Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ALKYNY …………… uhlovodíky Nenasycené. 2 ALKYNY Obecný vzorec:………………. názvy od alkanů zakončeny koncovkou: ………. minimálně jedna trojná vazba je tvořena:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ALKYNY …………… uhlovodíky Nenasycené. 2 ALKYNY Obecný vzorec:………………. názvy od alkanů zakončeny koncovkou: ………. minimálně jedna trojná vazba je tvořena:"— Transkript prezentace:

1 1 ALKYNY …………… uhlovodíky Nenasycené

2 2 ALKYNY Obecný vzorec:………………. názvy od alkanů zakončeny koncovkou: ………. minimálně jedna trojná vazba je tvořena: ………………………… Hybridizace: ………Vzorec alkynu: ……………………………………………………………………. C n H 2n-2 - yn 1  (překryv orbitalu s) 2  (překryv orbitalu p) Vazby π spolu splývají a vytvářejí kolem vazby σ souvislý obal. sp 1

3 3 Vlastnosti: FYZIKÁLNÍ: T tání a T varu ……………….. než alkany a alkeny ……………… ve vodě, převážně ………………a…………….. Hlavním reakčním centrem je………………………  typická reakce: …………………… Vysoká polarita vazby způsobuje: ……………………… atomu vodíku. CHEMICKÉ: vyšší Nerozpustnéplynnéhořlavé. trojná vazba. ADICE kyselý charakter

4 4 Názvosloví: Podobná pravidla jako u ……………… a)Odtržením 1H vzniká uhlovodíkový zbytek s obecným názvem: ……………………………. 1) od ………………..(acetylen) = …………………… 2) od ……………………. = …………………… alkenů alkynyly ethynu ethynyl propynu2 - propynyl

5 5 Názvosloví: b) Přítomnost více trojných vazeb: 2 trojné vazby koncovka:………………. 3 trojné vazby koncovka:………………. 4 trojné vazby koncovka:………………. ………………………………………………………. diyn triyn tetrayn pent – 1,3- diyn

6 6 Názvosloví: c) Dvojná vazba …………………. před trojnou !!! ………………………………………. má přednost pent-1-en-4-yn

7 7 Názvosloví - procvičování: ………………………………………. ……………………………. 8,8-dimethyldek-3-en-5-yn 1-butyl-2-ethylcyklopent-1-en-3-yn

8 8 ………………………………………. ……………………………. 4,5,6,6-tetramethylundek-4-en-3-yn 2,5-diethylcyklohex-1-en-3-yn

9 9 ……………………… ……………………………. 4,4-diethyl-3-methylnon-2-en-7-yn 1,2-dimethylcyklobut-1-en-3-yn

10 10 ………………………………………. ……………………………. 2-chlor-5-fluor-5-methylhept-1-en-3-yn 2-brom-1-fluorcyklopent-1-en-3-yn

11 11 ………………………………………. ………………………………………… 2,3-dibrom-4-chlor-5-methylhept-1-en-6-yn 2,4-dichlor-7-fluorcyklookt-1,3-dien-5-yn

12 12 ………………………………………. ……………………………. 5,6-dichlor-3-methylnon-3,5-dien-7-yn 1-brom-3-ethylcyklohex-1,3-dien-5-yn

13 13 ………………………………………. ……………………………………… 4-propylhept-3-en-1-yn 8-ethyl-2,4,7-tetraflurocyklookt-1,3-dien-5-yn

14 14 ………………………………………………………. ……………………………. 3,10,11-trichlor-4-ethyl-6-methyl-dodek-2,4dien-7-yn 1-chlor-2-methycyklobut-1-en-3-yn

15 15 Adiční reakce Mechanismus: a) b) c) Typy adičních reakcí: 1)Halogenovodíků …………… 2)Halogenů …………… 3)Vody …………… 4)Radikálová adice – ……………………………… E (elektrofilní) N (nukleofilní) R (radikálový) AEAE AEAE ANAN Hydrogenace A E

16 16 Adiční reakce 1)Halogenovodíků ……. + + 1. stupeň 2. stupeň HCl Platí Markovníkovo pravidlo ……………………. …………………….. ……………………… ……………………. propyn 2-chlorpropen 2,2-dichlorpropen AEAE

17 17 Adiční reakce 2) Halogenů ……… ACETYLEN 1. stupeň2. stupeň …………………… 1,2-dichlorethen1,1,2.2-tetrachlorethan AEAE

18 18 Adiční reakce 3) Vody ………..(Kučerovova reakce) …………………… = jev ……………………………… liší se umístěním násobné (dvojné) vazby a polohou atomu vodíku ACETYLEN Katalyzátor: …………………………………………….. ……………………. ANAN H 2 SO 4, HgSO 4 ethenolacetaldehyd TAUTOMERY (izomery) TAUTOMERIE

19 19 Adiční reakce 3) Vody ………………………………… Katalyzátor: …………………………………………….. PROPYN ……………………………… liší se umístěním násobné (dvojné) vazby a polohou atomu vodíku …………………… = jev ……………………. ANAN Kučerovova reakce) H 2 SO 4, HgSO 4 prop-1-en-2-olaceton TAUTOMERY (izomery) TAUTOMERIE

20 20 Adiční reakce 4) Hydrogenace …………. + 1. stupeň 2. stupeň (Katalyzováno) ACETYLEN ……………………. AEAE ethenethan

21 21 REAKCE mezi alkyny: a) Dimerace vinylacetylen Z vinylacetylenu vzniká: ……………………….. 2 Z něj polymerací vzniká………………………… ACETYLEN but-1,3-dien umělý kaučuk

22 22 b) Trimerace c) Tetramerace styren benzen ACETYLEN

23 23 Soli – vznik odtržením …………….. z …………… Typy acetylidů: a)Acetylidy ……………………………. b)Acetylid ………………………. Vzorec: ……………………. = ………………………….. reakcí s vodou vzniká acetylen a ……………………….. CaC 2 + 2H 2 O → CH≡CH + Ca(OH) 2 d) Acetylidy …………………………..: Ag 2 C 2 Vznik acetylidů vodíkuacetylenu alkalických kovů vápenatý CaC 2 karbid vápníku hydroxid vápenatý těžkých kovů

24 24 ………………… reakce (výjimka příprava ethynu) Výroba: hydrolýza acetylidu vápenatého Výroba alkynů + Se vzduchem ………………………. Surovina pro výrobu a) ………… b) …………………………… c) …………………………… Příprava alkynů Vlastnosti acetylenu: Eliminační CaC 2 + 2H 2 O → CH≡CH + Ca(OH) 2 vybuchuje. PVC syntetického kaučuku vinylacetátu


Stáhnout ppt "1 ALKYNY …………… uhlovodíky Nenasycené. 2 ALKYNY Obecný vzorec:………………. názvy od alkanů zakončeny koncovkou: ………. minimálně jedna trojná vazba je tvořena:"

Podobné prezentace


Reklamy Google