Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní podmínky Evropy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní podmínky Evropy"— Transkript prezentace:

1 Přírodní podmínky Evropy
Martin VRZALA

2 Obsah 1. Povrch 2. Podnebí 3. Vodstvo 4. Rostlinstvo 5. Živočišstvo

3 1. Povrch V atlase vyhledej:
nejnižší průměrná nadmořská výška ze všech kontinentů (290 m) nížiny do nadmořské výšky 200 m zaujímají téměř 60 % plochy V atlase vyhledej: nejvyšší horu Evropy a nejnižší místo Evropy největší poloostrov a ostrov Evropy - nejvyšší sopku Evropy

4 1. Povrch nejvyšší hora: Mont Blanc (4 807 m)
nejnižší místo: Kaspická nížina (28 m pod úrovní moře) největší poloostrov: Skandinávský (775 tis. km2) největší ostrov: Velká Británie (216 tis. km2) nejvyšší sopka: Etna (3 340 m) Zdroj: Martin Vrzala, 2006

5 2. Podnebí tři podnebná pásma I. subarktické II. mírné
- např. Island II. mírné 1. boreální: a) přímořské (Norsko) b) kontinentální (Finsko) 2. subboreální: a) přímořské (západní Evropa) b) přechodné (střední Evropa) c)kontinentální (Ukrajina) III. subtropické (mediteránní) a) přímořské (J Itálie) b) kontinentální (Bulharsko)

6 2. Podnebí V atlase vyhledej místa s nejvyšší a nejnižší absolutní teplotou v Evropě. nejvyšší absolutní teplota: Sevilla (47,8°C) nejnižší absolutní teplota: Usť – Cilma v Rusku (- 69°C) Zdroj: Martin Vrzala, 2011

7 3. Vodstvo hustá říční síť 80 % vody odtéká do okrajových moří Atlantského oceánu největší řeka: Volha (3 530 km dlouhá) největší jezero: Ladožské ( km2) největší ledovec: Jostedal v Norsku (486 km2) Vyhledej v atlase největší řeku, největší jezero a největší ledovec Evropy.

8 Vyjmenuj jednoduchou charakteristiku uvedených biomů.
4. Rostlinstvo vegetační pásma sledují klimatické poměry od severu k jihu: oblast trvale zaledněná (Island) tundra (severní Rusko): mechy, lišejníky tajga (Finsko): jehličnatý les smíšené a listnaté lesy (střední Evropa) stepi (Povolží): traviny mediteránní (středomořská) oblast (jižní Itálie): vždy zelené suchomilné lesy a trnité křoviny, květena Vyjmenuj jednoduchou charakteristiku uvedených biomů.

9 5. Živočišstvo přizpůsobené přírodním a kulturním poměrům typičtí zástupci od severu k jihu: sob, los, vlk, mořské ptactvo a ryby vlk, medvěd hnědý, liška, jelen a zajíc Pokus se srovnat druhovou rozmanitost mezi živočichy v oblasti Alp, České republiky a Řecka.

10 Seznam použitých zdrojů
Školní atlas světa. 3. vyd. Redaktor Jan Ptáček. Praha: Kartografie Praha, 2011, 1 atlas (176 s.). ISBN ANDĚL, Jiří a Roman MAREŠ. "Starý svět" Evropa: encyklopedický přehled zemí. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001, 292 s., [3] s. obr. příl. Země světa do kapsy, 1. ISBN


Stáhnout ppt "Přírodní podmínky Evropy"

Podobné prezentace


Reklamy Google