Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

součást balíku MS Office

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "součást balíku MS Office"— Transkript prezentace:

1 součást balíku MS Office
Textový procesor Word součást balíku MS Office

2 Charakteristika umožňuje vytvářet a formátovat texty
dokáže vkládat tabulky i grafické objekty umí nastavit vzhled stránky nabízí nástroje pro práci s dlouhými dokumenty včetně mechanismu hromadné korespondence samozřejmostí je podpora národního prostředí (čeština, angličtina)

3 Popis obrazovky titulková lišta s tlačítky min., max., zavřít
hlavní menu zobrazené panely nástrojů prostor pro psaní vodorovné a svislé pravítko, vodorovný a svislý posuvník tlačítka pro přepnutí zobrazení dokumentu stavový řádek. Panely nástrojů (Standardní, Formát, Kreslení…) lze umístit kdekoliv na obrazovce, lze je i skrýt.

4 Ovládání Je standardní jako u jiných programů pod Windows
pomocí rozbalovacího menu (nabídky Soubor, Úpravy, Zobrazit…) pomocí horkých kláves, ALT+zvýrazněné písmeno v menu (ALT+s, ALT+a, ALT+z, ALT+i) pomocí panelů nástrojů (Standardní, Formát, Kreslení…) a jejich tlačítek pomocí klávesových zkratek, které si pamatujeme (Ctrl+A, Ctrl+C, Ctlr+V, Ctrl+S…) pomocí kontextového menu (pravé tlačítko myši)

5 Základní pojmy Základní části textu: písmeno, slovo, věta, odstavec, oddíl, celý text. Odstavec je souvislá část textu zakončená klávesou Enter. Konce řádků v rámci odstavce se zalamují automaticky, nesmí se tam vkládat Enter. Oddíl tvoří související text, i přes více stránek. Lze jej samostatně formátovat. Je zakončen značkou konce oddílu. Blok: označená část textu typy bloků: řádkový nebo sloupcový (+ klávesa ALT) označení: tažením LT myši nebo klikáním (2xLT: slovo, 3xLT: odstavec, Ctrl+LT: věta). Bloky potřebujeme pro následné úpravy textu. Celý text nejrychleji vybereme příkazem Ctrl+A. Schránka (clipboard): virtuální paměťový prostor pro kopírování a přenos dat, operace Ctrl+C, Ctrl+V, CTRL+X

6 Ukládání souboru (save file)
Soubor-Uložit nebo Ctrl+S nebo tlačítko diskety (při 1. uložení se ptá na jméno) Soubor-Uložit jako (lze změnit jméno) Soubor-Uložit jako stránku www Soubor se standardně ukládá ve formátu Dokument aplikace Microsoft Word (.doc), lze jej ale exportovat do dalších formátů (prezentace, prostý text, formát RTF) pomocí volby Typ souboru.

7 Nápovědný systém Nápověda, F1, komunikace s pomocníkem
Shift+F1: kurzor mění tvar na otazník, kontextová nápověda po dalším kliknutí, výpis zajímavých informací v bublině otazník v pravém rohu okna PT myši: seznam pravděpodobných příkazů v dané situaci

8 Formát písma 1 Formát-Písmo, tlačítka na panelu nástrojů Formát. Umožňuje úpravu vybraného (budoucího) textu. Základní parametry jsou: Font je sada písmen specifická svým tvarem, písmo je bezpatkové (Arial) nebo patkové (Times New Roman) Řez umožňuje další úpravu fontu, a to: B – Bold: tučné písmo I – Italics: kurzíva, italika U – Underline: podtržené písmo Tyto úpravy lze kombinovat Barva písma umožňuje obarvit text. Podtržení různými typy čar

9 Formát písma 2 Styl písma: přeškrtnuté, dolní (horní index), skryté, stínované, kapitálky (zmenšená velká písmena), velká písmena Proložení znaků umožňuje horizontální nastavení velikosti mezer mezi písmeny i vertikální změnu umístění znaků Prokládání písem: pro vyrovnání mezer mezi určitými kombinacemi znaků, písmo působí kompaktněji Textové efekty: třeba Neony Las Vegas

10 Formát odstavce 1 Formát-Odstavec, tlačítka na panelu nástrojů Formát. Umožňuje úpravu jednoho nebo více odstavců Základní parametry jsou: Zarovnání: vlevo, vpravo, na střed, do bloku Odsazení: okraje zleva a zprava Speciální: odsazení 1. řádku Tato odsazení lze nastavit i na pravítku. Mezery před odstavcem a za ním: horizontální odsazení Řádkování: hustota řádků (normal, 1,5, dvojité…)

11 Formát odstavce 2 Karta Tok textu umožňuje ovládat stránkování
Svázat řádky: odstavec nebude nikdy automaticky rozdělen na dvě stránky. Kontrola osamocených řádků: nemůže nastat situace, že jeden řádek odstavce je na jiné straně než ostatní Svázat s následujícím: dva svázané odstavce se objeví vždy na stejné stránce, používá se u nadpisů. Vložit konec stránky před: odstavec bude začínat na nové stránce. Potřebujeme-li v textu přejít na novou stránku, nevkládáme Entery, ale zadáme příkaz Vložit-Konec-Konec stránky.

12 Doplňky Formát-Iniciála: zvýrazněné první písmeno odstavce
Formát-Velká písmena: převody mezi velkými a malými písmeny Formát-Sloupce: vytvoření daného počtu sloupců, případné ukončení oblasti sloupců příkazem Vložit-Konec-Zalomení sloupce Kopie formátu: ikona štětce, po kliknutí si pamatuje zdrojové formátování a pomocí myši pak formát zkopíruje na cílovou oblast. Pokud na štětec dvojkliknete, lze formát aplikovat vícenásobně.

13 Hledání a nahrazování textu
Úpravy – Najít, Úpravy – Nahradit vyhledá v dokumentu daný text, resp. ho nahradí jiným textem (myši -> kočky) lze ale zadávat více parametrů – Více rozlišovat malá a velká písmena, používat zástupné znaky, tvaroslovné hledání hledání podle formátu (písmo, odstavec, styl...) hledání speciální (znak konce odstavce, písmeno, číslice, poznámka....regulární výraz)

14 Tabulátory Formát - Tabulátory nebo pravítko
vytváří zarovnaný text do sloupců po stisku klávesy TAB tabulátory: levý, pravý, středový, desetinný, sloupec vodicí znak: výplň prostoru pomocí zadaných znaků ….,------,____ nebo bez výplně řídící znak tabulátor se zobrazuje jako šipka

15 Odrážky a číslování Formát - Odrážky a číslování nebo tlačítka
odrážky – bullets, unordered list (neuspořádaný seznam), lze volit její vzhled (znak nebo obrázek) číslování – numbering, ordered list (uspořádaný seznam), lze volit typ číslování (arabské, římské), formát, počátek i odsazení víceúrovňové - tvorba úrovní číslování, odrážek lze definovat formát jednotlivých úrovní pohyb mezi úrovněmi, odsazení: - klávesy Tab, BackSpace nebo Shift+Tab - tlačítka zvětšit, zmenšit odsazení (PT)

16 Ohraničení a stínování
Formát - Ohraničení a stínování nebo tlačítka Ohraničení - rámeček kolem textu - styl, barva, šířka - lze použít na vybraný odstavec nebo text (řádky) Ohraničení stránky - rámeček kolem celé stránky - styl, barva, šířka, efekt - lze použít na celý dokument nebo oddíl Stínování - výplň danou barvou a stylem - lze použít na vybraný odstavec nebo text Vodorovná čára vložení čáry daného vzhledu

17 Další možnosti formátování
slouží pro rozvržení stránky www, HTML dokument, v zobrazení pro tisk se neprojeví Formát - Pozadí nastaví barvu pozadí Formát - Motiv nastaví kompletní vzhled dokumentu barva pozadí, styl nadpisů, odrážek….. předpokládá instalaci zdrojových dat

18 Styly Formát - Styl Styl je pojmenovaná sada vlastností odstavce (písmo, odstavec, ohraničení, stínování, tabulátory) Vestavěné styly: Normální, Nadpis1, Nadpis2…. Uživatelské styly: vlastní název - nový styl je odvozen z hotového stylu (založen na) - má námi přiřazeny další vlastnosti - lze jej přidat do šablony i dodatečně upravit - můžeme mu přiřadit klávesovou zkratku - po vytvoření se objevuje v nabídce stylů

19 Jazykové nástroje 1 Nástroje - Jazyk podpora národního prostředí
proofing tools, pro každý jazyk jiná data - Nastavit jazyk ve vybraném textu nastaví jazyk (čeština, němčina, angličtina…) - Thesaurus, Shift+F7: slovník synonym zobrazí synonyma (antonyma)k označenému slovu, morfologické hledání, lze listovat - Dělení slov nastaví automatické dělení slov na konci řádků (podle pravidel jazyka) kro-ko-dýl, ob-lít nebo o-blít? důležité při novinové sazbě do zarovnaných sloupců

20 Jazykové nástroje 2 Nástroje - Pravopis, F7, ikona knížky - kontrola pravopisu - kontrola syntaktických chyb (překlepů) na lexikální úrovni (v rámci slova, ne věty) - chybná (neznámá) slova jsou podtržena červenou vlnovkou (lze vypnout) - nabízí se slova podobná (změna v jednom znaku), která můžete použít nebo přeskočit - neznámá správná slova (např. jména) lze přidat do uživatelského slovníku nebo přeskakovat Nástroje - Možnosti - Pravopis uživatelské nastavení pro práci s jazykem

21 Automatizace Vložit - Automatický text - oslovení, podpis, závěr… - často používaná spojení (vše nejlepší přejí…) Nástroje - Automatické opravy - opraví časté překlepy (byhc -> bych) - vloží speciální znaky (c) -> © - zajistí první velké písmeno ve větě - opraví dvě velká písmena po sobě atd. - můžete přidat vlastní položky - přes její přednosti trochu nebezpečná funkce

22 Konfigurace prostředí
Nástroje - Možnosti - obecné: názvy posledních souborů - uložit: automatické ukládání po … minutách - umístění souborů: texty, obrázky, šablony - pravopis: aut. kontrola, skrytí chyb - zobrazení: stavový řádek, posuvníky, formátovací značky - informace o uživateli Nástroje - Vlastní - parametrizace panelů nástrojů

23 Vestavěné šablony Soubor - Nový - dopisy, faxy, životopisy a další … - připravené zformátované dokumenty, do kterých doplníme vlastní údaje šablony s kouzelnou hůlkou obsahují průvodce lze vytvořit dokument nebo novou šablonu (.DOT)

24 Záhlaví a zápatí, vzhled stránky
Zobrazit - Záhlaví a zápatí - prostor na horním a dolním okraji každé stránky - "spodní hladina" dokumentu - obsahuje často číslo strany, jméno autora, článku - využíváme panel nástrojů záhlaví a zápatí tlačítka nebo možnost vložit automatický text - lze vložit i grafiku: obrázek, klipart … Soubor - Vzhled stránky - všechny okraje, umístění hřbetu - formát papíru: velikost - orientace: na výšku, na šířku - zdroj papíru - rozvržení: začátky oddílů, záhlaví a zápatí

25 Náhled a tisk Soubor - Náhled s možnostmi - použití lupy, zvětšení - zobrazení více stránek - celá obrazovka Soubor - Tisk - volba tiskárny nebo tisk do souboru - rozsah stran, počet kopií, počet stránek na list - jen sudé (liché) strany, případně oboustranný tisk - možnosti - podrobnější parametrizace Soubor - Vlastnosti - informace o dokumentu, autorovi - statistické údaje (počet znaků, slov, řádků)

26 Obsah, rejstřík, seznam obrázků
Vložit - Objekt - Rejstřík a seznamy - Obsah - před vytvořením obsahu musí být příslušné nadpisy zformátovány pomocí stylů - standardně se používají styly Nadpis1, Nadpis2… - volba Možnosti - lze použít vlastní styly - lze formátovat styl obsahu, vodicí znak Vložit - Objekt - Rejstřík a seznamy - Rejstřík - před vytvořením rejstříku musíte položky označit Podobně se vloží seznam obrázků i seznam citací

27 Tabulky útvar tvoří řádky a sloupce
vytvoření - Tabulka – Vložit (počet řádků a sloupců) - Tabulka – Navrhnout tabulku (tužka a guma) úpravy - ohraničení, stínování, - slučování buněk, velikosti buněk - třídění

28 Grafika Vložit - Obrázek - Obrázek ze souboru (jpg, bmp, gif, wmf…)
- KlipArt (sady jednoduchých vektorových obrázků) - Automatický tvar (čáry, šipky, popisky, tvary) - WordArt (umělecké písmo) Vlastnosti a nastavení obtékání textu, chování textu vzhledem k objektu velikost, ohraničení čárou, výplň

29 Textové pole je obdélník vyplněný textem nezávislý na okolí
má vlastnosti grafického objektu lze umístit kdekoliv na stránce lze měnit směr textu mezi různými textovými poli se může přelévat text, lze nastavit propojení textových polí (řetěz)

30 Hromadná korespondence (mail merge)
Slouží k hromadnému rozesílání dopisů, tisku obálek, štítků… Dokumenty: 1. hlavní dokument (dopis) 2. soubor s daty (vytvoříme nový nebo použijeme tabulku z Wordu, Excelu…) Princip spočívá ve sloučení hlavního dokumentu se souborem s daty pomocí proměnných, tzv. slučovacích polí. Příkaz: Nástroje – Dopisy a korespondence – Hromadná korespondence, Tvorba probíhá v 6 krocích.


Stáhnout ppt "součást balíku MS Office"

Podobné prezentace


Reklamy Google