Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HALOGENDERIVÁTY Vznikly nahrazením 1 či více …… …………………………………………………….. Dělení 1) Nahrazení v alifatických uhlovodících: …………………… 2) Nahrazení v arenech:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HALOGENDERIVÁTY Vznikly nahrazením 1 či více …… …………………………………………………….. Dělení 1) Nahrazení v alifatických uhlovodících: …………………… 2) Nahrazení v arenech:"— Transkript prezentace:

1 HALOGENDERIVÁTY Vznikly nahrazením 1 či více …… …………………………………………………….. Dělení 1) Nahrazení v alifatických uhlovodících: …………………… 2) Nahrazení v arenech: ……………………………………… Halogenderiváty jsou / nejsou přírodní látky H halogenem (F, Cl, Br, I) alkylhalogenidy arylhalogenidy

2 Názvosloví 1. Systematické: Připojením předpony……….. …………… ……………… …………. k uhlovodíkům + označení ………… atomu v řetězci 2. Triviální fluor- chlor- brom- jod- 2-chlorbutan chloroformvinylchlorid polohy

3 Příprava a výroba: RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE: má tři fáze I.…………….. II……………... III………………… Nasycený uhlovodík: (vazby………………) Nenasycený uhlovodík: (vazba…………..) iniciace jednoduché násobná propagace terminace + + UV

4 Příprava a výroba: Areny s postranním řetězcem:

5 Příprava a výroba: RADIKÁLOVÁ ADICE halogenů na areny

6 Příprava a výroba: ELEKTROFILNÍ SUBSTITUCE halogenů na areny

7 Příprava a výroba: NUKLEOFILNÍ SUBSTITUCE: reakce alkoholů s halogenovodíky Nejsnáze probíhá u alkoholů …………………. terciárních

8 Příprava a výroba: ELEKTROFILNÍ ADICE halogenovodíků na nenasycené uhlovodíky dle ……………..…… pravidla Markovnikova

9 Vlastnosti Hustota a T v je ……… než u příslušných uhlovodíků …………….. = ………………………. ve vodě organická …………………… jedovaté, ……………………… barví plamen ……… = Beilsteinova zkouška některé se používají jako ……………………… vyšší nerozpustné nepolární rozpouštědla karcinogenní zeleně pesticidy

10 Reaktivita Vazba C-X: …………………… Halogen na uhlovodíkový zbytek působí efektem: ……………………….. Halogen na násobnou vazbu působí efektem: ……………………….. Reaktivní, využívají se k připojení uhlovodíkového zbytku k jiným molekulám = …………………….. polární + M - I alkylační činidla δ-δ- δ+δ+ δ-δ-

11 Reakce SUBSTITUCE a) vznik alkoholu: b) vznik etheru:

12 Reakce c) vznik esteru: d) vznik nitrilu

13 Reakce ELIMINACE Odštěpení ……. ( ……………………………….) Vznik …………… vazby Katalyzátor: …………. Zajcevovo pravidlo: …………………………………………………………. ………………………………………………………… HX HF, HCl, HBr, HI dvojné NaOH Vzniká stabilnější alken, tj. dvojná vazba se tvoří tak, aby sousedila s uhlíky s co největším počtem vazeb C-H (zapojují se do hyperkonjugace) Pozn. Eliminace a substituce NaOH probíhají často souběžně.

14 Chloroform (……………………..) těkavá ……. …., charakteristický ……………… použití: …………………………………………… prokázán ……………… účinek Tetrachlormethan: bezbarvá a ……………………. ……………… použití: …………………………………………… Zástupci kapalina zápach rozpouštědlo, dříve provádění narkózy karcinogenní jedovatá kapalina rozpouštědlo, dříve náplň do hasících přístrojů trichlormethan

15 Vinylchlorid: použití: …………………………………………………… Tetrafluorethylen: použití: …………………………………………………… Zástupci surovina pro výrobu PVC surovina pro výrobu teflonu

16 DDT = 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan dříve se používal jako …………… v přírodě se …………………… narušuje ………………………… zákaz používání ………………… Zástupci insekticid neodbourává hormonální systém ve většině zemí

17 Freony: obsahuje dva halogeny ……………………. nehořlavé, málo ………………………… dříve se používaly jako ………………………… …………………………………………………… způsobují ………………………………. Zástupci F a jiný reaktivní hnací plyny sprejů, chladící média v chladících zařízeních rozklad ozonu CFC-12 CFC-11CFC-115

18 PCB – polychlorované bifenyly chemicky a tepelně odolné, nehořlavé, přilnavé rozpustné v tucích přídavek do nátěrových hmot, transformátorové kapaliny špatně rozložitelné – bioakumulace – ohrožují zejména špičku potravního řetězce – tedy i člověka zákaz používání Zástupci


Stáhnout ppt "HALOGENDERIVÁTY Vznikly nahrazením 1 či více …… …………………………………………………….. Dělení 1) Nahrazení v alifatických uhlovodících: …………………… 2) Nahrazení v arenech:"

Podobné prezentace


Reklamy Google