Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 Kontaktní osoba Karel Volka ESF – JPD 3 Grantové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 Kontaktní osoba Karel Volka ESF – JPD 3 Grantové."— Transkript prezentace:

1 Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 Kontaktní osoba Karel Volka Karel.Volka@vscht.cz http://www.gacr.cz/PACI ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací

2 2 Žadatel Vysoká škola chemicko-technologická Ústav analytické chemie Partnerské organizace Univerzita Karlova v Praze Spektroskopická společnost Jana Marka Marci Česká společnost chemická EURACHEM-ČR Ústav analytické chemie AV ČR, pracoviště Praha Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

3 3 1 Zdůvodnění projektu Projekt je zaměřen na spolupráci analytických pracovišť na území Prahy Cíle 1.přispět ke zvýšení kvalifikace pracovníků v oboru analytické chemie 2.rozvinout těsnější spolupráci mezi akademickými pracovišti a podnikatelskými subjekty 3.ukázat cesty a možnosti komercializace výsledku analytické chemie

4 4 Cíl 1. Zvýšení znalostí a dovedností v nejmodernějších instrumentálních technikách Realizace: ucelený systém výukových kurzů, zaměřený na know-how v moderních analytických technikách přípravných kurzů pro certifikaci podle norem ISO 140000, 17025 a 15189

5 5 Cíl 2. Orientace na tvůrčí pracovníky v podnikatelské sféře Ukázat vlastní výsledky výzkumu na akademických pracovištích a technologický pokrok, který ovlivňuje či ovlivní analytické techniky a přispěje k jejím inovacím. Akademická pracoviště by naopak měla získat informace o potřebách praxe. Realizace: cykly přednášek a pracovních setkání

6 6 Cíl 3. Orientace na univerzitní pracoviště Ukázat možnosti a předpoklady podnikání v akademickém prostředí možnosti zakládání „spin-off“ společností Realizace: formou přednáškového kurzu Přenos zahraničních zkušeností: společnost Isis Innovations Ltd. ve vlastnictví University of Oxford

7 7 2 Cílové skupiny poskytovatelé či konzumenti analytických služeb dodavatelé analytických přístrojů výrobci analytických přístrojů potenciální výrobci analytických přístrojů studenti magisterského a doktorského studia

8 8 3 Typy činností realizované projektem semináře kursy přednášky pracovní setkání

9 9 4 Vnitřní postupy řízení Rada projektu složená ze zástupců všech zapojených pracovišť (a několikrát též ISIS Enterprise) - internet + schůzky Problémy - nezbytné úpravy harmonogramu blokové kurzy vs. jednotlivé přednášky - značný počet paralelně probíhajících (a nekoordinovaných) akcí - Přípravný kurz pro certifikaci v managementu environmentálních systémů jakosti

10 10 5 Zajištění publicity články letáky postery cílená propagace oslovením vytipovaných institucí ústně, dopisem, elektronickou poštou http://www.gacr.cz/PACI reklama

11 11

12 12

13 13 6 Přidaná hodnota Přidaná hodnota financování projetu z ESF? akce podobného rozsahu by bez podpory ESF nebylo možno provádět V čem je projekt inovativní? orientace na současné trendy přenos zkušeností ze zahraničí – zapojení ISIS/University of Oxford Multiplikační efekty projektu? nákup ELN pro účely výuky

14 14 7 Udržitelnost činností Udržitelnost činností projektu? Byla započata spolupráce, která má šanci pokračovat i po skončení projektu Synergie a návaznost projektu? Zájem o další projekty RLZ v oblasti inovaci 2007-2013 ? Ano, zatím platonický Zájem o jiné než strukturální fondy? Ano

15 15 8 Výstupy a Výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 660268 ORGANIZACE6053

16 16 Výsledky (inovované produkty) Výchozí hodnota Plánovan á hodnota Současný stav PRODUKTY30 21 4 kurzů 3 semináře 1 přednáška 1 skripta 6 studijní materiály tisk 1 studijní materiály CD propagační letáky 1 plakát 4 články v odborných časopisech

17 17 9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství Horizontální témata? Informační společnost ELN Výpočet spektra jako analytický nástroj Životní prostředí Moderní trendy v oblasti laboratorní kontroly chemické bezpečnosti: analýza „nových“ environmentálních a potravinových kontaminantů / toxinů

18 18 10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Zjednodušení administrativy – půlroční monitorovací zprávy?


Stáhnout ppt "Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 Kontaktní osoba Karel Volka ESF – JPD 3 Grantové."

Podobné prezentace


Reklamy Google