Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské"— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské

2 Vítáme Vás na Dni otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské.
Vzhledem k velkému počtu zájemců bude pravděpodobně aula plná. Velmi Vás proto prosíme: 1. Obsazujte nejprve sedadla v levé části auly, pravá část zůstane volná pro pozdně příchozí, kteří budou vcházet samostatným vchodem, aby nerušili prezentaci. 2. Nevynechávejte, prosím, v řadách volná sedadla, aby si všichni účastníci mohli sednout. Děkujeme za pochopení. 2

3 Program 9.00 – 9.50: 1. blok informací 9.55 – 10.05: Přestávka
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 9.55 – 10.05: Přestávka 10.05 – 10.50: 2.blok informací Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 11.00 – 11.30: Dotazy, diskuse Ing. Lucie Dušková, Ing. Lenka Švecová posluchárna D Organizace DOD doplnění personálního zabezpečení a rozdělení úkolů vchod shora, uzavření pravé (dvou pravých) paprsků obsluha šatny vizitky (5.50/9.90 Kč), paragony (50 kusů za 12.90) pomoc AVC s mikrofonem, mikrofony pro diskusi prezentace DOD na CD doplňující foto interiéru doplňující dotazy na tajemnici pro studentské záležitosti 3

4 Program 11.00 – 11.50: 1.blok informací 11.55 – 12.05: Přestávka
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 11.55 – 12.05: Přestávka 12.05 – 12.50: 2.blok informací Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 13.00 – 13.30: Dotazy, diskuse Ing. Lucie Dušková, Ing. Lenka Švecová posluchárna D Organizace DOD doplnění personálního zabezpečení a rozdělení úkolů vchod shora, uzavření pravé (dvou pravých) paprsků obsluha šatny vizitky (5.50/9.90 Kč), paragony (50 kusů za 12.90) pomoc AVC s mikrofonem, mikrofony pro diskusi prezentace DOD na CD doplňující foto interiéru doplňující dotazy na tajemnici pro studentské záležitosti 4

5 Program 13.00 – 13.50: 1.blok informací 13.55 – 14.05: Přestávka
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. děkan FPH doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci 13.55 – 14.05: Přestávka 13.05 – 14.50: 2.blok informací Ing. Lucie Dušková tajemnice pro studentské záležitosti 15.00 – 15.30: Dotazy, diskuse Ing. Lucie Dušková, Ing. Lenka Švecová posluchárna D Organizace DOD doplnění personálního zabezpečení a rozdělení úkolů vchod shora, uzavření pravé (dvou pravých) paprsků obsluha šatny vizitky (5.50/9.90 Kč), paragony (50 kusů za 12.90) pomoc AVC s mikrofonem, mikrofony pro diskusi prezentace DOD na CD doplňující foto interiéru doplňující dotazy na tajemnici pro studentské záležitosti 5

6 Osnova 1. bloku informací
Představení fakulty Profil fakulty Charakteristika oboru Podniková ekonomika a management Uplatnění absolventů Struktura studia, kreditní systém Vedlejší specializace Průběh studia Pár čísel o FPH, personálním zajištění výuky a chodu fakulty Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu Diskuse Různé odkaz na rodiče přehled prodávané literatury Profil absolventa výčet možných funkcí uplatnění veřejně známí absolventi fakulty ukázky inzerátů – poptávka po absolventech Studium imatrikulace úspěšnost studia vedlejší specializace: postavení, přijímací řízení, výčet odborníci ve výuce CEMS praxe poplatky za studium registrace a zápisy po Internetu domácí PC není nutné, ale vhodné Vystoupení studentky proč jsem si volila fakultu 6

7 1 Představení fakulty Fakulta součástí Vysoké školy ekonomické
Vysoká škola ekonomická jednou z 24 českých veřejných vysokých škol (další 4 státní: 3 vojenské a 1 policejní) Za studium se neplatí t. č. školné, pouze poplatky za některé úkony (nadstandardní délka studia, studium druhé vysoké školy, uznávání předmětů, přijímací řízení apod.) Vysoká škola ekonomická má 6 fakult, z toho 5 je v Praze a 1 je v Jindřichově Hradci 7

8 Postavení fakulty na VŠE
Pedagogicko-vědecké zaměření jednotlivých fakult je založené na spolupůsobení dvou hledisek. Jsou jimi objektové a profesní hledisko. Fakulta podnikohospodářská je z tohoto pohledu konstituovaná na základě dominantnosti objektového hlediska. Znamená to, že předmětem pedagogického a vědeckého zájmu Fakulty podnikohospodářské jsou ekonomika a management podnikatelského objektu. 8

9 2 Profil fakulty Fakulta je univerzitního typu s výraznými rysy manažerského zaměření. Cílem je vychovávat široce a komplexně vzdělané vysokoškolské odborníky pro výkon nejrůznějších ekonomických a manažerských funkcí v podnikové sféře i v mimopodnikové ekonomické a správní sféře. Výuka vychází z prakticky ověřených domácích i mezinárodních zkušeností, vedoucích k chápání ekonomických a manažerských činností ve firmě jako integrovaných a vzájemně propojených aktivit. Pozornost je věnována aspektům fungování firem v mezinárodním prostředí a multinacionálních firem včetně dopadů vstupu ČR do EU. 9

10 3 Studijní programy Na rozdíl od jiných fakult vždy jediný obor Podniková ekonomika a management. bakalářský studijní program (3 – 4 roky) v prezenční formě magisterský navazující studijní program (2 – 3 roky) v prezenční a distanční formě doktorský studijní program (3 – 5 roků) v prezenční a kombinované formě Fakulta neotevírá magisterský pětiletý studijní program. 10

11 Charakteristika bakalářského oboru Podniková ekonomika a management
Studenti bakalářského studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni. Sestava i obsah oborově povinných předmětů umožňují uplatnit se v provozní, obchodní, personální, organizační, finanční a dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Oborově volitelné předměty prohlubují orientaci studenta v právních, účetních, logistických a dalších ekonomických a manažerských oblastech tak, aby absolvent byl schopen působit v různých typech podniků. 11

12 Uplatnění absolventů VŠE (dle ankety u promocí)
4 Uplatnění absolventů VŠE (dle ankety u promocí) Úspěšnost 76 % absolventů u promocí zná svého zaměstnavatele 17 % dosud nehledalo zaměstnavatele 7 % hledalo zaměstnavatele neúspěšně Firma, do níž absolventi nastupují 86 % v soukromém vlastnictví 78 % sídlo v Praze Zaměření pracovního místa absolventů 12 % účetnictví 10 % bankovnictví a pojišťovnictví 8 % obchodní činnost 5 % finanční poradenství 12

13 Nejčastěji uvedené nástupní funkce absolventů
účetní asistent asistent auditora analytik referent manažer project manager finanční analytik úředník ředitel product manager prodejce poradce konzultant asistent daňového poradce redaktor programátor kontrolor inspektor auditor account manager 13

14 5 Struktura studia 14

15 Předměty bakalářského studia povinné celoškolsky
Ekonomie (8) Mikroekonomie, Makroekonomie Základy podnikového hospodářství (6) Podniková ekonomika, Management, Marketing Základy podnikových financí (2) Matematika (6) Právo (4) Účetnictví (6) Finance (4) Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance Statistika (6) Informatika (4) 15

16 Předměty bakalářského studia jazykové
První jazyk – pokročilí (8) Úroveň PC (zápočet) * Úroveň PD (zápočet) * Úroveň PE (zápočet) Bakalářská zkouška Úroveň PF Druhý jazyk - začátečníci (6) Úroveň ZA (zápočet) * Úroveň ZB (zápočet) * Úroveň ZC (zkouška) * Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština 16

17 Předměty bakalářského studia povinné fakultně
Podniková ekonomika (4) Marketing (2) Logistika (4) Personální řízení (4) Motivace pracovního jednání (2) Výrobní a provozní management (4) Podnikání v malé a střední firmě (2) Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2) Nákladové účetnictví (4) Operační výzkum (4) 17

18 Předměty bakalářského studia volitelné fakultně
Nabídka 51 předmětů většinou dvoukreditních katedra logistiky (2) katedra managementu (18) katedra marketingu (6) katedra mikroekonomie (3) katedra personalistiky (6) katedra podnikové ekonomiky (13) katedra psychologie a sociologie řízení (1) katedra práva (2) 18

19 Předměty bakalářského studia volitelné celoškolsky
Nabídka 765 předmětů (z toho 66 předmětů FPH) většinou dvoukreditních 19

20 Předměty bakalářského studia rezervní kredity
Využití opakování předmětů (pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny) studium předmětů magisterského navazujícího studia v závěru bakalářského studia studium dalších předmětů 20

21 Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu
možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=30 >=10 omluvené standardní délka: 3 roky, maximálně: 4 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. >=3 bak. zk. >=5 bak. zk. >=7 bak. zk. 21

22 Požadavky úspěšného studia navazujícího magisterského studijního programu
možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů uznané >=28 >=10 omluvené standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. 22

23 Vedlejší specializace
6 Vedlejší specializace Fakulta financí a účetnictví OCE - Oceňování podniku a jeho majetku 4 % PEB - Peněžní ekonomie a bankovnictví 1% UCE - Účetnictví a finanční řízení podniku 3% UPE - Učitelství odborných předmětů ekonomických 3% VFI - Veřejné finance 0 % Fakulta mezinárodních vztahů CER - Cestovní ruch 4% EEI - Evropská ekonomická integrace 2% KKM - Komerční komunikace 2% MEP - Mezinárodní politika 1% OPO - Obchodní podnikání 18% POL – Politologie 0 % PRA - Právo v podnikání 1 % RST - Rozvojová studia 0 % ZAO - Zahraniční obchod 2 % KOJ - Komerční jazyky 0 % AAS - Anglo-americká studia 1 % IAS - Iberoamerická studia 0 % SFZ - Studia frankofonních zemí SZN - Studia zemí německé jazykové oblasti 1 % 23

24 Vedlejší specializace
Fakulta podnikohospodářská EPP - Ekonomika průmyslového podniku FIM - Finanční manažer 2 % LOG – Logistika - mezinár.přeprava a zasilatelství 9 % MAR – Marketing 9 % MNG – Management MQE - Management kvality, environmentu a bezpečnosti 7 % MSP - Malé a střední podniky v tržním prostředí 1 % PER - Personální management v podniku 7 % PSF - Psychologie a sociologie v řízení firmy 13 % 24

25 Vedlejší specializace
Fakulta informatiky a statistiky ASE - Analýza sociálně ekonomických dat 0 % DSA - Demografie a sociální analýza 0 % FIL – Filosofie 0 % INT - Inteligentní systémy 0 % ISP - Management v informační společnosti 4 % MIS - Manažerské informační systémy 0 % PIN - Pojistné inženýrství 0 % PVM - Počítače v managementu 0 % Fakulta národohospodářská ETE - Ekonomická teorie 0 % EZP - Ekonomika životního prostředí 0 % EZU - Ekonomická žurnalistika 1 % HSP - Hospodářská a sociální politika 0 % MAA - Makroekonomická analýza 0 % REI - Regionální rozvoj a evropská integrace 0 % RMR - Rozvoj měst a regionů 0 % SPO - Sociální politika 1 % 25

26 7 Život s fakultou bakalářské studium Bc. Ing. Ph.D. 125 kreditů
Zápis do 1. ročníku Imatrikulace bakalářské studium Předání bak. diplomu Bc. 125 kreditů 7 bakalářských zkoušek 1 státní bakalář. zkouška bakalářská práce 3 – 4 roky Promoce magisterské navazující studium Ing. 72 kreditů 4 státní zkoušky diplomová práce 2 – 3 roky Den otevřených dveří Přijímací zkoušky Ph.D. další 3 roky 26

27 Studijní úspěšnost na FPH v bakalářském studiu
27

28 Pár čísel o fakultě a VŠE
8 Pár čísel o fakultě a VŠE na FPH 101 učitelů + 30 interních doktorandů, externisté na VŠE asi studentů na FPH 2900 studentů (přijímací řízení 600 BS MNS) na FPH 67 kanceláří (včetně zasedacích místností, místností vedení fakulty, vedoucích kateder, studijních referentek, sboroven na Jižním Městě) PC na VŠE 670 koncových stanic pro studenty (315 řízená výuka, 255 samostatná práce, 100 pouze ) 500 PC pro učitele 30 obslužných serverů PC na kolejích financování školství a školy v roce 2003 rozpočet ČR – výdaje 795 mld. Kč (příjmy 684 mld. Kč) MŠMT 90 mld. Kč (11 %) neinvestiční transfery VŠ 12,4 mld. Kč rozpočet VŠE asi 800 mil. Kč 28

29 Vedení fakulty děkan prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
proděkan pro pedagogiku a informatizaci doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. proděkan pro vědu prof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček proděkan pro zahraniční vztahy prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. tajemnice fakulty Ing. Martina Soukupová 29

30 Katedry FPH a jejich struktura
30

31 Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu
9 Jak se snaží fakulta pomoci ve studiu snaha o dostatečnou informovanost Internetové stránky Informační CD fakulty distanční formy výuky informatická výuka (příprava pro ECDL) soutěže (ESOP) 31

32 Péče o první ročník tajemnice pro studentské záležitosti
studijní kruhy zápis 1. ročníku formou denního soustředění 32

33 Informatizace - PES PES – nástroj zveřejňování: http://pes.vse.cz
informací o předmětech (akreditační materiály, garanti, návaznosti předmětů, literatura) rozvrhu hodin, vyučujících odbornosti učitelů, konzultačních hodin zařazení předmětů do skupin aktuální evidence studijních výsledků rozvrh hodin studentů 33

34 Informatizace - VYSLEDKY
VYSLEDKY – nástroj zveřejňování výsledků testů a hodnocení předmětů student zapisuje svůj kontakt ( , mobilní telefon) učitel zapisuje výsledky testů a předmětů umožňuje komunikaci učitele a studijních referentek se studenty či skupinami z kurzů zapisování na termíny zápočtů či zkoušek 34

35 10 Nabízená literatura V prodeji
Informační CD FPH (vyšlo 1/2004, 70 Kč) Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (224 stran, vyšlo 2002, 230 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2003, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma) 35

36 Osnova 2. bloku informací
Přijímací řízení Vyplňování přihlášky ke studiu Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Studijní podmínky - učebny, knihovna, počítače Koleje, stravování, tělesná výchova a sport na VŠE Studijní výjezdy do zahraničí Zastoupení studentů v řídících orgánech školy CD FPH Dny otevřených dveří VŠE Diskuse Přijímací zkoušky návod na vyplnění přihlášky z kterých jazyků lze skládat přijímací zkoušky (+ cizinci) žádost o kolej na přihlášce zdravotní potvrzení není nutné poplatek za přijímací řízení odeslat přihlášku do upřesnění data na webu přání úspěchů u maturity informace o přípravných kurzech – termín přihlášení ukázka testu z matematiky a jazyka změna oboru v průběhu studia či změna fakulty nebo vysoké školy uznávání předmětů z jiného studia přijímací zkoušky na magisterské navazující studium Celoživotní vzdělávání 36

37 1 Přijímací řízení přijímací zkoušky na bakalářské studium pouze jednou ročně přihlášky do termín přijímacích zkoušek VŠE: 1. – (včetně sobot) FPH pravděpodobně: út a st náhradní termíny nevypsány (Termín 26. srpna 2004 je určen výhradně pro uchazeče, občany ČR, kteří skládali maturitní zkoušku v zahraničí a nemohli se účastnit červnového termínu, a to na základě písemné žádosti přiložené k přihlášce.) v přihlášce mohou být tři obory 37

38 Organizace bakalářského přijímacího řízení VŠE v roce 2004
jednotná organizace na fakultách preference prvního oboru přijímací zkoušky z matematiky (zaškrtávání odpovědí) z jazyka (zaškrtávání odpovědí - 50 doplňování typů a, b, c, d) složení zkoušky při 50 a více bodech možnost nahlédnout do testů zápisy Přijatí uchazeči jsou povinni zúčastnit se zápisu do 1. ročníku a úvodního informačního soustředění (počítačové registrace předmětů, fotografování, informace fakulty) v termínu uvedeném v dopisu s rozhodnutím děkana o přijetí (12. – 14. července 2004). Mohou být zastoupeni na základě plné moci. Uchazeči, kteří se nezúčastnili zápisu do 1. ročníku, ani nevyslali svého zástupce jsou vyškrtnuti ze seznamu přijatých uchazečů. přezkumné řízení opravy případných technických závad (mizivý podíl) přijímání na volná místa po nezapsaných uchazečích 38

39 39

40 Dosažené výsledky uchazečů o studium na FPH v roce 2003
výsledek uchazečů podíl složilo 1311 44 % nesložilo 1211 41 % absence 450 15 % celkem 2972 100 % 40

41 Důvod nesložení zkoušky uchazeči o FPH v roce 2003
podíl pouze matematika 811 67 % pouze jazyk 84 7 % matematika i jazyk 316 26 % celkem 1211 100 % 41

42 Minimální bodové hranice pro přijetí
Fak. Obor 2001 2002 2003 FFÚ DK 102 139 145 FIS IN 108 136 126 FI 162 161 MM 172 110 PO 106 SE 105 UC 157 156 143 SP 140 133 FMV MO 223 233 226 FNH NH 142 138 121 MS 275 278 274 RE 101 103 104 PP 258 264 216 FMH MN 107 100 FPH PE 146 154 151 MNk 112 128 Ek 42

43 2 Přihláška akademický rok: 2004/2005
2003/2004 akademický rok: 2004/2005 typ studijního programu: bakalářský forma: prezenční zvolený jazyk obor a) PE obor b) neuvádět FMV obor c): neuvádět FMV osobní údaje (mobil) střední škola doklad o zaplacení 43

44

45 Elektronická přihláška http://prihlasky.vse.cz
Elektronická přihláška neznamená zrušení nutnosti zaslání papírové verze přihlášky (důvodem je § 50 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách). Přesto má tato forma podstatné výhody: Elektronická přihláška ulehčí komunikaci mezi uchazečem a vysokou školou. Uchazeč nemusí shánět standardní formulář přihlášky. Uchazeč vyplní pouze zjednodušenou formu přihlášky. Uchazeč má možnost se informovat o stavu své přihlášky (přes WWW nebo elektronickou poštou). Uchazeč je při vyplňování veden, nemůže vyplnit neplatné kombinace či špatné hodnoty. Díky tomu odpadá časté zasílání přihlášek zpět uchazeči s žádostí o opravu. Vyplněné údaje se automaticky přenesou do informačního systému. Osvědčí-li se tato forma, bude dále rozšiřována, např. formou on-line platby, el. podpisu apod. 45

46 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
3 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám matematika, angličtina, němčina , 32 hodin 2 016 Kč (za každý kurz) románské jazyky , 30 hodin 2 050 Kč výuka probíhá jednou týdně dvě vyučovací hodiny od hod., hod pro mimopražské zájemce bude otevřen kurz v sobotu dvě, příp. čtyři vyučovací hodiny jednou za 14 dní (čas bude upřesněn u zápisu) kontakt pro přihlašování katedra matematiky: katedra jazyků: AJ , NJ , ROJ další informace (rubrika Pro zájemce o studium/Bakalářské studium/ Přípravné kurzy) 46

47 4 Budovy a učebny na VŠE Stará budova na Žižkově
Běžné učebny Knihovna a studovna Počítačové učebny Jazykové centrum Prodejna skript Antikvariát skript Tělocvična a posilovna Nová budova na Žižkově Kanceláře vyučujících Posluchárny Prodejna literatury Ekopress Menza Bufet Bar 47

48 Budovy a učebny na VŠE Areál na Jižním městě Posluchárny Učebny
Počítačové studovny Knihovna a studovna Jazykové centrum Kanceláře vyučujících Bufet Menza 48

49 5 Koleje Koleje na Jarově (tram č. 9 směr Spojovací)
Jarov I (C, D, E) a Jarov III G - Strážní Jarov I (A, B) a Jarov III F - Chmelnice Jarov II - Kněžská Luka Koleje na Jižním Městě autobusy 122, 177 do stanice Volha Volha, Sázava, Vltava, Otava, Blanice Rooseveltova kolej tramvaj č. 5 - Výstaviště 49

50 Stravování Každý student má nárok na dotované jídlo ve všech menzách po celé Praze na základě předložení kupónů. Menza na Žižkově - karta, systém objednávek min. na 1 den dopředu Menza na Jižním Městě Menza na Jarově Menza v Opletalově ulici 50

51 Tělesná výchova a sport
povinnost získat 2 zápočty (minimálně jeden z nich za semestrální kurz) Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) Štěpánská 18, Praha 1 zápis do kurzů TV letní a zimní výcvikové kurzy 51

52 Studijní výjezdy do zahraničí
6 Studijní výjezdy do zahraničí CEMS Master´s Degree M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration studium jednoho semestru na některé z partnerských univerzit Informace na 52

53 7 Zastoupení studentů tajemnice pro studentské záležitosti Lucie Dušková (NB 310) akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů) akademický senát VŠE (1 student za FPH) Informační středisko FPH (NB 340) 53

54 8 CD FPH pro zájemce o studium, pro nově přijaté studenty, pro další zájemce o FPH více než 400 stránek, 500 fotografií,4 videosekvence informace o přijímacím řízení včetně: zadání 83 variant zkoušky z matematiky z roku 2003 zadání a řešení zkoušky z jazyka z roku 2003 (např. z angličtiny 69 variant) hypertextový průvodce kreditním systémem ve formátu PDF: skripta k MS Office 97 a MS Office 2000 skripta Jak psát diplomové práce ukázková čísla časopisu Studentský list přehled učitelů, předmětů, publikací fakulty ukázky výukových materiálů učitelů, prezentací studentů na odborných seminářích prezentace ze dne otevřených dveří 54

55 Struktura CD FPH FPH VŠE Praha a její okolí Ovládání a realizace CD
Úvod Fakulta Kde najít VŠE Učitelé a zaměstnanci Historie Katedry Věda a publikace Studium Studijní program Závěrečné zkoušky a práce Distanční studium Zákony, vyhlášky Pro studenty Pro zájemce o studium VŠE Studium v zahraničí Mezinár. stud. programy Studijní literatura přehled skript vydaných na VŠE v letech Školní časopisy Poradenská pomoc Jazykové centrum Tělesná výchova Stravování, koleje Studentské aktivity Praha a její okolí Ovládání a realizace CD 55

56 9 Registrovaní účastníci dne otevřených dveří FPH 2004 – stav k , 10:00 (424 uchazečů členů doprovodu) 56

57 Dny otevřených dveří na VŠE
so : Fakulta informatiky a statistiky pá : Fakulta managementu JH so : Fakulta podnikohospodářská so : Fakulta národohospodářská so : Fakulta mezinárodních vztahů pá : Fakulta financí a účetnictví 57

58 10 Nabízená literatura V prodeji
Informační CD FPH (vyšlo 1/2004, 70 Kč) Kaňka, M. – Coufal, J.: Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (72 stran A5, brožované, vyšlo 10/2002, 89 Kč) Rosická, M. – Eliášová, L.: Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE (180 stran B5, brožované, vyšlo 9/2002, 156 Kč) Ullrichová, I. a kol.: Ukázky z testů Aj a Nj na příjímací zkoušky na VŠE (42 stran, vyšlo 10/2002, 25 Kč) Hlavičková, V. a kol.: Ukázky testů z francouzštiny, španělštiny a italštiny pro přijímací zkoušky na magisterské studium (36 stran, vyšlo 3/2000, 25 Kč) Horvátová, M.: Příklady testů z ruštiny pro přijímací zkoušky na VŠE (10 stran, vyšlo 2/2002, 12 Kč) Sirůček, P.: Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský stud. program (224 stran, vyšlo 2003, 230 Kč) Studijní programy a další informace FPH (154 stran, vyšlo 2003, 40 Kč) Nabídka předmětů VŠE (vyšlo 1/2003, 25 Kč) Formulář přihlášky na VŠE (zdarma) Informace o přijímacích zkouškách na VŠE (zdarma) 58

59 Otázky, diskuse posluchárna D
59

60 Hodně štěstí u maturity a přijímacích zkoušek!


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří Fakulty podnikohospodářské"

Podobné prezentace


Reklamy Google