Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo v digitálním archivu školyVY_52_INOVACE_P8_27 Sada DUMPřírodopis 8 Předmět Přírodopis Název materiáluSmysly člověka 2. část Anotace Žáci pomocí prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo v digitálním archivu školyVY_52_INOVACE_P8_27 Sada DUMPřírodopis 8 Předmět Přírodopis Název materiáluSmysly člověka 2. část Anotace Žáci pomocí prezentace."— Transkript prezentace:

1 Číslo v digitálním archivu školyVY_52_INOVACE_P8_27 Sada DUMPřírodopis 8 Předmět Přírodopis Název materiáluSmysly člověka 2. část Anotace Žáci pomocí prezentace získají vědomosti o smyslových orgánech člověka. Autor Mgr. Martina Jaborová JazykČeský jazyk Datum vytvoření 4.8. 2011 Očekávaný výstup Žáci znají smyslové orgány a jejich funkci. Stupeň a typ vzděláváníZákladní vzdělání – lehké mentální postižení Klíčová slova zrak, sluch, stavba oka, stavba ucha Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Cílová skupinaŽák na 2. stupni speciální školy Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1102

2 SMYSLY ČLOVĚKA

3 Dnes se budeme věnovat velmi složitým smyslům člověka: 1. SLUCHU 2. ZRAKU

4 Pro člověka má sluch význam nejen pro vnímání zvuků, ale i pro dorozumívání s ostatními lidmi. Sluch pomáhá rozvíjet myšlenkový a citový život /např.poslech hudby/. Sluchové ústrojí tvoří UCHO, které se dělí na: 1. VNĚJŠÍ UCHO 2. STŘEDNÍ UCHO 3. VNITŘNÍ UCHO

5 Vnější ucho Střední ucho Vnitřní ucho

6 Tvoří ho ušní BOLTEC Dále pokračuje zevním ZVUKOVODEM Poslední částí vnějšího ucha je BUBÍNEK - bubínek viděný ušním zrcátkem

7 Tvoří ho bubínková dutina, ve které jsou uloženy tři sluchové kůstky 1. kladívko 2. třmínek 3. kovadlinka Sluchové kůstky přenášejí zvukové vlny do vnitřního ucha - zde vidíš jak sluchové kůstky vypadají

8 Je tvořeno spirálovitě vinutým kanálkem, který je naplněn tekutinou Rozvlněním tekutiny zvukovými vlnami se podráždí sluchové buňky, které podráždění vedou do sluchového ústrojí v mozkové kůře Ve vnitřním uchu je i ústrojí pro VNÍMÁNÍ POLOHY A POHYBŮ těla Toto ústrojí leží v tzv. blanitém hlemýždi, který je uložen v kostěném hlemýždi

9 Je pro člověka nejdůležitějším smyslem Zrakem vnímáme světlo, jeho intenzitu a barvu Zrak umožňuje rozvoj myšlení, vzdělávání a poznávání Je nezbytný pro většinu lidských činností Ústrojím zraku je OKO Oko se skládá: 1. z oční koule 2. zrakového nervu 3. pomocných ústrojí oka / víčka, okohybné svaly, spojivky a slzné ústrojí/

10

11 Je tvořena třemi vrstvami 1. vnější vrstva je vazivová BĚLIMA a ROHOVKA 2. střední vrstva je CÉVNATKA, ŘASNATÉ TĚLÍSKO a DUHOVKA 3. vnitřní vrstvu tvoří SÍTNICE. - Ta je vlastním vnímavým ústrojím oka. Uvnitř oční koule je rosolovitý SKLIVEC

12 Smyslová ústrojí slouží k poznávání okolního světa a proto je nezbytné o ně pečovat a chránit je Důležitá je i prevence různých onemocnění smyslových orgánů SLUCH - vnější zvukovod udržujeme v čistotě - vyhýbáme se příliš hlučnému prostředí ZRAK - používáme vhodné osvětlení - oči chráníme před úrazem - v létě nosíme sluneční brýle - při potížích ihned navštívíme očního lékaře

13 http://images.google.com/imgres?q=ucho&start=95&hl=cs&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=UbpMz44Uf9fttM:&imgrefurl=http://www.sum mitmedicalgroup.com/service/Ear-Specialty- Center/&docid=qQVWO3qFm7AfCM&imgurl=http://media.summitmedicalgroup.com/media/db/image- library/shutterstock_15786328.jpg&w=669&h=1000&ei=SDDkT9bGK47ItAbX69HFCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=323&dur=2250&h ovh=275&hovw=184&tx=83&ty=157&sig=112200490171592005610&page=5&tbnh=159&tbnw=107&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:95,i:30 &biw=1440&bih=717 http://images.google.com/imgres?q=oko&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=vCPc8auawzYJfM:&imgrefurl=http://www.rodina- finance.cz/zdravi.206/ocni-diagnostika-vyklad-z-oka.22339.html&docid=vYnn2Ku16bcZUM&imgurl=http://www.rodina- finance.cz/img2/anet/osoby/01_oko.jpg&w=500&h=403&ei=djDkT-unI8zxsgb72tDJCQ&zoom=1&biw=1440&bih=717 http://images.google.com/imgres?q=ucho+stavba&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=oiKf- isiXEJLuM:&imgrefurl=http://dbsk.blog.cz/en/1009&docid=xbl- Z2uUIyjyYM&imgurl=http://nd04.jxs.cz/658/320/f7da6c787a_69108529_o2.jpg&w=496&h=400&ei=oDDkT9yuD8r2sgaNzoG9CQ &zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=397&dur=47&hovh=202&hovw=250&tx=117&ty=205&sig=112200490171592005610&page= 1&tbnh=167&tbnw=207&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:0,i:103&biw=1440&bih=717 http://images.google.com/imgres?q=u%C5%A1n%C3%AD+bub%C3%ADnek&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=TioAFTACPW 9CUM:&imgrefurl=http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js09/orl/web/pages/1_2_vysetrovaci_metody_ucha.html&docid=6L p9K5KFMKs2vM&imgurl=http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js09/orl/web/img/1_2_bubinek.jpg&w=615&h=630&ei=2z DkT4vNOM3EsgaQ6MWkCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=375&vpy=152&dur=47&hovh=227&hovw=222&tx=160&ty=119&si g=112200490171592005610&page=1&tbnh=176&tbnw=180&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74&biw=1440&bi h=717

14 http://images.google.com/imgres?q=u%C5%A1n%C3%AD+k%C5%AFstky&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=sOVtLZneOp9_iM:&imgrefurl=http: //www.helago-cz.cz/product/6220-03-usni-kustky/&docid=utXnQ_M68YVeKM&imgurl=http://www.helago-cz.cz/public/content- images/cz/product/6756.jpg&w=600&h=463&ei=ATHkT6y1OdHFswbPiZ23CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=202&vpy=165&dur=172&hovh=19 7&hovw=256&tx=140&ty=99&sig=112200490171592005610&page=1&tbnh=173&tbnw=224&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71 &biw=1440&bih=717 http://images.google.com/imgres?q=o%C4%8Dn%C3%AD+koule&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=idte5sOQ7cH4bM:&imgrefurl=http://chrast a.ic.cz/index.php%3Fpage%3Doko&docid=U_8kXBCi6_WN9M&imgurl=http://chrasta.ic.cz/oko.jpg&w=302&h=212&ei=ZjHkT9rMBI2Vswb98 _i- CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=725&vpy=406&dur=63&hovh=169&hovw=241&tx=117&ty=97&sig=112200490171592005610&page=2&tbn h=154&tbnw=219&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:21,s:18,i:199&biw=1440&bih=717 http://images.google.com/imgres?q=o%C4%8Dn%C3%AD+koule&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=s32Gn1MunZ76UM:&imgrefurl=http://www.gymhol.cz/projekt/biologie/smyslova/smysl.htm&docid=cno7Q_6DLembUM&imgurl=http://www.maxoncomputer.com/images/gallery/h_eye_0 2.jpg&w=480&h=480&ei=ZjHkT9rMBI2Vswb98_i- CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=853&vpy=24&dur=63&hovh=225&hovw=225&tx=149&ty=119&sig=112200490171592005610&page=1&tbn h=153&tbnw=153&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:102&biw=1440&bih=717


Stáhnout ppt "Číslo v digitálním archivu školyVY_52_INOVACE_P8_27 Sada DUMPřírodopis 8 Předmět Přírodopis Název materiáluSmysly člověka 2. část Anotace Žáci pomocí prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google