Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT Staň se pravěkým umělcem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT Staň se pravěkým umělcem"— Transkript prezentace:

1 PROJEKT Staň se pravěkým umělcem
Hana Škvařilová , CJ3S – VV3S III. ročník

2 Úvod Projekt je navržen pro 8 – 15člennou skupinu letých dětí, jejíž členové by se již aspoň částečně znali. Při různých úpravách by mohl být využít i pro věkovou kategorii jinou a pro vyšší počet členů. Mohl by sloužit i jako námět pro celotáborovou hru se zaměřením na výtvarnou výchovu, případně doplněn dalšími aktivitami, například stavění obydlí, vyrábění zbraní, atd. V tomto projektu by šlo o přiblížení a vžití se do kultury nejstarších obyvatel naší země, která je v dnešním světě jakýmsi způsobem opomíjena. Již tehdy měly tyto národy bohaté rozvinuté umění a získání představy o jejich životě je jeden ze zajímavých faktorů i pro současné umění. Formou jakési hry děti získají aspoň přibližnou představu o životě a kultuře života dávných generací. Cílem je tedy nejen poučit, ale též se do kultury vžít a zařadit, aspoň do takového míry, do jaké je to v současné době možné. Časově by projekt byl rozložen do několika částí. Jednotlivé partie by byly dlouhé tak, jak by bylo vyžadováno a jak by děti byly aktivní a zapálení. Znamená to, že by se jednotlivé části měly přizpůsobit tak, aby děti byly dostatečně aktivizované a nenudily se. Pro tento projekt jsem se rozhodla po dlouhodobějším uvažování. Tématika mně přišla blízká, protože v žiji v oblasti, kde se dá najít spousta úžasných míst a věcí, které se pro tuto práci dají použít, ať už jde o stará keltská oppida nebo jeskyně a archeologické nálezy v nich.

3 Předběžný plán 1. fáze – seznamování se s tématem
2. fáze – návštěva míst k projektu příhodných - jeskyně, muzea 3. fáze – návštěva místa, kde bude vyústění projektu probíhat 4. fáze – vyrábění předmětů, obrázková inspirace 5. fáze – malby na stěnu, obrázková inspirace 6. fáze – umístění vlastních výrobků do prostoru 7. fáze – hodnocení projektu 8. fáze - exhibice

4 1. fáze Před každým projektem, výukou a přednáškou je nutné obecenstvo seznámit. Děti by mohly být sblíženy s tématem například konverzací o tématu. Je nutno je aspoň obecně seznámit s historií tohoto období. Výtvarné umění sdělit například knihou, obrazovým materiálem, a jinými různými projekty a přednáškami, které jsou běžně k dispozici. Časově by se dal zvládnout i za dvě hodiny normální školní výuky, ale když budou děti aktualizované a budou mít zájem, lze časové možnosti rozšířit, popřípadě samozřejmě i zkrátit.

5 2. fáze Tato část by obnášela návštěvu muzea a jeskyní a míst, kde se člověk může sám na vlastní oči seznámit, jak takoví lidé žili, jaké měli obydlí, jaké prostředky využívali a vůbec s celou kulturou tohoto období. Pro splnění tohoto úkolu jsou různé možnosti v Brně a okolí, jednak muzea, ale také naleziště a exponáty z nich. Pro upjaté prostředí muzeí bych radši volila právě tato místa, kde se nalezly z vykopávek různé exponáty, například jeskyně a oppida, atd., kterých se též dá najít spousta. Čas strávený touto činností opravdu závisí na zapálenosti dětí, na jejich zájmu se něco dozvědět.

6 3. fáze Důležité je též nalézt místo, kde by se předměty a nápady dětmi vytvořené mohly umístit. Určitě by nemělo jít o školu nebo výstavní místnost. Nejlepší představa je opravdu nějaká jeskyně nebo skalní výběžek, který by byl veřejně přístupný nebo aspoň otevřený v době projektu. Takových míst se dá najít opravdu spousty. Hlavní je spojení s přírodou, ne s budovou a městem. Děti je nutno s tímto místem seznámit, zasvětit je do prostoru a do možností, kterých je zde možné využít. Děti by měli mít možnost celé místo tzv. po svém prozkoumat, to znamená, ty zvědavější nechat jít i tam, kde se nám to zdá nebezpečné, prostě tak, aby se cítili dobře a mohli později ze zážitků vycházet. Tato část bude pravděpodobně z časově náročnějších, jedná se o to, jak se do místa dostat a kolik času strávit jeho poznáním.

7 4. fáze V této části by docházelo k samostatnému vytváření předmětů na základě inspirace z fází předchozích. Místo pro vytváření by mělo být v místě pozdějšího umisťování, proto by jsme ho měli i předběžně připravit. Šlo by to též i v prostředí školy, ale spojitost by se poněkud povolila. Dětem by byla nabídnuta keramická hmota, kovy, drátky, korálky, kamínky, látky, to znamená všechno, z čeho by se dalo tvořit. Fantazii se meze nekladou. Zvláštní by též mohlo být nacházení prostředků pro tvorbu samotnými dětmi. Fáze by mohla být rozčleněna i na více menších vytváření různého zaměření, např. keramika, šperk, nádoby, oděv, atd. To by však projekt značně rozšířilo. Nejlepší bude výběr samotného dítěte, co ho baví nebo selekce jen na některá zaměření. Při těchto aktivitách je nutné dítě hlavně aktivizovat a nabídnout mu inspiraci, vytvářet s ním. Při větší skupině se musí samozřejmě rozšířit i skupina vedoucích. Fáze může trvat tak dlouho, jak jen to děti bude bavit a do té doby, než nedojdou prostředky. Děti by se měli vžít do způsobu vytváření různých předmětů a získat představu o kulturním bohatství té doby. Rozšíří to jak jejich zručnost a nápady, tak jejich znalosti o dávné době.

8 5. fáze Tato část by mohla být začleněna do předchozí, ale je vhodnější ji ponechat samostatně nebo do ní prolínáním s předchozí vstoupit. Mělo by totiž jít o společnou práci všech zúčastněných. Na velká plátna nebo papíry by se děti snažily vytvořit jeskynní malby. Mohli bychom jim poskytnout barvy, ale zajímavější by bylo, kdyby si děti nějakým způsobem opatřily, mohly by využít různých přírodních materiálů. Při samotné malbě by bylo dobré používat i příhodné prostředky, např. nepoužívat štětec, ale nechat děti samy, ať malují tím, co je jim příjemné, na co samy přijdou. Je důležité se do práce zapojovat s nimi a vytvořit takovou inspiraci, aby se do práce co nejvíce aktivizovaly. Mohlo by jít o malbu vlastním tělem. Je prostě možné do jistých rovin naprosto vše. Malování by bylo opět příjemnější v přírodě, např. využít i přírodních podkladů a vytvořit zvláštní struktury.

9 6. fáze Umístění předmětů a též pověšení maleb do prostoru, do jeskyně nebo na skálu tak, aby to imitovalo dávné období je jednou ze závěrečných fází. Tato fáze může začít a probíhat i v dřívějších fázích. Jde o začlení prvků do prostoru. Děti by mohly instalovat předměty podle svých představ. Mohou si například místo rozdělit pro jednotlivá odvětví tvorby nebo vyřešit prostor jinak.

10 7. fáze Touto fází by mělo být hodnocení projektu jak ze strany vedoucího, tak ze stran dětí. Opět by šlo o diskuzi, o názor všech. Sám vedoucí by si měl vyhodnotit projekt podle svých předpokládaných cílů.

11 8. fáze Odměnou pro děti je vždy prezentace práce, proto by se dalo nějakým způsobem pozvat například školu nebo rodiče do míst tvoření. S exhibicí by mohlo být spojeno spousta dalších aktivit, která by byla závislá na dalších různých faktorech.

12 Závěr Poskytnout dětem informaci o pravěké kultuře a umění je jednou z důležitějších cílů projektu. Získat inspiraci a nechat dítě se do situace vžít je velmi zajímavé i pro jejich budoucí práci. Měl by to být i krok zpět k přírodě, oproštění se od tradičních výtvarných postupů, získání nových představ, atd. Práce v kolektivu a instalace by měla přispět k větší interakci mezi dětmi. Jednotlivé fáze mohou by mohli být různě obměňovány, zde jde jen o hrubý návrh, vše by muselo být domyšleno do detailů. Při mizivé zkušenosti s projekty dokáži opravdu jen abstrahovat výsledek, který by vznikl po této akci, ale věřím, že může být pro některé dobrou inspirací.


Stáhnout ppt "PROJEKT Staň se pravěkým umělcem"

Podobné prezentace


Reklamy Google