Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktualizovaná SEK a prosazení zásad SEK do energetické legislativy ČR Česká energetika v kontextu energetiky Evropské unie Konference AEM – Poděbrady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktualizovaná SEK a prosazení zásad SEK do energetické legislativy ČR Česká energetika v kontextu energetiky Evropské unie Konference AEM – Poděbrady."— Transkript prezentace:

1 1 Aktualizovaná SEK a prosazení zásad SEK do energetické legislativy ČR Česká energetika v kontextu energetiky Evropské unie Konference AEM – Poděbrady 9. a 10. března 2004 Josef Fiřt Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 2 Důvody pro aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK) 1. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií – MPO má povinnost nejméně jedenkrát za dva roky vyhodnocovat naplňování Státní energetické koncepce a v případě potřeby zpracovávat návrhy na změnu Státní energetické koncepce a předkládat je ke schválení vládě. 2. Výsledky hodnocení plnění cílů Energetické politiky (EP), přijaté usnesením vlády ČR č. 50, 12.1.2000 – splnění většiny cílů.

3 3 Důvody pro aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK) 3. Příprava vstupu ČR do EU (úkoly Směrnic a Direktiv), přijaté závazky z mezinárodních smluv v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí. 4. Programové prohlášení vlády ČR v 06/2002  aktualiace SEK Důvody pro aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK)

4 4 Vývoj parametrů EH

5 5

6 6

7 7 Maximalizace energetické efektivnosti Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství Cíle aktualizace SEK

8 8 1. MAXIMALIZACE ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI Maximalizace efektivnosti při získávání a přeměnách energetických zdrojů Maximalizace zhodnocování energie Maximalizace úspor tepla Maximalizace efektivnosti spotřebičů energie Maximalizace efektivnosti rozvodných soustav Cíle aktualizace SEK

9 9 2. ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTŘEBY PRVOTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů energie Maximalizace využití domácích energetických zdrojů Optimalizace využití jaderné energie Cíle aktualizace SEK

10 10 3. ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Minimalizace emisí poškozujících životní prostředí Minimalizace emisí skleníkových plynů Minimalizace ekologického zatížení budoucích generací Minimalizace ekologické zátěže z minulých let Cíle aktualizace SEK

11 11 4. DOKONČENÍ TRANSFORMACE A LIBERALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Dokončení transformačních opatření Minimalizace cenové hladiny všech druhů energie Optimalizace zálohování zdrojů energie Cíle aktualizace SEK

12 12 1.Liberalizace trhu energie 2.Přístup k přeshraničním sítím 3.Veřejný zájem vč. dlouhodobého plánování 4.Ochrana konečných zákazníků 5.Podpora hospodaření s energií 6.Podpora obnovitelných zdrojů energie 7.Podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla 8.Opatření proti růstu dovozní energetické závislosti 9.Autorizace na nové zdroje elektřiny a tepla 10.Řízení energetiky při krizových stavech 11.Strategické energetické rezervy 12.Přehodnocení územních limitů těžby hnědého uhlí 13.Integrovaný systém ochrany ovzduší 14.Obchodování s emisními kredity Nástroje SEK – legislativní opatření

13 13 1.Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů 2.Národní program výzkumu a vývoje 3.Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší 4.Programy útlumu uhelného, rudného a uranového průmyslu 5.Programy řešení sociálních důsledků snižování zaměstnanosti v uhelném průmyslu a v elektroenergetice Nástroje SEK – státní programy podpory a útlumu

14 14 1.Dlouhodobý výhled energetického hospodářství do roku 2030 2.Indikativní koncepce obnovy a náhrady dožívajících výroben elektřiny za zdroje s vyšší energetickou účinností a s příznivějším vlivem na životní prostředí 3.Dlouhodobá indikativní koncepce využití obnovitelných zdrojů energie 4.Dlouhodobý výhled cen a vzájemných relací tarifů energetických komodit Nástroje SEK – dlouhodobé výhledy a koncepce

15 15 Východiska korigovaného „Zeleného scénáře“ -Stagnace demografického vývoje -Růst HDP (3,2 – 4%) -Standardní vývoj podmínek (ceny, technický rozvoj) -Pokračující růst energetické efektivnosti -Uvolnění územně ekologických limitů těžby HU -Ukončení limitování dovozů černého uhlí -Další bloky jaderných elektráren jsou možné (po roce 2020) -Zesílená podpora OZE (nový zákon) -Aktivní zasahování státu do vývoje energetického hospodářství Koncepce dlouhodobého výhledu EH

16 16 Parametry „Zeleného scénáře“

17 17 Parametry „Zeleného scénáře“

18 18 Parametry „Zeleného scénáře“

19 19 Odpady z energetického hospodářství poškozují biosféru Porovnání struktury výroby elektřiny v Evropě

20 20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Aktualizovaná SEK a prosazení zásad SEK do energetické legislativy ČR Česká energetika v kontextu energetiky Evropské unie Konference AEM – Poděbrady."

Podobné prezentace


Reklamy Google