Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Metodické minimum pro analýzu publikací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Metodické minimum pro analýzu publikací."— Transkript prezentace:

1 1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Metodické minimum pro analýzu publikací

2 2 Otázka ve tvaru „PICO“ P patient (pacient, populace,problém) I intervention (intervence, expozice) C comparison (srovnání intervencí) O outcome (výsledek)

3 3 Klinický případ  Chlapec, 4 roky, opakované záněty středního ucha, oboustranná paracentéza, polinotické potíže, terapie ATB 12-14 x ročne  Hospitalizace Akutním zánět středního ucha, bronchopneumonie, sinusitida Reparacentéza Antibiotická léčba

4 4 Klinická otázka ve formátu PICO  Transformace klinické otázky do struktury PICO Pacient (Patient)/problém/populace  Děti předškolního věku, opakované záněty středního ucha (otitis media) Intervence (Intervention)/expozice (většinou léčba, diagnóza, prevence, rizika, epidemiologie atd.)  Léčba  Paracentéza  Antibiotika Srovnání (Comparison) intervencí  Možnosti prevence výskytu opakovaných epizod otitis media, např. vakcinace Výsledky (Outcome)  Redukce počtu opakovaných epizod otitis media, snížení rizika komplikací.

5 5 Výběr a analýza článku z časopisu Při výběru studie respektujte validitu epidemiologického důkazu a aktuálnost publikace.  Přednost má (pokud existuje): Systematický přehled/meta-analýza Randomizovaná kontrolovaná studie a dále podle pyramidy důkazu. Při interpretaci postupujte dle připravených vzorů pro Klinické studie Klasické přehledy Systematické přehledy (meta-analýzy).

6 6 Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky, série kazuistik Laboratorní výzkum Odborné posudky, konzultace Systematické přehledy, meta-analýza Pyramida důkazů – česky Design studií Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu).

7 7 Pyramida důkazů - anglicky

8 8 Definice nejčastějších typů publikací

9 9 Typ publikace Přehledový článek (review) Klasické review subjektivní a nekvantitativní souhrn dvou a více vědeckých studií; převládá hledisko autora/autorů  které studie zařadit  které údaje z nich použít. Systematické review kvantitativní kombinace dvou nebo více souvisejících studií, tj. uvádí se  počet zařazených studií a jejich design  např. 15 RCT  souhrnné počty pacientů hledání „společného jmenovatele“ formulace závěrů  pro praxi  pro další výzkum. Meta-analýza systematické review, které používá statistické metody pro hodnocení studií. Potomková J., Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu. Pediatrie pro Praxi 2004(2):105- 106. http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200402-0017.php http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200402-0017.php

10 10 Systematické review statistické zpracování výsledků meta-analýza Studie 1Studie 2Studie 3Studie 4 Kombinace výsledků Meta-analýza

11 Vzor pro analýzu přehledového článku Klasické review Název: Prevention of otitis media: now a reality? Zdroj: Vaccine 2009; 27:5748–5754 Autoři: Schuerman L, Borys D, Hoet D, Prymula R. Design: Klasické review (přehledový článek) Poznáme podle toho, že text má členění jako kapitola v knize, je rozdělen do tématických částí: Introduction – Pneumococcal conjugate vaccines – Conclusions. Zařazené studie (na konci textu v sekci References) Počet: 72, publikované v letech od … do….. Co chtěli autoři zjistit? Co autoři opravdu zjistili a jak se dají výsledky uplatnit: V praxi  Pro mého pacienta Pro další klinický výzkum. 11

12 12 Vzor pro analýzu přehledového článku Systematické review /meta-analýza Název: Review of randomized controlled trials on pneumococcal vaccination for prevention of otitis media. Zdroj: Pediatr Infect Dis J. 2003;22(6):515-524. Autoři: Straetemans M et al. Design: Meta-analýza Poznáme podle toho, že text má členění jako klinická studie (Introduction – Methods – Results – Discussion – References) Zařazené studie a jejich design: Počet: …/ RCT /vyhledané v databázích, publikované v letech od … do….. Pacienti: n= …. Co chtěli autoři zjistit? Měla studie nějaké slabé stránky? Co autoři opravdu zjistili a jak se dají výsledky uplatnit: V praxi  Pro mého pacienta Pro další klinický výzkum.

13 13 Typ publikace Randomizovaná kontrolovaná studie Intervenční skupina Délka trvání studie Kontrolní skupina Délka trvání studie Pacienti Náhodné rozdělení (randomizace) Srovnání výsledků

14 14 Randomizace Definice Náhodné přiřazení subjektů jednotlivým režimům, např. léčebným. Pojem vznikl v oblasti klinických studií, kde jsou různé typy léčby pacientům přiřazovány náhodně.

15 15 Vzor pro analýzu klinické studie Randomizovaný kontrolovaný pokus Název: Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. Zdroj: N Engl J Med. 2001;344(6):403-409. Autoři: Eskola J et al.. Design: Randomizovaná,multicentrická, dvojitě zaslepená kontrolovaná studie, trvání ……..měsíců/let Pacienti: počety (z toho ……intervenční skupina/……kontrola), ztráta probandů …….%, věkové rozmezí účastníků studie …... Metoda: jakým způsobem byla studie provedena Intervence: Jaké intervence byly srovnávány? Výsledky: Závěry:pro praxi – pro konkrétního pacienta – pro další výzkum.

16 16 Typ publikace Kohortová studie (prospektivní) Sledovaná skupina (např. kuřáci) Srovnávací skupina (např. nekuřáci) Délka trvání studie Délka trvání studie Srovnání výsledků

17 17 Kohortová studie Definice Analytická studie, v níž jsou skupiny jedinců (kohorty) definované na základě expozice sledovány po určité (zpravidla několikaleté) období s cílem porovnat frekvenci výskytu sledovaného jevu v závislosti na expozici. Sledování může být:  prospektivní, zacílené do budoucnosti např. „follow up“  retrospektivní, zaměřené na analýzu již existujících údajů a zjištění.

18 18 Studie „follow-up“ Sledování v čase Sledování osob v určitém časovém intervalu za účelem zjištění změn v jejich zdravotním stavu a jeho ukazatelích.

19 CVIČENÍ Dokončete rozbor studií podle přiložených textů Otitis – klasické review Otitis – systematické review Otitis – randomizovaný kontrolovaný pokus 19

20 20 Potřebujete více informací? Tip pro samostudium  Základy epidemiologických studií. Základy epidemiologických studií. RNDr. J. Reissigová, Ph.D. EuroMISE Centrum, Ústav informatiky AVČR, Praha


Stáhnout ppt "1. Výuka pediatrie u lůžka pacienta Kazuistika založená na důkazu Metodické minimum pro analýzu publikací."

Podobné prezentace


Reklamy Google