Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha marketingu v řízení podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha marketingu v řízení podniku"— Transkript prezentace:

1 Úloha marketingu v řízení podniku
Nová (digitální) ekonomika jako východiska pro pochopení MŘP

2 Co je marketing? Marketing není jenom barevný leták, ale komplexní, navazující, žijící proces , zahrnující výzkum trhu a potřeb zákazníků, implementaci výsledků VaV, řízení znalostí a informací, plánování, vytváření strategií (produktových, cenových, komunikačních, distribučních) pro úspěšný prodej a ziskovost firmy.

3 Co je marketing - definice
Marketing je způsob, jak sladit to, co potřebuje a chce vnější svět ( zákazník) s posláním, cíli a zdroji podniku/ organizace. Marketing je manažerský proces zodpovědný za identifikaci, předvídání a ziskové uspokojování potřeb, požadavků a přání dnešních i budoucích zákazníků, vytváření myšlenek, služeb nebo produktů, které tyto potřeby a přání naplňují. Úspěšný marketing znamená mít správný produkt na správném místě ve správný čas za správnou cenu za podpory přiměřené komunikace – tedy jistoty, že je zákazník o výhodách produktu informován. Marketing mezi podniky lze definovat jako všechny činnosti, které jsou zaměřeny na marketing produktů pro organizace (podnikatelské, vládní, distribuční), s cílem jejich opakovaného nákupu nebo užití k výrobě spotřebních produktů, produktů pro další výrobu nebo pro usnadnění podnikatelských činností

4 Marketing a jeho vymezení
Marketing jako kultura : stojí zákazník v centru pozornosti firmy ? Marketing jako strategie : strategické cílení firemního úsilí pomocí segmentace trhu tak, aby byly marketingové aktivity co nejefektivnější. Marketing jako taktika : marketingový mix 4C Pomocí marketingu lze odpovědět na otázky typu: jaké produkty, za jakou cenu, kde a jakým zákazníkům je nabídnout, jaká jsou jejich očekávání, potřeby a přání či jakou komunikaci s nimi zvolit, aby byla co nejefektivnější. „Buďme měřítkem kvality. Někteří lidé nejsou zvyklí na prostředí, kde se dokonalost očekává.“ „Tlačítka na obrazovce jsme udělali tak lákavá, že máte chuť je olíznout.“ „Chci rozezvučet vesmír.“ „Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“ „Pracujte jen s génii, idioty vyhoďte!“

5 Marketing je o uspokojování potřeb
Marketing se týká uspokojování potřeb různých zájmových skupin, zainteresovaných osob – spotřebitelů, prodejců, investorů firmy, zaměstnanců, státu, menšin … Kdo je vlastně zákazník pro Vaši organizaci a kdo je spotřebitel ?

6 Marketing je o vytváření konkurenční výhody
Produkt poskytuje výhodu, jestliže uspokojí potřebu nebo přání. Pro úspěšný marketing je nutno vytvářet produkty, které poskytují výhody důležité pro zákazníky. Základním úkolem marketingu je identifikovat, jaké výhody lidé hledají a přijít s produktem, který tyto výhody poskytuje a zároveň spotřebitele přesvědčí, že je lepší než produkt konkurence – tím jim usnadní rozhodnutí pro koupi.

7 Nová ekonomika „Nová ekonomika“ je pojem, který souvisí i s celospolečenskými změnami v kulturní, hospodářské, ekonomické a zejména politické oblasti (pád „železné opony“, rozšiřování Evropské Unie, konec komunistických režimů apod. ). Systémový synergický proces konvergující k úplné závislosti všech ekonomických subjektů na fenoménu ICT nebo-li Information and Communication Technologies. Představuje komplex technických, softwarových a komunikačních prostředků pro získávání, zpracování, vyhodnocení, uchování a prezentaci informací. Nová ekonomika je spjata s pojmy „globalizace“, „inovace“, „internet“, „znalosti“ a úkolem podniků je nejen tyto rozsáhlé a rychlé změny sledovat a vnímat, ale také na ně reagovat pomocí nových nástrojů a metod managementu – marketingu, obchodu, logistiky …..

8 Nová ekonomika – dva propojené světy
Hmotný svět atomů - svět budov, automobilů, spotřebního zboží, jaderných elektráren…. Nehmotný svět bitů - počítačový softwaru, televizní vysílání,iPhone, internet, informací ….. Budovy, automobily, elektrárny … existují mimo jiné i díky informacím - spoustě informací. Jde o technologické a výrobní předpisy stejně jako o informace ekonomického charakteru: údaje o poptávce a nabídce určují cenu, jiná data řídí logistiku, výrobní termíny, propojují výrobu s prodejem, marketingem a účetnictvím… Změní-li se způsob nakládání s těmito daty, změní se také odpovídající objekty hmotného světa, protože ten se informacemi řídí. Revoluce ve druhém světě - a ona neustále probíhá - se nevyhnutelně promítá do světa prvního.

9 Nová ekonomika – stroje mluví se stroji
Ať podnikáme v jakémkoli oboru, jeho pravidla jsou plně diktována pravidly světa bitů, tedy digitálních informací. Již dnes je zabudováno výrazně více mikroprocesorů v nepočítačových zařízeních než v počítačích. O jakých zařízeních to je řeč? - číslicově řízené stroje a výrobní linky, automobily, domácí spotřební elektronika (pračky, ledničky), mobilní telefony, navigace... Jádrem všech těchto přístrojů a zařízení jsou malé vestavěné počítače. A ty se mohou připojit k Internetu a komunikovat mezi sebou. Zakladatel Internetu Christian Huitema ve své knize A bůh stvořil Internet píše: “Bude vám nepochybně připadat zcela přirozené, když od vašeho psacího stolu zapnete automatickou pračku nebo zkontrolujete zásoby v lednici. Vaše auto samo bude moci zavolat do opravny, že už potřebuje vyměnit brzdové destičky…

10 Nová ekonomika - význam pro firmy
Nejedná se pouze o technologickou, spotřebitelskou, ale také o ekonomickou revoluci - masivní komunikace strojů se stroji vede k výrazně vyšší efektivitě. Firmy, které takové systémy využívají, snižují své provozní náklady, vyrábějí standardnější produkty, využívají aktuální informace... Lidé jsou zprošťováni rutinní netvůrčí práce a mohou se o to více věnovat kvalitním službám s přidanou hodnotou. Tato aktivita však vyžaduje řízení organizace, resp. lidské činnosti obecně, na bázi využití znalostí jako nového produktivního ekonomického zdroje (znalostní management). V současném rychle se měnícím světě jsou informace, inovace a řízení znalostí nejdůležitějšími komoditami organizací, které chtějí předběhnout konkurenci a uspět ve složitých tržních podmínkách v domácím i zahraničním prostředí.

11 Globalizace – přístup k informacím, technologie
Konkurenčními trendy současnosti jsou integrace (propojení) znalostí, výsledků VaV s inovacemi, modernizace, digitalizace , vzdělanost a kvalifikace, znalostní management, rychlost, flexibilita kreativita (tvořivost). Dnes již nejde o to, vyrovnat se konkurenci ve výrobě srovnatelným výrobkem, ale být zvláštní, originální, jiný než všichni ostatní, mít strategickou vizi. Bylo-li kýženým cílem podniku až doposud dosáhnout vnitřní stability, heslem současnosti je změna. Konkurenceschopnost je jako dostih. Nejde v něm o to běžet dnes rychleji, než jste běželi včera. Jde o to běžet rychleji než všichni ostatní. (př. profesionální kosmetika – krém s výtažkem z kaviáru AINHOA ….NIVEA, EUCERIN – medicínská péče o krásnou pleť ….)

12 Nejčastější pojmy v oblasti e-businessu
Pro novou ekonomiku je charakteristická často používaná předpona "e", respektive přívlastek "elektronický". Mezi nejčastěji používaná spojení patří : e-business (elektronická komunikace v podnikání a obchodování), e-commerce ( konečné aktivity elektronického obchodování), e-selling (zaměřený na nabídku a prodej), e-buying (zaměřený na nákupní aktivity) e-procurement (elektronické prostředí), e-SCM (elektronické řízení dodavatelského řetězce), e-marketing (elektronický marketing), e-payments (elektronické platby) , e-HRM (elektronické řízení lidských zdrojů), e-learning (elektronické vzdělávání), e-gambling (elektronické hraní zábavných her) , e-government (elektronické služby státní správy)………

13 Funkce internetu a jejich význam pro firmy
Funkce informačně-katalogizační - průvodce každodenními informacemi (doprava, ceny, programy kin a divadel, zábava, cenová porovnání, blogy,komunikace). Funkce marketingového média – nosič informací , funkce komunikačního média - oboustranná komunikace, reklama, podpora prodeje Funkce informačně-katalogizační – být vidět ( vlastní www prezentace, umístění ve vyhledávačích …) Funkce marketingového média, funkce komunikačního média – inzertní servery (AAA poptávka, Anonce)…, bannery, directmail, video, vzkaz do profilu, sponzor služby ….

14 Funkce internetu a jejich význam pro firmy
Funkce prodejního kanálu - prostorově neomezené teritoriální obchodování Funkce nástroje změny životního stylu - lidé jsou konfrontováni s novými životními styly, návyky, touží po věcech a hodnotách, které nejsou v daném místě k dispozici Funkce prodejního kanálu – prezentace, nabídka, poptávka v cizojazyčných verzích Funkce nástroje změny životního stylu – dle jednotlivých odvětví podnikání. Změna vzhledu, stravování, nákupní zvyklosti, design výrobků, práce, partnera, volný čas

15 Atributy filosofie internetového věku - opatření
Zákazníci jsou mnohem lépe informováni , než kdykoliv předtím – jakoukoli informaci (o produktu, firmě, službě) si mohou vyhledat na internetu nebo na sociálních sítích a umí s informacemi pracovat . Konkurenti dokáží kopírovat nové výrobky a služby stále snadněji a rychleji, čímž snižují návratnost investic inovací (ROI), konkurenční výhody tak mají mnohem kratší dobu trvání Informační věk vytváří hyperkonkurenční prostředí – ve firmě je nutno řídit znalosti, pracovat s informacemi, znát výsledky VaV, znát konkurenci, PPO z. stále inovovat , zapojit se do sítí (KLASTRŮ), využívat strategických programů (Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020) „Kdo chce kupředu, musí se učit“ P. Senge

16 Marketing v nové ekonomice
Marketing a jeho nástroje reaguje na tyto dynamické procesy změnou svého paradigmatu. Výsledkem je zacílení marketingových nástrojů na zákazníka, na zákaznickou spokojenost, na navázání co nejužších vztahů s individuálním zákazníkem, na maximalizaci hodnoty pro zákazníka. Tento vývoj marketingu směrem k marketingu vztahů je označován jako relační marketing. Od maloobchodu se přistupuje k individuálnímu řešení PPO individuálních zákazníků – „výrobky a služby šité na míru“. Klasická východiska pojetí Marketing 90. let Marketing počátku 21.stol. na instituce na chování subjektů na informace na různé funkce marketingu na strategická a operativní rozhodnutí na vztahy na různé vlastnosti produktu na situaci na proces

17 Hlavní změny v myšlení marketérů a managementu
Ve firmě už na zákazníka nemyslí jen obchodní a marketingový útvar, ale každý zaměstnanec. Firmy se přestávají organizovat podle výrobků, ale podle zákaznických segmentů (péče pro nejmenší, péče pro ženy, péče pro muže, péče o seniory …) Firmy přestávají provádět vše vlastními silami, stále více zboží a služeb kupují od jiných firem – přestávají spolupracovat s mnoha dodavateli, ale s menším množstvím navazují úzká partnerství – akvizice, fúze Hmotná aktiva ztrácejí význam – přesouvá se k nehmotným marketingovým aktivům (hodnota značky - Nestlé, nadnárodní mocnost, koupila britskou Rowntree (Kit Kat, After Eight a Polo mints a další cukrovinky) za 4,5 miliard dolarů což byl více než pětinásobek hodnoty hmotného majetku, zákaznické základny, věrnosti distribučních kanálů… Firmy stále méně trvají na ziskovosti každé transakce, pracují s dlouhodobou hodnotou pro zákazníka

18 Špatné, dobré vynikající marketingové přístupy
Výrobková orientace Zákaznická orientace Tržní orientace Zaměření na cenu Zaměření na kvalitu Zaměření na hodnotu Reaguje na konkurenty Vyrovnává se konkurentům Konkurentům daleko odskakuje Průměrná úroveň služeb (logistiky, distribuce, komunikace Rozšíření nabídky služeb Služba jako konkurenční výhoda Vykořisťování dodavatelů Výběrový přístup k dodavatelům Dodavatel jako partner Nesledování informací z trhu Reakce na informace z trhu,zintenzivnění průzkumu zákazníkových PPO Předvídání orientace trhu

19 Marketingová koncepce – reakce firem na novou ekonomiku
Firmy snižují ceny nebo zavádějí levnější značky, omezují nebo zastavují reklamní kampaně které nefungují, více se orientují na balíčky, podporu prodeje, na levnější formy komunikace se zákazníkem ( omezení TV reklamy, face book …) Zbavují se ztrátových výrobků nebo naopak rozšiřují své nabídky o další produkty a služby (vodní svět, saunový svět, fittness, wellness, rehabilitace, hotel, zážitková turistika …) Zbavují se ztrátových lokalit nebo reagují na změnu chování spotřebitele (dovážka do domu, výhodné rodinné vstupné či celoroční pernamentky)…

20 Internet jako nástroj obchodu a marketingu
Ve své knize Informační dálnice Bill Gates (Microsoft) píše: “Informační dálnice vytvoří všeobecně rozšířený elektronický trh. Stvoří také univerzálního a konečného prostředníka ( Internet) Jedinými lidskými bytostmi ,účastnícími se transakce , často budou jen skutečný nakupující a prodávající. Veškeré zboží světa bude přístupné komukoli - aby si je prohlédl, porovnal mezi sebou a často též přizpůsobil nebo nechal přizpůsobit podle svých potřeb. Když budete chtít cokoli koupit, řeknete prostě svému počítači, ať pro vás najde dané zboží za nejlepší cenu nabízenou kterýmkoli z přijatelných zdrojů; můžete také počítači nařídit, aby “smlouval” s počítači různých dodavatelů. (...) Informací o trhu bude hojnost a transakční výdaje budou nízké. Bude to spotřebitelský ráj.”

21 Nejvýznamnější posuny k digitální ekonomice
Internet poskytuje snadný přístup k informacím – zákazníkům, dodavatelům i firmě samotné (sociální sítě, chat, zájmové skupiny…). Pro B2B i B2C obchodování snižuje objednávkové, transakční a platební náklady. Dává možnost srovnání podmínek, cen a výstupů. Digitální éra znamená přechod od přístupu „vyrob a prodej“ k přístupu „poznej a zareaguj“. Zákazník může jasně definovat své potřeby a vlastnosti požadovaného produktu. Globální může být i malá firma. Na důležitosti nabývají elektronické trhy a prostředníci. Digitální technologie znamenala přechod od reakcí v pravý čas k reakcím v reálném čase, přispívá k rychlým reakcím a možnosti přizpůsobit nabídku požadavkům trhu.

22 Internet jako nástroj obchodu a marketingu – názvosloví
Názvosloví - v r vznikla typologie pojmů a v souladu se standardy EU se člení na : Podniky, producenty hodnot, produktů B-Business) , Zákazníky tj. kupující produkty nebo služby C-Customers, Státní správu a samosprávu, resp. Municipality A-Authority, Zaměstnance coby tvůrce hodnot E-Employement Cílovou skupinou jsou spotřebitelé Cílovou skupinou jsou firmy Iniciativa vychází od firmy B2C ( Business to customer) B2B ( business to business) Iniciativa vychází od spotřebitele C2C ( customer to customer) C2B ( consumer to business)

23 Trh B2B Firmy získávají lepší možnosti spojení, komunikace a uzavírání transakcí mezi sebou .Mnohem levněji si mohou elektronicky předávat zprávy, zasílat poptávky a nabídky, objednávky i platby. Mohou navazovat dialog se zákazníky, komunikovat s nimi, více se o nich dozvědět, lépe cílit, individuálně upravovat a personalizovat své nabídky, služby, sdělení. Proto musí přehodnotit a revidovat své základní strategie, distribuční cesty, postupy a organizační formy v rámci nových digitálních technologií. Připojeno k vysokorychlostnímu internetu je v současné době v průměru 96,3 % firem v ČR. B2B trh se skládá ze všech společností, které nabývají zboží a služby využívané k tvorbě jiných výrobků nebo služeb, jež jsou prodávány, pronajímány nebo dodávány jiným. Hlavními odvětvími, které vytvářejí firemní (B2B) trh jsou zemědělství, lesnictví, rybářství, výroba, stavebnictví, doprava, služby…

24 E- B2B Pod pojmem e-B2B rozumíme obchodní transakce realizované firmami prostřednictvím veřejných nebo soukromých počítačových sítí. - vlastní nákup a prodej zboží a služeb; platby a jiné finanční operace; logistické operace, dodávku zboží na místo určení; - zpětnou logistiku (reklamace apod.); - administrativu obchodních transakcí (objednávka, fakturace, vazba na účetnictví a sklad); - práci s prodejním řetězcem (nepřímý prodej přes partnery); - vyhodnocování informací (CRM, knowledge management); - využití těchto informací (marketing, data mining).

25 E-commerce E-commerce - nová koncepce sdílení obchodních informací, řízení obchodních vztahů a obchodních transakcí pomocí ICT. Vztahujeme ji k obchodním procesům jako například prodej, budování loajality se zákazníky, péče o zákazníky, propagace směrem k zákazníkovi, aby se rozhodl transakci provést. Transakční e-commerce - umožňuje nákup a prodej produktů online. Např. B2C obchody, B2B obchody. Hlavním předmětem transakční e-commerce je nákup a prodej výrobků přes samostatné online obchody nebo přes stránky, jejichž součástí je e-shop.

26 Vztah e-business a e-commerce

27 Podmnožinou E-C je Internetový obchod, v ČR označovaný jako E-Shop.
Odhady počtu e-obchodů v ČR se velmi různí, některé zveřejňují číslo 4500, jiné dokonce , což by byla pravděpodobně největší hustota E-Shopů na obyvatele na celém světě. Největší Internetový obchod v ČR Alza.cz, který v roce 2010 dosáhl obratu 5.6 mld Kč . Za druhý obratově největší E-Shop v ČR je označován holding Kasa.cz a Obchodni-dum.cz (nyní skupina Internet Retail), který dosáhl v roce 2009 obratu 2.0 Mld Kč. Za třetí největší obchod v ČR se označuje Mall.cz, který podle účetní uzávěrky dosáhl obratu 863 mil. Kč a obchod TS Bohemia. Celkově Asociace Pro Elektronickou Komerci (APEK) odhaduje obrat Internetových obchodů v ČR na 33 mld. Kč za rok 2010, což je 0.89% našeho HDP.

28 Druhy e-shopů Pokud pomineme prvotní rozdělení na B2B a B2C, lze E-Shopy rozdělit do tři základních kategorií podle druhu činnosti a typu zřizovatelské firmy. E-Shop, který byl založen jako jeden z prodejních kanálů, zejména výrobcem nebo distributorem, pro určité zboží (www.apcom.cz – výhradně pro trh B2B, E-Shopy, které vznikly jako pobočka již existujících kamenných obchodů (www.alza.cz), E-Shopy, existující jako samostatný obchodní model (www.skladem.eu)

29 Právní aspekty založení e-shopu
Živnostenské oprávnění - provoz internetového obchodu spadá podle nařízení vlády č. 278/2008 Sb. do živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č.48 "Velkoobchod a maloobchod" pod tzv. volné živnosti. Registrace na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Pokud zákazník vyplní své osobní údaje ( jméno nebo adresa ) a údaje ukládáme do databáze, jedná se dle zákona o zpracování osobních údajů, které musí být ohlášeno. E-Shop (a firemní web obecně) je považován zákonem za dokument stejné úrovně jako faktura, objednávka apod., a proto musí obsahovat zákonem stanovené údaje jako jméno, název, sídlo podnikání nebo identifikační číslo. Z právního hlediska je nutné, aby každý web obsahoval obchodní podmínky (kupní smlouvu) a informace o ochraně osobních údajů. Zbytek právních aspektů pak záleží na konkrétním sortimentu a typu podnikání. Například pro obchod se zbraněmi je potřeba příslušná koncesní listina, pro výrobce a dovozce elektroniky je to nutností zajištění zpětného odběru zařízení apod.

30 B2B elektronická tržiště
Elektronické tržiště (e-marketplace) je ve své podstatě virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na elektronickém tržišti, stejně jako na tržišti klasickém, dochází k nejrůznějším jednáním mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání konkrétních obchodů. E-tržiště přinášejí společnostem možnosti provádět transakce v reálném čase, měnit ceny, parametry produktu atd. Hlavní myšlenkou je sjednotit kupující a prodávající do jednoho kontaktního místa, což umožňuje organizacím koupit a prodat cokoliv snadno, rychle a úsporně. Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

31 B2B elektronické tržiště – druhy
Nezávislé elektronické tržiště - provozovatelem je společnost nezávislá na účastnících obchodování na e-tržišti. Funguje jako zprostředkovatel, který poskytuje oběma stranám informace o příležitostech uzavřít obchod. Jeho hlavním smyslem je spojovat poptávku s nabídkou a umožnit oběma stranám vyjednat podmínky uzavření obchodu. Po registraci na samotné e-tržiště získáte přístup k inzerátům nebo žádosti o poptávky nebo nabídky v průmyslovém sektoru.   - Posláním ABC Českého Hospodářství je zvýšit prodej a vytvořit nové obchodní příležitosti pro klienty.  www.epoptavka.cz - ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 191 382 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracuje přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 1,5 mld. Kč.  www.nakupniaukce.cz  www.b2bpoptavka.cz

32 B2B elektronické tržiště – druhy
Další významná tržiště tvoří elektronická tržiště státní veřejné správy. Centrum veřejných zakázek – státní podnik Česká pošta Český trh – společnost ČESKÝ TRH Tender Market – sdružení Tenders Gemin – společnost Syntaxit VortalGOV – společnost Vortal Connecting Business CZ (nástupce platformy Allytrade) Ally aukce Efektivní nástroj pro vypsání aukčního řízení a cenové on-line vyjednávání. Možnost otevřených a uzavřených aukcí s více položkami, handicapem a nastavením kritérií.

33 Role internetu při řešení obchodních případů
Informační – uzavřené (vnitropodnikové), otevřené – volně dostupné Komunikační – uvnitř podniku (interní zákazníci), vně podniku – , audiokonference… Upoutávací (reklamní) – být prezentován, být dostupný, být vidět – vlastní doména – vlastní měřítkem úspěšnosti je návštěvnost. Inzerce na ostatních serverech – Seznam. Google, centrum …, sociální sítě …. Obchodní – maloobchod B2C, velkoobchod B2B, prodej státním organizacím B2A Systém EDI – elektronická výměna dat – např. zásobování Kauflandu. Efektivní řízení distribuce, obchodní strategie JIT, úspora administrativních nákladů, zrychlení obchodních a platebních operací.

34 Způsoby snižování marketingových nákladů
Dokáže Vaše společnost ? Snížit náklady na vstupní suroviny pomocí vyjednání nižších cen od dodavatelů při udržení kvality na internetovém tržišti ? Přejít k levnějším přepravcům – jak je vyhledává? Zavřít prodejní kanceláře, které nejsou plně využívány ? (práce zaměstnanců z domu) Spolupracovat s reklamní agenturou, která se orientuje v internetovém marketingu a odměňovat ji za prokazatelný obrat? Nahradit dražší komunikační prostředky levnějšími ? ( reklama v televizi – na internetu, public relations) Přestat nabízet některé funkce výrobků či produktové řady o které zákazníci nestojí? Pořádat zákaznické konference v levnějších lokalitách? Změnit firemní strategie v návaznosti na změnu chování zákazníků ?

35 Agresivně se snažte ukrást podíl konkurentů
Slovo závěrem Chraňte svůj tržní podíl v klíčových segmentech, nejziskovější a nejvěrnější zákazníky Agresivně se snažte ukrást podíl konkurentů Zintenzivněte průzkumy měnících se potřeb zákazníků Snažte se navýšit nebo alespoň udržet market. rozpočet Rychle se zbavte programů, které prostě nefungují Nezlevňujte své nejlepší nebo klíčové značky, přidejte jim další hodnotu, zaveďte značky či produkty levnější Zaměřte se na moderní technologie, znalostní management, inovace. Děkuji Vám za pozornost Těším se na další setkání Ing. Naděžda Petrů Tel


Stáhnout ppt "Úloha marketingu v řízení podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google