Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky perinatální péče v České republice za rok 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky perinatální péče v České republice za rok 2007"— Transkript prezentace:

1 Výsledky perinatální péče v České republice za rok 2007
Velebil, Štembera, ÚPMD Praha Kritické stavy v porodnictví, IKEM 2008

2 Demografické charakteristiky ČR
Narození Úhrnná plodnost Zemřelí

3 Věkový posun populačních ročníků žen
25-29 30-34 20-24 35 + 15-19

4 PMR (dosud platná definice porodu)
Vývoj perinatální úmrtnosti (PMR), mrtvorozenosti (SBR) a časné novorozenecké úmrtnosti (ENMR) v ČR od roku 1991 PMR (dosud platná definice porodu) ENMR SBR Zdroj: Sekce perinatální medicíny Velebil 2008

5 PMR (dosud platná definice porodu)
Vývoj perinatální úmrtnosti (PMR), mrtvorozenosti (SBR) a časné novorozenecké úmrtnosti (ENMR) v ČR od roku 1991 PMR (dosud platná definice porodu) PMR (všechny plody od 500 gramů) ENMR SBR Zdroj: Sekce perinatální medicíny Velebil 2008

6 Frekvence novorozenců NPH v ČR od roku 1989
Hmotnost 1989 1991 1995 2002 2003 2006 2007 < 1000 0,15 0,31 0,36 0,38 0,42 0,40 0,39 0,58 0,55 0,68 0,70 0,75 0,76 1,09 1,19 1,06 1,28 1,42 1,55 1,64 3,56 3,83 3,63 3,93 4,14 4,51 4,75 Celkem 5,39 5,91 5,60 6,26 6,67 7,21 7,53

7 Perinatální úmrtnost a frekvence NPH
Podíl novorozenců < 2500 gramů % Perinatální úmrtnost

8 Perinatální úmrtnost a frekvence SC
Císařské řezy %

9 Specifická ČNÚ bez VVV v ČR od roku 1998
ČNÚ novorozenců porodní hmotnosti 1998 300 125 16,7 2000 189 76,6 32,9 2002 239 77,3 13,9 2004 182 64,5 19,2 2005 184 51,1 25,2 2006 219 93,3 17,8 2007 168 65,7 15,9

10 Specifická ČNÚ bez VVV novorozenců VNPH v ČR v roce 2007
Regionální perinatologické centrum Novorozenci porodní hmotnosti g g g Skupina n nar. nar./ † sp.ČNÚ nar. / † A 5 16.267 53/6 113,2 101/1 9,9 270/0 0,0 B 7 20.723 83/12 144,6 158/13 82,3 416/10 24,0 2007 12 36.990 136/18 132,4 259/14 54,1 686/10 14,6

11 Specifická ČNÚ bez VVV novorozenců VNPH v ČR v roce 2007
Regionální perinatologické centrum Novorozenci porodní hmotnosti g g g Skupina n nar. nar./ † sp.ČNÚ nar. / † A 5 16.267 53/6 113,2 101/1 9,9 270/0 0,0 B 7 20.723 83/12 144,6 158/13 82,3 416/10 24,0 2007 12 36.990 136/18 132,4 259/14 54,1 686/10 14,6 2006 34.061 133/26 195,5 223/16 71,7 581/6 10,3 2005 34.032 146/25 171,2 215/11 51,0 531/10 18,8 2004 32.434 146/21 143,8 228/12 52,6 568/6 10,6 2003 29.752 206/18 87,4 495/2 4,0 2002 28.806 119/20 168,0 188/13 69,1 498/5 10,1

12 Specifická ČNÚ bez VVV v ČR v roce 2007
ČNÚ novorozenců porodní hmotnosti Intenzivní 132,4 54,1 161,0 53,0 Intermediární - 0,0 Bez centralizace 421,1 166,7 22,6 3,0 Celkem 167,7 65,7 15,9 3,3

13 Centralizace v ČR v roce 2007
Pracoviště Živě rození bez vrozených vývojových vad g g n % Intenzivní 136 87,7 259 89,6 686 83,9 1147 63,1 Intermediární 3 1,9 10 3,5 57 7,0 366 20,1 Necentralizováno 16 10,4 20 6,9 75 9,1 306 16,8 Celkem 155 100,0 289 818 1819

14 Perinatologická centra – podíl novorozenců pod 2500 souhrn za období 2003-2007

15 Vývoj frekvence novorozenců, porozených císařským řezem v perinatologických centrech od roku 2000
% Data: Sekce Perinatální medicíny ČGPS Petr Velebil

16 Rozdíl počtu novorozenců v regionu narozených a novorozenců „rezidentních“ vyjádřený v procentech – Česká republika 2006 Praha Královéhradecko LIB JM Zlínsko Plzeňsko MSlez Ústecko Vysočina OLO KV Pardubicko StČ Velebil 2008

17 Rozdíl počtu novorozenců v regionu narozených a novorozenců „rezidentních“ vyjádřený v procentech – Praha Velebil 2008

18 Nárůst počtu porodů v pražských porodnicích – srovnání 2003 a 2007
Velebil 2008

19 Rozdíl počtu novorozenců v regionu narozených a novorozenců „rezidentních“ vyjádřený v procentech – Středočeský region Velebil 2008

20 Vývoj frekvence NPH v regionech ČR

21 Podíl porodů dvojčat na celkovém počtu porodů v ČR, 1995-2007
gemini % No of twin deliveries 2004: 1822 2005: 1927 2006: 2074 2007: 2307 Zdroj: Sekce perinatální medicíny Velebil 2008

22 Vybrané charakteristiky 2005, 2006 a 2007
Ukazatel Jednočetná Vícečetná 2005 2006 2007 NPH < 2500 g % 5,1 5,3 5,5 55,2 57,3 60,2 PÚ celkem 5,0 5,9 5,2 16,5 17,1 14,7 bez VVV 3,8 4,4 3,7 14,4 14,8 12,6 Mrtvorozenost 4,0 4,6 4,3 10,8 10,1 8,1 3,2 3,6 3,1 10,0 9,4 7,7 ČNÚ 1,0 1,2 5,7 7,3 6,7 0,6 0,8 5,4 4,9 SC novorozenci 16,7 17,4 19,3 71,7 73,3 75,9 Zdroj: Sekce perinatální medicíny

23 Podíl vybraných charakteristik na počtu porodů v období 1995-2007
forceps gemini % VEX HE eklampsie Zdroj: Sekce perinatální medicíny

24 Některé charakteristiky ve vybraných evropských zemích Podíl dvojčat na celkovém počtu porodů (na 1000 porodů)

25 Některé charakteristiky ve vybraných evropských zemích Podíl instrumentálních vaginálních porodů na celkovém počtu porodů (na 1000 porodů)

26 Některé charakteristiky ve vybraných evropských zemích Podíl císařských řezů za porodu na celkovém počtu císařských řezů (v procentech)

27 Některé charakteristiky ve vybraných evropských zemích Podíl porodů s poporodní hysterektomií na celkovém počtu porodů (na 1000 porodů)

28 Shrnutí 1 Prvně po 12 letech je počet narozených výrazně vyšší než počet zemřelých Zvýšila se úhrnná plodnost (fertilita) žen Stárne populace a pokračuje přesun rodiček do starších věkových ročníků, přesto však je podíl porodů žen 35 a starších v ČR nižší, než v ostatních zemích. Perinatální úmrtnost se snížila o 0,2 ‰ a to výhradně snížením ČNÚ a v  rozmezí 3,9 – 4,1 ‰ stagnuje již čtvrtým rokem. Hodnota ČNÚ 1,2 ‰ patří mezi nejnižší na světě. Pokračovalo zvyšování frekvence novorozenců nízké porodní hmotnosti – dosáhlo již 7,5 % - nejvyšší za posledních 50 let. Nicméně v evropském měřítku je frekvence novorozenců NPH v ČR na průměrné úrovni, nejnižší je ve Švédsku a nejvyšší v Maďarsku. Novorozenců < 1500 g (ve všech 3 dílčích skupinách) je centralizováno 90 %, novorozenců g 83 %. Pokračovalo zvyšování frekvence SC, která již překročila hranici 20 % bez vlivu na snižování perinatální úmrtnosti.

29 Shrnutí 2 Rozdíly v celkové perinatální úmrtnosti v perinatologických centrech jsou především funkcí výskytu novorozenců VNPH. ČR se řadí mezi země s nejnižší perinatální úmrtností spolu s Rakouskem Z odborného hlediska je nezbytné registrovat všechny plody (živě i mrtvě rozené) s hmotností 500 g a více - přetrvávající požadavek Perinatální úmrtnost je u vícečetných těhotenství 3 x vyšší Vícečetná těhotenství představují významnou zátěž pro systém perinatální péče a jejich podíl stále narůstá, v roce 2007 představoval 2% všech porodů

30 Děkujeme vám za pozornost Profesor MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc. As
Děkujeme vám za pozornost Profesor MUDr. Zdeněk Štembera, DrSc. As. MUDr. Petr Velebil, CSc. Ústav pro péči o matku a dítě ředitel Doc.MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. WHO spolupracující centrum pro perinatální medicínu, Praha vedoucí As. MUDr. Petr Velebil, CSc. Zdroj: Sekce perinatální medicíny Štembera 2007


Stáhnout ppt "Výsledky perinatální péče v České republice za rok 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google