Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katalogizace speciálních druhů dokumentů – kartografické dokumenty Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katalogizace speciálních druhů dokumentů – kartografické dokumenty Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2011"— Transkript prezentace:

1 Katalogizace speciálních druhů dokumentů – kartografické dokumenty Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2011 hajkova@cbvk.cz

2 Speciální druhy dokumentů  kartografické dokumenty, hudebniny, zvukové dokumenty, rukopisy a staré tisky…  na rozdíl od klasického tištěného dokumentu vyžadují např. speciální uskladnění, popř. speciální vybavení pro jejich použití  AACR – integrované knihovní sbírky se všemi druhy dokumentů katalogizovanými podle stejných pravidel a principů, bez ohledu na fyzickou formu

3 Speciální druhy dokumentů AACR Kapitoly 3-11  3 Kartografické dokumenty  4 Rukopisy  5 Hudebniny  6 Zvukové dokumenty  7 Filmy a videozáznamy  8 Grafika  9 Elektronické zdroje  10 Trojrozměrné dokumenty  11 Mikroformy 12 Pokračující zdroje

4 Speciální druhy dokumentů Hlavní rozdíly při katalogizaci:  Předepsané prameny popisu  Obecné označení druhu dokumentu (OODD)  Oblast specifických údajů  Fyzický popis

5 Obecné označení druhu dokumentů  Braillovo písmo  kartografický dokument  elektronický zdroj  grafika  rukopis  mikrodokument  film  smíšený dokument  hudebnina  objekt  zvukový záznam  text  videozáznam uvádí se bezprostředně za názvem: Má vlast [hudebnina] Mapa USA [kartografický dokument] Korunovační klenoty [elektronický zdroj]

6 Kartografické dokumenty  OODD : kartografický dokument  AACR kap.3  Oblast specifických údajů: údaj o měřítku, (údaj o kartografickém zobrazení, údaj o souřadnicích a ekvinokciu)  Fyzický popis: u atlasu a globusu počet fyz. jednotek (1 atlas), jinak počet map (2 mapy)

7 Kartografické dokumenty  Cykloatlas Jihomoravského kraje 1:200 000 [kartografický dokument] / zpracoval SHOCart. – Měřítko 1:200 000. – Brno : Jihomoravský kraj, 2002. – 1 atlas (23 s.) : barev., il. ; 21 x 16 cm Název z tiráže  Podkrkonoší 1:50 000 [kartografický dokument] / [vydal a zpracoval SHOCart]. – Měřítko 1:50 000. – Zádveřice : SHOCart, 2002. – 1 mapa : barev. ; 66 x 96 cm složená na 23 x 12 cm. – (Turistická mapa. 1:50 000 ; 6) Doprovodný text a fotografie – Legenda v češtině, němčině a angličtině – Podporuje GPS ISBN 80-7224-358-6

8 Kartografické dokumenty Definice 3.0A Popis kartografických dokumentů - znázorňují celek nebo část zemského povrchu či jakéhokoliv kosmického tělesa. Patří sem dvojrozměrné a trojrozměrné mapy, plány (včetně imaginárních ploch), letecké, navigační a hvězdné mapy, atlasy, globusy, letecké a kosmické snímky ke kartografickým účelům, pohledové mapy apod.

9 Kartografické dokumenty Hlavní prameny popisu 3.0B U tištěných atlasů – jako u monografií, tj. titulní strana U jiných jednotek v tomto pořadí: vlastní kartografická jednotka; pouzdro (obálka, obal) nebo krabice Pokud informace není dostupná z hlavního pramene, převezme se z jakéhokoli doprovodného tištěného materiálu -leták, brožura

10 Kartografické dokumenty - předepsané prameny popisu Údaj o názvu a odp.hlavní pramen popisu (HPP) VydáníHPP, doprovodný tištěný materiál Matematické a další specifické údaje HPP, doprovodný tištěný materiál Nakladatelské údajeHPP, doprovodný tištěný materiál Fyzický popisjakýkoli pramen EdiceHPP, doprovodný tištěný materiál Poznámkajakýkoli pramen Standardní číslo a dostupnostjakýkoli pramen

11 3.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti  Hlavní název, obecné označení druhu dokumentu, souběžné názvy, další názvové informace, údaje o odpovědnosti  stejná pravidla jako u monografií zapisuje se název přesně, s výjimkou psaní velkým písmen a interpunkce pokud název není převzat z hlavního pramene popisu, uvede se jeho pramen v poznámce. (Název z …)  Pokud hlavní název obsahuje údaj o měřítku, zapíše se

12 3.1. Oblast údajů o názvu a odpovědnosti  Obecné označení druhu dokumentu OODD – výraz kartografický dokument se uvádí bezprostředně za hlavním názvem  údaj o odpovědnosti - stejná pravidla jako u monografií, zapíšou se údaje o odpovědnosti, vztahující se k osobám nebo korporacím Korporace – uvádí se, pokud má i jinou funkci než funkci vydavatelskou Př. Vydala a zpracovala Kartografie Praha Zpracoval Vojenský kartografický ústav, vydal Klub českých turistů

13 3.2. Vydání  pro zápis údajů platí obecná pravidla  tj. uvede se výraz uvedený v popisné jednotce, lze uvádět údaj o odpovědnosti vztahující se k vydání 3. rozš. vyd. Vyd. 1. 8. vyd.

14 3.3. Oblast matematických a dalších specifických údajů Př.: Měřítko 1:250 000 ; univerzální příčné Mercatorovo zobrazeni (135.00 o v.d.-153.92 o v.d./9.00 o j.š.-29.83 o j.š.) ; před kartografickým zobrazením () údaj o souřadnicích a ekvinokciu, popř. mezi nimi ;, před epochou ()číselné označení objektu ; (mezera, středník, mezera) před označením formátu zkratky

15 3.3B. Údaj o měřítku Měřítko 1:200 000  uveďte měřítko kartografické jednotky znázorněním symbolického zlomku jako poměru 1: s úvodním slovem Měřítko  Uvádí se i tehdy, je-li měřítko zapsáno jako součást názvu Měřítko [ca ] pokud údaj o měřítku není uveden v žádném prameni (hl. pramen, doprovod. materiál, pouzdro), vypočte je z grafického měřítka, ze souřadnicové sítě. Pak se uvádí do hranatých závorek s výrazem ca Př. Měřítko [ca 1:63 360] Je-li možné měřítko odhadnout srovnáním s jinou mapou s uvedeným měřítkem, zápis je stejný

16 3.3B. Údaj o měřítku Měřítko neuvedeno Pokud měřítko nelze určit srovnáním Měřítko x-y Pokud měřítko kolísá a jsou známy krajní hodnoty, uvedou se obě měřítka a spojí se spojovníkem. Př.: Měřítko 1:15 000-1:25 000 Měřítko se mění Pokud hodnoty nejsou známy Měřítka různá hlavní mapy mají více než jedno měřítko Měřítko nezakresleno Pokud měřítko není zakresleno, uveďte výraz Měřítko nezakresleno a neodhadujte

17 3.3. Oblast matematických a dalších specifických údajů 3.3.C Údaj o kartografickém zobrazení -uvede se, pokud se nachází v popisné jednotce ; kuželové stejnodélné zobrazení volitelně: údaj o souřadnicích a ekvinokciu př. (74 o 50´ z.d.-74 o 40´z.d./ 45 o 05´s.š.-45 o 00´s.š) u hvězdných map se uvádějí hodnoty rektascenze a deklinace 3.3.E Typ a rozsah zdroje u elektronických zdrojů Měřítko neuvedeno. – Elektronická data 3.3F Digitální grafické zobrazení u elektronických zdrojů informace o typu dat (rastr, vektor), typu objektu (bod, linie, pixel), číselné označení objektu, formátu dat (ASCII, TIFF)

18 3.4 Oblast nakladatelských údajů pro zápis údajů platí obecná pravidla nakladatel, místo a rok

19 3.5 Oblast údajů fyzického popisu 3.5B Rozsah popisné jednotky 3.5C Další fyzické údaje 3.5D Rozměr 3.5E Doprovodný materiál Příklad: 1 mapa : barev. ; 45 x 80 cm na listu 50 x 44 cm + 1 příl.

20 3.5 Oblast údajů fyzického popisu 3.5B Rozsah popisné jednotky  uvádí se arabská číslice a jeden z následujících výrazů: atlas, diagram, globus, mapa, mapová sekce, profil, reliéfní model, snímek dálkového průzkumu, pohledová mapa 1 atlas, 1 mapa  lze uvést i přibližný počet ca 800 map  pokud je více než jedna mapa na jednom nebo více listech, specifikuje se počet map a počet listů 6 map na 1 listu, 4 mapy na 2 listech 1 mapa na 4 listech (pokud je mapa ve více částech a ty patří k sobě, aby vytvořily 1 mapu)  atlas: připojit stránkování - 1 atlas (xvii, 50 s., 74 mapových listů)

21 3.5 Oblast údajů fyzického popisu 3.5C Další fyzické údaje: Uspořádání, způsob výroby, počet map v atlase, barva, prostředek, materiál, upevnění mapy př. 1 atlas (330 s.) : ca 150 map  každé neobvyklé uspořádání mapy (map) na listu (listech),použijte výrazy: obě strany – mapa pokračuje ve stejném měřítku na druhé straně listu bezprostředně následující – stejná mapa zobrazena ve více než 1 jazyce na každé straně listu

22 3.5 Oblast údajů fyzického popisu 3.5C Další fyzické údaje:  způsob výroby jiný než tisk (pokud je to podstatné)  počet map v atlase jako u monografií 2.5 - 1 atlas (330 s.) : 100 barev. map  barva – pokud je mapa barevná (týká se map, ne jiných barevných objektů) 1 mapa : barev.

23 3.5 Oblast údajů fyzického popisu 3.5C Další fyzické údaje:  prostředek použitý při kreslení rukopisné kartografické jednotky, např. tuš apod. 1 mapa : ručně kolorovaná tuší  materiál, ze kterého je mapa vyrobena (pokud je to významné, např. jiný materiál než papír) 1 mapa : barev., plast  upevnění mapy, její podlepení apod. 1 mapa : barev., podlepena plátnem

24 3.5 Oblast údajů fyzického popisu 3.5D Rozměr mapy a plány:  výška x šířka v cm (zaokrouhlovat směrem nahoru), u starých map možné uvádět rozměr v mm  Pokud je obtížné určit body pro měření mapy, uvádí se výška a šířka listu 1 mapa : barev. ; na listu 45 x 33 cm  uvádí se vnitřní rám mapy (složitější případy v pravidlech) 1 mapa : barev. ; 25 x 35 cm

25 3.5 Oblast údajů fyzického popisu 3.5D Rozměr  pokud je mapa vytištěna spolu s vnějším obalem, ve kterém má být složena, uvádí se velikost listu ve složené formě spolu s velikostí mapy: 1 mapa : barev. ; 80 x 57 cm složeno na 21 x 10 cm  u atlasu – pro zápis údajů platí obecná pravidla  obaly, pouzdra, doprovodný materiál 1 mapa : barev. ; 80 x 57 cm složeno na 21 x 10 cm v plastovém pouzdře 21 x 10 cm 17 map + 1 sv. (xvii, 272 s. ; 25 cm)

26 3.6 Edice pro zápis údajů platí obecná pravidla

27 3.7 Poznámky  charakter a účel popisné jednotky – např. neobvyklé rysy Zobrazuje cesty Amundsena, Zobrazuje diecése, Podle statistiky 1991  jazyk – např. jazyk legendy, textu, pokud to jinak není zřejmé  pramen hlavního názvu Název z pouzdra. Název ze samostatného obalu. Název dodán katalogizátorem  Varianty názvu – např. na obalu, na levém okraji, souběžné názvy

28 3.7 Poznámky  údaje o odpovědnosti – poznámky o osobách spojených s dílem, dosud nezmíněnými v popisu  vydání a historie díla – poprvé publikováno, podle:  matematické údaje – magnitudo hvězdných map a další matem. údaje, geodetický referenční systém  nakladatelské údaj - údaje o nakladateli nalepeny…  fyzický popis nepravidelný tvar  doprovodný materiál  edice  uživatelské určení

29 3.8 Standardní číslo a dostupnost  pro zápis údajů platí obecná pravidla


Stáhnout ppt "Katalogizace speciálních druhů dokumentů – kartografické dokumenty Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google