Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška č. 2 1.Kótované promítání. Opakování Vzdálenost bodu od přímky. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzdálenost bodu od roviny. 2. Mongeovo promítání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška č. 2 1.Kótované promítání. Opakování Vzdálenost bodu od přímky. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzdálenost bodu od roviny. 2. Mongeovo promítání."— Transkript prezentace:

1 Přednáška č. 2 1.Kótované promítání. Opakování Vzdálenost bodu od přímky. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzdálenost bodu od roviny. 2. Mongeovo promítání Zobrazení bodu, přímky a roviny. Vzájemné polohy bodů, přímek a rovin. Vzdálenosti a odchylky.

2 Příklad 11: Určete vzdálenost bodu C od přímky a = AB: A = [-5; 0; 2], B = [0; 4; 0], C = [5; 1; 3]. Zadání bodů: Vzdálenost bodu od přímky

3 Příklad 12: Sestrojte průsečík přímky m = MN s rovinou r = ABC: Vzájemná poloha přímky a roviny

4 Vzdálenost bodu od roviny Příklad 13: Určete vzdálenost bodu B od roviny a dané spádovým měřítkem s:

5 Příklad 14: Je dána přímka a = MN a bod A. Určete obraz rovnostranného trojúhelníku ABC, leží-li strana BC na přímce a; M = [-5; 0; 2], N = [1; 5; 0], A = [1; 2; 5]. Kótované promítání - opakování Příklad 15: Bodem M proložte rovinu r kolmou k přímce m = BC.

6 Mongeovo promítání - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny Základní pojmy:  … půdorysna … nárysna x 12 … základnice B1, B2 … sdružené průměty (obrazy) bodu B B 1 … půdorys bodu B B 2 … nárys bodu B B 1 B 2 … ordinála Příklad 1: V mongeově promítání zobrazte sdružené průměty bodů K, L, M; K = [2; 3; 4], L = [-5; 4; 0], M = [4; -5; -8]. Zobrazení bodu

7 Zobrazení přímky a 1, a 2 … sdružené průměty přímky a P … půdorysný stopník N … nárysný stopník

8 Příklad 2: Sestrojte stopníky přímky a Zvláštní polohy přímky: - přímka kolmá k průmětně - přímka kolmá k základnici - přímka rovnoběžná s půdorysnou - horizontální hlavní přímka (hl. př. prvé osnovy) h, h I - přímka rovnoběžná s nárysnou - frontální hlavní přímka (hl. př. druhé osnovy) f, f II Příklad 3: Sestrojte sdružené průměty přímek v uvedených polohách. Příklad 4: Sestrojte postupně sdružené průměty dvou rovnoběžných, různoběžných a mimoběžných přímek.

9 Zobrazení roviny p … půdorysná stopa roviny, n … nárysná stopa roviny, h, f … hlavní přímky roviny

10 Zvláštní polohy rovin: - rovina kolmá k půdorysně – půdorysně promítací rovina - rovina kolmá k nárysně – nárysně promítací rovina - rovina kolmá k oběma průmětnám Příklad 6: Sestrojte stopy rovin v uvedených polohách. Zadání roviny (určující prvky roviny): - tři body, - dvě různoběžné přímky (spec. stopy, hlavní přímky), - dvě rovnoběžné přímky, - přímka a bod Příklad 5: Zobrazte roviny: a)  (4; 4; 3), b)  (-5; 2; 3), c)  (∞; 3; 4), d)  (3; ∞; 4), e) (-3; 2; ∞).

11 Příklad 7: Sestrojte hlavní přímky h, f roviny  = (a,b), a b. Zobrazte stopy roviny . Příklad 8: Sestrojte stopy roviny  dané různoběžkami a, b. Příklad 9: Sestrojte stopy roviny  dané bodem A a přímkou b.

12 Průsečík přímky s rovinou Příklad 10: Určete sdružené průměty přímky AB, která leží v rovině  (-5; 5; 4); A = [0; 2; ?], B = [2; 1; ?]. Bod a přímka v rovině Příklad 11: Sestrojte sdružené průměty bodu A   ;  (5; 4; 5), A = [0; 2; ?]. Příklad 12: Určete průsečík přímky AB s rovinou ; (-4; 4; 5), A = [2; 1; 0], B = [-5; 4; 8]. Přímka kolmá k rovině Příklad 13: Bodem K = [2; 3; 4] veďte přímku kolmou k rovině  (-3; 4; 4). Odchylka roviny od průmětny Příklad 14: Určete odchylku roviny  (-3; 4; 4) od půdorysny .

13 Mongeovo promítání – domácí práce 1.Zobrazte stopy roviny určené hlavní přímkou druhé osnovy f = AP a bodem M; A = [0; 0; 5], P = [-2; 0; 4], M = [0; 2; 6].

14 Reference: Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, SNTL, Praha 1982. Drábek, K., Harant, F., Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, SNTL, Praha 1978. Kargerová, M, Mertl, P., Veselý, Z.: Inženýrská geometrie, ČVUT, Praha, 1996.


Stáhnout ppt "Přednáška č. 2 1.Kótované promítání. Opakování Vzdálenost bodu od přímky. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzdálenost bodu od roviny. 2. Mongeovo promítání."

Podobné prezentace


Reklamy Google