Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volba předsedy a místopředsedů RVŠ pro funkční období 2009 – 2011 12. února 2009 Podklady pro volební komisi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volba předsedy a místopředsedů RVŠ pro funkční období 2009 – 2011 12. února 2009 Podklady pro volební komisi."— Transkript prezentace:

1 Volba předsedy a místopředsedů RVŠ pro funkční období 2009 – 2011 12. února 2009 Podklady pro volební komisi

2 Volební komise a skrutátoři Návrh předsednictva: Ing. Alena Macháčková, CSc.- předseda doc. PhDr. Milada Polišenská, CSc. – člen Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. – člen Tento návrh je možno doplnit na sněmu. Volba volební komise jako celku na sněmu veřejným hlasováním. 4 skrutátoři – na návrh volební komise – schváleni na sněmu veřejným hlasováním.

3 Kandidátka – návrhy AS VŠ Návrhy na předsedu prof. RNDr. Jiří Bednář, CSc. – UK v Praze prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. – ČVUT v Praze prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – VŠE v Praze Návrhy na místopředsedy prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. – VŠFS v Praze doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo – VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – VŠE v Praze prof. RNDr. René Wokoun, CSc. – VŠE v Praze prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. - MU

4 Další návrhy kandidátů Studentská komora navrhuje ze zvolených funkcionářů SK jednoho místopředsedu RVŠ za SK. Členové RVŠ mohou na sněmu podat další návrhy kandidátů na předsedu a místopředsedy.

5 Předložení kandidátky na předsedu Rady VŠ Volební komise sestaví kandidátku ze všech návrhů AS VŠ, SK i z pléna. Kandidátům v abecedním pořadí přiřadí vzestupně čísla od 1. Předseda volební komise požádá kandidáty (v abecedním pořadí) o vystoupení v délce maximálně 10 minut. Po představení kandidátů je otevřena diskuse – možnost vyjádření se ke kandidátům, kladení otázek.

6 Volební lístky Vydávají pracovníci ARVS proti podpisu v seznamu členů. Každý člen Rady obdrží obálku s 5 volebními lístky: po jednom pro 1., 2. a 3. kolo volby předsedy, pro volbu místopředsedů, pro případnou doplňovací volbu místopředsedů.

7 Volba předsedy – 1. kolo Vstupují všichni navržení kandidáti – vyplňuje se hlasovací lístek pro 1. kolo. Platný je pouze hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno číslo jen jednoho kandidáta! Skrutátoři sečtou hlasy a vyhlásí výsledek. Varianta 1A: některý z kandidátů dostal více než 50 % odevzdaných hlasů – je zvolen předsedou, volba je ukončena. Varianta 1B: v 1. kole není nikdo zvolen, připraví se 2. kolo, do kterého postupuje polovina kandidátů z 1. kola (zaokrouhleno nahoru) s největším počtem hlasů – např. z 5 kandidátů v 1. kole postupují 3.

8 Volba předsedy – 2. kolo Vstupuje polovina kandidátů z 1. kola (zaokrouhleno nahoru) s největším počtem hlasů – vyplňuje se hlasovací lístek pro 2. kolo Platný je pouze hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno číslo jen jednoho kandidáta! Skrutátoři sečtou hlasy a vyhlásí výsledek. Varianta 2A: některý z kandidátů dostal více než 50 % odevzdaných hlasů – je zvolen předsedou, volba je ukončena. Varianta 2B: v 2. kole není nikdo zvolen, připraví se 3. kolo, do kterého z 2. kola postupují buď: dva kandidáti, kteří dostali největší počet hlasů, nebo všichni kandidáti s největším počtem hlasů (při rovnosti hlasů všech kandidátů), nebo kandidát s největším počtem hlasů a při rovnosti hlasů u ostatních kandidátů s druhým největším počtem hlasů i tito všichni kandidáti.

9 Volba předsedy – 3. kolo Vstupují kandidáti z 2. kola varianty 2B – vyplňuje se hlasovací lístek pro 3. kolo. Platný je pouze hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno číslo jen jednoho kandidáta! Skrutátoři sečtou hlasy a vyhlásí výsledek. Varianta 3A: některý z kandidátů dostal více než 50 % odevzdaných hlasů – je zvolen předsedou, volba je ukončena. Varianta 3B: nikdo nezískal více než 50 % hlasů, proběhne opakovaně 3. kolo voleb.

10 Volba předsedy - opakované 3. kolo Po 3. kole, ve kterém nezískal žádný z kandidátů více než 50 % odevzdaných hlasů, vyhlásí předsedající přestávku a poté otevře diskusi, ve které mohou být navrženi další kandidáti. Volební komise sestaví kandidátku z návrhů AS VŠ a z návrhů z pléna. Navržení kandidáti vystoupí před sněmem, délka vystoupení je maximálně 5 minut. Proběhne opakovaná volba počínaje 1. kolem.

11 Závěr volby předsedy Komise předá předsedovi osvědčení o zvolení.

12 Volba místopředsedů - návrhy Rada má zpravidla 4 místopředsedy, z nichž jeden je student navržený SK. Místopředsedy Rady navrhuje nově zvolený předseda Rady. Předseda navrhne právě tolik kandidátů na místopředsedy, kolik jich má být zvoleno. Kandidáty vybírá z neúspěšných kandidátů na funkci předsedy, z návrhů AS VŠ na místopředsedy a podle vlastního uvážení i z návrhů členů Rady. Jedním z navrhovaných místopředsedů je kandidát navržený SK.

13 Volba místopředsedů - provedení Vyplňuje se hlasovací lístek pro volbu místopředsedů. Platný je pouze hlasovací lístek, na kterém je zakroužkováno tolik kandidátů, kolik jich bylo navrženo, nebo méně. Zvoleni jsou ti, kteří získají hlas na více než 50 % odevzdaných volebních lístků. Pokud potřebný počet hlasů nezískají všichni navržení kandidáti, navrhne předseda další kandidáty a volby se opakují stejným způsobem jako v 1. kole. Tento postup se opakuje až do zvolení požadovaného počtu místopředsedů.

14 Závěr volby místopředsedů Komise předá místopředsedům osvědčení o zvolení.


Stáhnout ppt "Volba předsedy a místopředsedů RVŠ pro funkční období 2009 – 2011 12. února 2009 Podklady pro volební komisi."

Podobné prezentace


Reklamy Google