Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezastupitelnost terénní práce a její typy Základní teze (pro potřeby „setkání streetů“ 19.2.2010 připravil T.Žák)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezastupitelnost terénní práce a její typy Základní teze (pro potřeby „setkání streetů“ 19.2.2010 připravil T.Žák)"— Transkript prezentace:

1 Nezastupitelnost terénní práce a její typy Základní teze (pro potřeby „setkání streetů“ 19.2.2010 připravil T.Žák)

2 Obsah Program Definice terénní práce V čem je terénní práce nezastupitelná Modely terénní práce Kdy je vhodný, který ze 3 modelů?

3 Program 10:00 - 10:30 - úvod (shrnutí z minula, očekávání, atd.) 10:30 - 11:15 - prezentace a diskuze "nezastupitelnost TP" 11:15 - 11:30 - rauch pauza 11:30 - 12:30 - rozdělení do skupin dle typu realizovaného TP a následné definování specifik jednotlivých typů 12:30 - 13:00 - obědová pauze (oběd s sebou) 13:00 - 14:15 - prezentace jednotlivých skupin a diskuze k vymezení jednotlivých typů TP s přihlédnutím k hlavní otázce: V jaké situaci je vhodný, který ze 3 modelů TP? 14:30 - 16:00 - organizační část (struktura skupiny, název, základní pravidla, určení dalších priorit na příště,.....)

4 Terénní práce

5 Standardy RVKPP – drogové terénní programy Služby prvního kontaktu v terénu včetně komplexního programu „harm reduction“ s cílem ovlivnit motivaci pacienta/klienta ke změně životního stylu, rizikového chování a k vyhledání příslušných odborných zařízení. Program se provádí jako součást komplexního systému péče v působnosti jedné organizace, jako součást činnosti nízkoprahového kontaktního centra, případně funguje samostatně s funkční provázaností na další odborná zařízení a organizace.

6 Zákon o soc. službách „Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. …poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby…(KC, NZDM, NPC, …)

7 Nezastupitelnost TP Argumenty z minula: TP jsou nejnízkoprahovější službou Monitoring TP je nutný ve fázi průzkumu lokality, zjišťování potřeb cílových skupin Monitoring TP v dalších fázích přináší informace o realitě ulice TP vyhledává a kontaktuje nové lokality TP působí v lokalitách, kde není dostupná stacionární služba TP je most mezi cílovou skupinou a stacionárními programy. TP bývají nejlevnější sociální službou TP mají vysokou efektivitu

8 Nezastupitelnost TP Dosáhnout nedosažitelného (cílová skupina mimo dosah stávajících organizací a institucí)...vyjít vstříc cílové skupině, nečekat, až nás klient vyhledá sám. –Vyhledávání –Předcházení (prevence) Práce v přirozeném prostředí klientů

9 Nezastupitelnost TP – základní činnosti MONITORING / ANALÝZA POTŘEBNOSTI VYHLEDÁVÁNÍ NAVÁZÁNÍ KONTAKTU NAVÁZÁNÍ VZTAHU DŮVĚRY POMOC, PODPORA A DOPROVÁZENÍ

10 Slabiny TP „Nejméně efektivní je práce v terénu v případech, kdy oslovuje osoby, které již jsou v kontaktu s institualizovanými odbornými středisky a které pomoc poskytovanou terénními pracovníky (TP) nepotřebují.“ (Tim Rhodes) „TP příliš často kontaktují právě ty, kteří jsou „nejsnáze dosažitelní“. To však není smyslem terénní práce.“(Tim Rhodes)

11 Reflexe vývoje

12 Spolu, vedle sebe a zase spolu, ale jinak 90‘ léta – KC měla své teréňáky, kteří monitorovali drogovou scénu a vyhledávali UD, kteří nebyli s KC v kontaktu a tyto doprovázela do KC 21.st. – TP se etablují jako samostatné služby, především u velkých káček (Praha, HK, Brno,…) a zajišťují větší dostupnost HR služeb (tam kam již záběr KC nedosáhne) Rok 2007 – platnost zákona o soc.službách (č.108/2006 Sb.), stvrzuje svébytnost TP Nyní (2009) – vznik prac.skupiny pod ČASem – hledání vhodných modelů samostatných a propojených služeb (terénní a stacionární části)

13 4 modely TP 1.Jen stacionár 2.Jen terén 3.Terén součást stacionáru (spojení) 4.Terén vedle stacionáru (autonomie)

14 Kritéria pro výběr jednoho z modelů Územní vymezení Finance Velikost týmu Prostory Struktura CS Velikost cílové populace Dostupnost služeb Zadání donátorů Znalost prostředí

15 Rozdělení do skupin dle typu TP Zadání: každá skupina popíše specifika svého typu TP pomocí předchozích kritérií, lze použít i další, které vám přijdou vhodná. Hledáme odpověď na otázku: V jaké situaci použít, který z modelů?

16 V jaké situaci je vhodný, který ze 4 modelů?

17 Pouze stacionární program Jestliže je jasné, že se „uživí“, tj. –Dostatečná velikost cílové populace –Přijatelnost pro místní komunitu –Základní výhodou je „vše pod jednou střechou“ –Dobrá (nejen) dopravní dostupnost –Tento model není vhodný při malé znalosti lokality (města)

18 Pouze terénní program Jestliže jsou omezené zdroje (prostory, finance, personál) a špatné výhledy do budoucna Jestliže nevíme mnoho o cílové populaci –Chceme-li udělat především monitoring Výhodou je rychlejší rozjezd (i případný dojezd) s nižšími náklady Nutností pro dlouhodobější fungování je dostupná návazná síť Kde hrozí stigmatizace cílové skupiny (např. KC na malém městě)

19 Spojení stacionární i terénní formy Při vzniku stacionární služby funguje TP jako vyhledávací služba Tam kam nedosáhne stacionár funguje služba TP TP poskytuje základní služby a stacionár je pro něj návazná služba s širší nabídkou TP a stacionár mají společné klienty a volí společné strategie k jednotlivým osobám a skupinám Výhodou i nevýhodou zároveň může být klientova možnost výběru či vy(zne)užívání obou služeb zároveň

20 Stacionární a terénní forma vedle sebe Každý program má svojí specifickou klientelu, která se nepřekrývá a to díky tomu, že stacionár je pro množství klientů z nějakého důvodu nedostupné –TP funguje daleko od stacionáru –TP pracuje s klientelou, kterou neoslovuje nabídka stacionáru (např. začínající UD, experimentátoři)

21 Hlavní cíle TP 1.Vyhledat klienty z CS, kteří nejsou v kontaktu s instituc.pomocí 2.Nahrazovat stacionární službu tam, kde není tato služba dosažitelná 3.Poskytovat služby klientům, kteří nepotřebují jiné služby než-li ty co nabízí TP – tento cíl je ale v opozici k efektivitě služeb v situaci, kdy je stacionární služba dobře dostupná a zároveň to brzdí funkci vyhledávací

22 Literatura k věci: HERZOG, A. Obsah terénní sociální práce s dětmi a mládeží. In KLÍMA, P. Kontaktní práce. ČAS, 2007. HRDINA, P., KALOUSEK, L., STANÍČEK, J. Terénní programy pro uživatele drog. Ethum č. 34, 2002. JANOUŠKOVÁ, K., NEDĚLNÍKOVÁ, D. Profesní dovednosti terénních (sociálních) pracovníků. Sborník studijních textů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Mezinárodní manuál zaměřený na metodologii terénní sociální práce na celém světě. Brusel. Dostupné on-line na stránkách www.streetwork.cz NEDĚLNÍKOVÁ, D. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. RHODES,T.Terénní práce s uživateli drog, zásady a praxe. Boskovice: Albert, 1999. ZIMMERMANNOVÁ, M. Terénní sociální práce. In KLÍMA, P. Kontaktní práce. ČAS, 2007.


Stáhnout ppt "Nezastupitelnost terénní práce a její typy Základní teze (pro potřeby „setkání streetů“ 19.2.2010 připravil T.Žák)"

Podobné prezentace


Reklamy Google