Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Procesní modelování Jan Smolík. Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Procesní modelování Jan Smolík. Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je."— Transkript prezentace:

1 Procesní modelování Jan Smolík

2 Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je nepostačující

3 Standardní profil UML  Vytvořen pro verzi 1.1  Nikdy se neujal  Velmi slabý (nevyužívá ani schopností UML)  Ve verzi 2.0 už dokonce není jako standardní profil  Externí pohled (use case, ale s procesy)  Interní pohled (předělaný class diagram, ale pouze statický pohled)

4 Externí pohled

5 Interní pohled

6 Eriksson-Penkerův profil UML –Strategický pohled (Business Vision) –Procesní pohled (Business Process) –Strukturní pohled (Business Structure) –Chování organizace (Business Behaviour)

7 Strategický pohled  Definice strategie –Mise, SWOT, kritické faktory,...  Konceptuální model –Statický pohled –Class diagrDefinice základních pojmů a konceptů –am (ale konceptuální)  Cílové modelování –Založeno na objektovém modelu –Stereotyp > –Pomocí závislostí rozpad do podcílů – >, >, >, >, >, >,

8 Procesní pohled > Podnikový proces Událost Informace ZdrojCíl Výstup >

9

10 Komplexní příklad Krahulec Jan a kol.: Práce týmu Smart Solutions pro projekt 4IT415 na VŠE v Praze. 2008.

11 Assembly lines Assembly line stereotypovaný package Informační objekt, nebo informační systém Zdroj: Ovidiou S. Noran, Business Modeling UML vs. IDEF

12 Assembly line Zdroj: Kelvin Hilton, Process Modelling with UML

13 Strukturní pohled  Doplněk k procesnímu  Struktura –Zdrojů –Produktů a služeb (výstupů) –Informací  Model –Zdrojů –Informací –Organizace  Lidé, stroje, místa

14 Chování  Doplněk procesního  Stavy –Stavy procesu jsou vlastně aktivity  Interakce –Diagram sekvence / spolupráce  Procesy –Vazby mezi procesy modelovanými jednotlivě

15 Standardy BPMI  BPMI = Business Process Management Coalition  Organizace snažící se standardizovat procesní modelování  Reakce na neschopnost UML v oblasti  2005 včleněna do OMG

16 Standardy BPMI  BPML – „spustitelný“ jazyk (zanikl) – nahrazen BPEL4WS  BPMN – lidsky srozumitelný jazyk  BPMN = Business Process Management Notation –Původně jen notací BPML

17 BPML – základní prvky  Činnosti –Jednoduché (call, assign, raise) –Složené (selekce, iterace, sekvence/paralelismus)  Kontexty  Procesy (znovupoužitelná, relativně uzavřená jednotka práce)  Vlastnosti  Signály  Plány  Výjimky  Transakce  Funkce

18 BPMN - Základní symboly  Události –Počáteční –Koncová –Mezikrok  Činnost –Proces –Pod-proces – značí se buď sbalený, nebo rozbalený (složený z úloh) –Úloha

19 Základní symboly  Brána = křižovatka (místo, kde se rozpojují a spojují toky)  Toky  Asociace  Bazén a dráhy

20

21 Standardy WfMC  WfMC = Workflow Management Coalition  Automatizace celého nebo části podnikového procesu, během kterého jsou dokumenty informace nebo úkoly předávány od jednoho k druhému podle sady pravidel.

22 Typy workflow  Administrativní –Rutinní činnosti, standardizované formuláře –Obecná představa o běžných agendách  Ad hoc –Musí být snadná definovatelnost procesů  Produkční –Hlavní, dobře strukturované procesy –Přesná definice  Kolaborativní –Zaměření na spolupráci

23 Standardy WfMC  Workflow Reference Model –Zaměřen hlavně na technologii  Terminology & Glosary –Terminologie a vztahy –Pravidla pro definici procesu, potřebná pro jeho realizaci pomocí workflow –Semiformální metamodel

24 Vztahy Wf a BP

25 ARIS – IDS Scheer  Asi nejúspěšnější metodika modelování procesů  Vyvinuta prof. Scheerem  Založena na sadě nástrojů

26 ARIS  Strategy platform  Design platform  Implementation platform  Controlling platform

27 ARIS Strategy Platform  ARIS Business Optimizer –Import KPI do popisu procesů –What-if analýza  ARIS BSC (Balanced Scorecard)

28 ARIS Design Platform  ARIS Business Architect  ARIS Business Designer  ARIS Toolset  ARIS Business Publisher  ARIS Web Publisher  ARIS Defense Solution  ARIS Quality Management Scout  ARIS Simulation  ARIS Easy Design  ARIS Enterprise Architecture Solution  ARIS IT Architect

29 ARIS Implementation Platform  ARIS for SAP NetWeaver –Práce s referenčními modely SAP  ARIS BI Modeler  ARIS SOA Architect  ARIS Business Rules Designer  ARIS UML Designer –Tvorba aplikací z modelů  ARIS for Interstage BPM

30 ARIS Controlling Platform  ARIS Compliance Management Solution  ARIS Audit Manager  ARIS Process Risk Scout  ARIS Process Performance Manager –Analýza výkonnosti procesů

31 Procesní modely ARIS  Přehledová úroveň –hlavní proud, vzájemné návaznosti procesů  Úroveň procesu –Kontext, související objekty  Úroveň podprocesů  Úroveň činností

32 Value Added Chain Plánování prodeje Plánování výroby VýrobaObchod Zpracuj kvótu zák. Zpracuj obj.zák. Proveď dodávku Zpracuj fakturu Zpracuj platbu Přehled procesů Rozpad na podporcesy

33 Úroveň procesu Extended Event Process Diagram Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

34 Extended Entity Relationship Model  Možnost zachycení agregace, generalizace  Pravděpodobně bude nahrazen class d. Zdroj: Rýdl, P., Analýza podnikových procesů, DP VŠE

35 PDT – popis prvků 1/3 Množina dat Smíšená množina Množina materiálu Množina údajů nesoucích informaci Př.: výrobní plán, dodací list Surovina či výrobek hmotný i nehmotný Př.: náhradní díly, automobil Materiál v kombinaci s informací Př.: dodávka společně s dodacím listem

36 Process Diagram Technique  Není profilem UML ani standardem  Technika pro popis procesů  Neusiluje o standardizace způsobu modelování ani notace

37 PDT – popis prvků 2/3 Rozhodovací činnost Událost Stav Činnost Zpracování vstupů na výstupy – lze na ni nahlížet i jako na proces Vnější podnět. Informace vzniklá mimo proces. Elementární činnost, jejímž výstupem je rozhodnutí o dalším postupu.

38 PDT – popis prvků 3/3 Problém Organizační jednotka AND Problém spojený s procesem v jeho určitém místě (stavu) Abstraktní účastník procesu (osoba, útvar, systém,...) Aktér Primitivní rozhodovací činnost (jen AND a XOR)

39 PDT – příklad Primitivní proces

40 Primitivní proces v notaci ARIS (stejný proces jako minule) PDT příklad

41 Komplexní proces (má vnitřní stavy)


Stáhnout ppt "Procesní modelování Jan Smolík. Proč modelování procesů  Procesy se stávají základním pohledem na firmu  Potřeba modelu konceptuálního světa  UML je."

Podobné prezentace


Reklamy Google