Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IX. Vibrace molekul a skleníkový jev cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IX. Vibrace molekul a skleníkový jev cvičení"— Transkript prezentace:

1 IX. Vibrace molekul a skleníkový jev cvičení
F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr IX. Vibrace molekul a skleníkový jev cvičení KOTLÁŘSKÁ 24. DUBNA 2013

2 Úvodem Exkurs do prostorové symetrie vibrací a využití teorie bodových grup a jejich representací Proč (a kdy) nemusíme kvantovat vibrační pohyb molekul? Jaké jsou podmínky, aby určitá vibrace byla IR aktivní? Jaký je vliv anharmonických oprav? Skleníkový efekt: přehled Skleníkový efekt: role skleníkových plynů

3 Minule …

4 Minule: Adiabatický Hamiltonián víceatomové molekuly
Explicitní dynamika jader jako hmotných bodů. Elektrony jako nehmotný tmel stabilizující molekulu svým příspěvkem do potenciální energie U. Molekula může volně letět prostorem a rotovat jako celek Kromě toho koná vnitřní pohyby – vibrace. DVĚ CESTY Globální pohyby jsou zabudovány od začátku tím, že potenciální energie je vyjádřena jako funkce relativních vzdáleností atomů To byl postup v případě dvou-atomové molekuly v F IV. Globální pohyby jsou pominuty, molekula je umístěna v prostoru. Minimum potenciální energie určuje rovnovážné polohy atomů, kolem nichž dochází k malým vibracím. Dodatečně je využito toho, že potenciální energie se nemění při infinitesimálních translacích a rotacích molekuly jako tuhého celku. Tak budeme nyní postupovat.

5 Minule: Harmonická aproximace
Rovnovážné polohy atomů Výchylky Harmonická aproximace … Taylorův rozvoj potenciální energie do 2. řádu Pohybové rovnice Soustava vázaných diferenciálních rovnic. V harmonické aproximaci lineárních. Přepíšeme maticově.

6 Minule: Konfigurační prostor
Zavedeme konfigurační prostor dimense 3N Pohybové rovnice v maticovém tvaru silové konstanty (tuhosti) Matice hmotností reálná symetrická positivně definitní diagonální Matice tuhostí reálná symetrická positivně semi-definitní má vlastní číslo 0

7 Minule: Normální kmity
Porovnejme jeden lineární oscilátor maticový zápis vázaných oscilátorů Zobecněný problém vlastních vektorů NORMÁLNÍ KMIT ("mód") sekulární rovnice dynamická matice

8 Minule: Ortogonalita v zobecněném problému vlastních čísel
vzpomínka aplikace na daný problém zpětná substituce dá zobecněné relace ortogonality

9 Čtyři otázky na cestě ke kvantové teorii vibrační spektroskopie molekul

10 Čtyři otázky Jak systematicky využít symetrie polyatomických molekul k zjednodušení dynamického problému v harmonické aproximaci Jak je možné studovat kmity atomárního systému pomocí klasické mechaniky Kdy lze kmity molekul pozorovat v infračervené spektroskopii Jak se projeví (třeba i slabé) anharmonické opravy

11 Čtyři otázky Jak systematicky využít symetrie polyatomických molekul k zjednodušení dynamického problému v harmonické aproximaci Jak je možné studovat kmity atomárního systému pomocí klasické mechaniky Kdy lze kmity molekul pozorovat v infračervené spektroskopii Jak se projeví (třeba i slabé) anharmonické opravy … A JAK TOTO VŠECHNO SOUVISÍ SE SKLENÍKOVÝM JEVEM

12 1 Využití symetrie při studiu vibrací molekul: molekula vody
... za okamžik příští cvičení

13 (1) Využití symetrie při studiu vibrací molekul: molekula CO2 vs. N2O příští cvičení

14 Molekula CO2 vs. N2O: srovnání podélných kmitů
B TĚŽIŠTĚ NEHYBNÉ u1 u2 u3 u1 u2 u3 u1 u2 u3 u1 u2 u3 14

15 Zábavný přehled vibrací a IR spekter pro skleníkové molekuly
PRVNÍ ČÁST

16 Využití symetrie při studiu vibrací molekul: molekula vody
1 Využití symetrie při studiu vibrací molekul: molekula vody

17 Molekula vody H2O

18 Volné elektronové páry v hybridizaci sp3 a exaktně

19 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 19

20 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 20

21 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 21

22 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 22

23 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 23

24 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 24

25 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 25

26 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
Symetrie 3D molekul X. Vibrace víceatomových molekul 26

27 Bodová grupa symetrie molekuly H2O
X. Vibrace víceatomových molekul 27

28 Bodová grupa molekuly H2O: maticová representace
X. Vibrace víceatomových molekul 28

29 Bodová grupa molekuly H2O: transformace výchylek
X. Vibrace víceatomových molekul 29

30 Bodová grupa molekuly H2O: maticová representace
X. Vibrace víceatomových molekul 30

31 Bodová grupa molekuly H2O: aplikace na normální kmity
BUDE VYUŽITO, ŽE NAŠE BODOVÁ GRUPA JE ABELOVSKÁ VYHNEME SE SKUTEČNÉMU APARÁTU TEORIE REPRESENTACÍ, viz např. O. Litzman, M. Sekanina, Užití grup ve fyzice (Academia, Praha, 1982) NORMÁLNÍ KMIT ("mód")

32 Bodová grupa molekuly H2O: aplikace na normální kmity
BUDE VYUŽITO, ŽE NAŠE BODOVÁ GRUPA JE ABELOVSKÁ VYHNEME SE SKUTEČNÉMU APARÁTU TEORIE REPRESENTACÍ, viz např. O. Litzman, M. Sekanina, Užití grup ve fyzice (Academia, Praha, 1982) NORMÁLNÍ KMIT ("mód")

33 Bodová grupa molekuly H2O: aplikace na normální kmity
BUDE VYUŽITO, ŽE NAŠE BODOVÁ GRUPA JE ABELOVSKÁ VYHNEME SE SKUTEČNÉMU APARÁTU TEORIE REPRESENTACÍ, viz např. O. Litzman, M. Sekanina, Užití grup ve fyzice (Academia, Praha, 1982) NORMÁLNÍ KMIT ("mód")

34 Bodová grupa molekuly H2O: aplikace na normální kmity
BUDE VYUŽITO, ŽE NAŠE BODOVÁ GRUPA JE ABELOVSKÁ VYHNEME SE SKUTEČNÉMU APARÁTU TEORIE REPRESENTACÍ, viz např. O. Litzman, M. Sekanina, Užití grup ve fyzice (Academia, Praha, 1982) NORMÁLNÍ KMIT ("mód")

35 Bodová grupa molekuly H2O: aplikace na normální kmity

36 Bodová grupa molekuly H2O: vyhledání normálních kmitů
Využijeme získaných výsledků, ale postup nebude mechanický, „systematický“

37 Bodová grupa molekuly H2O: vyhledání normálních kmitů

38 Bodová grupa molekuly H2O: vyhledání normálních kmitů

39 Normální kmity molekuly vody

40 Izotopická závislost vibračních frekvencí vody
molekula Main vibrations of water isotopologues Gas v1, cm-1 v2, cm-1 v3, cm-1 H216O 3657.1 1594.7 3755.9 H217O 3653.2 1591.3 3748.3 H218O 3649.7 1588.3 3741.6 HD16O 2723.7 1403.5 3707.5 D216O 2671.7 1178.4 2787.7 HT16O 2299.8 1332.5 3716.6 T216O 2237.2 995.4 2366.6

41 The end


Stáhnout ppt "IX. Vibrace molekul a skleníkový jev cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google