Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 2/ C1 Základní prvky týmové práce - opakování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 2/ C1 Základní prvky týmové práce - opakování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 2/ C1 Základní prvky týmové práce - opakování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2010

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Cíl a účel kurzu Týmová práce TYMP 2/ C1 Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, manažerských a prezentačních dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si rozdílné úkoly manažera a leadera týmu. Seznámí se s klíčovými kompetencemi, potřebnými k vedení týmu. Naučí se sestavit a podporovat a motivovat funkční tým. Pochopí odlišnosti ve způsobu vedení týmu v jednotlivých fázích vývoje. Zvládnou zásady řízení konfliktu. Naučí se řídit diskuzi. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Zvládnou základy manažerských dovedností: delegování, rozhodování, timemanagement, stres management. Získají znalosti potřebné k řízení rozvoje týmu, hodnocení a podávání zpětné vazby. Účel: Získání potřebných kompetencí k vedení týmu. Podpora týmové práce. Asertivní řízení stresových a konfliktních situací v týmových procesech. Podpora komunikace v týmu.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Obsah kurzu Týmová práce TYMP 2/ C1 1.Základní prvky týmové práce. 2.Leadership. Adairovy kruhy. 3.Rozdílné úkoly manažera a leadra. Klíčové kompetence potřebné k vedení týmu. 4.Styly vedení lidí. Odlišnosti ve způsobu vedení týmu v jednotlivých fázích vývoje. 5.Delegování, zodpovědnost a pravomoce. 6.Podpora a motivace týmu. Hodnocení a podávání zpětné vazby. 7.Pokročilé prezentační dovednosti. 8.Porady. Autorita. Vyjednávání. 9.Time management/1 10.Time management/2. Stres management. Osobní rozvoj. 11.Manažerské rozhodování. Rozhodovací metody. Kreativita. 12.Výběr pracovníka do týmu. 13.Podpora týmové práce – teamwork. Témata budou procvičována ve skupinách.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Organizace kurzu Týmová práce TYMP 2/ C1 Cvičení ve skupinách: A pondělí 12 – 14 hod B pondělí 14 – 16 hod Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet Požadavky na studenta: Dochvilnost Aktivita ve cvičeních Účast ve cvičeních 80 % Test

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP 2/ C1 Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Co si pamatujete Týmová práce TYMP 2/ C1 1.Tým a skupina. Co je to tým, čím se liší od skupiny, co se děje v týmu? 2.Fáze vývoje týmu. 3.Týmové role. Kategorie týmových rolí. Jak jsou získávány. Dělení podle Belbina. 4.Úkoly jednotlivých rolí. Přednosti a rizika jednotlivých rolí. 5.Jací mají být jednotlivci v týmu? Jaké mají mít dovednosti? Cvičení: Vytvořte pět týmů. Příprava: 10 min. + 5 min na přípravu prezentace. Prezentace: 3 min + diskuze

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Tým a skupina Týmová práce TYMP 2/ C1 Skupina: dva nebo více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci. Tým: je více než skupina (ideálně 5-7 osob). Rozdíly vnímáme v těchto oblastech: vztah ke spolupracovníkům přístup k plnění úkolů využití talentu členů důvěra otevřenost komunikace využití kvalifikace přístup ke konfliktu účast na rozhodování. Tým je malá pracovní skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. Je členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíly, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. Synergický efekt.

8 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Fáze vývoje týmu Týmová práce TYMP 2/ C1 V každém týmu probíhají určité procesy: Formování – nedostatek plánování, nesledují se cíle. Hledají se vůdci, rozdělují role. Jednotlivec je soustředěn na sebe (jak se zařadím, kolik mám síly a moci, co se ode mne očekává). Bouření – vůdce je zpochybňován, nejsou zcela jasné role. Nepřizpůsobivost na další změnu situace. Normování – vznikají pravidla, orientace na úkol. Skupina se stává organizovanou, orientuje se na úkol. Pracuje se na stanovení metody komunikace a metody práce. Jednotlivec se zajímá o ostatní, konfrontují se. Realizace – tým začíná pracovat, sleduje cíl, podává výkon. Tým začíná využívat zdroje a pracovat. 8

9 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 2/ C1 Týmové role Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě. Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy. Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah. Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě. Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností. Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.) 9

10 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Týmové role podle Belbina Týmová práce TYMP 2/ C1 TVŮRCE má talent, fantazii, inteligenci a znalosti. HLEDAČ ZDROJŮ má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu. KOORDINÁTOR dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl. NAVIGÁTOR je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem. PORADCE-HODNOTITEL využívá rozvahy a úsudku, je věcný. TÝMOVÝ PRACOVNÍK dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha. REALIZÁTOR má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný. DOKONČOVATEL má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista. SPECIALISTA je nadšenec pro svůj obor, má odborné znalosti i dovednosti, usiluje o špičkovou profesionalitu, brání odbornou oblast. 10

11 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Přednosti a rizika jednotlivých rolí Týmová práce TYMP 2/ C1 TVŮRCE - tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy, ale možné obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi. HLEDAČ ZDROJŮ - extrovertní, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, ale nadšení může vyprchat. KOORDINÁTOR - vyzrálý a sebevědomý, nezaujatý, komunikativní, ale může mít střety s Navigátory. NAVIGÁTOR - dynamický, společenský, plný neklidu, vyvíjí nátlak, hledá cesty k překonávání překážek, ale náchylný k provokaci a výbuchům vzteku. PORADCE-VYHODNOCOVAČ – střízlivý, věcný, bere v úvahu všechny možnosti, ale chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní. TÝMOVÝ PRACOVNÍK – společenský, mírný, ochotný, naslouchá, brání neshodám, ale může být nerozhodný. REALIZÁTOR – má organizační schopnosti a zdravý rozum, disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, praktický, ale může být nepružný. DOKONČOVATEL – horlivý, svědomitý, hledá a odstraňuje chyby, dodržuje termíny, ale nerad deleguje. SPECIALISTA – nadšenec pro obor, usiluje o profesionalitu, ale špatně komunikuje. 11

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Jací mají být jednotlivci v týmu? Týmová práce TYMP 2/ C1 Měli by rozvíjet: efektivní komunikaci asertivní jednání delegování řešení skupinových konfliktů kreativitu řízení času organizaci práce Trénink, zaměřený na: zvyšování znalostí získávání dovedností ovlivňování postojů je nezbytný.

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Požadavky na výběr jednotlivce do týmu Týmová práce TYMP 2/ C1 Obecné týmy bývají sestaveny z lidí s dobrými týmovými vlastnostmi. Specifické týmy, zabývající se specifickými úkoly, by měly být tvořeny z lidí s vysokou úrovní odborných dovedností. Členové týmu se vybírají podle dvou dovednostních kritérií: specializovaných dovedností týmových dovedností. Postup Definujeme úkol, cíle. Identifikujeme požadované specializované dovednosti. Identifikujeme problémové oblasti a pojmenujeme možné problémy. Sestavíme profil požadovaných členů týmu.

14 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Sestavování týmu Lidé s vysokou úrovní odborných dovedností nemusí mít vždy vysokou úroveň dovedností týmových. Specialisté jsou často získáváni mimo organizaci a úroveň jejich týmových dovednosti nemusí být při výběru známa. Při sestavování týmu dbejte, aby pokrýval co nejvíce typů členů (rolí). K řešení úkolů je třeba: vymyslet řešení odborně propracovat zhodnotit, zabezpečit zdroji koordinovat hnát kupředu realizovat dotáhnout a to vše v přijatelné atmosféře. Cvičení: Přiřaďte k fázím role. Týmová práce TYMP 2/ C1 14

15 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Jak využít potenciál různých členů pro tým? Nepodceňujte ostatní. Kdo se zdá neužitečný v určité fázi, může mít rozhodující přínos ve fázi jiné. Neshazujte Tvůrce pro nereálnost nápadů. Nechte je vysvětlit postup. Konzultujte s Realizátory a Dokončovateli. Oceňte Hledače zdrojů. Tím, že stále někam běhá a diskutuje, zabezpečuje týmové potřeby. Braňte Koordinátory před Navigátory. Uvažují perspektivně, mají sklon pod jejich tlakem ustoupit. Nenechejte Navigátory ovlivňovat strategii řešení. Myslí rychle a jejich rozhodnutí jsou unáhlená a neověřená. Dejte jim prostor v situaci vyžadující rychlé řešení. Zabraňte Poradci narušovat a předčasně utlumit kreativní fázi řešení. Podpořte jej ve fázi přijímání řešení. Nedopusťte, aby se Specialista uzavřel do své odbornosti. Trvejte na tom, aby jasně vysvětloval, co je nejasné. Týmová práce TYMP 2/ C1 15

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu Týmová práce TYMP 2/ C1 Jsou to přijaté formulace: K dosažení vyššího výkonu či zlepšení výsledků činnosti je třeba něco změnit. Má-li dojít ke změně, je třeba udělat rozhodnutí. Aby bylo možné se rozhodnout, je třeba volit z několika variant. Když se volí z několika variant, bereme na sebe riziko. Do rizika se pouštíme jen v atmosféře vzájemné podpory. Vzájemná podpora je výsledkem chování vedoucího týmu. Závisí to na tom, zda vedení: Věří členům týmu a ti jednají svobodně. Dává členům týmu prostor pro vlastní iniciativu. Dává členům týmu možnost rozvíjet znalosti a dovednosti v souvislosti s plněním úkolu. Poznává a oceňuje výkony členů svého týmu. Stojí si za svým týmem a podporuje ho.

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Co likviduje tvůrčí atmosféru v týmu Týmová práce TYMP 2/ C1 Nejednota ve vizi cíle. Nedostatek podpory a uznání zvenčí. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu navzájem. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu a vedením.

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, kotyzova@fmk.utb.cz Shrnutí Týmová práce TYMP 2/ C1 Každý tým prochází určitým vývojem. Lidé jsou motivováni, když je vyžíván jejich potenciál a zastávají správné role. Každý úspěšný tým sleduje jasně formulovaný a sdílený cíl. V týmu probíhá zdravá komunikace. Týmová práce přináší vyšší efektivitu.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 2/ C1 Základní prvky týmové práce - opakování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google