Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy – cytokineze (2) 1 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy – cytokineze (2) 1 2."— Transkript prezentace:

1

2  Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy – cytokineze (2) 1 2

3 Generační čas buňky se mění v rozmezí od:  10 minut (rýhující se vajíčko)  roky (tkáňové buňky)  celý život (u ner- vových buněk

4  Mitóza je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.  Při mitóze předchází samotnému rozdělení buňky složitý proces rozdělení buněčného jádra, při kterém zůstává v dceřinných jádrech zachován počet chromozómů.

5 16:00 jádro sít laminu (inter. filam. vyztužuje jadernou membránu póry v jaderné membráně jadérko jaderná membrána

6 Pohlavní chromozomy X a Y Chromozom

7 chromosom – strukturní jednotka eukaryotické buňky, tvořený lineární molekulou DNA a proteiny - histony chromatida – jedna kopie replikovaného chromosomu, vytváří se v S-fázi sesterské chromatidy – kopie jednoho chromosomu spojené v oblasti centromer

8

9

10 Chromozomová mapa člověka

11 Downův syndrom

12 - sled dějů vedoucích k dělení buňky - 4 fáze – G 1, S, G 2, M - G 1 – růst buňky, příprava na replikaci DNA (2n) - S – replikace DNA (2n  4n) - G 2 – příprava na mitosu (4n) - M – mitosa (4n  2 x 2n) - terminálně diferencované buňky se přestávají dělit a vstupují do tzv G 0 fáze

13

14  replikace DNA: souhra činností mnoha enzymů  nejdůležitější:  DNA-polymeráza –syntéza DNA (z ATP, GTP, CTP, TTP)  helikáza – rozplétání dvoušroubovice DNA  ligáza – ligace (svazování) kousků DNA  primáza – syntéza primeru  replikace – semikonzervativní (každé z vláken dvoušroubovice slouží jako matrice) - založená na principu komplementarity bází (G ≡ C a A=T)

15 16:00

16

17

18 I. Interfáze II. Profáze III. Prometafáze IV. Metafáze V. Anafáze VI. Anafáze VII. Telofáze VIII. Cytokineze

19  Během této fáze dochází ke spiralizaci vláken DNA a diferenciaci chromozómů, u kterých jsou patrné dvě chromatidy.  V závěru této fáze se rozpadá jaderná membrána a chromozómy se rozptylují.  Pokud je v buněčné plazmě obsažen centrozom, rozdělí se a takto rozdělené centrozomy se začnou vzdalovat a vytvářet dělící vřeténko.

20

21  Chromozómy se seskupují v ekvatoriální rovině buňky a vzniká tak charakteristická metafázová destička.  Tato fáze je nejvhodnější pro pozorování chromozómů a cytogenetická vyšetření.  Pokud buňka obsahuje dělící vřeténko, je již plně vyvinuto.

22

23  Chromozómy jsou v oblasti centromer napojeny na vlákna vycházející z opačných pólů dělícího vřeténka.  Následně se rozpadají centromery na dvě části, každá s jednou chromatidou, které jsou zkracováním vláken přitahovány k opačným pólům vřeténka a tudíž do odlišných částí buňky.

24

25  Chromozómy jsou nahloučeny u buněčných pólů a despiralizují se, vytváří se kolem nich jaderná membrána.  Na konci telofáze dochází k zaškrcení buňky a vzniku dvou dceřinných buněk, každé připadne jedno nové jádro.

26

27

28

29

30  Redukční dělení pohlavních buněk  Pohlavní buňky – gamety  Z jedné mateřské buňky vznikají 4 buňky dceřiné.  Tvorba spermii – spermatogeneze  Tvorba vajíček – oogeneze  Gamety musí mít poloviční počet chromozómů – označuje se jako 1n (haploidní).

31 Z původní mateřské buňky vznikají 4 buňky dceřiné s polovičním počtem chromozomů.

32  redukční dělení: diploidní (2n)  haploidní (n)  tvorba pohlavních buněk (gamet)  dvě po sobě jdoucí dělení, ale pouze jedna replikace  dvě hlavní fáze – meiosa I a meiosa II (obě se dále dělí na profázi, metafázi, …)  mechanismy dělení analogické mitose

33  profáze I – seskupení homologních chromosomů do bivalentu  metafáze I – crossing-over  anafáze I – oddělení homologních chromosomů  telofáze I – vznik haploidních buněk  profáze II- navazuje hned na telofázi I, stejná jako v mitose  metafáze, anafáze i telofáze II jsou obdobné mitotickým

34  Po splynutí gamet vzniká zygota.  Zygota je první buňka nového organismu.  Spermie (1 n chrom.), vajíčko (1 n chrom.)  Spermie + vajíčko = zygota  Zygota = 2 n chromozomů – diploidní počet  Zygota se dělí mitózou a vytvářejí se tělní buňky s počtem 2 n chromozómů.  Rýhováním zygoty vzniká embryo.

35 nn 1. meiotické dělení 2. meiotické dělení nn primární spermatocyt sekundární spermatocyty spermie nn 2n Spermatogeneze

36 nn 1. meiotické dělení 2. meiotické dělení nn primární oocyt sekundární oocyt zralý oocyt (vajíčko) n n 2n pólová tělíska pólové tělísko Oogeneze

37  1 Průběh meiózy  1.1 Heterotypické dělení 1.1.1 Profáze I 1.1.1.1 Leptotene 1.1.1.2 Zygotene 1.1.1.3 Pachytene 1.1.1.4 Diplotene 1.1.1.5 Diakineze 1.1.2 Metafáze I 1.1.3 Anafáze I 1.1.4 Telofáze I  1.2 Homeotypické dělení

38  Během heterotypického dělení (resp. Meióza I) dochází k redukci počtu chromozómů (přesněji chromozómových sad), dceřinné buňky mají jen polovinu chromozómů oproti rodičovské. Následně se pak dělí znovu, tentokráte homeotypicky (mitóze podobně) koncipovaným dělením.

39

40

41

42

43

44

45

46  Dvouchromatidové chromozomy se rozcházejí k opačným pólům buňky - jsou přitahovány pomocí dělícího vřeténka. Chromozomy se před tím seskupily ve středové -ekvatoriální- rovině buňky.

47

48  U protilehlých pólů buňky se seskupují haploidní sady chromozomů. Následuje zaškrcení a rozdělení buňky(cytokineze).

49

50  Homotypické dělení (resp. Meióza II, Ekvační dělení) je v podstatě shodné s mitózou, jen k němu dochází za haploidní sady chromozomů. Dělí se na profázi II, metafázi II, anafázi II a telofázi II, má stejný průběh jako mitóza.

51

52

53

54

55

56

57

58 Mitoza 2 nové buňky se stejným počtem chromozomů diploidní počet=2 n Meioza 4 nové buňky s polovičním počtemchromozomůhaploidní počet=1 n

59

60 16:00 -rozdělení obsahu mateřské buňky mezi dceřinné - vznik kontrakčního kroužku (z aktinu a myosinu II) v ekvatoriální rovinně  zaškrcování buňky

61  http://www.cellsalive.com/mitosis.htm http://www.cellsalive.com/mitosis.htm  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit%C3%B3za http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit%C3%B3za  Kubišta V.: Obecná biologie. Fortuna, Praha, 2000  SOŠS a SOU Kadaň


Stáhnout ppt " Začíná a končí mitózou.  Dělení jader – karyokineze (1)  Dělení cytoplazmy – cytokineze (2) 1 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google