Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Intervence obcí  Typy ústavní výchovy a rozhodování o ní  Diagnostický ústav  Výchovný ústav  Vězení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Intervence obcí  Typy ústavní výchovy a rozhodování o ní  Diagnostický ústav  Výchovný ústav  Vězení."— Transkript prezentace:

1

2  Intervence obcí  Typy ústavní výchovy a rozhodování o ní  Diagnostický ústav  Výchovný ústav  Vězení

3  Sociální pracovníci městských úřadů a obcí s rozšířenou působností (dříve okresních úřadů)  Sociální kurátoři pro mládež a sociální kurátoři pro dospělé.

4  na sociálních odborech obecních úřadů: pečovat o děti mladší než 15 let, které se dopustily trestného činu v případě dospělých,  pečují o mladistvé 15-18 let, kteří se dopustili přestupku, nebo trestného činu, nebo u nich bylo již zahájeno trestní stíhání,  Pečují také o děti a mladistvé, kteří mají opakovaně poruchy chování (např. útěky z domova, zneužívání návykových látek, závislost na automatech, absence ve škole).

5  A) spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení (přestupkovém řízení) a podává jim zprávu o dítěti či mladistvém,  B) zúčastňuje se soudního projednávání,  C) může navrhovat výchovu v náhradní rodině, ústavní a ochrannou výchovu,  D) pečuje o děti a mladistvé propuštěné z ústavní výchovy,  E) organizuje a realizuje preventivní programy.

6  u těch dětí, o které rodiče nepečují, a žádná jiná alternativa výchovy dítěte se nejeví jako žádoucí, či není dostupná - navrhuje ji obec s rozšířenou působností.  Příslušná obec dává návrh nebo podnět soudu, který pak ústavní výchovu nařídí, a má také možnost podávat soudu návrh na zrušení ústavní výchovy. Soud může nařídit i jiný druh výchovy než ústavní péči.

7  Má účel preventivní, má též izolovat a resocializovat toho, kdo se dopustil společensky nebezpečného činu. (Matoušek, Kroftová, 2003, s. 156).  Ukládá se všem, kteří mezi 12. a 15. rokem spáchali trestný čin, který trestní zákon u právně odpovědných osob umožňuje stíhat výjimečným trestem.

8  Také osobám mladším 15 let, které spáchaly čin, který se u trestně právních osob považuje za trestný čin.  Pro mladistvé 15-18 let – jen v trestním řízení, péče ve zvláštních zařízeních, v nichž je pod řádným pedagogickým vedením zabezpečena příprava chovance na jeho budoucí povolání.  Ústavní a ochranná výchova můžou být ukládány osobám mladším 18ti let, výjimečně mohou být prodlouženy do 19ti let (srov. Matoušek, Kroftová, 2003, s. 156).

9  nedostatek diferenciace ústavů,  málo individualizované péče, neujasněná koncepce reedukace,  malé kapacity všech zařízení, apod. programy jsou podle Tesařové odtržené od běžného života, jak se má jedinec naučit žít v prostředí neustálého dozoru a přísného vedení,  je málo účelné, praktické…svěřenci mají mnohdy jen malý podíl na organizování činností, šikanování a agresivita jsou běžnými jevy, kontakty rodičů se svěřenci jsou omezeny, často je personál lhostejný.  Po propuštění se chovanec ocitá ve vztahovém vakuu, kurátor na něj pro přetíženost nemá čas.

10  Pobyt v něm nařízen soudem, nebo může být dobrovolný (předpokládá trojstrannou dohodu mezi vedoucím ústavu, rodiči – zákonnými zástupci a svěřencem samým).  V polovině pobytu v diagnostickém ústavu vypracovává vychovatel předběžný závěr o svěřenci, a další – konečný - se vypracovává těsně před koncem pobytu klienta, málo dětí se vrací do svého původního prostředí, většina z nich odchází do výchovného ústavu.

11  Sem jsou děti a mladiství umísťováni na základě rozsudku soudu, který jim nařídil ústavní výchovu, na základě soudního usnesení o předběžném umístění v ústavu, nebo po dohodě s rodiči.  Ústav poskytuje dlouhodobou péči, jejímž těžištěm je příprava na budoucí povolání, výukové programy mohou mít 3 podoby.  A) kurzy a praktická školení pro krátkodobé pobyty a pro nejhůře vzdělavatelné svěřence.  B) odborné učiliště, jež svěřenec absolvuje s výučným listem.  C) střední odborné učiliště.

12  „Svěřenci jsou rozděleni do výchovných skupin, jež obvykle odpovídají jejich zařazení do vzdělávacího programu; pokusně se zavádějí tzv. samostatné skupiny svěřenců, kteří bydlí mimo internát a docházejí do zařízení na výukové programy a na stravu a jinak už nejsou pod kontrolu ze strany pracovníků zařízení“.  Matoušek, Kroftová (2003, s. 160)

13  Vězení nevede k respektování společenských autorit, vede naopak k pohrdání těmi autoritami, někdy z osnování plánů na pomstu. Ve vězení dochází ne k resocializaci, ale k desocializaci.  Matoušek, Kroftová (2003, s. 165)

14  Prizonizace: srov. Matoušek, Kroftová (2003, s. 167): proces probíhající nejen ve vězeních, ale také ústavních zařízeních pro dlouhodobý pobyt rizikové mládeže: adaptace na fungování ústavního zařízení, osvojování vězeňské (ústavní) kultury.  Prizonizace nese s sebou ztrátu vlastní iniciativy, preferování cesty nejmenšího odporu, adaptace na umělé prostředí stoupá, adaptabilita na civilní život klesá.  Kriminogenní působení věznic (kriminální nákaza Matoušek, Kroftová, 2003, s. 172).

15  MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003.  TESAŘOVÁ, J. Rozhodování o ústavní a ochranné výchově mladistvých. Diplomová práce. Praha: Katedra sociálních práce FF UK, 1997.


Stáhnout ppt " Intervence obcí  Typy ústavní výchovy a rozhodování o ní  Diagnostický ústav  Výchovný ústav  Vězení."

Podobné prezentace


Reklamy Google