Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 13a. STABILIZAČNÍ POLITIKA. slide 1 Předmětem přednášky jsou…. …dvě otázky: 1. Měla by být politika aktivní nebo pasivní? 2. Měla by se politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 13a. STABILIZAČNÍ POLITIKA. slide 1 Předmětem přednášky jsou…. …dvě otázky: 1. Měla by být politika aktivní nebo pasivní? 2. Měla by se politika."— Transkript prezentace:

1 slide 0 13a. STABILIZAČNÍ POLITIKA

2 slide 1 Předmětem přednášky jsou…. …dvě otázky: 1. Měla by být politika aktivní nebo pasivní? 2. Měla by se politika řídit pevnými pravidly nebo nikoliv?

3 slide 2 Otázka 1: Měla by být politika aktivní nebo pasivní?

4 Míra růstu reálného HDP (USA) Míra růstu reálného HDP (USA) -4 -2 0 2 4 6 8 10 19701975198019851990199520002005 Průměr. tempo růstu % změna oproti 4 čtvrtletí zpátky

5 slide 4 Zvýšení nezaměstnanosti během recesí (USA) vrcholdno Zvýšení v počtu nezaměstnaných osob (milliony) červenec 1953květen 19542.11 srpen 1957duben 19582.27 duben 1960únor 19611.21 prosinec 1969listopad 19702.01 listopad 1973březen 19753.58 leden 1980červenec 19801.68 červenec 1981listopad 19824.08 červenec 1990březen 19911.67 březen 2001listopad 20011.50

6 slide 5 Argumenty pro aktivní politiku  Recese způsobují ekonomické potíže pro milióny lidí.  The Employment Act of 1946: “It is the continuing policy and responsibility of the Federal Government to…promote full employment and production.”  Model agregátní poptávky a nabídky (Ppt 9-12) ukazuje, jak monetární a fiskální politika může reagovat na šoky a stabilizovat tak ekonomiku.

7 slide 6 Argumenty proti aktivní politice Politiky mají dlouhé a variabilní zpoždění, zahrnující: vnitřní zpoždění: čas mezi šokem a reakcí politiky  nějaký čas zabere rozpoznání šoku  nějaký čas zabere implementace politiky, obzvláště fiskální vnější zpoždění: čas, který je potřeba, aby politika ovlivnila ekonomiku. Pokud se situace změní dříve, než se projeví vliv politiky, může ekonomiku spíše destabilizovat.

8 slide 7 Automatické stabilizátory  definice: nástroje, které stimulují nebo ochlazují ekonomiku, bez nutnosti cílené změny politiky.  Jsou cílovány na redukci zpoždění spojených se stabilizační politikou.  Příklady:  Důchodová daň  Pojištění v nezaměstnanosti  Sociální dávky

9 slide 8 Makroekonomické prognózování Protože politiky fungují se zpožděním, tvůrci hospodářské politiky musí prognózovat budoucí stav ekonomiky. Dva způsoby pomocí kterých ekonomové vytvářejí prognózy:  Předstihové ekonomické indikátory časové řady, které fluktují v předstihu ekonomického cyklu  Makroekonometrické modely Rozsáhlé modely s odhadovanými parametry, které mohou být využity k prognózování reakce endogenních veličin na nejrůznější šoky a změny politik

10 slide 9 LEI index a reálný HDP, 1960s source of LEI data: The Conference Board Index of Leading Economic Indicators zahrnuje 10 datových řad

11 slide 10 LEI index a reálný HDP, 1970s source of LEI data: The Conference Board

12 slide 11 LEI index a reálný HDP, 1980s source of LEI data: The Conference Board

13 slide 12 LEI index a reálný HDP, 1990s source of LEI data: The Conference Board

14 Chyby při prognózování recese roku 1982 (USA) Míra nezaměstnanosti

15 slide 14 Prognózování makroekonomiky Protože politiky fungují se zpožděním, tvůrci hospodářské politiky musí odhadovat budoucí stav ekonomiky. Předchozí slidy ukázaly, že prognózy se často mýlí. To je jeden z důvodů, proč někteří ekonomové nesouhlasí s ekonomickým aktivismem.

16 slide 15 Lucasova kritika  Robert Lucas: Nobelova cena (1995) za racionální očekávání.  Prognózování důsledků politik bylo často prováděno s využitím modelů odhadnutých na historických datech.  Lucas poukázal na to, že tyto prognózy nejsou platné, pokud provedená politika změní očekávání takovým způsobem, že se změní základní vztahy mezi veličinami.

17 slide 16 Příklad Lucasovy kritiky  Predikce (založená na minulé zkušenosti): Zvýšení tempa růstu peněz sníží nezaměstnanost.  Lucasova kritika argumentuje, že zvýšení tempa růstu peněz může zvýšit očekávanou inflaci a v takovém případě nezaměstnanost nemusí klesnout.

18 slide 17 Odpověď… Historická zkušenost nedává jednoznačnou odpověď na Otázku č.1:  není jednoduché identifikovat šoky v datech.  není jednoduché říct, jak odlišně by se situace vyvíjela, kdyby skutečné politiky nebyly použity. Většina ekonomů se ale shodne, že od konce osmdesátých let se americká ekonomika stala stabilnější.

19 slide 18 Stabilita moderní ekonomiky (USA) Směrodatná odchylka 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 1960196519701975198019851990199520002005 Volatilita HDP Volatilita inflace

20 slide 19 Otázka 2: Měla by být politika prováděna podle pevných pravidel nebo nikoliv?

21 slide 20 Pevná pravidla a volnost rozhodování: Základní koncepty  Pevná pravidla: Tvůrci hospodářské politiky ohlásí dopředu, jak bude hospodářská politika reagovat v nejrůznějších situacích a zaváží se tyto pravidla dodržovat.  Volnost v rozhodování: Jak se události vyvíjí a okolnosti mění, tvůrci hospodářské politiky používají svůj úsudek a aplikují takovou politiku, která se jim zdá v daném okamžiku vhodná.

22 slide 21 Argumenty pro pravidla 1. Nedůvěra v tvůrce hospodářské politiky a v politický proces  Špatně informovaní politici  Zájmy politiků mohou být jiné než zájmy společnosti

23 slide 22 Argumenty pro pravidla 2. Časová nekonzistence volných politik def: Situace, kdy tvůrci hospodářských politik mají motivaci nedodržovat dříve ohlášené politiky, jakmile tyto politiky změní chování ekonomických subjektů..  Likviduje kredibilitu tvůrců hospodářské politiky a snižuje efektivitu jejich politik.

24 slide 23 Příklady časové nekonzistence 1. Na podporu investic: vláda oznámí, že nebude zdaňovat důchod z kapitálu Ovšem jakmile jsou továrny postaveny, vláda kapitál zdaní, aby zvýšila daňové příjmy.

25 slide 24 Příklady časové nekonzistence 2. Aby snížila očekávanou inflaci, centrální banka ohlásí, že zpřísní měnovou politiku. Ovšem tváří v tvář vysoké nezaměstnanosti, centrální banka může být v pokušení snížit úrokové sazby.

26 slide 25 Příklady časové nekonzistence 3. Rozvojovým zemím je přislíbena ekonomická pomoc pod podmínkou ekonomických reforem. Reformy se neuskuteční, ale pomoc je přesto poskytnuta, protože bohaté země si nepřejí hladomor v rozvojových.

27 slide 26 Pravidla pro monetární politiku a.Konstantní tempo růstu peněžní zásoby  Obhajováno monetaristy.  Stabilizuje agregátní poptávku pouze tehdy, pokud je stabilní rychlost obratu peněžní jednotky.

28 slide 27 Pravidla pro monetární politiku b.Cílovat tempo růstu nominálního HDP  Automaticky zvyšuje růst peněžní zásoby, pokaždé když nominální HDP roste pomaleji než je cíl a snižuje růst peněžní zásoby, pokud růst nominálního HDP přesahuje cílovou hodnotu. a.Konstantní tempo růstu peněžní zásoby

29 slide 28 Pravidla pro monetární politiku c.Cílování inflace  Automaticky snižuje růst peněžní zásoby pokaždé když inflace stoupne nad cíl.  Mnoho CB v současnosti aplikuje režim cílování inflace, i když si při tom ponechávají určitou míru volnosti v rozhodování. a.Konstantní tempo růstu peněžní zásoby b.Cílovat tempo růstu nominálního HDP

30 slide 29 Pravidla pro monetární politiku d.Taylorovo pravidlo: cílování úrokové míry podle  Míry inflace  Mezery mezi skutečným a potenciálním HDP c.Cílování inflace a.Konstantní tempo růstu peněžní zásoby b.Cílovat tempo růstu nominálního HDP

31 slide 30 Taylorovo pravidlo i ff =  + 2 + 0.5 (  – 2) – 0.5 (GDP gap) kde i ff = cílová nominální úroková míra GDP gap = 100 x = procento o kolik je reálný HDP pod potenciálem

32 slide 31 Taylorovo pravidlo i ff =  + 2 + 0.5 (  – 2) – 0.5 (GDP gap)  Pokud  = 2 a výstup je na potenciálu, potom je úroková míra cílována na 4 procenta.  Pro každý jednoprocentní nárůst  je monetární politika automaticky zpřísněna zvýšením úrokové míry o 1.5%.  Pro každé procento, o které HDP spadne pod svoji přirozenou míru, se monetární politika automaticky uvolní poklesem úrokové sazby o 0.5%.

33 slide 32 Úroková míra v USA: skutečná a Taylorovská Percent 0 2 4 6 8 10 12 1987199019931996199920022005 Taylorovo pravidlo Skutečná

34 slide 33 Nezávislost centrálních bank  Pravidla, která vyhlašuje CB budou fungovat pouze tehdy, pokud jsou kredibilní.  Kredibilita mimo jiné závisí i na stupni nezávislosti CB.

35 slide 34 Inflace a nezávislost CB % inflace index nezávislosti CB

36 Shrnutí 1. Obhájci aktivní politiky věří, že:  Časté šoky vedou k nadměrným fluktuacím ve výstupu a zaměstnanosti  Fiskální a monetární politika mohou stabilizovat ekonomiku 2.Obhájci pasivní politiky věří, že:  Dlouhé a variabilní zpoždění spojené s monetární a fiskální politikou je činí neefektivními a potenciálně destabilizujícími  Nevhodné politiky zvyšují variabilitu výstupu a zaměstnanosti slide 35

37 Shrnutí 3. Obhájci volnosti v rozhodování věří, že:  Volnost přináší větší pružnost tvůrcům politik při reakci na neočekávané události 4. Obhájci pravidel věří, že:  Politickému procesu nelze důvěřovat: politici dělají chyby a také sledují vlastní zájmy  Závazek k fixní politice je nutný k odvrácení časové nekonzistence a k udržení kredibility slide 36


Stáhnout ppt "Slide 0 13a. STABILIZAČNÍ POLITIKA. slide 1 Předmětem přednášky jsou…. …dvě otázky: 1. Měla by být politika aktivní nebo pasivní? 2. Měla by se politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google