Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství"— Transkript prezentace:

1 Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství
Pacient v nemocnici Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství

2 Příjem nemocného k hospitalizaci
Plánovaný Příjmové oddělení Ošetřovací jednotka Akutní/urgentní Urgentní příjem/emergency/trauma centrum

3 Recepce

4 Heliport

5

6 Emergency/Urgentní příjem

7 Druhy ošetřovacích jednotek
Standardní Specializované ARO JIP Intermediální péče Následná péče Dlouhodobá péče (LDN, OCHRIP, DIOP) Paliativní péče

8 Pracovna sester

9 Pracovna sester

10 Pokoj pacienta

11 Pokoj pacienta – sociální lůžka ÚVN

12 JIP

13 Základní vybavení JIP

14 ICU/ARO

15 Dlouhodobá intenzivní péče - DIOP

16

17 Sociální lůžka

18

19

20 Laboratoře

21 Magnetická resonance

22 Radiologie - CT

23 Operační sály

24 Oční

25 Centrální sterilizace

26 Lidé Lékaři – zákon 95/2004 Sb., lékaři, zubní lékaři, farmaceuti
Pracovníci nelékařských zdravotnických profesí – zákon 96/2004 Sb. Další Označení, odlišení, zajištění bezpečí pacienta

27

28

29

30

31

32

33

34 Occupational Therapy

35

36

37 Udržování kompetencí

38 Zdravotní tým Lékař Sestra, ošetřovatelka, sanitář Fyzioterapeut
Ergoterapeut Nutriční terapeut Sociální pracovník Farmaceut Logoterapeut Pastorační/duchovní péče Kdo chybí? Zdravotní tým

39 Role Pravidla Kompetence Management Každý má jinou roli, řízenou jinými pravidly, která odpovídají pracovní náplni a kompetencím (např. vyhláška 55/2011 Sb.)

40 Pacient je člověk – má lidské potřeby
…Abraham Maslow… Maslowova pyramida lidských potřeb

41 Fyziologické potřeby Vzduch Výživa Tekutiny Spánek Odpočinek Sex
Příbytek Cvičení a aktivita Vyprazdňování Být bez bolesti

42 Potřeba bezpečí Jistota Stabilita Závislost na ostatních Ochrana
Osvobození od strachu a úzkosti Potřeba pořádku Potřeba bezpečí zahrnuje potřebu řádu, zákona, pořádku, limity a sílu ochraňující osoby

43 Potřeba lásky a sounáležitosti
Potřeba být s druhými Mít manželku, manžela, děti, spolupracovníky, přátele, známé Důležité pro duševní zdraví Pokud nejsou naplněné, člověk se může cítit osamělý odloučený odmítnutý bez přátelství opuštěný neklidný

44 Potřeba lásky a sounáležitosti se projevuje touhou po:
něze citových projevech kontaktu intimitě bytí spolu

45 Potřeba uznání Potřeba, sebevědomí, být respektován a respektovat druhé Potřeba věřit si, být nezávislý, svobodný, mít „dobrou pověst“, zachování důstojnosti, uznání

46 Potřeba uznání Uspokojení přinese: Sebedůvěru
Vědomí vlastní ceny/hodnoty Sílu Schopnosti Pocit užitečnosti Deprivace přináší pocity: Ponížení Bezmoci Slabosti Demotivace

47 Seberealizace Naplnění vlastního potenciálu
Touha dosáhnout více, být více, než jsem Naplnit smysl života Toho dosáhnou pouze dospělí

48 Popis člověka, který dosáhl seberealizace
Je realista, rozumí životu Posuzuje správně ostatní Jasně rozezná dobré od špatného Obvykle správně odhadne budoucnost Rozumí výtvarnému umění, hudbě, politice, filosofii Naslouchá ostatním Má zaujetí pro konkrétní práci, úkol, povinnost nebo povolání Je kreativní, flexibilní, spontánní, odvážný, ochotný dělat chyby

49 … Sebevědomý, váží si sám sebe
Integrovaná osobnost, nemá mnoho vnitřních konfliktů Dokáže se ovládat Velmi samostatný, má rád soukromí Může se zdát neosobní Přátelský, vnitřně motivovaný Dokáže dělat rozhodnutí, která nejsou populární Zaměřen více na řešení problémů než na sebe

50 Jak uspokojujeme vlastní potřeby?
Zdravě – nepoškozujeme sebe ani druhé, způsoby odpovídají společenským a kulturním zvyklostem, neodporují zákonu x Nezdravé chování Samostatně x s pomocí Může se měnit během hospitalizace Každý člen týmu přispívá svým způsobem k uspokojování potřeb pacienta


Stáhnout ppt "Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství"

Podobné prezentace


Reklamy Google