Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. června 2004Michal Ševčenko Architektura softwarového systému DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. června 2004Michal Ševčenko Architektura softwarového systému DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT."— Transkript prezentace:

1 14. června 2004Michal Ševčenko Architektura softwarového systému DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT

2 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNASTÚvod Systém DYNAST je sada nástrojů pro podporu modelování a simulace Jádro systému tvoří dva programy –simulátor DYNAST –Integrované uživatelské prostředí, DYNSHELL

3 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Základní funkce DYNSHELLu Příprava simulačních modelů Spouštění simulátoru DYNAST Prezentace výsledků simulace Dokumentace Nápověda

4 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Základy ovládání DYNSHELLu Základní prvky uživatelského rozhraní Různé typy dokumentů

5 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Prvky uživatelského rozhraní

6 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Hlavní okno aplikace

7 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Okna dokumentů

8 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Roletové menu

9 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Panel Tlačítek

10 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Prvky uživatelského rozhraní Kontextové menu

11 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Příprava simulačních modelů Specifikace modelu Specifikace analýzy

12 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Specifikace modelu Graficky –mnohopólovým diagramem –blokovým diagramem Pomocí rovnic Editor diagramů Formulářové rozhraní

13 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Editor diagramů Umožňuje specifikovat simulační modely graficky Obsahuje knihovnu standardních submodelů Standardní knihovnu lze rozšiřovat o uživatelské submodely

14 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Editor diagramů

15 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Editor diagramů Submodely

16 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Editor diagramů Propojení

17 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Vlastnosti submodelu

18 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Vlastnosti submodelu

19 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Vlastnosti submodelu Název submodelu

20 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Vlastnosti submodelu Název součástky

21 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Vlastnosti submodelu Parametry součástky

22 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Vlastnosti submodelu Dokumentace k submodelu

23 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Dokumentace submodelu

24 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

25 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

26 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Elektrické

27 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Mechanické

28 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Hydraulické

29 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy Vazby

30 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

31 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

32 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

33 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Úvod do knihovny modelů DYNASTu Bloky Fyzikální elementy Modely komponent –Elektronika –Hydraulika –Motory –Řídící systémy

34 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Zadávání negrafických dat Části modelu, které nelze graficky reprezentovat, lze zadávat pomocí formulářů –rovnice –uživatelské funkce –parametry modelu atd.

35 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Definice nové rovnice Pravá strana rovnice (symbolický výraz)

36 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Definice nové rovnice Nabídka proměnných, funkcí a operátorů

37 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Definice nové rovnice Výsledný příkaz

38 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Příprava simulačních modelů Specifikace modelu Specifikace analýzy

39 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Typy analýz Numerická nelineární analýza –analýza nelineární soustavy v časové oblasti –statická analýza (výpočet pracovního bodu) Numerická frekvenční analýza –analýza lineární soustavy ve frekvenční oblasti Semisymbolická lineární analýza –analýza lineární soustavy v časové nebo frekvenční oblasti, v symbolickém tvaru

40 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Numerická nelineární analýza

41 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Numerická nelineární analýza

42 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Frekvenční analýza

43 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Semisymbolická analýza

44 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza

45 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Typ analýzy

46 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Výstupní proměnné

47 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Počáteční podmínky

48 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Specifikace analýzy Numerická nelineární analýza Řízení výpočtu

49 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Spouštění simulátoru Jakmile jsou vstupní data připravena pro výpočet, je možné spustit simulátor DYNAST Existuje několik verzí simulátoru –Free verze –Studentská verze –Profesionální verze –Online verze

50 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Spouštění simulátoru

51 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Spouštění simulátoru Zobrazení výsledků textově

52 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Spouštění simulátoru Zobrazení výsledků graficky

53 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Grafická prezentace výsledků Zobrazovač grafů –Zobrazování numerických dat ve formě grafů –Různé režimy zobrazení –Speciální pomůcky (odečítání souřadnic, sledování křivek, kurzor) –Export do jiných programů (např. MS Excel)

54 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Režimy zobrazování

55 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Režimy zobrazování

56 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Režimy zobrazování

57 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Režimy zobrazování

58 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Detail (zoom)

59 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Sledování křivky

60 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová prezentace výsledků

61 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová prezentace výsledků

62 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová specifikace modelů Data pro simulátor lze zadávat ručně v textové podobě, pomocí vstupního jazyka DYNASTu K tomu slouží specializovaný textový editor

63 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová specifikace modelů

64 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová specifikace modelů

65 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová specifikace modelů Název součástky

66 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová specifikace modelů Název submodelu

67 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová specifikace modelů Zapojení součástky do systému

68 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Textová specifikace modelů Parametry součástky

69 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Tvorba dokumentace Podpora pro tvorbu dokumentace vně DYNSHELLu Integrovaný dokumentační systém

70 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Tvorba dokumentace Dokumentaci lze vytvářet nezávisle na aplikaci DYNSHELL, pomocí libovolného textového procesoru Do dokumentace lze kopírovat objekty z DYNSHELLu (diagramy, grafy apod.)

71 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Tvorba dokumentace

72 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Integrovaný dokumentační systém Příkazy pro dokumentaci jsou součástí specifikace modelu Výstup je generován v různých formátech (HTML, PostScript PDF) Vhodné pro zpracování většího množství dokumentů

73 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Integrovaný dokumentační systém

74 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Integrovaný dokumentační systém Data pro simulátor

75 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Integrovaný dokumentační systém Dokumentace

76 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Integrovaný dokumentační systém

77 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Doplňkové nástroje systému DYNAST DYNAST na webu DYNAST Server a DYNAST Monitor Propojení se systémem MATLAB/SIMILINK „virtuální experimenty“

78 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST DYNAST na Webu http://virtual.cvut.cz/dyn/ –Sbírka interaktivních příkladů a simulačních modelů –Kurs modelování a simulace –Download uživatelského prostředí

79 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST DYNAST na Webu

80 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST DYNAST na Webu

81 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST DYNAST Server Výpočetní server umožňující vzdálené výpočty z pracovních stanic Vhodný např. pro výuku Možnost sledování provozu na serveru a archivace spočítaných úloh (DYNAST Monitor)

82 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST DYNAST Monitor Doplňková aplikace k DYNAST serveru Zobrazuje archiv úloh spočítaných na serveru

83 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST DYNAST Monitor

84 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Propojení s MATLABem DYNAST lze využít jako modelovací toolbox pro systém MATLAB Vhodné pro návrh řízení –DYNAST se použije pro modelování a simulaci řízené soustavy –MATLAB se použije pro návrh a implementaci řídící struktury Systém lze implementovat zčásti v DYNASTu a zčásti v MATLABU

85 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Řídící struktura Implementovaná v MATLABu Model řízeného systému simulátor Řídící struktura implementovaná v MATLABumodel inverzního kyvadla http://www.engin.umich.edu/group/ctm/

86 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Virtuální experimenty Simulace soustav v reálném čase Vizualizace ve 3D

87 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Virtuální experimenty

88 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Virtuální experimenty

89 NextPrev 14. června 2004Architektura systému DYNAST Virtuální experimenty


Stáhnout ppt "14. června 2004Michal Ševčenko Architektura softwarového systému DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google