Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Tyto a podobné názory hlásá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Tyto a podobné názory hlásá"— Transkript prezentace:

1 2. Tyto a podobné názory hlásá
Lidské jednání je motivováno výlučně touhou získat slast a vyhnout se strasti praxe je tedy motivována libostí a nelibostí smysl praxe tedy záleží v kalkulu slasti a strasti Rozum je instrumentalizován motivací libostí a nelibostí rozum dává rady chytrosti - cíle, které zvolit, aby náš kalkul libostí a nelibostí vyšel co nejpozitivněji pravidla obratnosti - cestu, jak k libostem dospět Immanuel Kant John Stuart Mill Jeremy Bentham Aristippos z Kyreny Hans Jonas Elie Wiesel

2 3. Tyto a podobné názory hlásá
neexistuje žádné jednání, které by bylo správné nebo nesprávné samo o sobě. Jedná se vždy o to, co jednání způsobí nezáleží na vnitřním postoji jednajícího kriteriem jednání je prospěšnost, uskutečnění dobra o sobě morálně správné jednání je to, co způsobí co největší množství dobra co největšímu počtu lidí dobro o sobě je chápáno hedonisticky. Záleží v uspokojování lidských potřeb a zájmů, ve slasti, v štěstí. V čem štěstí záleží určuje každá osoba pro sebe. etika ctností utilitarismus etický relativismus etika judaismu deontologie

3 4. Následující popis se hodí nejlépe na:
Můžeme chápat jako kombinaci čtyř principů princip následků princip užitečnosti princip hedonismu sociální princip hedonismus utilitarismus deontologii sociální darwinismus ani jedna z odpovědí není správná

4 5. Tento vztah mezi lékařem a pacientem se zve …… (doplňte)
lékař má Větší znalosti a pochopení problému choroby Je si velmi vědom omezenosti léčebných postupů Dříve neměl lékař konkurenci ani ve věcech medicínských, ani lidských Má garanci hodnot, jimiž neomezeně vládne, většinou správně Neočekává ze strany pacienta žádnou korekci svých rozhodnutí Pacient Přesouvá odpovědnost na lékaře. Očekává, že lékař podle svého nejlepšího svědomí rozhodne v pacientův prospěch Svůj názor neprosazuje, protože jej často ani neumí formulovat Bezvýhradně přijímá stanoviska lékaře

5 6. Vyjmenujte čtyři principy lékařské etiky.
………………..

6 8. Reakce na „špatnou zprávu“ probíhá podle Elizabeth Kübler-Rossové v těchto stadiích
…………

7 10. Zaškrtněte správné varianty!
Volba pohlaví (tzv. sex selection) je v ČR při technikách asistované reprodukce u zdravých embryí povolená/zakázaná Reprodukční klonování lidí je v ČR povoleno/zakázáno Zisk embryonálních kmenových buněk z lidských embryí je při dodržení určitých podmínek v ČR povoleno/zakázáno Tzv. redukce těhotenství je v ČR povolena/zakázána

8 11. Používání lidských tzv. dospělých kmenových buněk pro výzkum (ASC)
je zakázáno Úmluvou o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy je touto Úmluvou povoleno, ale striktně zakazuje islám, judaismus a křesťanství zakazuje deontologie Immanuela Kanta, utilitarismus a hedonismus nemají námitek nepřináší žádný etický problém je v ČR zakázáno

9 12. Provádění eutanázie je legální
v USA, Švýcarsku, ČR , Nizozemí a Belgii Ve Švýcarsku, Nizozemí, Belgii a Austrálii v Nizozemí a Belgii v ČR, Belgii, Švýcarsku, Austrálii a USA v Belgii, Nizozemí a Velké Británii

10 13. Program T4 byl prováděn v Holandsku v letech 1994 – 2002
byl prováděn v Německu v letech 2002 – 2007 byl prováděn v Německu v letech byl prováděn v Austrálii v letech 1995 – 1997 byl prováděn v Holandsku v roce 1991

11 15. Dystanázie je: zbytečné prodlužování umírání pacienta, neschopnost určit, že stávající plná invazivní léčba je již marná šikana pac. který je ve vážném zdravotním stavu a nemůže se bránit zbytečné prodlužování umírání pacienta paliativní léčbou, ať již záměrné nebo neúmyslné

12 16. Karpmanova teorie dramatu popisuje:
Teorii pouličního násilí Vzájemná závislost tří patologických rolí: oběť, zdravotník, rodina Vzájemnou závislost tří patologických rolí: oběť, pronásledovatel, zachránce

13 19. Negativní eugenika 1. se může projevit jako segregace, sterilizace nebo genocida 2. Co nejvíc rozmnožit vhodné, tedy inteligentní a bohaté 3. programem Lebensborn v Německu za II. světové války 4. lékař neudělá nic a pacient zemře (tzv. ustoupení smrti)

14 22. Jak definuje hedonistická etika dobro
22. Jak definuje hedonistická etika dobro? (velmi blízká je definice dobra u utilitaristické etiky) 1. Dobré je to co je slastné. Hraní kuželek či poslech symfonie může být pro dva lidi stejným dobrem. 2. Dobré jednání je takové, které naplňuje tzv. přirozený zákon (lex naturalis), dle kterého celá příroda včetně člověka tíhnou k dobru. 3. Dobré je takové jednání, které naplní povinnost člověka. Dobře jednám, když by se maximy mého jednání mohly stát všeobecným zákonodárstvím. 4. Dobro není, neboť není ani zlo. Jsou jen názory. Někdo má rád zmrzlinu, jiný ne. Někdo je pro eutanázii, někdo proti. Nemá ale smysl se o to přít.

15 23. Čtyři typy bolesti (...a čtyři rozměry lidského života) jsou:
…………….

16 25. Těchto pět bodů nese název:
Pacient musí být kompetentní a žádost musí být zcela dobrovolná a úmyslná Pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná Pacient musí nesnesitelně trpět (ne nutně fyzicky) a eutanázie musí být poslední možností. Jiné možnosti ulehčit situaci nemocnému již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými. Eutanázii musí provádět jedině lékař Lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem, který již má zkušenost v této oblasti. Remmelinkova komise Norimberský kodex Ženevská deklarace Lisabonská deklarace Rotterdamská kritéria Helsinská deklarace

17 27. Který z výroků není správný?:
Embryonální kmenové buňky z lidských embryí poprvé izoloval James Thomson v roce 1981 Kompletní sekvence lidského genomu byla publikována v roce 2003 V srpnu 2005 Dr. Hwang naklonoval psa Reprodukční klonování člověka doposud nebylo nikdy publikováno Prvním klonovaným zvířetem byla ovce Dolly v roce 1996

18 28. Nadpočetná embrya jsou
embrya, která jsou spontánně potracena po pohlavním styku embrya, která jsou odstraněna z dělohy po úspěšné asistované reprodukci embrya, která zbyla in vitro po úspěšném cyklu asistované reprodukce embrya v děloze, ze kterých vzniknou dvojčata či trojčata

19 29. Následující pravidla odběru orgánů mrtvým nesou název:
Jedná se o systém „předpokládaný souhlas“. Nesouhlas je třeba předem artikulovat. Praxe v ČR. Výhody: dostatek orgánů. Je ale třeba širokou osvětou vzbudit pocit solidarity; bylo by špatné, kdyby společnost byla indiferentní termín „dárce“ je ale v tomto případě sporný opting in opting out required request routine salvaging ani jedna z odpovědí není správná

20 30. Tento Dodatkový protokol Úmluvy o lidských právech a biomedicíně zakazuje
Každý zákrok, jehož účelem je vytvořit lidskou bytost, která je geneticky shodná s jinou lidskou bytostí, živou či mrtvou, je nepřípustný 2. Pro účely tohoto článku výraz „geneticky shodná“ lidská bytost s jinou lidskou bytostí znamená lidskou bytost, která má s jinou lidskou bytostí společný jaderný soubor genů terapeutické klonování reprodukční klonování získávání embryonálních kmenových buněk z nadpočetných embryí sex selection


Stáhnout ppt "2. Tyto a podobné názory hlásá"

Podobné prezentace


Reklamy Google