Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co by měla splňovat pověřená knihovna Brno 23.-24.4.2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co by měla splňovat pověřená knihovna Brno 23.-24.4.2002."— Transkript prezentace:

1 Co by měla splňovat pověřená knihovna Brno 23.-24.4.2002

2 1.Vedení knihovny musí chtít, aby knihovna byla pověřena (a musí to chtít i její zřizovatel)  musí chtít pomáhat knihovnám v okruhu své působnosti  musí být přesvědčeno o správnosti této činnosti (nikoli o její ekonomické výhodnosti)  musí být otevřena spolupráci  regionální funkce jsou služba  musí chtít spolupracovat s knihovnami jiného typu

3 2. Knihovna musí být sama na velmi dobré odborné úrovni 2.1. Dodržovat všechny národní standardy v oboru ( AACR, autority….) 2.2. Mít kvalitní fond profilovaný se zřetelem k různým informačním zdrojům včetně elektronických 2.3. Mít kvalitní katalog a zpracování fondů 2.4. Být schopná předávat a přebírat kvalitní záznamy do SK CASLIN

4 2.5. Mít plnou strukturu služeb (půjčovní, studovny/kouty, referenční služby, kopírovací služby (povinná kopírka), poskytovat veřejný internet s kvalifikovanou asistencí, alespoň některé specializované služby 2.6. Být schopna zajišťovat kvalitní meziknihovní, zejména (ale nejen) výpůjční služby (MS, MVS) pro region

5 2.7. Být automatizovaná (co „nejplnější“ automatizace) 2.8. Mít automatizovaný knihovní systém (AKS) – na úrovni standardů; otevřený dlouhodobé koncepci v kraji ( v rámci kraje je žádoucí je dospět ke kompatibilitě a homogenitě) 2.9. Mít vlastní Web a na něm prezentovat informace a potřebné materiály pro knihovny a zřizovatele

6 3. Musí mít odpovídající pracovní kapacity k poskytování regionálních funkcí, jimiž bude pověřena 3.1. kvalifikace tj. musí být schopna všestranné odborné konzultace a poradenství k problematice  ekonomiky (poradit např. s přijetím, realizací a zúčtováním grantů, ale i a dalšími ekonomickými otázkami  pracovně právním otázkám (ředitel…)

7  ICT ( předpoklad mít pracovníka na úrovni ECDL; musí mít znalosti o AKS používaném v obvodu působnosti)  akvizice (včetně o elektronických zdrojů…)  zpracování  služeb aj.  jazykové vybavení ???

8 3.2. pracovní kapacitu otázka: vyčleněný úvazek ???

9 4. Musí mít informační základ pro poskytování regionálních funkcí 4.1. Musí být v konferenci KNIHOVNA, Region a event. dalších i speciálně ad hoc vytvářených konferencích;  musí rutinně a pravidelně komunikovat prostřednictvím e-mailu;  sledovat dění v oboru 4.2. Musí umět užívat Internet k vyhledávání informací

10 4.3. Musí mít k dispozici a využívat Českou národní bibliografii (ČNB) 4.4. Musí mít a využívat informační zdroje ze všech národních licencí, umět je nabídnout a propagovat 4.5. Musí se účastnit vzdělávání, koordinačních a poradních aktivit kraje, event. celostátních apod.

11 5.5. Musí mít (vyřešit) specifické podmínky 5.1. Skladové kapacity pro výměnný fond 5.2. Zajištění dopravy

12 7. Knihovna musí plnit z hlediska kraje ?????????????????????

13 Které funkce by měly být plněny na celostátní úrovni ????????


Stáhnout ppt "Co by měla splňovat pověřená knihovna Brno 23.-24.4.2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google