s právem volit prezidenta JUDr. Petr Čechák, Ph.D.,

6 Kontrasignační pravomoci prezidenta
Prezident republiky Kontrasignační pravomoci prezidenta - podmínkou platnosti spolupodpis předsedy vlády (za výkon těchto pravomocí odpovídá vláda) Výčet v čl. 63 odst. 1 Ústavy – další může založit běžný zákon a) prezident zastupuje stát navenek (přijímá cizí a pověřuje naše vyslance, vede za ČR politická jednání) b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (tuto pravomoc může přenést na vlády či jednotlivého jejího člena) c) je vrchním velitelem ozbrojených sil (jmenuje a povyšuje generály, schvaluje vojenské řády aj.) d) vyhlašuje volby do PS a do Senátu e) jmenuje soudce g) abolice - trestní stíhání nezačne, popř. nepokračuje (má povahu individuální milosti) f) vyhlašuje amnestii (má povahu „kolektivní“ milosti) JUDr. Petr Čechák, Ph.D.,

7 Nekontrasignační pravomoci prezidenta
Prezident republiky Nekontrasignační pravomoci prezidenta - vykonává prezident republiky na základě svého uvážení (není zde podmínka návrhu nebo spolupodpisu) Taxativní výčet v čl. 62 Ústavy a) jmenuje předsedu a členy vlády, odvolává přijímá demisi vlády a jednotlivých jejích členů b) svolává PS – do 30 dnů od voleb c) rozpouští PS, jsou-li splněny podmínky, d) vládu v demisi pověřuje prozatímním výkonem funkce e) jmenuje soudce ÚS, předs. a místopředs. NS a NSS f) agraciace - odpuštění či zmírnění trestu ulož. soudem rehabilitace - zahlazení odsouzení g) podepisuje zákony, příp. je vrací Parlamentu h) jmenuje prezidenta a viceprezidenta NKÚ i) jmenuje členy Bankovní rady ČNB JUDr. Petr Čechák, Ph.D.,


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO Prezident republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google