Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informované přístupy jako inkluzivní podpora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informované přístupy jako inkluzivní podpora"— Transkript prezentace:

1 Informované přístupy jako inkluzivní podpora
PdF MU, Brno Informované přístupy Poradenské dny 3. – , Seč Ústupky jako inkluzivní podpora ve vzdělávání žáků v riziku poruch chování doc.PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. PdF MU,

2 Obsah Úvod Perspektiva dítěte v riziku v inkluzivní škole Dilemata vzdělávání žáků v riziku poruch chování PCH Vývojová dimenze PCH Porucha chování jako bariéra učení 7P Inkluzivní škol Škola Postoje žáků s problémy a poruchami chování ke školnímu prostředí Doporučení a) praxe, b) výzkum VZ MSM “Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání”

3 Perspektiva dítěte v riziku (ohrožení)
Odlišnosti Znevýhodnění Riziko Potřeba Příležitost Odolnost Posilování Zvládání

4 Dilemata inkluzivního vzdělávání žáků v riziku vývoje poruch chování
Tlak na školy Vzdělávání všech žáků Zvyšování výkonu 13 – 17% výuky zabírá řešení problémů s chováním žáků 3 z 5 škol považují problémy s chováním žáků za překážku pro kvalitivní změny výuky (200 škol/23 států - OECD, 2009) Největší problém českého školství – problémy s chováním žáků (Walterová, 2009) Vyloučení ze školy – nejčastější řešení (Kauffman, 2001, 2005, Meijer, 2003) INKLUZE

5 Perspektivy práce s delikventní mládeží, 25. - 26.5.2011
Neinformovanost o odlišnostech, potřebách Posilování negativních sociálních vlivů a individuálních dispozic Vylučování - střídání škol Odmítání školy, rozvoj poruchy chování Porucha chování, Ústavní výchova Ochranná výchova Zkušenost nepřijetí, odmítnutí 2/3 žáků s PCH do ÚV bez jakékoli intervence

6 Rizika vývoje poruchy chování z perspektivy WHO, 2001 – kvality života, inkluzivních přístupů
Sociální vlivy Osobnostní faktory Zkušenost s chováním biologické faktory nepředurčují vývoj chování v jasné a neměnné linii, jsou to kvalita sociálního prostředí, sociálních vztahů a individuální postoje, sebedůvěra a kompetence, které určují, zda se rizika v osobnostní rovině jedince rozvinou v poruchu chování

7 Rizika vývoje poruchy chování z perspektivy bariér v učení a výuce (Helus, Pelikán, 1984, Kauffman, 2005, Lane, Gresham, 2002, Schütz, 2005, Visser, 2009…) Žáci v riziku poruchy chování Žáci s problémy v chování Žáci s poruchou chování Riziko Problémy v chování Porucha chování Znevýhodnění, sociální, zdravotní Dispozice Odlišné příležitosti, zkušenosti, kompetence Neschopnost přizpůsobit se očekávání Nedostatek pozitivní interakce Negativní sebehodnocení Syndrom bludného kruhu Rezignace na školní úspěch Pozice „outsidera“ Negativní sebeobraz, Interakce a vazby na problémové žáky riziko riziko SVP SVP

8 Perspektivy práce s delikventní mládeží, 25. - 26.5.2011
Informace o odlišnosti žáka s PCH jako vzdělávací potřebě Odmítání školy Neschopnost naplnit požadavky, přizpůsobit se Syndrom bludného kruhu neúspěchu Potřeba pozitivní interakce Potřeba sociální akceptace Negativní sebevnímání, Odlišné příležitosti, kompetence Potřeba včasné intervence

9 Nástroj pro včasné vyhledání žáků v riziku ve škole
Nástroj pro včasné vyhledání žáků v riziku ve škole výzkum od roku 2008 1600 žáků Validizace Vývoj verze pro web Výstupem: Autoevaluační nástroj - Rizika a pozitiva školního života očima žáků předcházení problémům v chování ve škole Identifikace rizikových a posilujících oblastí školního života ve vztahu k problémovému chování žáků. Otázka výzkumu: Existuje souvislost mezi hodnocením školy a negativním sebehodnocení chování žáků?

10 Metodologie výzkumu Dotazník – Škola je místo, kde
Škála sebehodnocení chování Celkem 35 položek /6 dimenzí A - úspěch a příležitost - celková spokojenost I - formování (podpora) identity N - negativní prožívání S - školní status T - vztah učitel-žák V – sociální začlenění ve vrsvenických skupinách Williams, Batten (1981) Binkley, Rust, Williams (1996) Celkem 6 položek Metoda introspekce Šestibodová škála Administrátoři

11 Škála sebehodnocení chování_ZŠ

12 Celková distribuce hodnot škály (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )

13 Celkový profil škály hodnocení školy

14 T_vztah učitel žák Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Škola je místo, kde Posílení: Podpora učitelem Známkování Riziko: Spravedlivé hodnocení Naslouchání žákovi

15 N_negativní prožívání Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Škola je místo, kde Posílení: Sociální začlenění Riziko: Vztah učitele

16 S_školní status Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Škola je místo, kde Posílení: Podpora spolužákem, Riziko: Význam vlastní osoby

17 A_úspěch a příležitost Průměrné hodnoty (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Škola je místo, kde Posílení: odpovědnost za úspěch, příležitost k učení Riziko: radost z učení, zájem učitele o názor žáka

18 Průměrné položky celkově za doménu (soubory - ZŠ – neg, poz, střed, SVP )
Rizika Radost spojená se školou Příležitost Posílení Sociální opora – učitel, žák

19 Determinanty inkluzivního vzdělávání žáků v riziku poruch chování
Sociální determinanty lidé si mně váží cítím se osaměle jsem důležitý učitelé mě nemají rádi Procesy učení mohu dosáhnout dobré výsledky spokojenost s činností Procesy opory učitel mně pomůže, když si nevím rady s úkolem

20 Perspektivy práce s delikventní mládeží, 25. - 26.5.2011
Odlišnosti informující o potřebách a posilujících oblastech Perspektivy práce s delikventní mládeží, Oslabující Posilující učitel žák Vztah Nespravedlivé hodnocení Není příležitost ke komunikaci s učitelem Učitelé jej nemají rádi Sebevnímání Nemá pocit, že je důležitý Ostatní si jej neváží Lidé o něm nepřemýšlí Jiní žáci jsou upřednostňovaní Učení Nerad se učí, není zvědavý Nechodí do školy rád Učitelé se nezajímají o jeho názor žák žák Vztah Pomoc spolužáka Nemá pocit osamělosti Podpora Pomoc učitele Učení Vnímá možnost pro dosažení dobrých výsledků v učení

21 Doporučení pro praxi Posilovat roli žáků v rozhodovacích procesech školy týkajících se výuky a systémů pro fungování školy – vlastní význam Rozšiřovat platformu pro komunikační procesy mezi žáky a pedagogy Využívat vrstevnickou oporu pro vyrovnávání a podporující procesy u žáků v riziku a s problémy v chování

22 Děkuji za pozornost. Současnost a budoucnost: NUOV Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/ ).

23 Perspektivy práce s delikventní mládeží, 25. - 26.5.2011
Code MSM Identity code Title Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education  Research Institution  Masaryk University  Place Faculty of Education, Masaryk University  Main Researcher prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.  Period


Stáhnout ppt "Informované přístupy jako inkluzivní podpora"

Podobné prezentace


Reklamy Google