Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní modelování Jan Smolík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní modelování Jan Smolík."— Transkript prezentace:

1 Procesní modelování Jan Smolík

2 Proč modelování procesů
Procesy se stávají základním pohledem na firmu Potřeba modelu konceptuálního světa UML je nepostačující

3 Standardní profil UML Vytvořen pro verzi 1.1 Nikdy se neujal
Velmi slabý (nevyužívá ani schopností UML) Ve verzi 2.0 už dokonce není jako standardní profil Externí pohled (use case, ale s procesy) Interní pohled (předělaný class diagram, ale pouze statický pohled)

4 Externí pohled

5 Interní pohled

6 Eriksson-Penkerův profil UML
Strategický pohled (Business Vision) Procesní pohled (Business Process) Strukturní pohled (Business Structure) Chování organizace (Business Behaviour)

7 Strategický pohled Definice strategie Konceptuální model
Mise, SWOT, kritické faktory, ... Konceptuální model Statický pohled Class diagrDefinice základních pojmů a konceptů am (ale konceptuální) Cílové modelování Založeno na objektovém modelu Stereotyp <<goal>> Pomocí závislostí rozpad do podcílů <<complete>>, <<incomplete>>, <<contradictory>>, <<problem>>, <<cause>>, <<action>>, <<prerequisite>

8 <<process>>
Procesní pohled Zdroj Cíl Informace <<input>> <<supply>> <<goal>> <<process>> Podnikový proces Událost Výstup <<output>>

9

10 Komplexní příklad Krahulec Jan a kol.: Práce týmu Smart Solutions pro projekt 4IT415 na VŠE v Praze

11 Assembly lines Zdroj: Ovidiou S. Noran, Business Modeling UML vs. IDEF
stereotypovaný package Informační objekt, nebo informační systém

12 Assembly line Zdroj: Kelvin Hilton, Process Modelling with UML

13 Strukturní pohled Doplněk k procesnímu Struktura Model Zdrojů
Produktů a služeb (výstupů) Informací Model Organizace Lidé, stroje, místa

14 Chování Doplněk procesního Stavy Interakce Procesy
Stavy procesu jsou vlastně aktivity Interakce Diagram sekvence / spolupráce Procesy Vazby mezi procesy modelovanými jednotlivě

15 Standardy BPMI BPMI = Business Process Management Coalition
Organizace snažící se standardizovat procesní modelování Reakce na neschopnost UML v oblasti 2005 včleněna do OMG

16 Standardy BPMI BPML – „spustitelný“ jazyk (zanikl) – nahrazen BPEL4WS
BPMN – lidsky srozumitelný jazyk BPMN = Business Process Management Notation Původně jen notací BPML

17 BPML – základní prvky Činnosti Kontexty
Jednoduché (call, assign, raise) Složené (selekce, iterace, sekvence/paralelismus) Kontexty Procesy (znovupoužitelná, relativně uzavřená jednotka práce) Vlastnosti Signály Plány Výjimky Transakce Funkce

18 BPMN - Základní symboly
Události Počáteční Koncová Mezikrok Činnost Proces Pod-proces – značí se buď sbalený, nebo rozbalený (složený z úloh) Úloha

19 Základní symboly Brána = křižovatka (místo, kde se rozpojují a spojují toky) Toky Asociace Bazén a dráhy

20

21 Standardy WfMC WfMC = Workflow Management Coalition
Automatizace celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty informace nebo úkoly předávány od jednoho k druhému podle sady pravidel.

22 Typy workflow Administrativní Ad hoc Produkční Kolaborativní
Rutinní činnosti, standardizované formuláře Obecná představa o běžných agendách Ad hoc Musí být snadná definovatelnost procesů Produkční Hlavní, dobře strukturované procesy Přesná definice Kolaborativní Zaměření na spolupráci

23 Standardy WfMC Workflow Reference Model Terminology & Glosary
Zaměřen hlavně na technologii Terminology & Glosary Terminologie a vztahy Pravidla pro definici procesu, potřebná pro jeho realizaci pomocí workflow Semiformální metamodel

24 Vztahy Wf a BP

25 ARIS – IDS Scheer Asi nejúspěšnější metodika modelování procesů
Vyvinuta prof. Scheerem Založena na sadě nástrojů

26 ARIS Strategy platform Design platform Implementation platform
Controlling platform

27 ARIS Strategy Platform
ARIS Business Optimizer Import KPI do popisu procesů What-if analýza ARIS BSC (Balanced Scorecard)

28 ARIS Design Platform ARIS Business Architect ARIS Business Designer
ARIS Toolset ARIS Business Publisher ARIS Web Publisher ARIS Defense Solution ARIS Quality Management Scout ARIS Simulation ARIS Easy Design ARIS Enterprise Architecture Solution ARIS IT Architect

29 ARIS Implementation Platform
ARIS for SAP NetWeaver Práce s referenčními modely SAP ARIS BI Modeler ARIS SOA Architect ARIS Business Rules Designer ARIS UML Designer Tvorba aplikací z modelů ARIS for Interstage BPM

30 ARIS Controlling Platform
ARIS Compliance Management Solution ARIS Audit Manager ARIS Process Risk Scout ARIS Process Performance Manager Analýza výkonnosti procesů

31 Procesní modely ARIS Přehledová úroveň Úroveň procesu
hlavní proud, vzájemné návaznosti procesů Úroveň procesu Kontext, související objekty Úroveň podprocesů Úroveň činností

32 Value Added Chain Plánování prodeje Plánování výroby Výroba Obchod
Zpracuj kvótu zák. Zpracuj obj.zák. Proveď dodávku Zpracuj fakturu Zpracuj platbu Přehled procesů Rozpad na podporcesy

33 Úroveň procesu Extended Event Process Diagram
Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

34 Extended Entity Relationship Model
Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE Možnost zachycení agregace, generalizace Pravděpodobně bude nahrazen class d.

35 PDT – popis prvků 1/3 Množina údajů nesoucích informaci
Př.: výrobní plán, dodací list Množina dat Materiál v kombinaci s informací Př.: dodávka společně s dodacím listem Smíšená množina Množina materiálu Surovina či výrobek hmotný i nehmotný Př.: náhradní díly, automobil

36 Process Diagram Technique
Není profilem UML ani standardem Technika pro popis procesů Neusiluje o standardizace způsobu modelování ani notace

37 PDT – popis prvků 2/3 Zpracování vstupů na výstupy – lze na ni nahlížet i jako na proces Činnost Vnější podnět. Informace vzniklá mimo proces. Událost Rozhodovací činnost Elementární činnost, jejímž výstupem je rozhodnutí o dalším postupu. Stav

38 PDT – popis prvků 3/3 Problém spojený s procesem v jeho určitém místě (stavu) Problém Aktér Abstraktní účastník procesu (osoba, útvar, systém, ...) Organizační jednotka AND Primitivní rozhodovací činnost (jen AND a XOR)

39 PDT – příklad Primitivní proces

40 PDT příklad Primitivní proces v notaci ARIS (stejný proces jako minule)

41 PDT příklad Komplexní proces (má vnitřní stavy)


Stáhnout ppt "Procesní modelování Jan Smolík."

Podobné prezentace


Reklamy Google