Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 – 2016)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 – 2016)"— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 – 2016)

6

7 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání. Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol. (100 stran) Bílá kniha

8 Zelená kniha Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání 2008 – 2015 (20 stran)

9

10 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období (25 stran) Zdraví Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (36 stran) Národní strategie protidrogové politiky na období (31 stran) Strategie prevence kriminality na léta (31 stran) Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (50 stran) Komplexní strategický záměr Digitální vzdělávání „Touch your Future“ Digitální Česko

11 Národní plán výuky cizích jazyků (14 stran) Akční plán výuky cizích jazyků pro období 2005 – 2008 (počet stran nezjištěn) Akční plán podpory odborného vzdělávání (51 stran). Aktualizovaný akční plán k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice (18 stran) Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 (33 stran)

12 Aktualizovaný národní implementační plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (90 stran) Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti příležitostí pro ženy a muže na rok 2010 a roky následující (5 stran) Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti.

13 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky 2008 – 2015 (20 stran) Koncepce snižování administrativní zátěže škol a školských zařízení.

14 Podkoncepce: Koncepce evaluace Koncepce poradenských služeb Koncepce péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Koncepce péče o žáky mimořádně nadané Koncepce prevence rizikového chování žáků Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Koncepce informovanosti rodičů

15


Stáhnout ppt "DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 – 2016)"

Podobné prezentace


Reklamy Google