Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 20. 3. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 20. 3. 2013."— Transkript prezentace:

1 Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické

2 Financování sítě sociálních služeb V Moravskoslezském kraji je v současné době poskytováno více než 680 registrovaných sociálních služeb. Ročně hospodaří s přibližně 3,8 miliardovým rozpočtem. Financování těchto služeb je založeno na principu vícezdrojového financování, přičemž výrazný zdroj financování tvoří rozpočty obcí, rozpočet kraje a rozpočet České republiky.

3 Přehled finančních prostředků k poskytování sociálních služeb v MSK v letech 2008 – 2013 (včetně dofinancování) ze SR a ze zdrojů EU Finanční prostředky (v tis. Kč) Státní rozpočet Individuální projekt *) Celkem *) Předpoklad navý š en í prostředků z Individu á ln í ho projektu

4 Druh služby Počet podaných žádostíPožadovaná dotacePřidělené směrné číslo odborné sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence CELKEM Přehled požadovaných a přidělených finančních prostředků v r a 2013 ze SR

5 Dotační řízení MPSV tzv. směrné číslo na r pro MSK 669,819 mil. Kč skutečnost roku 2012: směrné číslo ve výši 731,553 mil. Kč během roku navýšeno o cca 100 mil. Kč na 834,700 mil. Kč pokles dotace v r oproti r o 160 mil. Kč od roku 2009 trvalý pokles objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu

6 Individuální projekty deficit 160 mil Kč nezachrání ani realizace individuálních projektů kraje Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

7 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK navazující projekt k projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK, primární cíl - podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání, realizace v letech 2013 – 2014, pro r předpoklad přínosu pro síť cca 80 mil. Kč ze zdrojů EU, pro r předpoklad přínosu pro síť cca 90 mil. Kč ze zdrojů EU,

8 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK zajištění povinné udržitelnosti kapacity u vybraných sociálních služeb v letech z rozpočtových prostředků MSK a z rozpočtových prostředků obcí Moravskoslezského kraje, které se rozhodly v Projektu participovat, finanční prostředky pro udržitelnost ve výši cca 90 mil. ročně v letech , z toho 50 % Moravskoslezský kraj a 50 % zainteresované obce

9 Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK Podpora služeb azylové domy domy na půl cesty nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny terénní programy

10 Podpora a rozvoj služeb ve vyloučených lokalitách MSK realizace projektu v letech 2012 – 2013 finanční prostředky ve výši cca 30 mil. Kč příprava návazného projektu

11 Analýza financování sítě sociálních služeb dosud vychází z dat systému výkaznictví MPSV za r pro specifické analýzy další zdroje dat (příspěvek na péčí, cash flow, rozpočtové určení daní) kalkulace cen podle druhů služby náklady dle jednotlivých druhů zdroje financování sociálních služeb analýza příspěvku na péči

12 Průměrná kalkulační cena za lůžko a den dle druhů a skupin služeb Moravskoslezského kraje Druh služby Skupina služby Počet lůžek Roční náklady služby Kalkulační cena: celkové náklady / (počet lůžek x 365) noclehárnyprevence azylové domyprevence chráněné bydlenípéče domy na půl cestyprevence sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče péče odlehčovací služby pobytovépéče sociální rehabilitaceprevence terapeutické komunityprevence krizová pomocprevence následná péčeprevence domovy pro seniorypéče týdenní stacionářepéče domovy se zvláštním režimempéče domovy pro osoby se zdravotním postiženímpéče Celkem Pozn.: Roční náklady služby neobsahují výdaje na nákup investičního majetku.

13 Příklady průměrných kalkulačních cen na lůžko a den dle druhů Značná rozdílnost v rámci jednotlivých druhů služeb domovy pro seniory – 500 – 1100 Kč/lůžko/den domovy pro osoby se ZP – 600 – 1600 Kč/lůžko/den domovy se zvláštním režimem – 700 – 1400 Kč/lůžko/den

14 Přehled vyplacených příspěvků na péči a přijatých úhrad od uživatelů v jednotlivých POU (1.část) POUÚhrady od uživatelů v tis. KčPříspěvek na péči v tis. Kč Ostrava Opava Frýdek Místek Havířov Třinec Karviná Hlučín Nový Jičín Frýdlant nad Ostravicí Jablunkov Orlová Bohumín Kravaře Český Těšín Vítkov

15 Přehled vyplacených příspěvků na péči a přijatých úhrad od uživatelů v jednotlivých POU (2.část) POUÚhrady od uživatelů v tis. KčPříspěvek na péči v tis. Kč Krnov Frenštát pod Radhoštěm Kopřivnice Bruntál Bílovec Odry Studénka Příbor Rýmařov Město Albrechtice Fulnek Vratimov Vrbno pod Pradědem Osoblaha Horní Benešov CELKEM

16 Analýza příspěvku na péči Celková výše vyplacených příspěvků na péči v Moravskoslezském kraji byla v roce tis. Kč. Zpět do systému sociálních služeb – do služeb, které jsou provozovány v Moravskoslezském kraji - se od uživatelů vrátilo pouze tis. Kč, tj. 54 %.

17 Výhled financování v r a dalších letech Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 101a stanoví způsob financování sociálních služeb, podle kterého má kraj s účinností od rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků z dotace, která bude kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. V současné době není vyjasněno, zda k převodu dojde či zda bude účinnost § 101a opět odložena. Krajský úřad připravuje kalkulace cen jednotlivých služeb; zdrojem budou data z výkazů o poskytovaných sociálních službách za r (k dispozici červenec 2013)

18 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK na léta Podmínky financování nových sociálních služeb ze SR deklarace potřebnosti dané služby – soulad se SPRSS a KP obcí minimální míra spoluúčasti na financování sociální služby ze strany obce - u služeb odborné sociální poradenství minimálně 30% - u služeb pobytových minimálně 30 % - u služeb ambulantních minimálně 25 % - u služeb terénních minimálně 20 % z tzv. oprávněné provozní ztráty Oprávněná provozní ztráta = rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady služby a rozpočtovanými úhradami uživatelů vč. rozpočtovaných jiných zdrojů (např. dotace ÚP, tržby z vlastní činnosti, dary) vyjma dotací ze SR Zahájení přípravy SPRSS MSK na léta

19 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 20. 3. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google