Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ PŘEDNÁŠKA Č. 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ PŘEDNÁŠKA Č. 6."— Transkript prezentace:

1 UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ PŘEDNÁŠKA Č. 6

2 DOBRÝ DEN DOBRÝ DEN

3 VÝKON CIZÍHO ROZHODČÍHO NÁLEZU ZACHÁZENÍ JE VÝSLEDKEM PŮSOBENÍ PRINCIPU TERITORIALITY A SUVERENITY ZACHÁZENÍ JE VÝSLEDKEM PŮSOBENÍ PRINCIPU TERITORIALITY A SUVERENITY MÍRNĚJŠÍ NÁHLED NEŽ NA ROZHODNUTÍ SOUDU – DŮVOD: JINÝ NÁHLED NA POVAHU ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ MÍRNĚJŠÍ NÁHLED NEŽ NA ROZHODNUTÍ SOUDU – DŮVOD: JINÝ NÁHLED NA POVAHU ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ZÁVĚR: OBECNĚ SNAZŠÍ UZNÁNÍ NEŽ U ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO ZÁVĚR: OBECNĚ SNAZŠÍ UZNÁNÍ NEŽ U ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO ROZDÍLY NICMÉNĚ MIZÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU ROZDÍLY NICMÉNĚ MIZÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

4 PRAMENY (obecné rozhodčí řízení) NEWYORSKÁ ÚMLUVA O UZNÁNÍ A VÝKONU CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ (vyhl. č. 74/1959 Sb.) NEWYORSKÁ ÚMLUVA O UZNÁNÍ A VÝKONU CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ (vyhl. č. 74/1959 Sb.) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY O PRÁVNÍ POMOCI (JEN NĚKTERÉ) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY O PRÁVNÍ POMOCI (JEN NĚKTERÉ) ZRŘ - § 38-40 ZRŘ - § 38-40

5 PRAMENY (SPORY Z OCHRANY INVESTIC) ÚMLUVA O ŘEŠENÍ SPORŮ Z INVESTIC MEZI STÁTY A OBČANY DRUHÝCH STÁTŮ (Č. 420/1992 Sb.) ÚMLUVA O ŘEŠENÍ SPORŮ Z INVESTIC MEZI STÁTY A OBČANY DRUHÝCH STÁTŮ (Č. 420/1992 Sb.) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY O PODPOŘE INVESTOVÁNÍ A OCHRANĚ INVESTIC (JEN NĚKTERÉ) DVOUSTRANNÉ SMLOUVY O PODPOŘE INVESTOVÁNÍ A OCHRANĚ INVESTIC (JEN NĚKTERÉ) V DALŠÍM TATO PROBLEMATIKA NEZOHLEDŇOVÁNA

6 STŘET PRAMENŮ (OBECNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ) APLIKAČNÍ PŘEDNOST MEZINÁRODNÍCH SMLUV PŘED NORMOU VNITROSTÁTNÍ (VIZ ÚSTAVA) APLIKAČNÍ PŘEDNOST MEZINÁRODNÍCH SMLUV PŘED NORMOU VNITROSTÁTNÍ (VIZ ÚSTAVA) ZDÁNLIVOST KONFLIKTU MEZINÁRODNÍCH SMLUV VZHLEDEM KE ZNĚNÍ ČLÁNKU VII ODST.1 NEWYORSKÉ ÚMLUVY (REŽIM NEJPŘÍZNIVĚJŠÍHO ZACHÁZENÍ) ZDÁNLIVOST KONFLIKTU MEZINÁRODNÍCH SMLUV VZHLEDEM KE ZNĚNÍ ČLÁNKU VII ODST.1 NEWYORSKÉ ÚMLUVY (REŽIM NEJPŘÍZNIVĚJŠÍHO ZACHÁZENÍ)

7 NEWYORSKÁ ÚMLUVA BLIŽŠÍ INFORMACE: WWW.UNCITRAL.ORG BLIŽŠÍ INFORMACE: WWW.UNCITRAL.ORG WWW.UNCITRAL.ORG JUDIKATURA: DATABÁZE CLOUT NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE JUDIKATURA: DATABÁZE CLOUT NA VÝŠE UVEDENÉ ADRESE POČET SMLUVNÍCH STRAN: CCA 150 POČET SMLUVNÍCH STRAN: CCA 150 ÚVAHY NA JEJÍ ZMĚNU: AKTUÁLNĚ NEJSOU ÚVAHY NA JEJÍ ZMĚNU: AKTUÁLNĚ NEJSOU ÚVAHY NA ÚPRAVU V RÁMCI EU: NEJSOU ÚVAHY NA ÚPRAVU V RÁMCI EU: NEJSOU

8 NEWYORSKÁ ÚMLUVA O UZNÁNÍ A VÝKONU CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ DVA ZÁVAZKY STÁTŮ: DVA ZÁVAZKY STÁTŮ: - VYKONATELNOST ROZHODČÍCH SMLUV - VYKONATELNOST ROZHODČÍCH NÁLEZŮ

9 VYKONATELNOST ROZHODČÍCH NÁLEZŮ PŘEDMĚT: CIZÍ ROZHODČÍ NÁLEZ VYDANÝ NA ÚZEMÍ SMLUVNÍHO STÁTU (PRO ČR PLATNÁ VÝHRADA DLE ČL. I.3) PŘEDMĚT: CIZÍ ROZHODČÍ NÁLEZ VYDANÝ NA ÚZEMÍ SMLUVNÍHO STÁTU (PRO ČR PLATNÁ VÝHRADA DLE ČL. I.3) NEZÁLEŽÍ NA: PROCESNÍCH PRAVIDLECH, ZDA BYL VYDÁN PŘED ROZHODCI AD HOC NEBO INSTITUCÍ, ZDA JDE O VZTAH OBCHODNÍ ČI NEOBCHODNÍ, ZDA JDE O OSOBY FYZICKÉ ČI PRÁVNICKÉ NEZÁLEŽÍ NA: PROCESNÍCH PRAVIDLECH, ZDA BYL VYDÁN PŘED ROZHODCI AD HOC NEBO INSTITUCÍ, ZDA JDE O VZTAH OBCHODNÍ ČI NEOBCHODNÍ, ZDA JDE O OSOBY FYZICKÉ ČI PRÁVNICKÉ

10 ČLÁNEK III – ZÁKLAD UZNÁNÍ UZNAT ROZHODČÍ NÁLEZ (PRAVIDLA UVEDENA V ÚMLUVĚ VČETNĚ MÍRY PRO ODEPŘENÍ) UZNAT ROZHODČÍ NÁLEZ (PRAVIDLA UVEDENA V ÚMLUVĚ VČETNĚ MÍRY PRO ODEPŘENÍ) PROHLÁSIT VYKONATELNÝM (TAM, KDE VYŽADUJE NÁRODNÍ PRÁVO, MÍRA DÁNA ÚMLUVOU) PROHLÁSIT VYKONATELNÝM (TAM, KDE VYŽADUJE NÁRODNÍ PRÁVO, MÍRA DÁNA ÚMLUVOU) VYKONAT ROZHODČÍ NÁLEZ (UPRAVENO JIŽ NÁRODNÍM PRÁVEM) VYKONAT ROZHODČÍ NÁLEZ (UPRAVENO JIŽ NÁRODNÍM PRÁVEM)

11 ČLÁNEK IV - FORMALITY ŽÁDOST O UZNÁNÍ ŽÁDOST O UZNÁNÍ PRVOPIS ROZHODČÍHO NÁLEZU ČI ŘÁDNĚ OVĚŘENÁ KOPIE PRVOPIS ROZHODČÍHO NÁLEZU ČI ŘÁDNĚ OVĚŘENÁ KOPIE PRVOPIS ROZHODČÍ SMLOUVY ČI ŘÁDNĚ OVĚŘENÁ KOPIE PRVOPIS ROZHODČÍ SMLOUVY ČI ŘÁDNĚ OVĚŘENÁ KOPIE POZNÁMKA: VŠE V ÚŘEDNÍM JAZYCE ZEMĚ UZNÁNÍ ČI V ÚŘEDNÍM PŘEKLADU

12 ČLÁNEK V. – ODEPŘENÍ UZNÁNÍ A VÝKONU TAXATIVNÍ VÝČET TAXATIVNÍ VÝČET NELZE PŘEZKOUMAT VE VĚCI SAMÉ NELZE PŘEZKOUMAT VE VĚCI SAMÉ DŮKAZNÍ BŘEMENO NESE STRANA POVINNÁ DŮKAZNÍ BŘEMENO NESE STRANA POVINNÁ DŮVODY KTERÉ MŮŽE NAMÍTAT STRANY: VĚTŠINOU DŮVODY OPÍRAJÍCÍ SE O PRÁVNÍ ŘÁD REALIZACE ŘÍZENÍ DŮVODY KTERÉ MŮŽE NAMÍTAT STRANY: VĚTŠINOU DŮVODY OPÍRAJÍCÍ SE O PRÁVNÍ ŘÁD REALIZACE ŘÍZENÍ DŮVODY ZKOUMANÉ EX OFFO: DŮVODY DANÉ V PRÁVNÍ ŘÁDU STÁTU VÝKONU DŮVODY ZKOUMANÉ EX OFFO: DŮVODY DANÉ V PRÁVNÍ ŘÁDU STÁTU VÝKONU

13 ČLÁNEK V. – DŮVODY PRO ODEPŘENÍ DŮVODY JEN NA NÁVRH STRANY DŮVODY JEN NA NÁVRH STRANY 1. NEPLATNOST ROZHODČÍ SMLOUVY 2. PROCESNÍ NEDOSTATKY 3. ROZHODCI 4. ROZHODČÍ NÁLEZ 5. EXISTENCE ROZHODČÍHO NÁLEZU DŮVODY EX OFFICIO DŮVODY EX OFFICIO 1. ARBITRABILITA 2. VEŘEJNÝ POŘÁDEK

14 PŘÍKLAD UZNÁNÍ A VÝKONU ZE SMLOUVY O PRÁVNÍ POMOCI ČR A SR ČR A SR ČL.22 – ZÁVAZEK UZNAT A VYKONAT ČL.22 – ZÁVAZEK UZNAT A VYKONAT PODMÍNKY – ČL. 23 PODMÍNKY – ČL. 23 ČL. 24 – POSTUP ORGÁNU ČL. 24 – POSTUP ORGÁNU

15 ZRŘ – PODMÍNKY (§ 38) VZÁJEMNOST VZÁJEMNOST NEEXISTENCE DŮVODŮ PRO ODEPŘENÍ UVEDENÝCH V § 39 NEEXISTENCE DŮVODŮ PRO ODEPŘENÍ UVEDENÝCH V § 39

16 DŮVODY PRO ODEPŘENÍ DLE § 39 ZRŘ ROZHODČÍ NÁLEZ NENÍ PRAVOMOCNÝ ČI VYKONATELNÝ DLE PRÁVA STÁTU, KDE BYL VYDÁN ROZHODČÍ NÁLEZ NENÍ PRAVOMOCNÝ ČI VYKONATELNÝ DLE PRÁVA STÁTU, KDE BYL VYDÁN ROZHODČÍ NÁLEZ JE STIŽEN VADOU UVEDENOU V § 31 ROZHODČÍ NÁLEZ JE STIŽEN VADOU UVEDENOU V § 31 EXISTENCE ROZPORU S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM EXISTENCE ROZPORU S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM

17 SROVNÁNÍ ZRŘ V. NEWYORSKÁ ÚMLUVA ZRŘ – EX OFFO ZRŘ – EX OFFO A) NENÍ PRAVOMOCNÝ ČI VYKONATELNÝ B) ROZPOR S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM C) NEARBITRABILITA D) NEPLATNOST ROZHODČÍ SMLOUVY E) NEZPŮSOBILOST ROZHODCE F) ROZHODČÍ NÁLEZ NEBYL USNESEN VĚTŠINOU ROZHODCŮ G) STRANĚ NEBYLA DÁNA MOŽNOST VĚC PROJEDNAT H) ROZHODČÍ NÁLEZ ODSUZUJE STRANU K PLNĚNÍ NEMOŽNÉMU ČI NEDOVOLENÉMU DLE TUZEMSKÉHO PRÁVA I) DŮVODY PRO OBNOVU ŘÍZENÍ NEWYORSKÁ ÚMLUVA – EX OFFO NEWYORSKÁ ÚMLUVA – EX OFFO A) NEARBITRABILITA B) ROZPOR S VEŘEJNÝM POŘÁDKEM OSTATNÍ DŮVODY – NA ŽÁDOST STRANY

18 DĚKUJI PŘÍŠTÍ PŘEDNÁŠKA: EVROPSKÝ JUSTIČNÍ PROSTOR, POSLEDNÍ SPOLEČNÁ PŘEDNÁŠKA PŘÍŠTÍ PŘEDNÁŠKA: EVROPSKÝ JUSTIČNÍ PROSTOR, POSLEDNÍ SPOLEČNÁ PŘEDNÁŠKA NASHLEDANOU NASHLEDANOU


Stáhnout ppt "UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ PŘEDNÁŠKA Č. 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google