Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938, druhá republika, Slovenský stát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938, druhá republika, Slovenský stát."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938, druhá republika, Slovenský stát

2 Problémy z nejednotnosti práva neznalost právního řádu druhé části republiky neznalost právního řádu druhé části republiky odlišnosti při aplikaci nových předpisů odlišnosti při aplikaci nových předpisů nedostatek znalců uherského práva nedostatek znalců uherského práva úředníci a právníci z českých zemí na Slovensku úředníci a právníci z českých zemí na Slovensku normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska

3 Normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska nařízení (podzákonné normy, ale..) nařízení (podzákonné normy, ale..) Úradné noviny (Šrobárova sbírka) Úradné noviny (Šrobárova sbírka) oblasti úpravy, zejména: oblasti úpravy, zejména: budování státní správy (tzv. nařízení o županech)budování státní správy (tzv. nařízení o županech) zásobovánízásobování ochrana pořádku a bezpečnostiochrana pořádku a bezpečnosti opatření proti Maďarské republice radopatření proti Maďarské republice rad

4 Soukromoprávní předpisy manželská novela (z. č. 320/1919 Sb.) manželská novela (z. č. 320/1919 Sb.) zrušení šlechtictví, řádů a titulů (z. č. 61/1918 Sb.) zrušení šlechtictví, řádů a titulů (z. č. 61/1918 Sb.) nová úprava zápisů do obchodního rejstříku (č. 397/1919 Sb.) nová úprava zápisů do obchodního rejstříku (č. 397/1919 Sb.) možnost zakládat i na Slovensku a PR s.r.o. (zákon č. 58/1906 ř. z.) možnost zakládat i na Slovensku a PR s.r.o. (zákon č. 58/1906 ř. z.) živnostenský řád pro území Slovenska a PR č. 259/1924 Sb. živnostenský řád pro území Slovenska a PR č. 259/1924 Sb. zákon o osvojení č. 56/1928 Sb. zákon o osvojení č. 56/1928 Sb.

5 Zásahy do vlastnických vztahů Předpisy pozemkové reformy: Předpisy pozemkové reformy: (zákon o obstavení velkostatků 1918)(zákon o obstavení velkostatků 1918) záborový zákon (č.215/1919 Sb.záborový zákon (č.215/1919 Sb. přídělový zákon (č. 81/1920 Sb.)přídělový zákon (č. 81/1920 Sb.) náhradový zákon (č. 329/1920 Sb.)náhradový zákon (č. 329/1920 Sb.) Socializační zákony (č. 143-145/1920 Sb.) Socializační zákony (č. 143-145/1920 Sb.)

6 Pracovní a sociální zákonodárství osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 241/1924 Sb.) zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 241/1924 Sb.)

7 Jiné stránky ekonomického života zákon č. 84/1919 Sb. zmocňující ministra, aby provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení dávky zákon č. 84/1919 Sb. zmocňující ministra, aby provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení dávky zákon č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu (nostrifikace podniků) zákon č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu (nostrifikace podniků) zákon o nekalé soutěži (č. 111/1927 Sb.) zákon o nekalé soutěži (č. 111/1927 Sb.) kartelový zákon (č. 141/1933 Sb.) kartelový zákon (č. 141/1933 Sb.)

8 Vyrovnávání ekonomických podmínek na Slovensku a v českých zemích zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. dubna 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením omezeným na Slovensko a Podkarpatskú Rus... (zákon č. 271/1920 Sb.) zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. dubna 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením omezeným na Slovensko a Podkarpatskú Rus... (zákon č. 271/1920 Sb.) živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 Sb. živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 Sb. unifikovaný směnečný zákon č. 1/1928 Sb. unifikovaný směnečný zákon č. 1/1928 Sb.

9 a

10 Alois Rašín

11 Správní předpisy zákon č. 300/1920 Sb. o mimořádných opatřeních, částečně modifikovaný zákonem č. 125/1933 Sb. zákon č. 300/1920 Sb. o mimořádných opatřeních, částečně modifikovaný zákonem č. 125/1933 Sb. zákon o potulných cikánech (č 117/1927 Sb.) zákon o potulných cikánech (č 117/1927 Sb.) malý tiskový zákon (č. 126/1933 Sb.) malý tiskový zákon (č. 126/1933 Sb.) zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb. zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb. zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb. zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb.

12 Řešení vztahu státu a církve vzájemné napětí kongruový zákon (č. 122/1926) Modus vivendi 1927 hranice diecézí obsazování církevních úřadů

13 Trestní právo hmotné zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních č. 309/1921 Sb. zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních č. 309/1921 Sb. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. zákon o zřízení nucených pracovních kolonií (č. 102/1929 Sb.) zákon o zřízení nucených pracovních kolonií (č. 102/1929 Sb.)

14 Trestní právo procesní zákon o podmínečném odsouzení a o podmínečném propuštění (č. 562/1919 Sb.) zákon o podmínečném odsouzení a o podmínečném propuštění (č. 562/1919 Sb.) zákon o Státním soudu (č. 51/1923 Sb.) zákon o Státním soudu (č. 51/1923 Sb.) řízení o tiskových deliktech (č. 124/1924 Sb.) řízení o tiskových deliktech (č. 124/1924 Sb.) zákon o soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.) zákon o soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.)

15 Mnichovská dohoda Pro československou stranu neplatná od samého počátku: a) pro rozpor se zásadami mezinárodního práva b) pro rozpor s československou ústavou (§ 3 a § 64 odst. 1)

16 a

17

18

19 Rozpor se zásadami mezinárodního práva smlouva v neprospěch třetí osoby smlouva v neprospěch třetí osoby podvod podvod nerespektování územní celistvosti a politické nezávislosti jiných států nerespektování územní celistvosti a politické nezávislosti jiných států porušen Pařížský paktu z roku 1928 porušen Pařížský paktu z roku 1928 porušena československo-německá rozhodčí smlouvou z roku 1925 porušena československo-německá rozhodčí smlouvou z roku 1925 smlouvu neslučitelná s Paktem SN ad. smlouvu neslučitelná s Paktem SN ad.

20 Hranice II. republiky Mnichov = německé zábory polské zábory Vídeňská arbitráž

21

22

23 Personální změny ve vedení státu abdikoval president E. Beneš abdikoval president E. Beneš = volba dr. E. Háchy rekonstruována československá vláda rekonstruována československá vláda

24

25 Autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi Žilinská dohoda z 6. října 1938 Žilinská dohoda z 6. října 1938 úst. zákon o autonómii Slovenskej krajiny (č. 299/1938 Sb.) úst. zákon o autonómii Slovenskej krajiny (č. 299/1938 Sb.) úst. zákon o autonomii Podkarpatské Rusi (č. 329/1938 Sb.) úst. zákon o autonomii Podkarpatské Rusi (č. 329/1938 Sb.)

26 Autonomie „Slovenskej krajiny“ asymetrická federace (Česko-Slovenská republika) asymetrická federace (Česko-Slovenská republika) „Snem slovenskej krajiny“ „Snem slovenskej krajiny“ „krajinská vláda“ „krajinská vláda“ ministr „pro Slovensko“ (K. Sidor) ministr „pro Slovensko“ (K. Sidor) vlastní soudní organizace vlastní soudní organizace úřední řečí a vyučovacím jazykem slovenština úřední řečí a vyučovacím jazykem slovenština

27 Zmocňovací ústavní zákon č. 330/1938 Sb. = výrazné posílení výkonné moci prezident: dekrety s mocí ústavního zákona prezident: dekrety s mocí ústavního zákona vláda: nařízení s mocí zákona vláda: nařízení s mocí zákona

28 Politické strany nař. č. 355/1938 Sb. o politických stranách nař. č. 355/1938 Sb. o politických stranách původně jen pro české zeměpůvodně jen pro české země vznik nové strany jen s povolením vládyvznik nové strany jen s povolením vlády koncentrace stranického života koncentrace stranického života

29 Koncentrace stranického života na Slovensku HSĽS - Strana Slovenskej národnej jednoty HSĽS - Strana Slovenskej národnej jednoty zákaz činnosti KSČ a sociální demokracie a židovské strany zákaz činnosti KSČ a sociální demokracie a židovské strany problémy SNS problémy SNS strany národnostních menšin strany národnostních menšin

30 a

31 Koncentrace stranického života v českých zemích Strana národní jednoty (vládní) Strana národní jednoty (vládní) Národní strana práce (opoziční) Národní strana práce (opoziční) zákaz KSČ a fašistické Vlajky zákaz KSČ a fašistické Vlajky

32 Některá další opatření zásahy do územní správy zásahy do územní správy předběžná policejní cenzura předběžná policejní cenzura možnost omezit nebo rušit osobní a domovní svobodu, svobodu tisku, shromažďovací, spolkové právo, listovní tajemství (až na 3 měsíce) možnost omezit nebo rušit osobní a domovní svobodu, svobodu tisku, shromažďovací, spolkové právo, listovní tajemství (až na 3 měsíce) zpřísnění předpisů o pobytu cizinců zpřísnění předpisů o pobytu cizinců protižidovská opatření (plánovaná, ale jen z části učiněná) protižidovská opatření (plánovaná, ale jen z části učiněná)

33 ( v oblasti Některá další opatření ( v oblasti v oblasti zaměstnanosti) pracovní tábory včetně kárných pracovní tábory včetně kárných možnost ukončit služební poměr vdaných žen možnost ukončit služební poměr vdaných žen převedení 9000 státních zaměstnanců české národnosti ze Slovenska do českých zemí převedení 9000 státních zaměstnanců české národnosti ze Slovenska do českých zemí

34 a Gen. Bedřich Homola Generál Bedřich Homola

35 Vznik Slovenského státu zákon o samostatnom Slovenskom štáte ( č. 1/1939 Sl. z.) zákon o samostatnom Slovenskom štáte ( č. 1/1939 Sl. z.) smlouva o ochraně z 18. (23.) 03. 1939 smlouva o ochraně z 18. (23.) 03. 1939 (přijatá s platností na 25 let a publikována až jako zákon č. 226/1940 Sl. z.)

36

37 Zákon č. 1/1939 Sl. z. „samostatný a neodvislý Slovenský štát“ „samostatný a neodvislý Slovenský štát“ Sněm Slovenského státu Sněm Slovenského státu předsednictvo sněmu jmenovalo první vládu předsednictvo sněmu jmenovalo první vládu recepce práva recepce práva + zmocnění pro vládu, aby cestou nařízení vykonávala vše, co je v přechodném období potřebné k udržení pořádku a zabezpečení státních zájmů + nepřímo pověřil sněm, aby schválil slovenskou ústavu

38 Smlouva o ochraně zahraniční politika vedená v těsné dohodě s německou vládou zahraniční politika vedená v těsné dohodě s německou vládou povinnost přebudovat ozbrojené síly povinnost přebudovat ozbrojené síly právo Německa zřizovat ve vymezeném území (tzv. Schutzzone) své vojenské posádky právo Německa zřizovat ve vymezeném území (tzv. Schutzzone) své vojenské posádky + Tajný protokol o hospodářské a finanční spolupráci

39 Etapy vývoje 1. Do poloviny roku 1940 2. Od porad v Salcburku 27.- 28. července 1940 do vypuknutí SNP německý vliv výrazně zesílil dočasně se posílily i pozice radikálů 3. Od vypuknutí SNP do osvobození

40

41 Prozatímní ústava (č. 185/1939 Sl. z.) neposkytuje přesný obraz skutečných vztahů mezi nejvyššími orgány neposkytuje přesný obraz skutečných vztahů mezi nejvyššími orgány republika (rakouský a španělský vzor) republika (rakouský a španělský vzor) úvodní prohlášení + 13 hlav, 103 paragrafů úvodní prohlášení + 13 hlav, 103 paragrafů

42 Prozatímní ústava – hlavy 1. – 13. 1. Všeobecná ustanovení 2. - 5. Nejvyšší orgány 6. Politické strany 7. Stavovské zřízení 8. Územní samospráva 9. Soudnictví 10. Povinnosti a práva občanů 11. Církve 12. Národnostní skupiny 13. Různá ustanovení

43 Nejvyšší orgány Sněm Slovenské republiky Sněm Slovenské republiky president republiky president republiky vláda vláda Státní rada Státní rada Nejvyšší účetní kontrolní úřad (zák. č. 186/1939 Sl. z.) Nejvyšší účetní kontrolní úřad (zák. č. 186/1939 Sl. z.) Ústavní senát (§ 98 ústavy) Ústavní senát (§ 98 ústavy)

44

45 Sněm Slovenské republiky jednokomorový zákonodárný sbor jednokomorový zákonodárný sbor poslanci, zvolení ještě na konci roku 1938 do Sněmu Slovenské krajiny poslanci, zvolení ještě na konci roku 1938 do Sněmu Slovenské krajiny + osoby jmenované k doplnění počtu poslanců presidentem republiky Stálý výbor (zabezpečoval kontinuitu mezi jednotlivými zasedáními) Stálý výbor (zabezpečoval kontinuitu mezi jednotlivými zasedáními)

46 President republiky jeho pozice postupně sílila jeho pozice postupně sílila volen Sněmem volen Sněmem spolu s vládou a státní radou nositel vládní a výkonné moci spolu s vládou a státní radou nositel vládní a výkonné moci podíl na moci zákonodárné podíl na moci zákonodárné kreační pravomoci kreační pravomoci

47 Jozef Tiso

48 Vojtech Tuka

49 Vláda vládní a výkonná moc, pokud nebyla výslovně svěřena prezidentu nebo státní radě vládní a výkonná moc, pokud nebyla výslovně svěřena prezidentu nebo státní radě právo zákonodárné iniciativy právo zákonodárné iniciativy vydávala nařízení k provedení zákonů vydávala nařízení k provedení zákonů mohla vydávat nařízení s mocí zákona mohla vydávat nařízení s mocí zákona při předsednictvu vlády Úřad propagandy při předsednictvu vlády Úřad propagandy

50 Státní rada inspirace ústavami, které se také opíraly o „stavovské“ uspořádání společnosti inspirace ústavami, které se také opíraly o „stavovské“ uspořádání společnosti v podstatě vystupovala jako druhá komora sněmu v podstatě vystupovala jako druhá komora sněmu významné pravomoci v politické oblasti významné pravomoci v politické oblasti v oblasti soudní mohla trestně stíhat presidenta a předsedu a členy vlády v oblasti soudní mohla trestně stíhat presidenta a předsedu a členy vlády

51 HSĽS a) ústava zakotvovala vedoucí úlohu HSĹS a) ústava zakotvovala vedoucí úlohu HSĹS (= politická organizace, jejímž prostřednictvím se slovenský národ zúčastňuje na výkonu státní moci) b) zákon o HSĹS č. 245/1939 Sl. z. b) zákon o HSĹS č. 245/1939 Sl. z. c) zákon o HSĹS č. 215/1942 Sl. z. c) zákon o HSĹS č. 215/1942 Sl. z. uplatnění vůdcovského principuuplatnění vůdcovského principu

52 Stavovská organizace úkolem stavů péče o hospodářské, sociální a kulturní zájmy jejich jednotlivých složek úkolem stavů péče o hospodářské, sociální a kulturní zájmy jejich jednotlivých složek původně šest stavůpůvodně šest stavů reorganizace 1942 reorganizace 1942 Slovenská pracující pospolitostSlovenská pracující pospolitost čtyři sdruženíčtyři sdružení

53 Územní správa = systém kombinující samosprávu a veřejnou správu základní ustanovení v osmé hlavě ústavy (§ 64) základní ustanovení v osmé hlavě ústavy (§ 64) zákon č. 190/1939 Sl. z. o verejnej správe vnútornej zákon č. 190/1939 Sl. z. o verejnej správe vnútornej vybudována na úrovni žup a okresůvybudována na úrovni žup a okresů základním článkem obcezákladním článkem obce

54 Soudnictví a státní zastupitelství už před přijetím ústavy tři celostátní soudy už před přijetím ústavy tři celostátní soudy Slovenský nejvyšší soudSlovenský nejvyšší soud Nejvyšší správní soudNejvyšší správní soud Vrchní (Hlavný) pojišťovací soudVrchní (Hlavný) pojišťovací soud ústava rámcově vymezila soudní soustavu a stanovila základní zásady ústava rámcově vymezila soudní soustavu a stanovila základní zásady zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy (č. 112/1942 Sl. z.) zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy (č. 112/1942 Sl. z.) státní zastupitelství státní zastupitelství

55 Soudy (zákon o organizaci soudů, úřadů veřejné obžaloby a soudní správy /č. 112/1942 Sl. z./) řádné soudy řádné soudy výjimečné (stanné /štatariálne/) soudy výjimečné (stanné /štatariálne/) soudy zvláštní (osobitné) soudy zvláštní (osobitné) soudy např. burzovní, vojenskénapř. burzovní, vojenské

56 (zákon o organizaci soudů, … /č. 112/1942 Sl. z./) Řádné soudy (zákon o organizaci soudů, … /č. 112/1942 Sl. z./) okresní soudy okresní soudy krajské soudy (v župních městech a v Levoči a v Michalovcích) krajské soudy (v župních městech a v Levoči a v Michalovcích) vrchní (hlavné) soudy v Bratislavě a v Prešov vrchní (hlavné) soudy v Bratislavě a v Prešov Slovenský nejvyšší soud v Bratislavě Slovenský nejvyšší soud v Bratislavě vlastní rozhodování trojinstančnívlastní rozhodování trojinstanční

57 Bezpečnostní složky policejní ředitelství a úřady (převzaty z ČSR; vl. nař. č. 314/1939 Sl. z.) policejní ředitelství a úřady (převzaty z ČSR; vl. nař. č. 314/1939 Sl. z.) b) žandárstvo (převzato z ČSR; reorganizace v roce 1943) b) žandárstvo (převzato z ČSR; reorganizace v roce 1943) na čele Hlavní velitelství žandárstvana čele Hlavní velitelství žandárstva Kriminální ústředna (KRIUS)Kriminální ústředna (KRIUS) ÚŠB plnila úkoly politické policieÚŠB plnila úkoly politické policie c) Hlinkova garda c) Hlinkova garda d) německé bezpečnostní složky (od léta 1944) d) německé bezpečnostní složky (od léta 1944)

58

59 Alexander Mach

60 a Karol Sidor

61 a Generál Ferdinand Čatloš

62 Pracovní právo a sociální zabezpečení inspirace: sociální papežské encykliky Rerum novarum (1891) a Quadragesimo anno (1931) inspirace: sociální papežské encykliky Rerum novarum (1891) a Quadragesimo anno (1931) ztratilo čistě soukromoprávní charakter ztratilo čistě soukromoprávní charakter zavedena pracovní povinnost zavedena pracovní povinnost zřízen Ústřední úřad práce a síť úřadů práce v okresech zřízen Ústřední úřad práce a síť úřadů práce v okresech příkazy a zákazy zaměstnávat určité osoby příkazy a zákazy zaměstnávat určité osoby mzdové a pracovní podmínky mohl závazně stanovit vyhláškou Ústřední úřad práce mzdové a pracovní podmínky mohl závazně stanovit vyhláškou Ústřední úřad práce placená dovolená (1944) placená dovolená (1944)

63 Sociální zákonodárství zavedení přídavků na děti (z. č. 217/1941 Sl. z.) zavedení přídavků na děti (z. č. 217/1941 Sl. z.) veřejná péče o opuštěnou mládež (z. č. 213/1941 Sl. z.) veřejná péče o opuštěnou mládež (z. č. 213/1941 Sl. z.) péče o evakuované děti (č. 83/1944 Sl. z.) a péče o osoby starší 65 let péče o evakuované děti (č. 83/1944 Sl. z.) a péče o osoby starší 65 let od roku 1942 drahotní příplatky od roku 1942 drahotní příplatky Ústředí pro sociální péči při HSĽS (DP) Ústředí pro sociální péči při HSĽS (DP) zásahy do bytové politiky zásahy do bytové politiky

64 Zásahy do vlastnických poměrů protižidovská opatření protižidovská opatření zákon o pozemkové reformě (1940) zákon o pozemkové reformě (1940)

65 Trestní právo v zásadě zachována platnost recipovaných předpisů v zásadě zachována platnost recipovaných předpisů zpřísnila a rozšířila se ochrana státu zpřísnila a rozšířila se ochrana státu zákon o trestných činech proti státu (č. 320/1940 Sl. z.)zákon o trestných činech proti státu (č. 320/1940 Sl. z.) zákon o zvýšeném trestání podvratné činnosti (č. 166/1941 Sl. z.)zákon o zvýšeném trestání podvratné činnosti (č. 166/1941 Sl. z.) opatření vyvolaná vypuknutím SNP opatření vyvolaná vypuknutím SNP

66 Rasové zákonodárství a) vládní nařízení o vymezení pojmu žid a usměrnění počtu židů v některých svobodných povoláních (č. 65/1939 Sl. z.) b) arizační zákon (č. 113/1940 Sl. z.) c) zmocňovací ústavní zákon (č. 210/1940 Sl. z.) d) židovský kodex (vl. nař. č. 198/1941 Sl. z.) e) další diskriminační opatření f) deportace židů

67

68 Zmocňovací ústavní zákon (1940) = na dobu jednoho roku zmocnil vládu činit veškerá potřebná opatření k vyloučení židů z hospodářského a společenského života Ústřední hospodářský úřad koordinoval a řídil přijatá hospodářská opatření (1940)Ústřední hospodářský úřad koordinoval a řídil přijatá hospodářská opatření (1940) speciálně upraveno pracovní zařazení židovského obyvatelstvaspeciálně upraveno pracovní zařazení židovského obyvatelstva v roce 1941 vláda zavedla pracovní povinnost bez toho, že by vznikl pracovní poměrv roce 1941 vláda zavedla pracovní povinnost bez toho, že by vznikl pracovní poměr

69

70 Židovský kodex = (vl. nař. o právním postavení židů č. 198/1941 Sl. z.) nově pojalo vymezení toho, kdo je žid nově pojalo vymezení toho, kdo je žid komplexně shrnulo protižidovská opatření komplexně shrnulo protižidovská opatření

71 Další diskriminační opatření stanovení zvláštní nákupní doby v obchodech stanovení zvláštní nákupní doby v obchodech zavedení policejní hodiny zavedení policejní hodiny zákaz shromažďování a účasti na kulturních a sportovních akcích zákaz shromažďování a účasti na kulturních a sportovních akcích omezení pohybu omezení pohybu zákaz studia na středních a vysokých školách zákaz studia na středních a vysokých školách zabavení osobních věcí "luxusní" povahy (sportovní potřeby, radia, cennosti apod.) zabavení osobních věcí "luxusní" povahy (sportovní potřeby, radia, cennosti apod.)

72 Deportace židů formálně legalizovány ústavním zákonem č. 68/1942 Sl. z. formálně legalizovány ústavním zákonem č. 68/1942 Sl. z. postihly 58 000 osob (a dalších 13 000 po SNP) postihly 58 000 osob (a dalších 13 000 po SNP)

73 Vznik Protektorátu Výnos vůdce a říšského kancléře o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (č. 75/1939 Sb. Výnos vůdce a říšského kancléře o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (č. 75/1939 Sb. likvidace československé státní moci a správylikvidace československé státní moci a správy demagogie: protektorát je autonomní a spravuje se sámdemagogie: protektorát je autonomní a spravuje se sám na území protektorátu se uplatňovalo německé právo (+ německá legislativa inspirovala mnohé protektorátní předpisy)na území protektorátu se uplatňovalo německé právo (+ německá legislativa inspirovala mnohé protektorátní předpisy) „státní prezident“ E. Hácha dekretem rozpustil Národní shromáždění (21. března 1939) „státní prezident“ E. Hácha dekretem rozpustil Národní shromáždění (21. března 1939)

74 Odtržená území a oberlandráty


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II – Ext. Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938, druhá republika, Slovenský stát."

Podobné prezentace


Reklamy Google