Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem České republiky Registrační číslo:CZ.1.07/1.5.00/ Název: Investice do rozvoje vzdělání Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace IČO: , tel:

2 NÁZEV MATERIÁLU: Prameny poznání dějin a měření času
Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady: Dějiny pravěku a starověku Číslo materiálu : VY_INOVACE_Ru_D.1.A-5 Autor: PhDr. Stanislav Rubáš Třída (v TK): 1. A Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

3 METODICKÝ LIST VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU/ANOTACE
Název: Prameny poznání dějin a měření času Anotace: Prezentace na seznámení se vývoje prvních hominidů a rodu homo, časového zařazení… Charakteristika jejich života, prostředí a získávání obživy Autor: PhDr. Stanislav Rubáš Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Žák se orientuje v základním výčtu hominidů a rodů homo, dokáže popsat jejich strukturu těla, dovednosti, způsob obživy… Speciální vzdělávací potřeby: - Klíčová slova: Hominidi, homo habilis, homo erectus, homo sapiens, homo sapiens sapiens, teorie out of Africa, multiregionální model Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, kompetence k učení Druh učebního materiálu: prezentace Druh interaktivity: Aktivita Cílová skupina: Student Třída Kvinta Vzdělávací oblast Člověk a společnost Tématický okruh, téma Pravěk Vazby na ostatní materiály: (Seznam dokumentace)

4 Antropogeneze zkoumá vznik a vývoj lidí
zrození člověka bylo vykládáno pouze 2 způsoby KREACIONISTICKY = stvoření bohem EVOLUCIONISTICKY = vývoj člověka z živočišné říše – s touto tzv. evoluční teorií seznámil britský přírodovědec Charles Darwin svět ve své knize „O původu druhu“ V současnosti k tomu přistupuje ještě fantastický výklad Erricha von Dänikena o zásahu „bohů“ – tj. bytostí z jiné planety, které zasáhly do vývoje živočichů na Zemi (člověk je „umělý mutant opice“). Proces antropogeneze řeší paleoantropologie (věda o člověku) – studuje člověka z hlediska fylogeneze, která čerpá z genetiky, anatomie, zoologie…. ← evoluce Fylogeneze: znamená vývoj druhů organismů. Fylogeneze je historický proces, který většinou nelze přímo pozorovat, ale musí se rekonstruovat na základě evoluční teorie.

5 Stádium hominidů je reprezentováno druhem Australopithecus („jižní opice“ – název podle původních představ o jeho rozšíření v jižní Africe)→ mil. let naleziště: Hadar v Etiopii, Tanzánie… Mezi nejznámější hominidy patří Austrolopithecus afarensis, kterého proslavila nalezená kostra, která dle místa nálezu dostala název „Lucy z Hadaru“. V roce 1992 archeologové objevili kostru hominida, která byla o milion let starší než Lucy. Tyto fosilní ostatky nazvali Ardipithecus ramidus, neboli „Ardi“.

6 Mezi další známé druhy patřili: Australopithecus africanus (např
Mezi další známé druhy patřili: Australopithecus africanus (např. „taungské děcko“) Australopithecus (Paranthropus) boisei („louskáček“) Australopithecus (Paranthropus) robustus Australopithekové byli vysocí kolem 100 cm a vážili asi 30 kg (někteří až 170 cm a 65 kg). chodili vzpřímeně s předkloněnou hlavou obličej měl směsici lidských a zvířecích prvků již používali zřejmě dřevěné, kostěné a kamenné příležitostné nástroje – záměrně je neopracovávali dosáhli téměř hranice lidství, ale nepřekročili je

7 Rod Homo vývoj probíhal ve 3 etapách paleolitu (tj. starší doby kamenné) archantropini ( Homo habilis a Homo erectus) – nejstarší a starší paleolit paleantropini (Homo sapiens) – střední paleolit neantropini (Homo sapiens sapiens) – mladší paleolit

8 Homo habilis (homo ergaster) – „člověk zručný“
pozůstatky výhradně v Africe objeven Luisem S. B. Leakeyem v roce 1961 v Olduvaiské rokli v Tanzánii (později i v Keni) stáří se odhaduje na 2,5 – 1,5 mil. let výška cm, váha kg lebka nesla některé lidské rysy – vyšší čelo, téměř lidský chrup, mozkovna asi 750 ccm vzpřímená chůze – dokázal uchopit a přenášet předměty – upravoval je na pracovní nástroje existence řečové komunikace živil se sběrem plodin a lovem menších zvířat existovala sociální hierarchie mezi mužem a ženou Louis S. B. Leakey Olduvaiská rokle vykopávky v Keni

9 Homo erectus (opočlověk) – „člověk vzpřímený“
pozůstatky – výchovní Afrika (Keňa) stáří asi 1,8 – 0,6 mil. let před 1,3 mil. let vycestoval z Afriky a dostal se až do Evropy a Asie (nejznám. naleziště v Číně – tzv. „Kopec ještěřích kostí“ u Pekingu) u nás jediné známé místo, kde žil, jsou Přezletice v Čechách výška asi 180 cm, váha 80 kg robustní kostra, dobře vyvinutá muskulatura, velké lícní kosti, dopředu vystupující obličej, široký nos, čelisti a patro, mozkovna až ccm živil se smíšenou potravou – lovem zvěře a sběrem (dokonce i příležitostným kanibalismem) dovedl udržovat oheň, který užíval k potravě a ohřevu obydlí, dokázal transportovat vodu jako nářadí a zbraň používal pěstní klíny

10 Homo sapiens – „člověk moudrý“
pozůstatky – Evropa, střední Asie stáří asi 250 – 100 tis. let pěstní klíny dovedl ke značné dokonalosti, vyráběl specializované nástroje (hroty, nože, škrabadla, vrtáky, rydla), k lovu používal již dřevěné oštěpy posledním druhem paleantropinů (poddruhem Homo sapiens) je Homo sapiens neanderthalensis (Neandertal u Düsseldorfu v Německu) – jde o vedlejší, tj. slepou větev, vzniklou v důsledku lokální adaptace člověka na extrémně chladné podnebí posledního glaciálu stáří asi 130 – 40 tis. let, pronikli i na Blízký Východ měli menší svalnaté tělo (asi 160 cm), soudkovitý hrudník a zkrácené končetiny, velká lebka s nadočnicovými valy, masivní dopředu vysunuté čelisti bez brady, chůze v předním náklonu stavěli si příležitostná obydlí, počátky výtvarného umění, pohřební rituály naleziště u nás: jeskyně Šipka u Štramberka, Moravský kras, Gánovce u Popradu video ↑

11 Strom lidské evoluce

12 Existují dvě teorie o rozšíření „moderní“ lidské populace ve světě
Out of Africa: předpokládá, že homo sapiens se vyvinul v Africe z homo erectus, poté opustil Afriku a rozšířil se po celém světě pokud je tato interpretace správná, neandertálci nejsou předky moderních lidí – tzn. jak neandertálci tak i „archaický homo sapiens“ jsou slepé vývojové větve tento model je podpořen rozborem mitochondrální DNA Multiregionální model: dle tohoto modelu homo erectus opustil Afriku a v různých částech světa se vyvinuli moderní lidé – homo sapiens velkou genetickou podobnost moderních lidí model vysvětluje občasným křížením mezi sousedními populacemi

13 Homo sapiens sapiens – „člověk dnešního typu“
pochází z jižní Afriky, Etiopie, Keni, Maroka – odtud se dostal do Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky stáří asi 100 – 10 tis. let dle vědců je veškerá populace neantropinů dovoditelná od jediné ženy, jakési africké „pramáti Evy“ podobný dnešním lidem – měl esovitě zakřivenou páteř, vzpřímenou chůzi se vztyčenou hlavou, lebku s vysokým čelem, mozkovnu ( ccm), zcela lidské zuby naleziště u nás: Předměstí u Přerova, Dolní Věstonice a Pavlov, hroby z Brna ve světě: Cromagnon ve Francii kromě časových vrstev lze již v průběhu mladšího paleolitu rozlišit několik základních rasových sapientních lidí: tzv. australoidní a negroidní typ v Africe, mongoloidní typ v Asii a Americe, Cromagnonský v Evropě

14 Antropolog Harwardu Ernest Hooton napsal: „Věda nemůže tvrdit o té nebo oné rase, že je nižší nebo vyšší. V každé rase existuje široká škála duševních schopností – od idiotismu až po genialitu. V každé rase existuje mnohem více idiotů než géniů.“ (Podborský, 2006, s.33)

15 Obrazová příloha: Charles Darwin: ( ) Erich von Däniken: ( ) ještěr: ( ) lucy: fotoarchiv autora ardi: ( ) taungské děcko: ( ) obličeje rodu homo: https://humanorigins.si.edu/exhibit/gurche, ( ) obrázky hominidů a rodu homo: https://humanorigins.si.edu/, ( ) olduvaiská rokle: : ( ) Louis Leakey: ( ) pěstní klín: ( ) mamut: ( ) DNA: ( ) strom evoluce: ( ) Jim Carrey: ( ) Video příloha: evoluce: ( ) neandertálci: Putování s pravěkými lidmi, VB 2004, díl 4. (16-18 minuta, ) Hudební příloha: Lucy in the sky with diamnods – The Beatles: (upraveno, asi 15 sec., ) X Files theme tune: (upraveno, asi 12 sec., )

16 Použitá literatura: Podborský, V
Použitá literatura: Podborský, V.: Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 1997, ISBN Julínek, S.: Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 1995, ISBN Pečírka, J. a kol.: Dějiny pravěku a starověku I., Praha 1986, Š 1092/ Brentjes, B.: Zlatý věk lidstva, Praha 1973 Zdroje:

17 KONEC


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a statním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google