Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPO Konzultace: po 16,00 – 17,00 č.dv. B 427 a

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPO Konzultace: po 16,00 – 17,00 č.dv. B 427 a"— Transkript prezentace:

1 MPO Kaderabb@fsv.cvut.cz Konzultace: po 16,00 – 17,00 č.dv. B 427 a
Požadavky ke zkoušce: Zápočet Povinná účast na vybraných přednáškách externistů Závěrečný test : z 30 bodů minimálně 20

2 I.Př. Základy managementu
1.1 Základní pojmy 1.2 Pojetí managementu 1.3 Postavení managera v organizaci 1.4 Úrovně managementu 1.5 Prostředí managementu 1.6 Management a podnikání 1.7.Podnikání 1.8 vývoj managementu ve 20. století 1.9. Corporate governance

3 1.1 Základní pojmy Management Manažer vrcholový střední Liniový
Pojem: manum agere

4 1.2 Pojetí managementu specifická aktivita skupina řídících pracovníků
vědní disciplína

5 Specifická aktivita důraz na náplň managerské profese
důraz na dosažení cílů důraz na činnosti spojené s rizikem

6 1.3 Postavení manažera v organizaci
vlastník manažer Zaměstnanec Stakeholders

7 1.4. Úrovně managementu manažeři 1. linie střední manažeři
vrcholoví manažeři

8 Obr. 1.1 typické činnosti managerů na jednotlivých úrovních řízení

9 1.5 Prostředí managementu
vnitřní prostředí managementu tvrdé prvky měkké prvky vnější prostředí managementu PEST politické Ekonomické Sociální technické

10 Obr. 1.2 typické faktory vnějšího prostředí

11 1.6 management a podnikání
Organizace podnikatelské neziskové Úkoly managementu : určit předmět podnikání : co získat zdroje (s čím podnikat) : s čím vymezit pravidla (jak podnikat): jak

12 1.7 Podnikání Obr. 1.3 schéma produktivní činnosti

13 podnikavost disponibilní zdroje

14 vztah efektu a rizika

15 Obr typy podnikatelů

16 informace

17 Obr. 1.5 vztah informovanosti ke zdrojům informací

18 Úkoly: Drucker, P. F., Pražské poselství P.F.Druckera, in: Moderní řízení, 1997,č.12

19 1.8 Vývoj managementu ve 20. století
klasické období managementu management 40. – 70. let 20. století management konce 20. století management na počátku 21. století

20 Klasické období americký proud evropský proud F.Taylor H. Ford •
H.Gantt • evropský proud H. Fayol M. Weber T.Baťa

21 Management 40. – 70. let 20. století
sociální přístupy procesní přístupy systémové přístupy kvantitativní metody empirické přístupy

22 sociální přístupy V.-Pareto E. Mayo D. McGregor A. Maslow F. Herzberg
D.Carnegie

23 procesní přístupy l. Urwick L. Gullick.- POSDCORB

24 Systémové přístupy v managementu
Ch. Barnard

25 Kvantitativní metody rozhodování
matematické programování strukturální analýza teorie her analýza projektů teorie hromadné obsluhy teorie zásob teorie obnovy

26 empirické přístupy A. Sloan P.Drucker

27 Management konce 20. století
rysy japonského managementu: tzv. obrácené řízení Systém personální práce Důraz na požadavky zákazníků Technologie

28 Management počátku 21. století
časoprostorová komprese globalizace znalosti fluktuace

29 1.9.Corporate governance A) správa společností
B) stakeholders – zájmové skupiny C) hodnocení corporate governance: vnější nástroje vnitřní nástroje další formy - kodexy

30 Ukazatele pro stát např
Ukazatele pro stát např. závazky ke státu po lhůtě splatnosti x počet dnů po splatnosti/ celková hodnota závazků ke státu Ukazatele pro zaměstnance např.prům. plat v organizaci/ prům. plat v ČR Ukazatele pro top management např.limit financí, o kterém rozhodují Ukazatele pro akcionáře např.růst ceny akcie Ukazatele pro zákazníky např. tržby, podíl na trhu

31 Ukazatele pro dodavatele např
Ukazatele pro dodavatele např. celková oběžná aktiva/ celková oběžná pasiva Ukazatele pro věřitele např. cizí zdrje/ aktiva Ukazatele pro společnost nap. Počet zaměstnanců

32 Nové teorie managementu
Change management Quality management Outsourcing Benchmarking Reengineering Balanced scorecard

33 Okruhy k tématu Pojetí managementu Hlavní úkoly managementu
Faktory vnějšího prostředí Charakteristika vývoje managementu Charakteristika nových pojmů v managementu Vysvětlete pojem a obsah corporate governance Uveďte příklady hodnocení pro jednotlivé skupiny stakeholderů


Stáhnout ppt "MPO Konzultace: po 16,00 – 17,00 č.dv. B 427 a"

Podobné prezentace


Reklamy Google