Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 |Ostrava Marek Vácha The Universe may not just be queer to imagine, but queerer than we can imagine. J.B.S. Haldane.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 |Ostrava Marek Vácha The Universe may not just be queer to imagine, but queerer than we can imagine. J.B.S. Haldane."— Transkript prezentace:

1 2012 |Ostrava Marek Vácha The Universe may not just be queer to imagine, but queerer than we can imagine. J.B.S. Haldane

2 Genesis 1  When the Bible was first written and read, its readers were summoned to do intellectual and moral battle with the ancient naturalism of the Mesopotamians  today its readers find themselves embattled intellectally and morally with the modern naturalism of the Darwinians  Kass, L.R., (2006) The Beginning of Wisdom. The University of Chicago Press. Chicago, London. p. 45

3

4 Kreacionismus  „Ortodoxní“ kreacionismus = kreacionismus mladé Země:  Země je stará cca 6 000 (10 000) let  Gen 1 je popis události  evoluce neprobíhá  organismy byly přímo a v současné podobě zázračně stvořeny Bohem  fosílie jsou pozůstatky utopených organismů z biblické potopy, které se Noemu nevešly na loď

5 Kreacionismus  „Umírněný“ kreacionismus = kreacinismus staré Země:  Země je stará 4, 65 miliard let  evoluce v globálu neprobíhá  blízce příbuzné druhy snad mohly vzniknout vývojem, ale určitě ne vyšší taxony ( řád, třída, kmen)  obecně řečeno, nature is not self-sufficient (Miller, K.R. (1999) Finding Darwin´s God. Cliff Street Books. HarperCollins Publishers, New York. p. 266)  only God could have made a species

6 Kreacionismus  Bible does offer a descriptive mechanism for material origins in Genesis 1, and therefore is both teleological and intrinsically opposed to the descriptive mechanism offered by biological evolution.

7

8 Kritika kreacionismu z pozice biologie  pokud kreacionista uzná, že od zygoty až k dospělému člověku nepotřebujeme nějaké speciální porušování přírodovědeckých zákonů  proč by v minulosti při fylogenetickém vzniku člověka mělo k porušování těchto zákonů docházet…?  není tedy zde u kreacionistů nedostatek víry v to, že Bůh stvořil hmotu dokonale a místo toho ji vytvořil tak neuměle, že ji musí neustále „zázračně“ postrkovat směrem k životu či člověku?  pokud by Bůh občas do dění zasáhl, musel by se v jiných chvílích stáhnout

9  „Ti, kdo podléhají pokušení zachovat tu a tam možnost výjimečného božského zásahu, mají sklon zapomínat, že tím vpodstatě vylučují Boha z ostatního dění. Pokud se Bůh opakovaně objevuje, pak také opakovaně mizí. Jestliže do děje vstupuje v okamžicích výjimečných krizí, potom v obdobích mezi nimi není na scéně přítomen. Je vznešenější teorie vždy přítomného Boha, nebo příležitostného Boha?“  (Henry Drummond, cit. v Davies, P., (2009) Kosmický jackpot. Argo/Dokořán, Praha, str. 207)

10 Kritika kreacionismu z pohledu teologie  Bible:  God created...  Kreacionisté:  How God created...

11 Kritika kreacionismu z pohledu teologie  Bůh není Velký hodinář  God´s work whereby God brings things into being must not be taken as the work of a craftsman who makes a box and then leaves it. For God continues to give being (DP. q.3 a.14, ad10)  můj Otec je stále činný (Jan 5,17)  knihu Genesis nelze zaměnit za vědeckou publikaci o vzniku světa

12 Kritika kreacionismu z pohledu teologie  „Písmo je náboženská kniha, nikoli učebnice přírodovědy, a když si kněží dovolují tu volnost, že neodvrhnou oko, které je pohoršuje, a nenastaví druhou tvář, když je někdo uhodí, tak nám zase mohou dovolit, abychom nevěřili písmenům Písma.“ (Giebel (1859) v knize O vzniku zvířat)

13 Písmo a tradice  tradice je pro katolicismus záklopkou, která brání fundamentalismu  sola scriptura může vést k fundamentalismu  křesťané dávají do kánonu Písma i Starý Zákon, i když ví, že je zde spousta předpisů, které se již necítí zavázáni plnit (obřízka, omývání, oběti...) – a tím jasně dávají najevo, že ne vše je nutno v SZ dodržovat!  J.H. Newman: vždy je třeba nově interpretovat slova Písma, právě proto, aby smysl zůstal nezměněn!  už jen proto, že obsah slov se časem posunuje  principem tradice je, že ve jménu smyslu musíme měnit formu

14  s kým se oženil Kain  jak vypadal had před tím  jak to, že žena je stvořena dvakrát  měl Adam o jedno žebro méně  měli Adam s Evou pupek  strom poznání dobrého a zlého je zřejmě chápáno metaforicky - poznání neroste na stromech!

15

16 Inteligentní plán  certain features of the universe and of living things are best explained by an intelligent cause, not an undirected process such as natural selection

17 Inteligentní Designér  Teorie „Inteligentního designéra“  Země je stará 4, 65 miliard let  život je příliš komplikovaný na to, aby vznikl samovolně evolucí  evoluce probíhá, ale ID ji řídí nadpřirozeně (za občasného porušování přírodovědeckých zákonů) směrem k člověku

18 Intelligent design  The theory does not challenge the idea of evolution defined as change over time, or even common ancestry, but it disputes Darwin's idea that the cause of biological change is wholly blind and undirected.

19 Kreacionismus a Inteligentní Designér  Creationism typically starts with a religious text and tries to see how the findings of science can be reconciled to it.  Intelligent design starts with the empirical evidence of nature and seeks to ascertain what inferences can be drawn from that evidence.

20

21 Evolucionismus  Země je stará 4, 65 miliard let  evoluce stále probíhá, nové druhy stále vznikají a jiné zanikají…  …a to vše zcela v mantinelech přírodovědeckých zákonů  pokud bychom „zázrak“ definovali jako „porušení fyzikálních zákonů“, pak se v průběhu evoluce zázraky nedějí

22 Darwin nebo bible Aut Moses, aut Darwin  od počátku se myšlenka evoluce chápala jako přímý útok na pravdivost Gen 1…  … a vzniká názor „Darwin nebo bible“  biologové: Darwin ano (… a tedy bible ne)  kreacionisté: Bible ano (… a tedy Darwin ne)  …což má fatální následky pro biology i kreacionisty – mnoho biologů vede k ateismu a mnoho křesťanů k rozchodu s realitou

23

24 Byl Darwin věřící…?  „Agnostic would be the most correct description of my state of mind.“  „..the extreme difficulty, or rather the impossibility, of conceiving this immense and wonderful universe, including man with his capacity for looking far backwards and far into the futurity, as the result of blind chance or necessity. When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist.“  (Charles Darwin in Collins, F., (2006) The Language of God. Free Press, New York, p.99)

25

26 Spory  Kreacionismus x evoluce  Vysvětluje neodarwinismus evoluci uspokojivě?  (Neo)darwinismus jako náboženství; protažení teorie až na molekulární úroveň na jedné straně a do sociobiologie na straně druhé

27  Proticírkevní, ba vůbec proti všemu náboženství zaměřená tendence nové teorie byla jednou z jejích nejsilnějších vzpruh a darwinisté byli velmi citliví na náboženské vyznání odborníků. Kdo byl proti Darwinovi, byl ocejchován jako reakcionář a papeženec.: Baerovi, Wigandovi, Owenovi a ze starších Cuvierovi bylo vypáleno znamení zpátečnictví a církev je všechny s potěšením přijímala pod svůj stinný klobouk bez ohledu na to, zda tam patří nebo ne, a hájila je těžkopádně a neohrabaně proti netolerantním darwinistům  Rádl, E., (2006) Dějiny biologických teorií novověku, II. díl, Academia, Praha, str. 182

28 http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5834

29 Komentář  věda se může mnohokrát mýlit  …ale věda je to nejlepší co máme toho času v ruce  vědci „nevěří“ v evoluci  nejedná se totiž o víru nýbrž o rozum  v dějinách se mnohokrát mýlili představitelé církví, vědy i umění (pokud je umění hledáním pravdy)  přesto nelze kvůli jednotlivcům či jednotlivým omylům označit vědu, náboženství a umění za jeden veliký omyl

30

31

32

33 Spory  Vysvětluje neodarwinismus evoluci uspokojivě?  1. Neredukovatelně komplexní systémy – bylo dost času na to, aby vznikly náhodou?  2. Adaptovanější neznamená komplexnější  3. Příliš mnoho hypotéz ad hoc. Teorie je nefalsifikovatelná  4. Dnes - otázka epigenetiky  Existence vědomí u člověka – má myšlenka hmotnou povahu? Jak je možné, že příroda si u člověka dovolila takový luxus, jakým je reflexivní myšlení?  Zdá se, že přírodní výběr je jen jeden z mnoha mechanismů kterým evoluce funguje

34 Spory  kdo řekl před desítkou či dvěma něco proti darwinismu, dostává nálepku církevního tmáře, reakcionáře, papežence apod.  pro křesťana je dnes satisfakcí, že dnes je darwinismus zpochybňován samotnými evolucionisty  science nemůže existenci Boha ani potvrdit ani vyvrátit a zdá se, že je Stvořitel vůči biologickým teoriím rezistentní

35 Námitky kreacionismu  Evoluce nebyla nikdy pozorována  evoluce by popírala druhý zákon termodynamiky  neexistují mezičlánky  evoluční teorie říká, že život vznikl a evoluce pokračuje náhodnými změnami  evoluce je jen teorie, nikdy nebyla dokázána

36  „Except by sealing the brain off into separate airtight compartments, how is it possible to fly in airplanes, listen to the radio or také antibiotics while holding that the Earth is around 10 000 old or that all Sagittarians are gregarious and affable?“  (Sagan, C., (1996) The Demon-Haunted World. Ballantine Books, New York, p. 297)

37

38 Stanovisko katolické církve  Pius XII (encyklika Humani generis )1950:  „ Proto církevní Magisterium, vzhledem k současnému stavu lidského bádání i posvátné teologie, nezakazuje, aby byla evoluční teorie, pokud jde o bádání o původu lidského těla, zda totiž povstalo z již existující a živé látky, zkoumána a diskutována s odborníky z řad obou táborů. Katolická víra však přikazuje tvrdit, že lidské duše jsou bezprostředně stvořeny Bohem. Názory obou stran, jak pro, tak proti, je třeba promýšlet a posuzovat velice uvážlivě a rozvážně, pokud všichni budou ochotni uposlechnout rozhodnutí Církve, které Kristus uložil autenticky interpretovat Písmo svaté a chránit dogmata víry. “

39 Stanovisko katolické církve  Jan Pavel II. v projevu k členům Papežské akademie věd 1996:  „místo o jedné evoluční teorii bychom měli mluvit o několika evolučních teoriích. Tato pluralita na jedné straně souvisí s různými výklady mechanismů evoluce, na druhé straně s různými filosofiemi, na nichž se zakládá. Tak existuje interpretace materialistická, redukcionistická a spiritualistická.“

40 Stanovisko katolické církve - vznik člověka  Pius XII.: „Jestliže lidské tělo má svůj původ v preexistující živé hmotě, duchová duše je stvořena bezprostředně Bohem“  Jan Pavel II.: „Ty evoluční teorie, které podle filosofií, jimiž se inspirují, učí, že duch se vynořuje ze sil živé hmoty nebo že je pouhým epifenoménem hmoty, nejsou slučitelné s pravdou týkající se člověka“

41 Stanoviska katolické církve  Christopher Schönborn v New York Times 7. července 2005 o dopisu JPII:  „Zatímco jeho velmi vágní a nepříliš důležitý dopis z roku 1996 je neustále citován…“  „Evoluce ve smyslu společného předka může být pravdivá, avšak evoluce v neodarwinistickém smyslu – neřízený, neplánovaný proces náhodné variace a přirozeného výběru – není. Jakýkoli myšlenkový systém, který popírá nebo se snaží vyzávorkovat (seeks to explain away) naprosto evidentní fakt designu v biologii je ideologie, nikoli věda.“

42 Stanovisko katolické církve  Christopher Schönborn v New York Times 7. července 2005 o dopisu JPII:  „tento dopis Jana Pavla nemůže být chápán jako souhlasné schválení všech teorií evoluce, včetně teorií neodarwinistické provenience, které explicite popírají Božskou prozřetelnost a její vpravdě kausální roli ve vývoji života ve vesmíru.“

43

44  Schönborn begins with God´s presence and purpose (humans created in a divine image and living for divine resurretion) and then sees God´s design imposing an omniscient hand on evolution (to achieve holy ends) as consistent with another basic premise, God´s limitless will.  The counter position begins with blind evolution, sees no design, and then remains agnostic about the Divine´s role in the evolution of life forms.  Even if both sides acknowledge the difference in their respective assumptions, the debate goes unresolved because reconciliation at this level is not based on rational argument, but instead on the beliefs underlying each party´s initial assumption.  Tauber, A.I., (2009) Science and the Quest for Meaning. Baylor University Press, Waco, Texas. p.28

45 Stanoviska katolické církve  George V. Coyne, ředitel vatikánské observatoře: Kardinál Schönborn se mýlí v pěti bodech: 1. vědecká teorie evoluce, jako ostatně všechny vědecké teorie, je naprosto neutrální co se týče vztahu k náboženství. 2. poselství Jana Pavla II., které kardinál označil jako „velmi vágní a nepříliš důležité“ (rather vague and unimportant,’) je fundamentální učení církve a tento list byl velkým přínosem pro evoluční debatu.

46 Stanoviska katolické církve 3. evoluce v neodarwinistickém smyslu není slovy kardinála Schönborna „neřízený, neplánovaný proces náhodné variace a přirozeného výběru“. 4. evidentní direkcionalita evolučního procesu viděná vědou nepotřebuje Designéra. 5. koncept inteligentního designu nepatří do vědy navzdory kardinálovu prohlášení, že „neodarwinismus a různé kosmologické hypotézy byly vymyšleny proto, aby se vyhnuly naprosto evidentnímu faktu pro účel a plán nacházený moderní vědou.“

47 Stanoviska katolické církve  „Judaisticko-křesťanská víra je radikálně kreacionistická, ale v naprosto odlišném významu (než si myslí kreacionisté). Je zakořeněna ve víře, že všechno závisí na Bohu, nebo lépe, že vše je darem Božím. Vesmír není Bůh a nemůže existovat nezávisle na Bohu. Ani panteismus ani naturalismus není pravdivý.“

48 Stanoviska katolické církve  George V. Coyne, ředitel vatikánské observatoře:  Věda je a měla by být vnímána jako „zcela neutrální“ v teistických nebo ateistických implikacích vědeckých poznatků.  Teorie inteligentního designu redukuje Boha na inženýra, který vymýšlí systémy spíše než toho, který miluje.

49 Pro věřícího člověka v přírodě inteligentní design nepochybně je…  …jenomže koncept inteligentního designu určitě není vědecký…  …a pak je otázkou, zda by se nebiologická teorie měla učit v hodinách biologie…  …to ale neznamená, že je tento koncept nesprávný, neboť „nevědecký“ znamená „nepatřící do vědy“ a ne „nesprávný“

50 Pro věřícího člověka v přírodě inteligentní design nepochybně je…  biologii a fyziku zajímají fakta a pokud se z těchto faktů snažíme dokázat nebo vyvrátit existenci Boha, jedná se již o filosofii  pro mnohé křesťany je matoucí, že ačkoli přírodovědci často (a správně) proklamují, že vědou se nedá existence Pána Boha dokázat, mnozí z nich (Dawkins, Dennett) právě z vědy odvozují svůj ateismus

51

52 Ateistická interpretace  „Bude nutné, aby se člověk konečně probudil ze svého tisíciletého snu, aby odhalil svou naprostou samotu, svou radikální cizost. Nyní již ví, že tak jako cikán je na okraji vesmíru, kde musí žít. Vesmíru hluchého k jeho hudbě, lhostejnému k jeho nadějím, k jeho utrpení či zločinům.“  (Monod, J., (1970) Le hasard et la necessité. Paris, Seuil)

53 Ateistická interpretace  A universe ruled by materialist evolution  „would be neither evil nor good in intention. It would manifest no intentions of any kind. In a universe of physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won´t find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference.  (Dawkins, R., (1995) River Out of Eden. HarperCollins, New York, pp. 132-133)

54 Ateistická interpretce  nejde o to, zda evoluce je nebo není…  …ale o to, že evoluce (neo-darwinisticky interpretovaná) prokazuje fundamentální bezúčelnost, bezesmyslnost světa  a world without design is a world without inherent meaning  naše existence postrádá smysl

55 Ateistická interpretce  if people were to discover that the ethical and moral principles derived from religion were nothing more than a convenient social fiction, all hell might break loose.  they might behave as if anything were permitted

56 Ateistická interpretce Mircea Eliade: „The Terror of History“  The passage of time, with its disasters, its apparent randomness, its radical contingency, is profoundly threatening to the human search for order and coherence. There seems to be no meaning in history. We live, we die, and it is as if we had never been. The universe gives no sign of any interest in our existence.

57 Ateistická interpretce Mircea Eliade: „The Terror of History“  If that was so in ancient times, when people believed in the existence of gods, how much more so is it true today for those neo-Darwinians who see life as no more than the operation of „chance and necessity“ (Jacques Monod) or „the blind watchmaker“ (Richard Dawkins)  Sacks, J., (2010) Exodus: The Book of Redemption. Covenant and Conversation. Oupress, Maggid Books and The Orthodox Union. New Milford, London, Jerusalem. p. 64

58  není již tedy možná představa hotové zoologické zahrady, kterou Bůh vytvořil, předal Adamovi a odešel. ...i když v Písmu zajímavé narážky na hospodáře, který odcestoval

59 Nezodpovězené otázky  let us assume that creation is evolution, and proceeds solely by natural proces..  What is responsible for this natural process?  What is its cause?  What is the ultimate source of the intelligibility of the natural order or the actual intelligence that emerged within it with the coming of man?  Can a dumb process, ruled by strict necessity and chance mutation, having no rhyme nor reason, ultimately answer sufficienty for life, for man, for the whole?  Kass, L.R., (2006) The Beginning of Wisdom. The University of Chicago Press. Chicago, London. p. 51

60

61 Ovlivnění křesťanské spirituality  přírodní vědy jako součást teologie  dvě knihy sv. Augustina, z kterých můžeme dospět k existenci Boha: Písmo Svaté a Kniha stvoření  Teilhard de Chardin:  cesta k bodu omega  hymnus na hmotu

62 Ovlivnění křesťanské spirituality  Nesamozřejmost existence života na zemi…  …ve srovnání s fotografiemi z jiných planet „ Husband Hill“ vyfotografovaný sondou Spirit

63 Opportunity na Marsu: pohled zpět

64 Ovlivnění křesťanské spirituality  „zázračnost“ života na Zemi  nasycení pěti tisíců z pěti chlebů a dvou ryb chápeme jako zázrak – Ježíš vytahuje z koše nové a nové chleby…  …vložíme zrno pod povrch země a samo od sebe obdržíme nová a nová zrna  každodenní nasycení šesti miliard je tentýž zázrak

65 Ovlivnění křesťanské spirituality  „zázračnost“ života na Zemi  narození dítěte z Panny Marie chápeme jako zázrak  narození dítěte ze dvou rodičů je tentýž zázrak; jen jsme mu uvyklejší

66 Ovlivnění křesťanské spirituality  „neuzavřený“ vesmír  koho by v kambriu napadlo, že jednou vzniknou květiny a kolibříci!  za tři miliardy let tu možná budou organismy natolik od nás odlišné jako se dnes my lidé odlišujeme od bakterií (Martin Rees)  ve hmotě je potenciálně ukryto nekonečně mnoho nových druhů!

67 Ovlivnění křesťanské spirituality  hlubší pochopení „estetična“ v přírodě  jako krásný nám nepřipadá jen ptačí zpěv nebo západy Slunce  ale i pohled do nitra buněk či záběry Hubbleova teleskopu  stejně jako principy objevené molekulární genetikou…  …se kterými jsme nemohli mít žádnou evoluční zkušenost

68 Ovlivnění pohledu na svět  hlubší pochopení „estetična“ v přírodě  na stoly si dáváme vázy s květinami  o dovolených míříme do míst, ještě nenarušených člověkem  …a rádi tato místa fotografujeme

69  kolem domů se rádi staráme o zahrádky nebo máme doma alespoň květináče za oknem  pokud by příroda nebyla krásná, nemělo by to smysl  je to možná vzpomínka na doby, kdy jsme celý život žili v „outdooru“ a kus vzpomínky si chceme přinést i do „indooru“

70 Ovlivnění pohledu na svět  netopýr Anoura fistulata je jediným opylovačem rostliny Centropogon nigri cans  nahoře v laboratoři, dole v přírodě

71 Ovlivnění pohledu na svět  orchidej Angraecum sesquipedale a lišaj Xanthopan morgani praedicta

72 Ovlivnění křesťanské spirituality  víra a věda  nejde jen o to neustále prokazovat, že si neprotiřečí…  …nýbrž zakomponovat nové poznatky (jako je třeba evoluční myšlenka, teorie Velkého třesku, teorie strun apod.) do své spirituality

73 Ovlivnění křesťanské spirituality  víra a věda  nejde jen o to neustále prokazovat, že si neprotiřečí…  …nýbrž zakomponovat nové poznatky (jako je třeba evoluční myšlenka, teorie Velkého třesku, teorie strun apod.) do své spirituality

74 Ovlivnění křesťanské spirituality  Pro plné pochopení otázky „co je člověk?“ si zřejmě nevystačíme s přírodními vědami  Hans Jonas: „přírodověda neříká o přírodě celou pravdu“  Člověk je zřejmě víc než průsečík genů a prostředí

75

76  Modern biology will never be able to tell us what life is, what is responsible for it, or what it is for. It will be never able to say, about even simplest plant or animal, what it is, what its life is truly like or what its flourishing or well-being might be. 

77  Modely Boha se od Aristotelových dob utvářely vždy na základě určité prvotní a vnější hybné síly působící „a retro“ (odzadu). Od té doby, co se v našem vědomí zrodil „smysl pro evoluci“, není pro nás už fyzicky možné pojímat a uctívat Boha jinak než jako prvotní organickou hybnou sílu působící „ad ante“  (Teilhard), citován v Ondok, J.P., (2001) Přírodní vědy a teologie. CDK, Brno, str. 63)

78


Stáhnout ppt "2012 |Ostrava Marek Vácha The Universe may not just be queer to imagine, but queerer than we can imagine. J.B.S. Haldane."

Podobné prezentace


Reklamy Google