Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.5.20051 Backbending and wobbling motion in rotating nuclei diplomant : Petr Veselý vedoucí : Prof. Jan Kvasil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.5.20051 Backbending and wobbling motion in rotating nuclei diplomant : Petr Veselý vedoucí : Prof. Jan Kvasil."— Transkript prezentace:

1 27.5.20051 Backbending and wobbling motion in rotating nuclei diplomant : Petr Veselý vedoucí : Prof. Jan Kvasil

2 27.5.20052 Popis jaderné struktury (modely jádra) fenomenologické modely (LDM, shell m., cranking model) mikroskopický popis jádra (systém interagujících nukleonů) Hartree-Fockova metoda efektivní n-n interakce střední pole (dvoučásticová) residuální interakce

3 27.5.20053 SCN+RPA model Střední jaderný potenciál je určen fenomenologicky – Nilssonovo střední pole s tzv. cranking členem a “ ” členem (požadavek Galilei invariance). Residuální interakce fenomenologická – párovací člen + členy multipólového rozvoje res. interakce Základní stav jádra (energie, vln. fce) určen Hartree-Fock- Bogoliubovovou variační metodou – kvazičásticový formalizmus. HFB rovnice řešíme v závislosti na rotačním parametru (pozn. : yrast linie – linie stavů s nejnižší energií pro dané )

4 27.5.20054 SCN+RPA model Nejnižší excitované jaderné stavy vypočteny metodou RPA – Random Phase Approximation. aproximace jednofononových excitací aproximace bosonových komutačních relací Částečná selfkonzistence SCN+RPA modelu spočívá v nezávislém určení vazbových konstant residuální interakce z požadavku restaurování symetrií narušených středním polem.

5 27.5.20055 SCN+RPA model použit pro modelování jaderné struktury isotopů :,. studium backbending efektu a wobbling pohybu u výše zmíněných jader

6 27.5.20056 Popis a vysvětlení backbending efektu fenomenologie (cranking model) realistický popis jaderné struktury možné vysvětlení backbendingu – důsledek skokové změny “momentu setrvačnosti” při fázovém přechodu od axiální symetrie k obecně deformovanému tvaru

7 27.5.20057 Wobbling překlad slova wobbling – houpání, chvění, viklat se (slovník na www.atlas.cz) wobbling (fyzikálně) – kvantová obdoba nutačního pohybu volného axiálně nesymetrického setrvačníku (nesouvisí s regulární precesí) wobbling stavy existují jen u jader axiálně nesymetrických (obecná kvadrupólová deformace) wobbling pohyb studován z hlediska particle-rotor modelu (schematicky) a z hlediska RPA (relevantní pro námi použitý model SCN+RPA) odvození pravidel pro identifikaci wobbling stavů mezi řešeními RPA – tzv. “staggering rules”

8 27.5.20058 Hodnoty deformačních parametrů v základním stavu jader

9 27.5.20059

10 10 Závěr Rozvinutí SCN+RPA modelu. Mikroskopický (částečně) selfkonzistentí popis jaderné struktury. Zavedení pojmů backbending, wobbling. Teoretický popis wobbling pohybu a odvození pravidel pro identifikaci wobbling stavů – “staggering rules”. Pomocí SCN+RPA modelu byla provedena analýza jader. Byly vypočteny hodnoty deformačních parametrů, vazbových konstant residuální interakce, momentů setrvačnosti a redukovaných pravděpodobností přechodu. Nejnižší vzbuzený stav ( ) u isotopu a třetí nejnižší vzbuzený stav ( ) u isotopu byly identifikovány jako wobbling stavy.


Stáhnout ppt "27.5.20051 Backbending and wobbling motion in rotating nuclei diplomant : Petr Veselý vedoucí : Prof. Jan Kvasil."

Podobné prezentace


Reklamy Google