Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multikulturní výchova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multikulturní výchova"— Transkript prezentace:

1 Multikulturní výchova
Dagmar Kostrhůnová Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 V dnešní době se stále častěji setkávají lidé různých národů, ras a etnického založení. Setkáváme se s imigranty (přistěhovalci), azylanty (ti, kteří žádají o ochranu a utíkají ze své země) a s tím vznikajícími etnickými konflikty Proto je důležité zavedení multikulturní výchovy pro žáky základních a středních škol s cílem naučit se vzájemnému respektu a toleranci k novým kulturám a přispět tak k vzájemnému kulturnímu obohacování

3 Teoretický základ Etnologie – teoretické poznatky o etnických skupinách Kulturní antropologie – rozdíly mezi kulturními zvyklostmi různých národů Sociologie (etnosociologie) – poznatky o postavení národnostních menšin Etnolingvistika – vztahy mezi jazykem a národnostními menšinami Historická věda – ukazuje vznik a vztahy etnických a náboženských skupin

4 Funkce kultury Expresivní – je to životní styl patřící určité sociální skupině Kultura jako kolektivní vědomí – každá kultura obsahuje různé způsoby chování, předávání informací, normy jednání Integračně-diferencovaná funkce – sociální chování se předává z generace na generaci, díky své kultuře se sociální skupina integruje jako jeden celek a zároveň se odlišuje od ostatních sociálních skupin (diferencuje)

5 Komunikace mezi národnostními a etnickými kulturami (multikomunikace)
Tolerance jednotlivých kultur – přijmout jiné národnosti jako rovnocenné Spolupráce založená na vzájemném poznávání – čím více poznáme jinou kulturu, tím lépe ji můžeme pochopit a eventuelně se s ní ztotožnit Neusilovat o potlačení kultury národnostní menšiny Spojení tolerance a spolupráce vede ke komunikaci mezi jednotlivými národnostními i etnickým kulturami

6 Význam sociální skupiny
Sociální skupina je zprostředkovatelem působení makrosociálního prostředí Podílí se na dotváření sociálních rysů osobnosti Ovlivňuje výkon jedince Posiluje a uspokojuje důležité potřeby jedince Význam sounáležitosti (být mezi lidmi) Být akceptován Získat uznání a mít možnost seberealizace 6

7 Vlastnosti sociální skupiny
Stabilita skupiny – skupina je stabilní v případě minimálních změn ve složení svých členů Integrace skupiny – projevuje se jednotnou činností Soudržnost (koheze) – znamená pevnost a stálost vztahů mezi členy a silný pocit sounáležitosti Atraktivnost skupiny – záleží na činnosti a cílech Stálost skupiny – soudržnost s vysokou mírou integrace

8 Velikost skupiny – podle počtu členů, aby mohlo dojít k vzájemné komunikaci „každého s každým“
Míra intimity skupiny – intimita ve skupině znamená existenci emotivních vztahů mezi členy Homogennost = stejnorodost ( př. homogenní = školní třída), heterogennost = nestejnorodost (př. heterogenní = věk dětí, pohlaví) Hodnotová orientace – jde o zaměření skupiny z hlediska hodnot, které uznávají a které vedou k dosažení cíle

9 Stupeň libosti – příjemné nebo nepříjemné prožívání vztahů uvnitř skupiny
Míra kontroly – jak velký je význam používání pravidel a norem chování

10 Kulturní odlišnosti Kulturní odlišnosti = odlišnost jazyků, ras, etnik národů i náboženských předsudků Projevem kulturní odlišnosti je komunikace mezi lidmi, problém práce v týmu s rozdílným etnickým složením, uznávání různých hodnot, postoje, předsudky, výchovný styl v rodině, psychologický problém imigrantů zařadit se do nové společnosti

11 Princip sociálního smíru a solidarity
Princip sociálního smíru – začíná ve škole výukou k toleranci k žákům z odlišného prostředí (cizí státní příslušníci, žáci z ekonomicky slabých rodin, různých etnik, azylanti) – je třeba jim pomáhat s osvojením jazyka, zohledňovat jejich jazykovou bariéru, odstraňovat předsudky a diskriminační prvky mezi spolužáky Solidarita = určitý stupeň dobrovolné shody, ochoty vzájemně si pomáhat, úspěchy a neúspěchy umět sdílet s ostatními dětmi, solidarita vede ke spravedlnosti Multikulturní vzdělávání podporuje u žáků zájem o svět, o spoluobčany různých etnik a vede žáky k přemýšlení o respektu a úctě k lidským odlišnostem

12 Úkoly Zamysli se, z jakého důvodu vznikla potřeba multikulturní výchovy? Co patří do teoretického základu multikulturní výchovy? Co je to kultura jako kolektivní vědomí? Proč považujeme spolupráci, toleranci a komunikaci mezi jednotlivými národnostními i etnickými kulturami za důležité? Jaké znáš vlastnosti sociální skupiny? Dokážeš respektovat názor žáka z jiné etnické skupiny ? Umíš najít příčinu a způsob řešení problému, který vznikl z kulturní odlišnosti spolužáka?

13 Literatura GULOVÁ, Lenka – ŠTĚPAŘOVÁ, Ema: Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: MSD, spol. s r.o., ISBN ŠIŠKOVÁ, T.: Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, s.r.o., ISBN ADLER, A.: Psychologie dětí. Praha: Práh, 1995. DRÁBEK, Ivan.: Stručný úvod do etiky. Ostrava: Scholaforum, ISBN PRŮCHA, J: Multikulturní výchova. Praha: ISV, ISBN ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, ISBN


Stáhnout ppt "Multikulturní výchova"

Podobné prezentace


Reklamy Google