Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multikulturní výchova Dagmar Kostrhůnová Dagmar Kostrhůnová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multikulturní výchova Dagmar Kostrhůnová Dagmar Kostrhůnová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."— Transkript prezentace:

1 Multikulturní výchova Dagmar Kostrhůnová Dagmar Kostrhůnová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 V dnešní době se stále častěji setkávají lidé různých národů, ras a etnického založení. Setkáváme se s imigranty (přistěhovalci), azylanty (ti, kteří žádají o ochranu a utíkají ze své země) a s tím vznikajícími etnickými konflikty V dnešní době se stále častěji setkávají lidé různých národů, ras a etnického založení. Setkáváme se s imigranty (přistěhovalci), azylanty (ti, kteří žádají o ochranu a utíkají ze své země) a s tím vznikajícími etnickými konflikty Proto je důležité zavedení multikulturní výchovy pro žáky základních a středních škol s cílem naučit se vzájemnému respektu a toleranci k novým kulturám a přispět tak k vzájemnému kulturnímu obohacování Proto je důležité zavedení multikulturní výchovy pro žáky základních a středních škol s cílem naučit se vzájemnému respektu a toleranci k novým kulturám a přispět tak k vzájemnému kulturnímu obohacování

3 Teoretický základ Etnologie – teoretické poznatky o etnických skupinách Etnologie – teoretické poznatky o etnických skupinách Kulturní antropologie – rozdíly mezi kulturními zvyklostmi různých národů Kulturní antropologie – rozdíly mezi kulturními zvyklostmi různých národů Sociologie (etnosociologie) – poznatky o postavení národnostních menšin Sociologie (etnosociologie) – poznatky o postavení národnostních menšin Etnolingvistika – vztahy mezi jazykem a národnostními menšinami Etnolingvistika – vztahy mezi jazykem a národnostními menšinami Historická věda – ukazuje vznik a vztahy etnických a náboženských skupin Historická věda – ukazuje vznik a vztahy etnických a náboženských skupin

4 Funkce kultury Funkce kultury Expresivní – je to životní styl patřící určité sociální skupině Expresivní – je to životní styl patřící určité sociální skupině Kultura jako kolektivní vědomí – každá kultura obsahuje různé způsoby chování, předávání informací, normy jednání Kultura jako kolektivní vědomí – každá kultura obsahuje různé způsoby chování, předávání informací, normy jednání Integračně-diferencovaná funkce – sociální chování se předává z generace na generaci, díky své kultuře se sociální skupina integruje jako jeden celek a zároveň se odlišuje od ostatních sociálních skupin (diferencuje) Integračně-diferencovaná funkce – sociální chování se předává z generace na generaci, díky své kultuře se sociální skupina integruje jako jeden celek a zároveň se odlišuje od ostatních sociálních skupin (diferencuje)

5 Komunikace mezi národnostními a etnickými kulturami (multikomunikace) Tolerance jednotlivých kultur – přijmout jiné národnosti jako rovnocenné Tolerance jednotlivých kultur – přijmout jiné národnosti jako rovnocenné Spolupráce založená na vzájemném poznávání – čím více poznáme jinou kulturu, tím lépe ji můžeme pochopit a eventuelně se s ní ztotožnit Spolupráce založená na vzájemném poznávání – čím více poznáme jinou kulturu, tím lépe ji můžeme pochopit a eventuelně se s ní ztotožnit Neusilovat o potlačení kultury národnostní menšiny Neusilovat o potlačení kultury národnostní menšiny Spojení tolerance a spolupráce vede ke komunikaci mezi jednotlivými národnostními i etnickým kulturami Spojení tolerance a spolupráce vede ke komunikaci mezi jednotlivými národnostními i etnickým kulturami

6 Význam sociální skupiny Sociální skupina je zprostředkovatelem působení makrosociálního prostředí Sociální skupina je zprostředkovatelem působení makrosociálního prostředí Podílí se na dotváření sociálních rysů osobnosti Podílí se na dotváření sociálních rysů osobnosti Ovlivňuje výkon jedince Ovlivňuje výkon jedince Posiluje a uspokojuje důležité potřeby jedince Posiluje a uspokojuje důležité potřeby jedince Význam sounáležitosti (být mezi lidmi) Význam sounáležitosti (být mezi lidmi) Být akceptován Být akceptován Získat uznání a mít možnost seberealizace Získat uznání a mít možnost seberealizace

7 Vlastnosti sociální skupiny Stabilita skupiny – skupina je stabilní v případě minimálních změn ve složení svých členů Stabilita skupiny – skupina je stabilní v případě minimálních změn ve složení svých členů Integrace skupiny – projevuje se jednotnou činností Integrace skupiny – projevuje se jednotnou činností Soudržnost (koheze) – znamená pevnost a stálost vztahů mezi členy a silný pocit sounáležitosti Soudržnost (koheze) – znamená pevnost a stálost vztahů mezi členy a silný pocit sounáležitosti Atraktivnost skupiny – záleží na činnosti a cílech Atraktivnost skupiny – záleží na činnosti a cílech Stálost skupiny – soudržnost s vysokou mírou integrace Stálost skupiny – soudržnost s vysokou mírou integrace

8 Velikost skupiny – podle počtu členů, aby mohlo dojít k vzájemné komunikaci „každého s každým“ Velikost skupiny – podle počtu členů, aby mohlo dojít k vzájemné komunikaci „každého s každým“ Míra intimity skupiny – intimita ve skupině znamená existenci emotivních vztahů mezi členy Míra intimity skupiny – intimita ve skupině znamená existenci emotivních vztahů mezi členy Homogennost = stejnorodost ( př. homogenní = školní třída), heterogennost = nestejnorodost (př. heterogenní = věk dětí, pohlaví) Homogennost = stejnorodost ( př. homogenní = školní třída), heterogennost = nestejnorodost (př. heterogenní = věk dětí, pohlaví) Hodnotová orientace – jde o zaměření skupiny z hlediska hodnot, které uznávají a které vedou k dosažení cíle Hodnotová orientace – jde o zaměření skupiny z hlediska hodnot, které uznávají a které vedou k dosažení cíle

9 Stupeň libosti – příjemné nebo nepříjemné prožívání vztahů uvnitř skupiny Stupeň libosti – příjemné nebo nepříjemné prožívání vztahů uvnitř skupiny Míra kontroly – jak velký je význam používání pravidel a norem chování Míra kontroly – jak velký je význam používání pravidel a norem chování

10 Kulturní odlišnosti Kulturní odlišnosti = odlišnost jazyků, ras, etnik národů i náboženských předsudků Kulturní odlišnosti = odlišnost jazyků, ras, etnik národů i náboženských předsudků Projevem kulturní odlišnosti je komunikace mezi lidmi, problém práce v týmu s rozdílným etnickým složením, uznávání různých hodnot, postoje, předsudky, výchovný styl v rodině, psychologický problém imigrantů zařadit se do nové společnosti Projevem kulturní odlišnosti je komunikace mezi lidmi, problém práce v týmu s rozdílným etnickým složením, uznávání různých hodnot, postoje, předsudky, výchovný styl v rodině, psychologický problém imigrantů zařadit se do nové společnosti

11 Princip sociálního smíru a solidarity Princip sociálního smíru – začíná ve škole výukou k toleranci k žákům z odlišného prostředí (cizí státní příslušníci, žáci z ekonomicky slabých rodin, různých etnik, azylanti) – je třeba jim pomáhat s osvojením jazyka, zohledňovat jejich jazykovou bariéru, odstraňovat předsudky a diskriminační prvky mezi spolužáky Princip sociálního smíru – začíná ve škole výukou k toleranci k žákům z odlišného prostředí (cizí státní příslušníci, žáci z ekonomicky slabých rodin, různých etnik, azylanti) – je třeba jim pomáhat s osvojením jazyka, zohledňovat jejich jazykovou bariéru, odstraňovat předsudky a diskriminační prvky mezi spolužáky Solidarita = určitý stupeň dobrovolné shody, ochoty vzájemně si pomáhat, úspěchy a neúspěchy umět sdílet s ostatními dětmi, solidarita vede ke spravedlnosti Solidarita = určitý stupeň dobrovolné shody, ochoty vzájemně si pomáhat, úspěchy a neúspěchy umět sdílet s ostatními dětmi, solidarita vede ke spravedlnosti Multikulturní vzdělávání podporuje u žáků zájem o svět, o spoluobčany různých etnik a vede žáky k přemýšlení o respektu a úctě k lidským odlišnostem Multikulturní vzdělávání podporuje u žáků zájem o svět, o spoluobčany různých etnik a vede žáky k přemýšlení o respektu a úctě k lidským odlišnostem

12 Úkoly Zamysli se, z jakého důvodu vznikla potřeba multikulturní výchovy? Zamysli se, z jakého důvodu vznikla potřeba multikulturní výchovy? Co patří do teoretického základu multikulturní výchovy? Co patří do teoretického základu multikulturní výchovy? Co je to kultura jako kolektivní vědomí? Co je to kultura jako kolektivní vědomí? Proč považujeme spolupráci, toleranci a komunikaci mezi jednotlivými národnostními i etnickými kulturami za důležité? Proč považujeme spolupráci, toleranci a komunikaci mezi jednotlivými národnostními i etnickými kulturami za důležité? Jaké znáš vlastnosti sociální skupiny? Jaké znáš vlastnosti sociální skupiny? Dokážeš respektovat názor žáka z jiné etnické skupiny ? Dokážeš respektovat názor žáka z jiné etnické skupiny ? Umíš najít příčinu a způsob řešení problému, který vznikl z kulturní odlišnosti spolužáka? Umíš najít příčinu a způsob řešení problému, který vznikl z kulturní odlišnosti spolužáka?

13 Literatura GULOVÁ, Lenka – ŠTĚPAŘOVÁ, Ema: Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: MSD, spol. s r.o., 2004. ISBN 80-86633-14-4. GULOVÁ, Lenka – ŠTĚPAŘOVÁ, Ema: Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: MSD, spol. s r.o., 2004. ISBN 80-86633-14-4. ŠIŠKOVÁ, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, s.r.o., 1998. ISBN. 80-7178-285-8. ŠIŠKOVÁ, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, s.r.o., 1998. ISBN. 80-7178-285-8. ADLER, A.: Psychologie dětí. Praha: Práh, 1995. ADLER, A.: Psychologie dětí. Praha: Práh, 1995. DRÁBEK, Ivan.: Stručný úvod do etiky. Ostrava: Scholaforum, 1997. ISBN 80-86058-70-0. DRÁBEK, Ivan.: Stručný úvod do etiky. Ostrava: Scholaforum, 1997. ISBN 80-86058-70-0. PRŮCHA, J: Multikulturní výchova. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866- 72-2. PRŮCHA, J: Multikulturní výchova. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866- 72-2. ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80- 85931-48-6 ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN 80- 85931-48-6


Stáhnout ppt "Multikulturní výchova Dagmar Kostrhůnová Dagmar Kostrhůnová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."

Podobné prezentace


Reklamy Google