Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S TEREOMETRIE Vzdálenost bodu od roviny VY_32_INOVACE_M3r0118 Mgr. Jakub Němec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S TEREOMETRIE Vzdálenost bodu od roviny VY_32_INOVACE_M3r0118 Mgr. Jakub Němec."— Transkript prezentace:

1 S TEREOMETRIE Vzdálenost bodu od roviny VY_32_INOVACE_M3r0118 Mgr. Jakub Němec

2 V ZDÁLENOST BODU OD ROVINY Podobně jako v případě určování vzdálenosti bodu od přímky platí, že hledáme nejkratší možnou vzdálenost bodu od roviny. Vzdálenost bodu od roviny je určena vzdáleností bodu a jeho kolmého průmětu do roviny (kolmice je nejkratší možná vzdálenost). Pokud bod leží v rovině, je vzdálenost bodu od roviny nulová. Určování vzdálenosti bodu od roviny spočívá v nalezení roviny, v níž leží daný bod a která je kolmá k dané rovině (proto v ní bude ležet úsečka určená bodem a jeho kolmým průmětem). V této kolmé rovině v podstatě hledáme vzdálenost bodu od přímky (průsečnice s danou rovinou).

3 Opět začneme jednoduchým a zřejmým příkladem, na němž si ukážeme pravidla. V krychli ABCDEFGH o hraně 8 cm určete vzdálenost bodu S od roviny ABC, kde bod S je střed horní podstavy.

4 Najdeme kolmý průmět bodu S do roviny dolní podstavy.

5

6

7 V krychli ABCDEFGH o hraně 6 cm určete vzdálenost bodu F od roviny BEG.

8 Nejprve nalezneme kolmou rovinu k rovině BEG, v níž zároveň leží bod F (tento postup již známe z předchozích lekcí).

9 Je jisté, že kolmý průmět bodu F bude ležet na průsečnici roviny BEG a kolmé roviny BDH.

10 Zde máme znázorněnu kolmou rovinu BDH. Zeleně je značena průsečnice kolmé roviny BDH a dané roviny BEG. Červeně je vyznačena vzdálenost mezi bodem F a jeho kolmým průmětem F‘ do roviny BEG. Jak již víme z lekce o určování vzdálenosti bodu a přímky, můžeme použít tři způsoby výpočtu (na základě podobnosti trojúhelníků; na základě obsahu trojúhelníku; na základě vlastností pravoúhlého trojúhelníku)

11

12 Využitím poměru odpovídajících stran, můžeme bez složitějších výpočtů určit vzdálenost FF‘. První část řešení je úvaha nad vztahem poměrů. Druhá část řešení je obecné dosazení. Třetí část řešení je pro konkrétní hodnotu hrany krychle a = 6 cm.

13

14 Poslední možností řešení je využití goniometrických funkcí v pravoúhlých trojúhelnících BFS a BFF‘. Nepřesnost je dána zaokrouhlením úhlu.

15 Ú KOL ZÁVĚREM 1) V kvádru ABCDEFGH s rozměry |AB|= 5 cm, |BC|= 12 cm a |AE|= 9 cm urči vzdálenost bodu F od roviny BEG. 2) V kvádru ABCDEFGH s rozměry |AB|= 8 cm, |BC|= 5 cm a |AE|= 9 cm urči vzdálenost bodu D od roviny BEG.

16 Z DROJE Literatura: POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia - Stereometrie. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1995, 223 s. ISBN 80-7196-004-7. Obrázky byly vytvořeny v programu Malování.


Stáhnout ppt "S TEREOMETRIE Vzdálenost bodu od roviny VY_32_INOVACE_M3r0118 Mgr. Jakub Němec."

Podobné prezentace


Reklamy Google