Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-17 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-17 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-17 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr. Vladimír Kostka Tematický celekSeminář komunikačních dovedností Ročník4. ročník Datum tvorby2. 3. 2013 Anotacevýklad nové látky Metodický pokynvyučující má k dispozici kompletní výkladový text Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ TYPOGRAFICKÉ ZÁSADY ÚPRAVY TEXTU část 3

3 popisky a legendy popisek obsahuje stručný popis prvku a číslovanou jmenovku, vyjadřující příslušnost prvku ke konkrétní posloupnosti a jeho pořadí v ní, např.: „Tabulka 7: Vývoj cen“ popisky využíváme ke křížovým odkazům, např. „viz obrázek 14 na straně 30”

4 pořadová čísla píšeme vždy arabskými číslicemi, jimž může předcházet číslo kapitoly (prvky jsou pak číslovány v každé kapitole samostatně), prvky oddělujeme tečkou, lomítkem nebo spojovníkem součástí popisku může být legenda, obsahující seznam v obrázku použitých označení a vysvětlení jejich významu legenda bývá umístěna i uvnitř obrázku

5 popisky a legendy sázíme jiným řezem písma, jiným písmem nebo menší velikostí písma než základní text dokumentu

6 poznámky velké poznámky, které nemohou být vloženy přímo ke komentovanému textu, umisťujeme pod krátkou vodorovnou čáru k dolnímu okraji stránky případně do zvláštního oddílu na konci kapitoly nebo do zvláštního oddílu na konci celého dokumentu

7 příslušný odkaz na poznámku je vložen těsně za komentovaný prvek textu – za poslední písmeno komentovaného slova, za interpunkční znaménko na konci komentované věty resp. až na konec komentovaného odstavce ve funkci odkazů na poznámky se převážně používají jejich pořadová čísla v rámci stránky, kapitoly nebo dokumentu

8 odkazy sázíme buď menším stupněm písma na pozici horního indexu nebo stejným stupněm písma do závorky texty poznámek pod čarou jsou do textu stránky odděleny krátkou vodorovnou čarou na levém okraji stránky texty poznámek na konci kapitol jsou od textů kapitol odděleny pouze vlastním titulkem a případně kratší čarou vlevo

9 texty poznámek uvedené na konci dokumentu začínají samostatnou kapitolou na nové stránce umístěnou za poslední řádnou kapitolu pro text poznámek se používá základní písmo stejné nebo menší velikosti v obyčejném nebo kurzívním řezu

10 před textem poznámky se uvádí návěští příslušného odkazu, někdy doplněné o nějaké ohraničující znaky (například uzavírací oblou závorku) všechna návěští by měla být zarovnána k pravému okraji nejširšího z nich texty poznámek se od návěští odsazují buď úzkou mezerou nebo tak, aby se jejich levé okraje kryly se zarážkami odstavců v základním textu stránky

11 zdrojové texty programů sází se neproporcionálním písmem (např. Courier) kvůli úspoře místa je vhodné použít menší velikost písma a případně i sazbu do dvou sloupců uvnitř kapitol práce uvádíme jen vybrané fragmenty textu programu, nezbytně nutné pro potřeby výkladu

12 kompletní zdrojový text programu se do dokumentu zařazuje jako příloha, při velkém rozsahu nejlépe v elektronické podobě v každém případě musí být zdrojový text programu důkladně okomentován a přehledně upraven

13 tabulky text v tabulkách sázíme obyčejným textem – základní písmo menší velikosti (zhruba o dva body) záhlaví sloupců a řádků mohou být zvýrazněna například tučným řezem základního písma nebo výplní buněk

14 v buňkách prvního sloupce se text zarovnává obvykle k levému okraji, v ostatních buňkách na střed výjimkou jsou stejnorodá čísla, která musí být ve sloupci zarovnána na desetinnou čárku číselné údaje by měly mít stejný počet desetinných míst nesmí chybět popisky sloupců/řádků, použité jednotky, apod.

15 hierarchii bloků buněk tabulky lze vyjádřit rozdílnou tloušťkou nebo počtem linek, kterými jsou orámovány – nejvýraznější jsou pak linky na obrysu tabulky, nejméně výrazné linky základní (půl bodu a méně) linky musí být od textu uvnitř buněk vzdáleny alespoň jeden milimetr

16 obrázky ilustrace a fotografie vkládáme na stránky přednostně v obrázkových formátech (png, gif, jpg), aby byly tištěny společně s dokumentem umožňuje to i jejich začlenění do textu a změnu rozměrů fotografie mohou být v nouzi nalepeny, ovšem jen z jedné strany na tužší papír samostatné listy s nalepenými fotografiemi je vhodné umístit jako přílohu

17 obtékání okolního textu – optimálně je obrázek velký jako tištěná stránka, text pak obtéká pouze shora a zdola, je-li obrázek užší nastavíme obtékání textu jen z jedné boční strany jednotně pro všechny obrázky volíme šířku mezery mezi jejich hranicemi a okolním textem (5–10 mm) a formát titulků každému obrázku by měl odpovídat titulek v textu

18 všechny celostránkové prvky (obrázky, tabulky) umístěné „naležato” musí mít svůj dolní okraj umístěn vždy vpravo stejně jako obrázek je orientován i jeho popisek o umístění obrázku rozhoduje také jeho obsah pohledy osob i předměty ve vodorovném pohybu směřují ke hřbetu knihy, obrázek s oblohou umísťujeme k hornímu okraji stránky

19 grafy zvyšují názornost, zajímavost a přehlednost práce, umožňují snadné porovnání tabulkových hodnot typy grafů: – plošný graf – zobrazuje trend vývoje jednotlivých hodnot v čase – pruhový graf – umožňuje porovnání jednotlivých hodnot

20 – sloupcový graf – zobrazuje změny hodnot v čase, umožňuje porovnání hodnot – spojnicový graf – zobrazuje vývoj a změny dat v čase – výsečový graf – zobrazuje poměr částí k celku, rozdělení celku na části – XY graf – zobrazuje vztah mezi hodnotami několika řad, používaný pro vědecké účely – piktogram – získáme nahradíme-li označení bodů vhodným obrázkem – 3D graf – slouží k vyhodnocení dat podle dvou hledisek

21 pozor na popisování os (název [jednotka]), uvedení legendy a volbu vhodného typu grafu standardně vynášíme na osu x nezávisle proměnnou, na osu y závisle proměnnou (případná záměna proměnných může vést k nesprávným výsledků regresní analýzy) pro tvorbu grafů je výhodnější použít místo MS Wordu MS Excel nebo přímo software určený ke zpracování dat

22 matematické výrazy v MS Word je potřebné využívat „Editor rovnic“ kurzíva je využívána pro názvy obecných konstant (a), proměnných (x), funkcí (f), množin (M) apod. normální řez pro číslice, standardní identifikátory (e; R; sin; atd.) Tučný řez pro označení množin, matic

23 mezery vkládáme mezi binární operátory a jejich operandy (a + b), mezi identifikátory funkcí a jejich argumenty (sin x), mezi operační symboly (integrál, suma apod.) a k nim připojené výrazy obecně všude tam, kde by absencí mezery došlo k nejednoznačnosti nebo ke zhoršení přehlednosti rovnice

24 nikdy mezery nevkládáme mezi unární operátor a jeho operand (-a, n!), mezi prvek a jeho index (x i ), mezi číslo a identifikátor jím násobené proměnné nebo konstanty (3x), ani mezi závorku a v ní uzavřený výraz editory rovnic aplikují potřebné mezery automatickým odsazením příslušných prvků

25 lámání částí rovnice do více řádek je dovoleno jen v nutných případech zalomení se pak provádí na hlavní úrovni struktury rovnice, zásadně ne ve strukturách vnořených (indexech, zlomcích a argumentech všeho druhu)

26 Literatura ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2007. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. HAVELKA, Jan. Počítačová typografie pro každého. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 209 s., 26 s. příloh. ISBN 80-716-9165-8. Pravidla českého pravopisu: školní vydání. Vyd. v Panasofii 3. Praha: Pansofia, 1993, 383 s. ISBN 80- 901-3736-9.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0029 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_21-17 Název školy Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 AutorRNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google