Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007. Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007. Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA ="— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007

2 Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA = NUTNOST NEJISTOTA VÝSLEDKŮ Pravá nejistota (není měřitelná) Riziko – lze vyjádřit = změřit, vyčíslit víceméně přesně. Známe rozdělení pravděpodobnosti pro jeho příští výskyt, vycházející z analogie, že budoucnosti bude „kopírovat“ minulost) riziko je stav, který je odchylný od stavu žádoucího (+ -)

3 Riziko jako výsledek, který je odchylný od žádoucího stavu (+ -) Kladná (+) i záporná (-) odchylka. Riziko je podstupováno dobrovolně – hazardní hry, burzovní operace ⇒ záměrné, spekulativní riziko Záporná odchylka (jen -), tj. ztráta, resp. čisté riziko. Pouze toto riziko je předmětem pojištění

4 Subjektivní a objektivní riziko 1 Subjektivní riziko je podmíněno účastí lidského faktoru a je následkem jeho jednání:  Neopatrnost  Neschopnost – neumění, přeceňování schopností  Selhání  Morální riziko – ve finančnictví časté (rezervní fondy)  Úmysl (žhářství, vandalství, teroristický akt)

5 Subjektivní a objektivní riziko 2 Objektivní rizika – především vlivem přírodních sil –Požár –Zemětřesení –Vichřice –Krupobití –Záplavy –Lavina apod.

6 POJEM RIZIKO V POJIŠŤOVNICTVÍ PŘEDMĚT/OSOBA ohrožený nahodilým nebezpečím (budova, dopravní prostředek, stroj, lidské zdraví) UDÁLOST způsobující škodu (požár, záplava, úraz) PRAVDĚPODOBNOST vzniku nahodilé události s následnou škodou (minus odchylka)

7 OBRANA PROTI RIZIKU Prostřednictvím Anulováním rizika – přechod na principiálně novou technologii (otevřený oheň při svícení v dolech – metan, exploze) Redukcí rizika - tvorbou preventivní legislativy a její implementace a dodržování. BOZP. Rozkladem rizika (škody) na více subjektů

8 OBRANA PROTI RIZIKU Prostřednictvím STÁTU. Systém sociální podpory, sociální péče apod. Podpora charity a solidárních operací INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY. Tvorbou vlastních rezervních fondů PŘENESENÍM NA SPECIALIZOVANOU INSTITUCI - POJIŠŤOVNU

9 POJEM POJIŠTĚNÍ 1 POJIŠTĚNÍ sice nemůže ovlivnit výskyt rizika a z toho plynoucí škody, ale může pomoci tlumit jejich dopad na firmu (domácnost); Pojištění je tudíž finanční kategorie, spočívající v tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu určeného k úhradě nastalých finančních potřeb ekonomických subjektů, které jsou pro jednotlivý případ výskytu náhodné události vcelku odhadnutelné s jistou pravděpodobností.

10 POJEM POJIŠTĚNÍ 2 Pojištění je finanční služba, kdy se za úplatu poskytuje pojistná ochrana pro případ, že dojde k pojistné události. Má složku Realokační – přesouvá zdroje tam, kde v důsledku výskytu nahodilé události chybí Důchodotvornou – prostřednictvím pojistných plnění důchodově stabilizuje Právní – kdy pojistitel na sebe přebírá závazek, že pojištěnému poskytne plnění


Stáhnout ppt "ÚVOD DO POJIŠŤOVNICTVÍ Akademický rok 2006/2007. Přírodní či společensko ekonomické jevy a procesy jsou spojeny s nejednoznačností výsledků JISTOTA ="

Podobné prezentace


Reklamy Google