Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogické kolegium 14. 12. 2005. Osnova 1.Nové akreditaceNové akreditace 2.ReakreditaceReakreditace 3.Ediční plánEdiční plán 4.Přijímací řízení na navazující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogické kolegium 14. 12. 2005. Osnova 1.Nové akreditaceNové akreditace 2.ReakreditaceReakreditace 3.Ediční plánEdiční plán 4.Přijímací řízení na navazující."— Transkript prezentace:

1 Pedagogické kolegium

2 Osnova 1.Nové akreditaceNové akreditace 2.ReakreditaceReakreditace 3.Ediční plánEdiční plán 4.Přijímací řízení na navazující magisterské studiumPřijímací řízení na navazující magisterské studium 5.Den otevřených dveříDen otevřených dveří 6.Nabídka školení v lednu 2006Nabídka školení v lednu Informace o průběhu realizace ECTSInformace o průběhu realizace ECTS 8.Informace o vývoji Integrovaného studijního informačního systému (ISIS)Informace o vývoji Integrovaného studijního informačního systému 9.Problémy života v Rajské budověProblémy života v Rajské budově 10.TermínyTermíny 11.Různé

3 Nové akreditace  Akreditace nových předmětů 3MA334 Trendy světové ekonomiky pro manažery 3PS662 Podnikání (anglicky)  Akreditace nové vedlejší specializace 3BP Bezpečnost práce Předměty VS 3BP

4 Reakreditace  3EP Ekonomika průmyslového podniku 3EP Ekonomika průmyslového podniku 3PE412 Manažerská ekonomika 3PE521 Průmyslová politika 3PE563 Řízení rizik ve firmě a finanční inženýrství 3PE663 Řízení rizik ve firmě a finanční inženýrství (anglicky)  3MQ Manager kvality 3MQ Manager kvality 3MA521 Úvod do managementu a legislativní aspekty 3MA522 Systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 3MA522 Systém managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 3MA523 Metody a techniky v managementu I. 3MA524 Metody a techniky v managementu II. 3MA525 Management kvality – případové studie

5 Ediční činnost  2005 rozpočet:  honoráře: (doplněno odměnami z projektu ECTS ve výši , tj. celkem Kč)  dotace:  2006 katedraKLOGKMKMGKMIEKPKPEKPSŘFPH plán vydáno katedraKLOGKMKMGKMIEKPKPEKPSŘFPH výukové texty skripta učebnice

6 Přijímací řízení na navazující magisterské studium – pá  přihlášeno 232 uchazečů  pátek odborný předmět: – ekonomie: –  personální zajištění nová aula: I. Vostřelová, I. Čechová, P. Boukal, J. Hnilica, H. Kopalová, P. Mikan, H. Mikovcová, H. Scholleová (8.45 – 12.30) posluchárna D: K. Makovcová, M. Hůlová, A. Plášková, H. Kořánová, L. Řezbová skenování výsledků: V. Smrčka, L. Dušková (11.00 – 14.00) archivace: studijní referentky + tutorka (9.00 – 15.00) odborná garance/nahlížení: J. Klečka, J. Srpová, L. Dušková, Z. Džbánková (10.00 – a dále po , , , na telefonu pro nahlížení RB 410)  zadání testů do út odborný předmět prostřednictvím V. Smrčky ekonomie Z. Džbánková

7 Den otevřených dveří so  stav registrace na Den otevřených dveří uchazečůdoprovodcelkem od 9 h od 11 h celkem  personální zajištění vystoupení: J. Kleibl, J. Soukup, T. Kubálek, V. Smrčka organizace:  D. Mareš, L. Švecová, B. Volkmerová, L. Řezbová,  K. Krejčíková, V. Smolíková, J. Landa,  K. Kofránková,  H. Dudová, M. Ježková, M. Kořínková, A. Líznerová 9.00 – – – 14.45

8 Nabídka půldenních školení pro zaměstnance  Šablony v MS Word út , –  Adobe Acrobat čt , –  Lotus Notes pro mírně pokročilé (intranet, schůzky, kalendář, úkoly, rezervace) čt , 9.15 –  registrace u Ing. Volkmerové, která povede školení

9 ECTS  Ukončování předmětů dle akreditace! pouze staré předměty s identem nezačínající číslicí 3 mohou končit zápočtem (např. MG_201, PE_101, PM_101) nové předměty pro studenty plánů C a D končí zkouškou s klasifikací 1 – 4 nové předměty pro studenty plánu E končí zkouškou s klasifikací A – F, Fx  Převod klasifikace A – F (dle akreditace) na klasifikaci 1 – 4: A, B  1 C, D  2 E  3 F  4

10 Statistika registrací a zápisů LS 2004/05ZS 2005/06 Kapacita pro registrace Registrace Kapacita pro zápis Zápis Poznámka: Některé předměty nejsou v ECTS děleny na přednášky a cvičení.

11 Příprava ECTS na dalších fakultách  Podpisy garantů 33F101 Marketing a podniková politika – prof. Kislingerová (F1: 4x) 3MA101 Management – doc. Pichanič (F1: 4x) 3MI101 Ekonomie 1 – doc. Breňová (F1: 4x) 3MI111 Hospodářské dějiny – doc. Sirůček (F1: 4x) 3MI402 Ekonomie 2 – doc. Hořejší (F1: 6x)  Změna garanta předmětu 2MO101 (doc. Kubišta  prof. Jeníček)  Podpisy vedoucích kateder za nové PC v RB 436

12 Informace o ISIS  Systém Vysledky import do ISIS  Registrace a zápisy v ISIS od čtvrtka  Centrální databáze asi nebude první dva lednové týdny r v provozu  vkládání jen dohodnutého školení referentek asi v 1. nebo 2. lednovém týdnu  Přihlašování na bakalářské zkoušky nepředpokládá se výpadek pro studenty možná výpadek vyhlašování termínů

13 Problémy života v Rajské budově Závěry z jednání s Ing. Horským 1.Nástěnky a úřední deska fakulty Fakulta redukovala požadavek na nástěnky asi na polovinu plochy z Nové budovy. Provoz ukáže, zda redukovaný počet bude dostačující. Nástěnky budou umístěny do stojin (tzv. paravánů) uprostřed chodeb dle návrhu projektanta (šířka 1200 mm, výška 5 x 245 = 1225 mm, tj. plocha 1,4 m2). Upevňování informací bude pomocí magnetů. Nástěnky budou bílé.  12 kusů bude instalováno do úterý  6 kusů bude instalováno do pátku Úřední deska fakulty před RB 459. Prosklená deska, bílá barva, upevňování informací pomocí magnetů. Šířka asi 2000 mm, výška 1225 mm.  Termín: do pátku

14 Problémy života v Rajské budově Závěry z jednání s Ing. Horským 2.Sušáky na ruce na WC ve 3. a 4. podlaží (celkem 8 WC) Stávající sušáky jsou málo účinné, hlučné a nevhodně umístěné. Pro fakultu by byly ideální papírové ručníky, které by však byly provozně náročné na spotřebu papírových ručníků. Proto bude na zkoušku vyměněn jeden (WC muži – 4. podlaží RB 416 naproti děkanovi u zasedací místnosti FPH) a to pravděpodobně do Myčky Myčky budou zapojeny do (RB 439a, RB 315, RB 359a). 4.Zámek do sprch (RB 317 a RB 417) Druhý doplňující zámek včetně jeho instalace objedná fakulta u firmy Techo a zaplatí ze svých prostředků. Předpokládaný termín: začátek ledna Přebalovací pult Přebalovací pult bude instalován v místnosti se sprchou RB 417 do Nedodané skřínky Skřínky a doplňky obsažené v projektu nábytku (schéma v pdf) avšak nezahrnuté do objednávky nábytku v rámci stavby (přehled v MS Excelu) budou objednány a dodány do (skřínky pí Čechové)

15 Problémy života v Rajské budově Závěry z jednání s Ing. Horským 7.Květináče na chodby 3. a 4. nadzemního podlaží do Oprava prahů ve vstupu do místností do Garnýže na záclony pro vybrané pracovníky (děkan, proděkani, vedoucí kateder) Na základě žádanky budou instalovány do Sezení v atriu Rajské budovy Bude instalováno v rozsahu asi 22 míst (dubová sezení) do Židle v učebnách Rajské budovy  Reklamovány (problém předání informace mezi IMOS a Techo).  Bude vyřešeno výměnou či opravou židlí (150 židlí) do začátku letního semestru 2005/06.  Rovněž bude posílena kapacita počtu židlí v učebnách (z 24 na 27) do začátku letního semestru 2005/06.

16 Problémy života v Rajské budově Realizováno  instalován stojan na formuláře žádostí do konzultačního koutu u studijních referentek  vybavení zasedacích a zkušebních místností notebooky  instalováno 24 PC v místnosti doktorandů a externistů RB 436  instalováno 19 PC v školící počítačové místnosti RB 437, přístup pro studenty bude pravděpodobně do  vstup na patra hlavní schodiště  pracovní dny 7 – 20: volný, dveře otevřené  v ostatní dobu v době provozu školy: zaměstnanci a externí zaměstnanci: na identifikační kartu studenti a návštěvy: vstup po ohlášení elektronickým vrátníkem východní a severní schodiště  v pracovní dny 7 – 20: zaměstnanci, externí zaměstnanci, studenti VŠE: na identifikační kartu  v ostatní dobu v době provozu školy: pouze zaměstnanci a externí zaměstnanci: na identifikační kartu studenti a návštěvy: musí vejít hlavních schodištěm  výstup možný pro všechny vždy (výjimkou pouze RB 436 a RB 437, kde je třeba identifikovat se kartou i při odchodu z místnosti)

17 Problémy života v Rajské budově Připravuje se  objednána kopírkotiskárna Aficio – dodána bude asi 22. nebo  objednáno číslování skřínek doktorandů a externistů – nalepena budou asi začátkem ledna 2006  objednán vyvolávací systém pro studijní referentky – realizace na konci prosince 2005 a v lednu 2006  objednány nástěnky pro studijní referentky a tutorku – instalovány budou asi začátkem ledna 2006  objednány zámky na sprchy – instalovány budou začátkem ledna 2006  kartový přístup do kopírovacích místností a kuchyněk (uplatňováno do priorit rozpočtu VŠE v r. 2006: 0,55 mil. Kč s poznámkou „Bude řešeno v rámci finančních možností prováděcího rozpočtu NIV a FRDM.“)

18 Termíny  prosinec do út Kontrola úvazků kateder za LS 2004/05 a ZS 2005/06 do út Kontrola schématu studijního programu se seznamem vyučovaných předmětů st Kolegium děkana (RB 438) čt Ukončení výuky v zimním semestru  leden po – pá Závěrečný tutoriál st Školení požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví pro zaměstnance FPH (RB 101) pá Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium (nová aula) so Den otevřených dveří fakulty  únor st Kolegium děkana (RB 438) po – pá Počáteční tutoriál  březen st Vědecká rada (RB 438)  duben po – pá Průběžný tutoriál st Vědecká rada (RB 438)  květen po – pá Závěrečný tutoriál  červen st Vědecká rada (RB 438)


Stáhnout ppt "Pedagogické kolegium 14. 12. 2005. Osnova 1.Nové akreditaceNové akreditace 2.ReakreditaceReakreditace 3.Ediční plánEdiční plán 4.Přijímací řízení na navazující."

Podobné prezentace


Reklamy Google