Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jako inkluzivní podpora ve vzdělávání žáků v riziku poruch chování Informované přístupy 4.10.2011 doc.PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. PdF MU,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jako inkluzivní podpora ve vzdělávání žáků v riziku poruch chování Informované přístupy 4.10.2011 doc.PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. PdF MU,"— Transkript prezentace:

1 jako inkluzivní podpora ve vzdělávání žáků v riziku poruch chování Informované přístupy 4.10.2011 doc.PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. PdF MU, vojtova@ped.muni.cz Poradenské dny 3. – 5. 10. 2011, Seč Ústupky

2 Obsah Úvod Perspektiva dítěte v riziku v inkluzivní škole Dilemata vzdělávání žáků v riziku poruch chování PCH Vývojová dimenze PCH Porucha chování jako bariéra učení 7P Inkluzivní škol Škola Postoje žáků s problémy a poruchami chování ke školnímu prostředí Doporučení a) praxe, b) výzkum VZ MSM0021622443 “Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání”

3 Perspektiva dítěte v riziku (ohrožení)  Odlišnosti  Znevýhodnění  Riziko Potřeba Příležitost Odolnost Posilování Zvládání

4 Dilemata inkluzivního vzdělávání žáků v riziku vývoje poruch chování 13 – 17% výuky zabírá řešení problémů s chováním žáků 3 z 5 škol považují problémy s chováním žáků za překážku pro kvalitivní změny výuky (200 škol/23 států - OECD, 2009) Největší problém českého školství – problémy s chováním žáků (Walterová, 2009) Vyloučení ze školy – nejčastější řešení (Kauffman, 2001, 2005, Meijer, 2003) Tlak na školy Vzdělávání všech žáků Zvyšování výkonu INKLUZE

5 Porucha chování, Ústavní výchova Ochranná výchova Odmítání školy, rozvoj poruchy chování Vylučování - střídání škol Zkušenost nepřijetí, odmítnutí Neinformovanost o odlišnostech, potřebách Posilování negativních sociálních vlivů a individuálních dispozic 2/3 žáků s PCH do ÚV bez jakékoli intervence 5

6 Rizika vývoje poruchy chování z perspektivy WHO, 2001 – kvality života, inkluzivních přístupů biologické faktory nepředurčují vývoj chování v jasné a neměnné linii, jsou to kvalita sociálního prostředí, sociálních vztahů a individuální postoje, sebedůvěra a kompetence, které určují, zda se rizika v osobnostní rovině jedince rozvinou v poruchu chování Sociální vlivy Osobnostní faktory Zkušenost s chováním

7 Rizika vývoje poruchy chování z perspektivy bariér v učení a výuce (Helus, Pelikán, 1984, Kauffman, 2005, Lane, Gresham, 2002, Schütz, 2005, Visser, 2009…) Žáci v riziku poruchy chování Žáci s problémy v chování Žáci s poruchou chování Znevýhodnění, sociální, zdravotní Dispozice Odlišné příležitosti, zkušenosti, kompetence Neschopnost přizpůsobit se očekávání Nedostatek pozitivní interakce Negativní sebehodnocení Syndrom bludného kruhu Rezignace na školní úspěch Pozice „outsidera“ Negativní sebeobraz, Interakce a vazby na problémové žáky Riziko Problémy v chování Porucha chování riziko SVP

8 Negativní sebevnímání, Odlišné příležitosti, kompetence Neschopnost naplnit požadavky, přizpůsobit se Syndrom bludného kruhu neúspěchu Potřeba pozitivní interakcePotřeba sociální akceptace Odmítání školy Informace o odlišnosti žáka s PCH jako vzdělávací potřebě 8 Potřeba včasné intervence

9 Nástroj pro včasné vyhledání žáků v riziku ve škole výzkum od roku 2008 1600 žáků Validizace Vývoj verze pro web Výstupem: Autoevaluační nástroj - Rizika a pozitiva školního života očima žáků - předcházení problémům v chování ve škole Identifikace rizikových a posilujících oblastí školního života ve vztahu k problémovému chování žáků. Otázka výzkumu: Existuje souvislost mezi hodnocením školy a negativním sebehodnocení chování žáků?

10 Metodologie výzkumu Celkem 35 položek /6 dimenzí A - úspěch a příležitost - celková spokojenost I - formování (podpora) identity N - negativní prožívání S - školní status T - vztah učitel-žák V – sociální začlenění ve vrsvenických skupinách Williams, Batten (1981) Binkley, Rust, Williams (1996) Celkem 6 položek Dotazník – Škola je místo, kdeŠkála sebehodnocení chování Metoda introspekce Šestibodová škála Administrátoři

11 Škála sebehodnocení chování_ZŠ

12 Celková distribuce hodnot škály (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )

13 Celkový profil škály hodnocení školy

14 T_vztah učitel žák Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP ) Posílení: Podpora učitelem Známkování Riziko: Spravedlivé hodnocení Naslouchání žákovi Škola je místo, kde

15 N_negativní prožívání Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP ) Posílení: Sociální začlenění Riziko: Vztah učitele Škola je místo, kde

16 S_školní status Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP ) Posílení: Podpora spolužákem, Riziko: Význam vlastní osoby Škola je místo, kde

17 A_úspěch a příležitost Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP ) - Posílení: - odpovědnost za úspěch, příležitost k učení Riziko: - radost - z učení, - zájem učitele o názor žáka Škola je místo, kde

18 Průměrné položky celkově za doménu (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP ) Rizika Radost spojená se školou Příležitost Posílení Sociální opora – učitel, žák

19 Determinanty inkluzivního vzdělávání žáků v riziku poruch chování Sociální determinantylidé si mně vážícítím se osamělejsem důležitý učitelé mě nemají rádi Procesy učení mohu dosáhnout dobré výsledky spokojenost s činnostíProcesy opory učitel mně pomůže, když si nevím rady s úkolem

20 Vztah učitel žák Nespravedlivé hodnocení Není příležitost ke komunikaci s učitelem Učitelé jej nemají rádi Sebevnímání Nemá pocit, že je důležitý Ostatní si jej neváží Lidé o něm nepřemýšlí Jiní žáci jsou upřednostňovaní Učení Nerad se učí, není zvědavý Nechodí do školy rád Učitelé se nezajímají o jeho názor Vztah žák Pomoc spolužáka Nemá pocit osamělosti Podpora Pomoc učitele Učení Vnímá možnost pro dosažení dobrých výsledků v učení Posilující Oslabující Odlišnosti informující o potřebách a posilujících oblastech 20

21 Doporučení pro praxi Posilovat roli žáků v rozhodovacích procesech školy týkajících se výuky a systémů pro fungování školy – vlastní význam Rozšiřovat platformu pro komunikační procesy mezi žáky a pedagogy Využívat vrstevnickou oporu pro vyrovnávání a podporující procesy u žáků v riziku a s problémy v chování

22 Děkuji za pozornost. Současnost a budoucnost: NUOV Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/06.0014).

23 CodeMSM Identity code 0021622443 Title Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education Research Institution Research Institution Masaryk University Masaryk University Place Place Faculty of Education, Masaryk University Main Researcher Main Researcher prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Period Period2007-2013


Stáhnout ppt "Jako inkluzivní podpora ve vzdělávání žáků v riziku poruch chování Informované přístupy 4.10.2011 doc.PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. PdF MU,"

Podobné prezentace


Reklamy Google