Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Volby a volební systémy Josef Kraus

2 Cíle přednášky Definovat volební systém Vysvětlit funkci volebních obvodů Charakterizovat strukturu hlasování a volební formule Blíže definovat a osvětlit studentům možnosti a způsoby pluralitního a většinového hlasovacího systému

3 Volební systémy Volební systémy jsou soubory technických pravidel upravujících distribuci mandátů. Jde tedy o metodu přeměny hlasů na mandáty. Volební systémy však také upravují, jakým způsobem voliči vyjadřují své preference – tedy jakým způsobem volí. Volební systém se skládá ze tří prvků: volebního obvodu, struktury hlasování (forma kandidatury a typ hlasování) a volební formule. Tyto prvky jsou upraveny zákonem.

4 Volební obvody Jedná se o prostor (může, ale nemusí být územní), ve kterém se rozděluje daný počet křesel. Je to místo, kde se hlasy transformují na mandáty nezávisle na ostatních obvodech. Velikost se vztahuje k velikosti elektorátu, zatímco síla se vztahuje k počtu rozdělovaných křesel. Pokud existuje jen jeden volební obvod je jeho velikost dána počtem křesel v parlamentu. Do pěti křesel je obvod považován za malý, od 6 – 10 je považován za středně velký a nad 10 křesel za velký obvod.

5 Volební obvody Obvody se vytváří podle různých kritérií, většinou jde o administrativně historická kritéria. Pro určení počtu křesel obvodu se většinou používá počet obyvatel, při jednomandátových obvodech by jejich velikost měla být stejná. V případě více mandátových obvodů nemusí být jejich velikost stejná, protože se jedná především o velikost populace. Příležitost pro volební inženýrství - gerrymandering

6 Struktura hlasování (ballot structure) Termín se někdy používá pro úrovně voleb (presidentské/senátorské/krajské...), pro mechanismus voleb (papírové lístky, elektronické hlasování..), pro jména a symboly na papírovém hlasovacím lístku Existují různé typy listinných kandidátek: a) uzavřená (rigidní) listina: listina nemůže být měněna preferenčními hlasy, kumulováním ani panašováním. Voliči mají jeden hlas, který přidělují jedné kandidátce. Pořadí kandidátů na kandidátce je pevně stanoveno. b) open (flexible) list: listina může být modifikována prostřednictvím preferenčního hlasování c) volná listina: tuto listinu lze upravit i prostřednictvím panašování a kumulativním hlasováním. Voliči mají tolik hlasů, kolik se volí v obvodu mandátů.

7 Volební formule Hlavní dva typy volebních formulí -většinový X proporční účinek V principu není velký rozdíl – oba rozdělují křesla těm, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Rozdíl je v efektu (dis)proporcionality mezi podíly hlasů a křesel. PR systémy jsou proporčnější a vhodnější pro rozdělené společnosti či státy.

8 Volební klausule Zákonem stanovená hranice pro zvolení Vyšší posiluje větší strany, nižší fragmentuje + ovlivňuje chování a strategii voliče (prostor pro sociologické průzkumy) Může být odlišná celostátní od regionální

9 Typy většiny Prostá a relativní většina jsou většinou používána jako synonyma. Fakticky se jedná o největší menšinu, protože nemusí být přes 50 %. Absolutní většina je potom definována jako polovina plus jedna z počtu zúčastněných voličů, nebo z počtu oprávněných voličů. V rámci absolutní většiny existuje kvalifikovaná většina (př 2/3) a kvalifikovaná pluralita, což je většina, která nepožaduje přes 50 % hlasů, ale stále stanovuje určité nutné minimum.

10 Pluralitní systémy Následují možné varianty systému: Multiple vote: ve vícemandátových obvodech mají voliči tolik hlasů, kolik se přiděluje křesel. Kandidáti jsou seřazeni podle celkového počtu hlasů a do parlamentu se dostane ten počet z nich, kolik na obvod připadá křesel. Limited vote: je verzí multiple vote, voliči však disponují méně hlasy, než je počet křesel na obvod. Tento systém byl vytvořen kvůli zajištění reprezentace menšin. Cumulative vote: je další variací multiple vote, voliči mohou kumulovat hlasy pro jednoho kandidáta nebo pro určitý počet kandidátů. Opět pomáhá zajistit reprezentaci menšin. Double simultaneous vote: Kandidát s nejvíce hlasy ze strany, která obdržela nejvíce hlasů je vyhlášen za vítěze. Všichni kandidáti ze všech stran bojují proti sobě. Voliči hlasují pouze pro jednoho kandidáta.

11 Účinky pluralitních systémů Relativně přesně dokáží převést hlasy na mandátů Oproti většinovým VS „propadne“ méně hlasů Usnadnění přístupu malých PS a PS reprezentujících zájmy menšin (x VS– důležité v nehomogenních společ. Větší možnost žen prosadit se (x VS) Hlavní kritika - existence koaličních vlád neschopných vykonávat koherentní politiku Neefektivnost vlády však nemusí být nutně důsledkem toho, že vláda je koaliční, závisí na mnoha okolnostech Přílišná fragmentace stranického systému – není nutnost, naopak vhodné nastavení VS může fragmentaci znesnadnit Umožnění reprezentace extremistických stran

12 Většinové volební systémy Všechny mandáty na úrovni volebního obvodu jsou přiděleny jedné kandidátce; Jednomandátové nebo vícemandátové volební obvody Systém prvního v cíli Dvojkolové (vícekolové) hlasování Alternativní hlasování Doplňkové hlasování Stranické blokové hlasování Schvalování, odmítání Méně obvyklá pravidla (sociální volba)

13 Systém prvního v cíli (FPTP) Jednokolová volba, jednoho kandidáta v jednomandátovém obvodě -> vítězí kandidát s největším počtem hlasů. Rozšířen v cca 65 zemích světa (mj. USA, GB, Kanada, Indie, dříve Nový Zéland)

14 Účinky FPTP Volba mezi dvěma vládními alternativami Ztížení přístupu třetích stran do systému Jednobarevné většinové vlády Podporuje kompaktní (teritoriálně a ideologicky) strany Redukce zastoupení stran z okrajů politického spektra Podreprezentace menších stran Velké množství hlasů není převedeno na mandáty Otevřenost manipulacím s hranicemi volebních obvodů (gerrymandering)

15 Dvojkolové hlasování Pokud některý z kandidátů nezíská většinu, postupují dva nejsilnější Některé země nevyžadují pro ukončení voleb v 1.kole nadpoloviční většinu, nýbrž pouze „kvalifikovaný nejvyšší počet“. Dvojkolové hlasování bývá výjimečně využíváno i vícemandátových obvodech.

16 Děkuji za pozornost! Otázky?


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google