Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná rovnováha Téma 10 Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná rovnováha Téma 10 Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS"— Transkript prezentace:

1 Všeobecná rovnováha Téma 10 Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS
Jiří Mihola, , 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha

2 Obsah Podstata všeobecné rovnováhy Rovnováha ve výrobě Rovnováha ve spotřebě Všeobecná rovnováha a její nastolování Podmínky a význam všeobecné rovnováhy

3 Podstata všeobecné rovnováhy
Při všeobecné rovnováze jsou v rovnováze všechny trhy, které v ekonomice existují

4 Model všeobecné rovnováhy odpovídá na otázky:
Je možné v ekonomice vyprodukovat takové množství statků, aby nešlo zvýšit produkci jednoho statku jinak než za cenu snížení produkce druhého statku? Lze vyprodukované statky rozdělit mezi spotřebitele tak, aby jakékoliv jiné přerozdělení vždy snižovalo užitek některého ze spotřebitelů?

5 Model všeobecné rovnováhy
Stav všeobecné rovnováhy lze potom označit za paretovsky efektivní.

6 Model 2*2*2*2 dva vstupy do výroby, dva výrobci,
výrobci produkují dva statky/výstupy dva spotřebitele, spotřebitelé spotřebovávají dva výstupy/spotřební statky.

7 Model všeobecné rovnováhy
je modelem dokonalé konkurence. Předpokládáme, že všechna odvětví jsou dokonale konkurenční, tedy že v každém odvětví, jak na trhu statků, tak na trhu výrobních faktorů, je možný volný vstup do odvětví a výstup z odvětví

8 Model všeobecné rovnováhy
Podmínky všeobecné ekonomické rovnováhy lze s určitým zjednodušením prezentovat sérií grafů, z nichž každý zachycuje určitý dílčí moment všeobecné rovnováhy, tj. dílčí rovnováhu ekonomického systému.

9 Model všeobecné rovnováhy
Model všeobecné rovnováhy zkoumá rovnováhu na všech trzích. Model řeší problematiku rovnováhy pomocí dvou statků, dvou vstupů (výrobních faktorů), dvou firem (výrobců) a dvou spotřebitelů.

10 Rovnováha ve výrobě Řešíme otázku, jak s danými zdroji (výrobními faktory) vyprodukovat co nejvíce statků tak, aby nešlo zvýšit produkci jednoho statku jinak než za cenu snížení produkce jiného statku.

11 Rovnováha ve výrobě Řešíme otázku, jak s danými zdroji (výrobními faktory) vyprodukovat co nejvíce statků tak, aby nešlo zvýšit produkci jednoho statku jinak než za cenu snížení produkce jiného statku.

12 Izokvanta je křivka stejné produkce, udává veškeré kombinace dvou výrobních faktorů, jež vedou k produkci stejného množství výstupu.

13 Krabicový diagram Máme k dispozici celkem 40 jednotek 1. VF faktoru a 30 jednotek 2. VF faktoru. V bodě A používáme 25 jednotek 1. VF a 14 jednotek 2. VF k produkci 1. statku, zbylých 15 jednotek 1. VF a 16 jednotek 2. VF můžeme použít k produkci 2. statku.

14 Krabicový diagram Každá izokvanta udává určité množství produkce, přičemž platí: čím dále je izokvanta od počátku souřadnic dále, tím více daného statku produkujeme.

15 Krabicový diagram rovnováha ve výrobě
Při přesunu z X do E, zvýšíme produkci jak prvního tak druhého statku – v případě prvního statku se přesuneme z izokvanty Q´11 na izokvantu Q´12 a v případě druhého statku se přesuneme z izokvanty Q´21 na izokvantu Q´22

16 Smluvní křivka V bodě dotyku izokvant jsou mezní míry technické substituce MRTS pro první i druhý statek shodné. Graficky to lze vyjádřit tak, že v bodě dotyku má tečna k izokvantě prvního statku i k izokvantě druhého statku stejný sklon (směrnici).

17 MRTS1 = MRTS2 Rovnováha ve výrobě
Podmínkou dosažení rovnováhy ve výrobě je: mezní míra technické substituce při výrobě obou spotřebních statků rovná. MRTS1 = MRTS2 MRTS1 … mezní míra technické substituce při výrobě prvního statku, MRTS2 … mezní míra technické substituce při výrobě druhého statku

18 Tečna k izokvantám v bodě jejich dotyku a průniku
V bodě průniku izokvanty prvního statku a izokvanty druhého statku platí MRTS1N ≠ MRTS2N.

19 Podmínka rovnováhy ve výrobě
Podmínkou rovnováhy, tj. paretovské efektivnosti, ve výrobě (produkci) je, že mezní míry technické substituce při produkci obou (všech) statků jsou stejné.

20 Odvození hranice produkčních možností PPF ze smluvní křivky CC ve výrobě

21 Mezní míra transformace produktu
Poměr, o kolik zvětšujeme produkci jednoho statku, a o kolik snižujeme produkci druhého statku, je mezní míra transformace produktu MRTP, Platí, že v čitateli je změnu statku, jehož množství zvětšujeme, a ve jmenovateli změnu statku, jehož množství snižujeme: MRTP = Q´2/Q´1, Q´2 … změna statku, jehož množství zvyšujeme, Q´1 … změna statku, jehož množství snižujeme.

22 Mezní míra transformace produktu
Producentovi bude indiferentní, jakou kombinaci statků bude produkovat, pokud se mezní míra transformace produktu bude rovnat cenovému poměru daných statků. MRTP = Q´2/Q´1 = PQ´1/PQ´2 Je-li MRTP odlišná od cenového poměru, vyplatí se producentovi zvyšovat produkci nějakého statku a snižovat produkci jiného statku.

23 MRTS1 = MRTS2 Rovnováha ve výrobě
Podmínkou dosažení rovnováhy ve výrobě je: mezní míra technické substituce při výrobě obou spotřebních statků rovná. MRTS1 = MRTS2 MRTS1 … mezní míra technické substituce při výrobě prvního statku, MRTS2 … mezní míra technické substituce při výrobě druhého statku

24 Mezní míra transformace
Pokud má být alokace (umístnění) zdrojů v případě 2 firmy, 2 výstupy paretovsky efektivní, musí být mezní míra transformace výstupu u obou firem stejná. MRTP1 = MRTP2 MRTP1 … mezní míra transformace u statků produkovaných 1. firmou MRTS2 … mezní míra transformace u statků produkovaných 2. firmou

25 Optimum v případě dvě firmy, dva výstupy
Obecně vyjádřeno, má-li daný systém (společnost) produkovat maximální množství všech statků, musí být jejich mezní míry transformace produktu shodné.

26 Podmínka rovnováhy ve výrobě
Aby daný systém maximalizoval produkci všech statků, musí být MRTP všech producentů shodné. Jen tehdy nelze zvýšit produkci nějakého statku, aniž by se snížila produkce jiného statku, takže daný ekonomický systém se nachází ve stavu paretovské efektivnosti.

27 Rovnováha při produkci jednoho výstupu
Máme-li jeden vstup Q, který se používá k produkci jednoho výstupu Q´, a daný vstup k produkci tohoto výstupu mohou použít dvě firmy.

28 Mezní míra transformace
Pokud má být alokace (umístnění) zdrojů v případě 1 vstup, 2 firmy, 1 výstup optimální, musí být mezní výstup z každého vstupu pro obě firmy stejný MQ´1 = MQ´2 MQ´1 … mezní vstup 1. firmy MQ´2 … mezní vstup 2. firmou

29 Podmínka rovnováhy ve výrobě
Podmínkou rovnováhy, kdy více producentů prostřednictvím jednoho vstupu Q produkuje jeden stejný výstup Q´ je, že pokud jeden producent zvýší vstup o určitý počet jednotek a zároveň druhý producent sníží vstup o stejný počet jednotek, vzroste u prvního producenta mezní výstup MQ´ o stejný počet jednotek, o který u druhého producenta mezní výstup poklesne.

30 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Všeobecná rovnováha Téma 10 Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS"

Podobné prezentace


Reklamy Google