Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAVEBNÍ POZEMKY Jiří Matějíček. Definování stavebního pozemku Stavebním pozemkem se rozumí: pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAVEBNÍ POZEMKY Jiří Matějíček. Definování stavebního pozemku Stavebním pozemkem se rozumí: pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený."— Transkript prezentace:

1 STAVEBNÍ POZEMKY Jiří Matějíček

2 Definování stavebního pozemku Stavebním pozemkem se rozumí: pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 Základní pojmy

3 Definování stavebního pozemku Stavebními pozemky jsou: 1.nezastavěné pozemky evidované v KN v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění 2.pozemky evidované v KN v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy (staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v KN v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu) 3.plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v KN Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (§ 9 Členění pozemků)

4 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (STAVEBNÍ ZÁKON) § 76 (1) Umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. § 77 (1) Územním rozhodnutím je rozhodnutí o a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), b) změně využití území, c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území d) dělení nebo scelování pozemků c) ochranném pásmu Regulační plán (§ 61) – podmínky pro využití pozemků V řešené ploše nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí. Nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Změna lesního zákona (čl. XIV) v zákonu č. 186/2006 Sb.


Stáhnout ppt "STAVEBNÍ POZEMKY Jiří Matějíček. Definování stavebního pozemku Stavebním pozemkem se rozumí: pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený."

Podobné prezentace


Reklamy Google