Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Islám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Gošová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Islám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Gošová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Islám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Gošová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Islám Islám patří mezi nejprogresivnější náboženství (nejvíce získaných lidí za rok). Nejmladší z velkých světových náboženství, zrodil se na Arabském poloostrově. Monoteistické náboženství. V češtině: odevzdání se. Náboženství, které odmítá přidružování v jakékoliv podobě. Rovnocennost: barva kůže, muž/žena, postavení, původ. Do 19. století byl některými badateli považován za herezi (odnož) křesťanství.

3 Muhammad Považuje se za zakladatele islámu.
V českém překladu Požehnaný, nar. roku Mekka. Byl z rodu Kurajšovců, v mládí u strýce, později se oženil se starší zbohatlou vdovou. Zájem o judaismus, křesťanství a nelehký život kolem. Archanděl Gabriel - 1.zjevení, přikázal mu kázat, během let úplné zjevení Písma (Korán)‏. Začal kázat – pobouření – byl nucen uprchnout z Mekky do Mediny - město Prorokovo. Stalo se to v roce 622 (hidžra) - počátek islámského letopočtu. Stal se v Medíně vládcem. Roku 631 dobyl Mekku – rozšíření islámu. Zemřel roku 632.

4 Korán Posvátná kniha muslimů.
Korán ve skutečnosti vznikal mnoho let, předával se z generace na generaci. Obsahuje 114súr (kapitol), 6000 veršů. Do jednoho celku byly súry (kapitoly) poskládány teprve po Prorokově smrti. Muslimové věří ve stvoření světa a člověka, v existenci andělů a ďábla a také v poslední soud, při kterém lidé předstoupí před Boha a jejich skutky budou váženy.

5 Islámské desatero Sloužit pouze jedinému Bohu.
Nakládat dobře se svými rodiči v jejich stáří. Poskytovat příbuzným, chudým a pocestným,co jim náleží. Nezabíjet děti ze strachu z chudoby. Nesesmilnit. Nezabíjet, nanejvýš podle práva a jestliže je zabití neúmyslné – výkupné. Nezmocňovat se majetku sirotků. Dodržovat správné míry a váhy při obchodování i jinak. Nebýt bezdůvodně podezíravý. Nebýt domýšlivý ve svém chování a jednání.

6 Šíření islámu Muhammad zahájil první vojenské výpravy (Džihád).
Islám slavil obrovské úspěchy - počet muslimů rychle rostl,byly uskutečněny grandiózní vojenské výboje. Dosavadní velmoci zeslábly, nedokázaly čelit náporu pouštních jezdců. Při svém vzniku se islám nejprve šířil na Arabském poloostrově, v 8. st.do Egypta. Během padesáti let dobyta celá Persie, severní Afrika, Španělsko, odkud byl později vytěsněn křesťanstvím. Později se islám dostal také do Malé Asie, Indie a na Malajský poloostrov 661 - rozštěpení na dvě větve: sunnity a šíity. Politická příčina - Muhammad zemřel bez závěti - spor o to,kdo se stane chalífou - Prorokovým zástupcem na zemi a vůdcem všech věřících.

7 Šíité 10% muslimů. Tzn. Alího strana.
Právo na nástupnictví mají pouze Prorokovi pokrevní příbuzní- bratranec Alí. (Mohammad nezanechal žádného syna.)‏ Jedná se o radikálnější větev, která je spojena s tajemným výkladem Koránu. Odmítají veškerou literaturu kromě Koránu. Šíitský islám je dynamičtější a mnohem otevřenější novým myšlenkám. Projevoval se sklon k autoritářství, agresivitě a nezřídka i k terorismu. Dnes převaha v Íránu a Iráku, pouť i do Mašhadu (hrob Alího)‏.

8 Sunnité Tvoří 90% všech muslimů.
Tvrdí, že Mohamedovým nástupcem nemusí být nikdo z jeho příbuzných. Poukazovali na Prorokovo doporučení, že si muslimové mají volit do čela toho z nich, kdo se těší největší úctě a vážnosti, někdo z vedení obce. Neřídí se jen Koránem, ale i Sunnou - sbírka textů, st., která vypráví o Mohammedově myšlení a životě. Dnes převaha ve většině islámských zemí.

9 Rozmístění islámu dnes
Na světě přibližně 165 mil. arabsky mluvících obyvatel, z toho víc než 90% muslimové. 18% muslimů žije v arabském světě. Největší islámská komunita je v Indonésii, Pákistánu a Bangladéši. Čína 133 mil., Rusko 27 mil. muslimů. 1 mld. lidí všech národností,ras a kultur jsou muslimové.

10 Povinnosti muslimů Každý vyznavač islámu-muslim, vyznává pět základních sloupů víry: 1) víra v Alláha-uctívání Alláha jako jediného Boha (šaháda); 2) pětkrát denně modlitba (salát); 3) půst (saum); 4) almužna (zakát); 5) pouť do Mekky (hadždž).

11 Modlitba Každý muslim, muž či žena, má povinnost konat modlitbu. Musí však být: 1) duševně zdravý a svéprávný; 2) relativně zralý a dosáhlý již puberty; 3) nepostižený vážnou nemocí, ženy nesmějí mít menstruaci, rodit nebo být v šestinedělí. Dále musí splnit: Abdest neboli rituální omývání (Wudu'); udržovat čistotu celého těla; správný oděv při modlitbách; postoj čelem směrem ke Kaabě v Mekce. Modlí se v mešitách, k modlitbě se svolává z minaretu.

12 Ramadán Měsíc modliteb a odříkání.
Věřící musí od rozbřesku do úsvitu dodržovat půst, neměli by ani pít, kouřit a sexuálně žít. Při modlitbách si připomínají zjevení prvních veršů koránu proroku Mohamedovi. Půst se týká muslimů počínaje věkem dospívání, jíst mohou děti, staří i cestující lidé a těhotné nebo kojící ženy.

13 Zvyky: Muslimové nesmí jíst vepřové maso - (prase je špinavé zvíře), krev, zdechliny, alkohol. Povoluje se polygamie. Zahalování žen. Obřízka u mužů.

14 Obřady Dospívání a obřízka: Často v útlém věku, sedmi letech nebo na začátku puberty společně s recitováním Koránu, v některých zemích i u žen. Svatba: Sňatky zprostředkovávají rodiče, muž začíná s námluvami u otce nevěsty, před svatbou spolu nesmí zůstat o samotě, řádná muslimka se nikdy nestýká s muži o samotě. Obřad je prostý, až po něm následuje několikadenní veselí s celou rodinou. Pohřeb: Po smrti následuje poslední očista, tělo je zabaleno do prostého bílého pláště. Nesmí se pohřbívat po západu slunce. Zúčastnit se pohřebního průvodu je povinností celé obce, neukládá se do rakve, ale do prohlubně v zemi - na bok a s hlavou směřující k Mekce.

15 Polygamie a oděv ženy Polygamie - mnohoženství: nanejvýš 4 manželky, muž se musí ke všem chovat stejně a laskavě, pokud by toho nebyl schopen, musí mít jen jednu. Dnes je polygamie ojedinělá, rozšířená především na Arabském poloostrově. Ženy mají povinnost se zahalit, aby je nespatřil jiný muž. Na oblečení muslimské ženy jsou kladeny požadavky, jako být volné, neprůsvitné, nenavoněné, nepřezdobené… Pokrývka hlavy,oděv halící tělo,pokrývka obličeje.

16 Oděv Oděv halící tělo - čádor Pokrývka obličeje - niqáb Pokrývka hlavy - amír Zbožná muslimka má své zahalení (HIDŽÁB) ráda a považuje ho za součást své identity. Obnažení by pro ni znamenalo potupu a zostuzení. Součástí víry je cudnost, skromnost a stud.

17 Ženy vs muži Bůh stvořil muže a ženu, aby si byli navzájem společníky, milovali se, měli děti a žili spolu v míru a poklidu v souladu s Božím přikázáním. Islám nepostavil ženu pod muže, neubírá jednomu právo a nevyzvedá druhého. Jakékoliv rozdíly mezi mužem a ženou vyplývají čistě jen z jejich přirozených vlastností a před Bohem jsou si rovni. Obě pohlaví se vzájemně doplňují, ale v podstatě jsou jiná. Existují i země ve kterých jsou ženy diskriminovány (Oddělené prostory v domácnosti, zákaz vycházení na ulici bez doprovodu manžela. Největším problémem je ukamenování ženy za nevěru.)

18 Povinnosti muslimských žen
Vdát se, rodit děti a starat se o domácnost. Ženy nemohou studovat některé obory a nesmějí vykonávat některá povolání. Dívky mohou být provdány již ve svých 6 letech. Pohlavní styk je povolen už od 9 let!!! Muž se může dát rozvést bez souhlasu své ženy, nemusí o tom dát vědět. Pro ženy toto ale neplatí. Vdané ženy nesmí cestovat do zahraničí bez písemného souhlasu svého muže. U soudu má výpověď ženy poloviční váhu než muže. K vyvrácení výpovědi jednoho muže jsou zapotřebí 2 ženy. Nevěra ženy se trestá zbičováním obou viníků, musí to ovšem dokázat čtyři svědkové (podle Koránu). Dívky, které byly odsouzeny k trestu smrti a v době rozsudku byly ještě panny, jsou vězeňskými dozorci panenství zbaveny.

19 Práva muslimských žen Ženě - matce se dostává před bohem nejvyššího postavení. Nemusí pracovat, majetek, který ženě patřil před svatbou, je pouze jen a jen její a manžel na něj nemá žádné právo ani nárok. Jsou celý život finančně zajištěny. Nejprve svým otcem a poté manželem nebo bratrem. V době menstruace a šestinedělí je osvobozena žena od určitých náboženských povinností.

20 Konkrétní případy Saudská Arábie - Ženy nesmějí řídit auta, v restauracích jí v oddělených jídelnách a univerzitní studentky poslouchají přednášku muže v jiné místnosti. Afghánistán – V minulosti ženy nesměl ošetřit lékař - muž, a tak byly odsouzeny k životu bez zdravotní péče. Nesměly se vzdělávat, používat jakoukoliv kosmetiku a na ulici, kam mohly vyjít jen v doprovodu manžela nebo mužského příbuzného, je nikdo nesměl slyšet – bylo jim tedy zakázáno smát se nebo i klapat podpatky. Írán - Pokud se chce žena rozvést, musí dokázat, že manžel je buď závislý na drogách, ve vězení, není schopen zajistit dost peněz pro rodinu, má nějakou odpor vzbuzující nemoc, nebo je impotentní.

21 Aby se ženám žilo lépe V r byla hranice sňatku posunuta na 17 let věku. V r demonstrace v Alžírsku – ženy chtěly vysoké tresty za ukamenování, volební právo, stipendium pro dívky, které chtějí studovat. Íránské ženy vyrazily do ulic, aby upozornily na diskriminaci žen a porušování ženských práv - na tři desítky z nich se ocitly ve vězení, další byly zbity přímo na místě. V této souvislosti vznikla ženská petice Jeden milion (milion podpisů má upozornit na nerovnoprávné postavení íránských žen).

22 Jak je to dnes? V Evropě přes 20 milionů muslimů vyznávajících islám.
Jsou v menších komunitách, ve kterých kvůli nelehkým sociálním situacím stoupá kriminalita. Francie, Británie (přes 2 mil.), Severní Amerika (10,4 mil.) Trvalé neshody přiměly Komisi biskupských konferencí zemí Evropské Unie k rozhodnutí věnovat se více náboženskému míru.

23 Zdroje: COOK, Michael. Muhammad. 1. vydání. Praha : Argo, s. ISBN CROFTER, Warren. Velká kniha Islámu. 1. vydání. Čechtice : BVD, s. ISBN KŘIKAVOVÁ, Adéla . Islám-Ideál a skutečnost. Praha : Baset Miloš Uhlíř , s. ISBN X. DENNY, Frederick M. Islám a muslimská obec. 2.vydání. Praha : Prostor , s. ISBN [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Muslim_Population_Map.png>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supplicating_Pilgrim_at_Masjid_Al_Haram._Mecca,_Saudi_Arabia.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hand_written_Quran_in_Saudi_Arabia.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ImamAliMosqueNajafIraq.JPG>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hijab_woman_Liverpool.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waleed_Aly_headshot.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycle_of_Violence_-_%5EBerd.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srebrenica_Massacre_-_Reinterment_and_Memorial_Ceremony_-_July_2007_-_Women_Mourners_2.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Queen_of_Jordan_at_the_World_Economic_Forum_2010.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:TajMahalbyAmalMongia.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iranwar.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turkish-islam_isa.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold_Leaf_from_Qur%27an.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramadan_meal,_Guantanamo.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sus_scrofa_scrofa.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prayer_in_Cairo_1865.jpg>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fasting.JPG>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Women_in_shiraz_2.jpg>. [cit ]. Dostupný k volnému použití na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zaynab_filming3.png>. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mecca_Direction_Equidistant.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Gošová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Islám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Gošová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google