Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické problémy tréninku a výkonnosti mládeže Školení trenérů licence A Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Biomedicínské předměty Doc. MUDr. Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické problémy tréninku a výkonnosti mládeže Školení trenérů licence A Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Biomedicínské předměty Doc. MUDr. Pavel."— Transkript prezentace:

1 Specifické problémy tréninku a výkonnosti mládeže Školení trenérů licence A Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Biomedicínské předměty Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc

2 Pohybová aktivita u dětí a mládeže Pohybová aktivita ve volném čase nezbytná pro harmonický a zdravý vývoj dítěte Při příliš krátké nebo málo intenzivní pohybové aktivitě pozorujeme –oslabení pohybového systému –chabé držení těla –oslabení svalstva zad a břicha

3 Nedostatečná pohybová aktivita nedává odpovídající podněty pro další vývoj rostoucího a vyvíjejícího se organismu. Školní tělesná výchova není dostatečná, ani zvýšení o 3 hod týdně by situaci neřešilo. Důležitější než objem je intenzita zatížení a zaměření na podporu všestranného vývoje. Intenzita zatížení může být relativně vysoká a časový objem velký (vysoká aerobní kapacita a obranyschopnost). Jednostranné a předčasně specializované zaměření tréninku může poškodit zejména pohybový systém dítěte.

4 Fyziologické změny tělesných mír. S výškou jsou lineární a proporcionální změny délkových mír (délka končetin a svalů). Všechny plochy se zvětšují se čtvercem výšky a objem s třetí mocninou výšky. Relativní tělesné proporce se u chlapců mění v průběhu vývoje od 14 do 17 let poměrně málo. Trénink nemění normální hmotnost těla, při inaktivitě je tendence ke zvětšování hmotnosti. Trénink mění složení těla (klesá množství tuku a zvyšuje se aktivní tělesná hmota (svaly)

5 Vliv tréninku na pohybový systém Přestavba kostní trámčiny Zvýšení obsahu minerálů v kosti Zesílení kloubní chrupavky Zvětšení vazivových buněk a tím i šlacha vazů Zvětšení svalové hmoty rozšířením svalových vláken Zvětšení obsahu bílkoviny ve svalovém vláknu Zvětšení obsahu hořčíku ve svalovém vláknu Zvětšení enzymatické kapacity svalové buňky zvětšením plochy mitochondrií a zvětšením průřezu kapilár

6 Vliv pravidelného cvičení v dětském věku na sílu Postupné zvětšování svalové síly (poměr růstu svalové síly se uvádí v souvislosti s výškou). Svalová síla závisí na velikosti průřezu svalových vláken. Svalová síla roste se čtvercem výšky nezávisle na věku a pohlaví. U chlapců po stejném rovnoměrném růstu se objevuje prudší vzestup od výšky 155 cm (asi od 13 let). Svalová síla je u chlapců větší než u dívek (větší produkce androgenů) v celém období a tento rozdíl se po pubertě zvětšuje. Tento rozdíl se vztahuje zejména na svalstvo ramenního pletence, svalstvo trupu vykazuje menší rozdíly a svalstvo dolních končetin žádné. Síla na jednotku plochy průřezu svalů je stejná u obou pohlaví.

7 Vliv pravidelného cvičení v dětském věku na oběhový systém Po vytrvalostním i intervalovém tréninku ve srovnání s netrénovanými dětmi je nižší srdeční frekvence v klidu je menší vzestup srdeční frekvence při stejné zátěži (ekonomizace srdeční práce) je vyšší tepový objem (už po několika měsících v průměru o 17%) je vyšší maximální minutový objem je vyšší VO 2 max (po půl roce o 15%, po dalších dvou letech o 55%) je větší srdeční objem (za půl roku až o 40%) Změny distribuce krve na periférii (větší průtok krve kosterními svaly) Zvýšení transportní kapacity pro kyslík Zvýšení celkového objemu krve

8 Vliv pravidelného cvičení v dětském věku na anaerobní metabolismus Nižší hladina kyseliny mléčné při střední nebo submaximální zátěži Rychlejší vzestup spotřeby kyslíku a tím menší kyslíkový deficit (rozdíl mezi potřebou a dodávkou kyslíku do svalu na začátku zátěže)

9 Vliv pravidelného cvičení v dětském věku na pracovní účinnost U jednoduchých činností (chůze, jízda na kole, atd.) se pracovní účinnost (poměr mezi spotřebou a dodávkou kyslíku) mění nepatrně, spotřeba kyslíku je stejná u netrénovaných a trénovaných dětí (platí i pro dospělé), individuální variabilita je důležitější než vliv tréninku. U složitých činností (zejména u technických činností a disciplín) lze zlepšením koordinace pohybů výrazně zvýšit pracovní účinnost.

10 Vliv pravidelného cvičení v dětském věku na imunitu Dlouhodobý trénink zvyšuje se obranyschopnost proti řadě infekčních onemocnění Jednorázová intenzivní zátěž snižuje odolnost a zvyšuje vnímavost pro některá infekční onemocnění (zejména pro virové infekce) Paralelní fyzická a infekční zátěž oslabují organismus Trénovanost zvyšuje obranyschopnost proti infekci, ale jednotlivé tréninky riziko infekce zvyšují!

11 Střetnutí vlivu puberty a intenzivního sportovního tréninku se může projevit zvýšením tělesné zdatnosti a tím zvětšením funkčních možností organismu P ři P ři nesprávném provádění (zvláště jednostranném) může dojít k nezvratnému poškození organismu

12 Výběr talentované mládeže Zdraví Tělesné dispozice –tělesná výška –tělesná hmotnost –tělesné proporce Funkční schopnosti –aerobní kapacita –anaerobní kapacita –výkonnost autonomního nervového systému –motorické testy koordinace a obratnost (hbitost) síla silová vytrvalost atd. Genetické dispozice –sportovní anamnéza rodičů –tělesné dispozice rodičů Vztah ke sportovnímu odvětví Trénovatelnost (fyzická odolnost vůči opakovanému tělesnému zatížení) Psychické podmínky pro zvládnutí tréninku (např. motivovatelnost, typ chování, atd.) Sociální a rodinné podmínky pro provádění sportovní disciplíny Empirie a intuice trenéra


Stáhnout ppt "Specifické problémy tréninku a výkonnosti mládeže Školení trenérů licence A Fakulta tělesné kultury UP Olomouc Biomedicínské předměty Doc. MUDr. Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google