Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12/20141 Kvanti/Kvalifikované řízení modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2014,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12/20141 Kvanti/Kvalifikované řízení modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2014,"— Transkript prezentace:

1 12/20141 Kvanti/Kvalifikované řízení modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2014, K126 EKO Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

2 12/20142 Obsah 1.Rekapitulace 2.Obecné doplnění teorie dělení modelů. 3.Interakce v řízení. 4.Rozdíl mezi kvanti/kvalitativní modelem. 5.Řízení kvantitativního modelu. 6.Výsledky kvantitativního modelu. 7.Zkouškové otázky 8.Praktická aplikace (ladění) 1.Rekapitulace 2.Obecné doplnění teorie dělení modelů. 3.Interakce v řízení. 4.Rozdíl mezi kvanti/kvalitativní modelem. 5.Řízení kvantitativního modelu. 6.Výsledky kvantitativního modelu. 7.Zkouškové otázky 8.Praktická aplikace (ladění)

3 12/20143 Rekapitulace 1.Opakované údaje ODKAZOVAT!!! (názvy prvků) 2.Na vodorovnou osu roky. 3.Upravit délku vodorovné osy grafu. 4.Zapojit řízení matice B. 5.Ověřit kontrolní výsledky z data97.xls. 6.Udělat graf diferencí. 7.Před výpočtem mazat staré výsledky. 8.Doplnit schéma objektu, popis. 9.Zvážit intenzity interakcí. Kalibrace. 10.Odstranit linkování externích souborů. 1.Opakované údaje ODKAZOVAT!!! (názvy prvků) 2.Na vodorovnou osu roky. 3.Upravit délku vodorovné osy grafu. 4.Zapojit řízení matice B. 5.Ověřit kontrolní výsledky z data97.xls. 6.Udělat graf diferencí. 7.Před výpočtem mazat staré výsledky. 8.Doplnit schéma objektu, popis. 9.Zvážit intenzity interakcí. Kalibrace. 10.Odstranit linkování externích souborů.

4 4 Modely lineární – Nelineární (maximalizace zisků, minimalizace nákladů výrobních procesů) (řešení soustavy lineárních, nelineárních rovnic) Deterministické – Stochastické (elektrické modely, elektrodynamické, termodynamické modely) (známé stavy bez náhodných proměnných) Statické – Dynamické Druhy modelů 1/2 Oscilace zařízení (nelin.) Lineární model Stoch./Determ. model

5 Černá skříňka - neznámý obsah, zaměřeno na vstupy/výstupy - neznalost vnitřní struktury Bílá skříňka - známý obsah, známá funkčnost Šedá skříňka - částečně známý obsah (nedosahuje parametrů Bílé skříňky) Druhy modelů 2/2

6 12/20146 Cíl úlohy/modelu Sestavit relevantní interakce modelu Kalibrace modelu Navrhnout řídicí zásahy Aplikace řízení Ověřování strategií ukázka XLS Sestavit relevantní interakce modelu Kalibrace modelu Navrhnout řídicí zásahy Aplikace řízení Ověřování strategií ukázka XLS

7 12/20147 Jak na interakce

8 12/20148 Druhy interakcí v technicko- ekonomickém modelu Při sestavování struktury modelovaného problému se používají dva základní typy interakcí: 1.kvantifikovatelné interakce a ij, 2.absolutní vazby a ij. Při ohodnocování interakcí je výhodné, když jejich komponenty jsou převedeny na jedinou jednotku (objemovou, finanční, hmotnou, bezrozměrnou, délkovou a pod.). Pak je celá úloha z hlediska zadání konzistentní a stejně takové budou i poskytované výsledky propočtu. Vlivy mezi dvěma prvky X i a X j, které lze popsat hmotnými toky, jsou jednodušším případem při ohodnocení intenzity interakce. Pohybujeme se zde v oblasti technických jednotek, jejichž ekvivalentem je hodnotící stupnice. Správnost ohodnocení je dána pouze úrovní znalostí hodnotícího subjektu o daném ovlivňování. Pokud řešitel není schopen vyčíslit intenzitu vlivů a ij jednoho prvku na druhý je odkázán na sestavení stupnice absolutního hodnocení interakcí, kterou může vytvořit na základě svých zkušeností s danou problematikou. dále viz Modelování při řízení, str. 44

9 12/20149 Tvorba technické interakce -1,00 0,00 -0,40 200 mm/rok 0 mm/rok 80 mm/rok Klimat. vlivy -> Fasáda vliv z pohledu množství spadlých srážek Fasáda Klimat. vlivy Fasáda Klimat. vlivy Měřítko Hodnotící stupnice Technická stupnice -0,4 také viz Modelování při řízení, str. 50

10 12/2014 10 -1,00 +0,80 10000 Kč/m 2 plastové 3-sklo, silikon. těsnění, 3-komorový systém 6000 Kč/m 2 +0,XX Vyčíslení interakcí/popis Výplně otvorů -> Vnitřní prostředí vliv z pohledu technických parametrů Výplně otvorů -> Fasáda vliv z pohledu technicko-technologického řešení -1,00 0,00 Nejhorší -0,50 Nejlepší Průměr 500 Kč/m 2 dřevěné jednoduché zasklení, plechové těsnění Osazení do izolovaného zazubeného ostění, kotveno nerezovými kotvami Osazeno do neizolovaného rovného ostění, kotveno pozinkovanými vruty Horší stand. Horší prům. Lepší prům. Nadstandard také viz Modelování při řízení, str. 52

11 12/201411 Atributy interakcí II Každá hodnocená interakce modelu bude obsahovat atributy: 1.Definice prvků interakce 2.Maticový popis interakce (a ij ) 3.Verbální popis interakce 4.Definice hodnotící stupnice 5.Popis minimální a maximální hladiny hodnotící stupnice 6.Definice technické stupnice 7.Popis minimální, maximální a aktuální hladiny technické stupnice 8.Popis závislosti (např. lineární apod.) Každá hodnocená interakce modelu bude obsahovat atributy: 1.Definice prvků interakce 2.Maticový popis interakce (a ij ) 3.Verbální popis interakce 4.Definice hodnotící stupnice 5.Popis minimální a maximální hladiny hodnotící stupnice 6.Definice technické stupnice 7.Popis minimální, maximální a aktuální hladiny technické stupnice 8.Popis závislosti (např. lineární apod.) také viz Modelování při řízení, str. 48

12 12/201412 Kvalitativní model

13 13 Qualitative vs. Quantitative Models Quantitative models are mathematically focused and many times are based on complex formulas. In addition quantitative models generally show flow of energy or other substance through an input-output matrix. Qualitative conceptual model is a visual display of the important components of an system and linkages between them. It is a simplification of a complex system. http://ecoplexity.org/ 12/2014

14 http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_quanti-quali.htm Implicitní: zahrnutý, nevyjádřený přímo, samo sebou se rozumějící Explicitní: výslovný, přímý, jasný, zřetelný Quantitative methods place greatest reliance on representing developments numerically. Numerical data, of many types, are useful in thinking about longer-term developments, and to a certain extent they can be useful ways of presenting forecast (foresight) results, too. As in econometrics, quantitative methods implicitly or explicitly use simple models of some sort. For example, time series extrapolations of trends. Qualitative methods are, of course, often employed where the key trends or developments are hard to capture using simplified indicators, or where such data are not available. More about Quali/Quanti Methods 12/201414

15 12/201415 …mix is needed! The solution…?

16 12/2014 Řízení kvantitativního modelu Řízení: -Definovat čeho chci dosáhnout? -Definovat jak toho chci dosáhnout? -Definovat např. minimální standardy? -Definovat minimální koncové standardy? -Definovat kam, kdy/jak, kolik? Kam?Kolik? Kdy? Kolik? Požadavky na výsledné chování: -Požaduji funkční a dlouhodobě udržitelný stav -Dosažení řízení bude prostřednictvím finančních zásahů -Minimální standard v průběhu živostnosti nesmí být nižší než XYZ -Minimální standard na konci sledovaného období musí být XYZ -Např. každý 5. rok bude obnova fasády z 10% … 150000 tis. Kč

17 12/201417 Qualitative vs. Quantitative Models Řízení: -Externími vlivy -Podmíněnými externími vlivy -Manažerskými zásahy také viz Modelování při řízení, str. 92,95 Přepočet standardů na finance Přepočet pomocí poč. podmínek

18 12/201418 Zpracování XLS

19 12/201419 ZávěrZávěr Kvanti/Kvalifikované řízení modelu doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "12/20141 Kvanti/Kvalifikované řízení modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2014,"

Podobné prezentace


Reklamy Google