Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolní končetiny II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolní končetiny II"— Transkript prezentace:

1 POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolní končetiny II
Somatologie a patofyziologie POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolní končetiny II Mgr. Věra Petrová

2 Anotace Prezentace definuje základní pojmy používané v předmětu somatologie, popisuje kosti dolní končetiny. Musí být doplněny výkladem. Autor Mgr. Věra Petrová (autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Femur, tibia, fibula, epicondylus, tarsus, metatarsus Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Somatologie a patofyziologie

3 Skeleton membri inferioris liberi KOST STEHENNÍ FEMUR (Os femoris)
největší kost v lidském těle má typickou stavbu dlouhých kostí tělo diafýza (Corpus femoris) 2 konce epifyzy proximální distální

4 Proximální konec vidíme na něm 2 výběžky chocholíky Trochanter major (laterálně, nahoře) Trochanter minor mezi chocholíky je hrana Crista intertrochanterica pod ní se femur zužuje v krček Colum (ossis) femoris ten je ukončen hlavicí Caput femoris

5 Distální konec končí dvěma hrboly Vnitřní kondyl Condylus medialis Vnější kondyl Condylus lateralis jsou odděleny hlubokým zářezem Fossa intercondylaris, ten je neostrou hranou Linea intercondylaris oddělen od Facies poplitea (plocha obrácená pod koleno). kloubní plochy kondyllů pokrývá chrupavka, která se ventrálně spojuje v plochu Facies patellaris, ke které se přikládá čéška Patella

6 Tělo Corpus (ossis) femoris má tvar silné trubice, na které vidíme:
Linea aspera drsná dvojitá čára podél zadní strany femuru, je to místo svalových začátků a úponů Tuberositas glutaea drsné, podélné pole, pokračování linea aspera

7 Kosti bérce (Ossa cruris) KOST HOLENNÍ Tibia
dlouhá a silná kost, ležící na palcové straně bérce stavba: tělo Corpus tibiae 2 konce proximální distální

8 proximální konec je rozšířený a vybíhá ve vnitřní a zevní kloubní hrbol holenní kosti Condylus medialis Condylus lateralis horní plochy obou hrbolů jsou pokryty chrupavkou a tvoří kloubní plochy kolenního kloubu Facies articularis superior mezi kloubními plochami je vyvýšení Eminenctia intercondylaris , místo úponu vazů a menisků

9 KOST HOLENNÍ Tibia proximální konec

10 distální konec: je zúžený a přechází ve vnitřní kotník Malleolus medialis, na něm je kloubní plocha Facies articularis malleoli tibiae

11 KOST LÝTKOVÁ Fibula je tenká, dlouhá kost uložená
na malíkové straně bérce má: tělo Corpus fibulae 2 konce proximální distální

12 proximální konec vytváří hlavičku Caput fibulae na ní se nachází kloubní ploška Facies articularis capitis fibulae pro skloubení s tibií hlavička kraniálně vybíhá v hrot Apex capitis fibulae distální konec je rozšířený a vytváří zevní kotník Malleolus lateralis na něm je kloubní ploška Facies articularis melleoli fibulae

13 obě bércové kosti jsou spojeny mezikostní bércovou blánou Membrána interossea cruris
kosti tvoří vidlici, která nasedá na kost hlezenní a vytváří tak jamku horního kloubu zánartního Articulatio talocruralis

14 KOSTI NOHY Ossa pedis rozlišuje tyto kosti nohy
kosti zánártní Ossa tarsi (tarsalia) kosti nártní (záprstní) Ossa metatarsi (metatarsalia) články prstů nohy Digiti pedis

15 TARSUS soubor 7 zánártních kostí jsou to: kost hlezenní Talus
kost patní Calcaneus kost loďkovitá Os naviculare kost krychlová Os cuboideum

16 kosti klínovité Os cuneiforme mediale vnitřní kost klínovitá (u I. metatarsu) Os cuneiforme intermedium střední kost klínovitá (u II. metatarsu) Os cuneiforme laterale zevní kost klínovitá (u III metatarsu)

17 TARSUS Kosti nohy – chodidlová strana Kosti nohy- hřbetní strana

18 METATARSUS (NÁRT) soubor 5 nátrních kostí uložených mezi zánártními kostmi a prsty počítáme je od palce k malíku a značíme je I. až V. na každém matatarsu rozlišujeme Bazi Basis proximální konec nártní kosti tělo Corpus hlavici Caput

19 PRSTY NOHY Digiti pedis
každý prst se skládá z článků phalangen každý článek má: Basis phalangis Corpus phalangis Caput phalangis

20 počet článků: palec má 2 články Phalanx proximalis proximální(bazální) článek prstu Phalanx distalis distální (nehtový) článek prstu ostatní prsty mají 3 článly Phalanx proximalis Phalanx media Phalanx distalis

21 NOŽNÍ KLENBA kosti nohy svým tvarem a spojením vytvářejí nožní klenbu
podélná příčná klenba nohy umožňuje při chůzi pružné přenášení hmotnosti těla na podložku a chrání nervové a cévní zásobení tkání nohy i při delším zatížení

22 NOŽNÍ KLENBA

23 ZDROJE: Dylevský,I., Somatologie: Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium, druhé, Epava, Olomouc, 2000 MANSKE, Magnus. :Gray252.png [online] [cit ]. Dostupné z: ANATOMIST90. Superior epiphysis - anterior view.jpg [online] [cit ]. Dostupné z: ANATOMIST90. :Inferior epiphysis - posterior view.jpg [online] [cit ]. Dostupné z: MANSKE, Magnus. Gray258.pngZ Wikipedie, otevřené encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:

24 ANATOMIST90. Tibia - superior epiphysis (anterior view). jpg [online]
ANATOMIST90. Tibia - superior epiphysis (anterior view).jpg [online] [cit ]. Dostupné z: ANATOMIST90. Tibia - superior epiphysis (superior view).jpg [online] [cit ]. Dostupné z: ANATOMIST90. Tibia - inferior epiphysis (posterior view).jpg [online] [cit ]. Dostupné z: SINĚLNIKOV.R.D.: Atlas anatomie člověka, AVICENUM, zdravotnické nakladatelství Praha, 1980


Stáhnout ppt "POHYBOVÝ SYSTÉM – Kostra dolní končetiny II"

Podobné prezentace


Reklamy Google