Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) ; 13:45 – 15:15

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) ; 13:45 – 15:15"— Transkript prezentace:

1 Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) 6. 1. 2012; 13:45 – 15:15
Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

2 Činnosti v média relations – mluvit a psát
Vladimír Menšík 2

3

4 Mluvit nebo psát? Mluvené slovo Psané slovo
více prostředků ke sdělení/vyvolání emocí (působí intonace, rytmus, barva hlasu, hlasitost, interpunkce, mimika, gestikulace), jasná personifikace, možnost grafického doplnění, ale je: více náročné na vnímavost posluchačů, víc improvizace, větší možnost adaptace plyne lineárně a jiné než lineární strukturování je obtížné; výhody se uplatní zejména při sdělování jednodušších faktů a souvislostí, v případech, kdy chceme vzbudit určité pocity Psané slovo umožňuje také vzbudit emoce, ale jinými prostředky, více času na přípravu, možnost korekcí nemáme pod kontrolou prostředí, atmosféru, situaci, ve které bude text čten, a zda vůbec bude přečten může být obsažnější, čtenář se k textu může vracet, aktivujeme zrakovou paměť, text lze graficky strukturovat uplatní se zejména k exaktní formulaci (právní aspekt), složitějšímu popisu, objasnění složitějších souvislostí,, shrnutí více stanovisek, pozdějšímu doložení; Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

5 Podmínky úspěchu Dobrá příprava; Kvalitní text; Správné umístění;
pro koho píšeme (cílová skupina, médium), tomu je potřeba přizpůsobit styl, rozsah a formát co je cílem psaní, co chceme sdělit, jakou reakci očekáváme a na základě čeho bychom sami reagovali oním žádoucím způsobem Kvalitní text; Blahodárné škrtnání. vnitřní propojenost textu (zejména delších) jasné a čtivé psaní (lehké pero): jednoduchá, srozumitelná slova, krátké věty, neotřelé a jasné formulace. Využití headlinů, sloganů, mott, metafor, řečnických otázek, humoru Příliš dlouhý text je dobré rozbít nadpisy, odrážkami, odlehčit vyjmutím poznámek pod čarou atp. Doplňky textu: fotografie, kresby, grafy, tabulky Korektura: obsahová, jazyková, slohová (víc očí víc vidí) Správné umístění; médium, čas, způsob Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

6 Zásady dobrého psaní Tvořivá práce s pravdivými informacemi
Obsah je prvotní, forma jej podporuje Styl (osobitost, emoce, respektování některých tabu) Správná volba žánru: popis + citace, poznámky, označené komentáře, dodatečná fakta, infotaiment rozsah Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

7 Typy textů z pera TM Tisková zpráva
Press kit (soubor tiskových informací) Článek („PR článek“) Newsletter Firemní časopis Direct mail Dopisy Pozvánky Tiskoviny k akcím Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

8 Tisková zpráva Základní struktura: Nejdůležitější zásady:
Relativně krátký text, sdělující novou skutečnost, připravený tak, aby mohl být převzat do médií (zásada převrácené pyramidy – od základní informace k těm ostatním). Základní struktura: Titulek: výstižný, korektní, nápaditý, vzbuzující zájem o obsah Domicil: důležité pro novináře, zdůraznění místa i času může mít velký význam Hlavní sdělení: „kdo, co, kdy, kde“, to jsou hlavní sdělení, pak následuje „jak a proč“ další části: argumentace, rozvíjející ?proč“, souvislosti, reference, citace, informace o subjektu Kontakt Nejdůležitější zásady: hlavní sdělení jako první, pak vše ostatní; neobohacovat zprávu o další souvislosti, nejsou-li úplně podstatné; odstranit všechna nedůležitá adjektiva, zejména sebechválu; krátké věty; každé slovo musí být důležité, žádná vata. Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

9 Zdá se to být samozřejmé, ale
Gramatika (skloňování, časování, pravopis, úloha nespisovných výrazů) Stylistika (trpný rod, chybné předložky, cizí slova, více jak - více než, movitý – mohovitý) Pravdivost (litera scripta manet) Jazyková čistota (cizojazyčné zlozvyky) (vše se lze naučit nebo se v případě potřeby poučit) Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

10 Jak mluvit? Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz
PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

11 Michale Douglas: Money never sleeps
Šokující věta na začátku; bonmoty jako ninja generaqtion, stereoid banking, přímá řeč – bankéř: můj život je nudný, ve vězení: což jste se tam venku všichni zbláznili?, údarná čísla? 40% veškerého zisku z finančních operací; black-out typu – 75 lidí na světě ví, co to je; vtipná přirovnání – zbraně hromadného ničení; výrazná pointa na konci; 11. Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: 11

12 Šokující věta na začátku; bonmoty jako ninja generaqtion, stereoid banking, přímá řeč – bankéř: můj život je nudný, ve vězení: což jste se tam venku všichni zbláznili?, údarná čísla? 40% veškerého zisku z finančních operací; black-out typu – 75 lidí na světě ví, co to je; vtipná přirovnání – zbraně hromadného ničení; výrazná pointa na konci; 12

13 Výhody a úskalí mluveného slova
Dodatečná sdělení Projev emocí Zdůraznění, zpochybnění, zlehčení Dodatečné nástroje Poloha a barva hlasu Intonace, výslovnost, frázování Veřejný projev (TV, vystoupení) Mimika, gestikulace, řeč těla Podpůrné prostředky (kresby, grafy) Zjev, oblečení, vystupování Nevýhody Rušivý vliv prostředí Nižší úroveň zainteresovanosti a informovanosti posluchačů Snížená schopnost posluchačů vnímat a chápat daný problém Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

14 Co definuje kvalitního řečníka
Paměť (rychlé vybavování argumentů, souvislostí, parametrů, definic, čísel) Inteligence (logické řazení, vtažení do problému) Slovní zásoba (přesné vystižení podstaty, zvýšení zajímavosti, gramatika, která neruší) Schopnost empatie (reflexe pocitů recipientů) Využití periferních výrazových prostředků (hlas, rytmus, mimika, gestikulace) Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

15 Jak se zdokonalit Paměť (pexeso, popis obrázku, volná interpretace textu, včerejšek) Slovní zásoba (cílená četba beletrie) Trénink (diktafon, kamera) Důkladná příprava každého vystoupení Sebereflexe, skromnost Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

16 Mluvení v médiích - interview
Tři faktory úspěšnosti Kvalita přípravy Klíčová sdělení, argumenty, čísla, fakta Znalost daného média a novináře, charakter, styl, technologie Počítat i s nepříjemnostmi Schopnost přesvědčivé formulace Nasazení, energičnost, motivace Jasná a stručná vyjádření Reakce na otázky Logicky a přehledně řadit argumenty Neváhat Dobrý kontakt s novinářem (nepoučovat, bez konfrontace) Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

17 Techniky v interview Volba vhodné roviny
Převzetí iniciativy (veřejnost by mohlo zajímat …, Možná nebudete věřit, že …) Překlenutí od negativního k pozitivnímu (to je obecně pravda, ale v našem případě …, Dlouhá léta platilo, ale dnes …, Lze se na to podívat i z druhé strany …) Zdůraznění (to je pravda, ale nejdůležitější je …) Doložení (grafy, čísla, statistiky, zkušenosti jiných) Kouzlo osobnosti (připravené poznámky, formulace, headliny) Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

18 Specifika interview pro tisk
Více času, hlubší záběr (30-60 min), připravení novináři, možnost variability témat! Natáčení rozhovoru – kontrola V projevu dobré respektovat, že Emoce se do výsledku nepromítnou Co se řeklo, to se může otisknout Nemusí být otištěno vše, přímá řeč se prokládá komentáři, dalšími sděleními, fakty Autorizace není povinná, ale kontrola je praktická Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

19 Specifika interview pro rozhlas
Zpravodajský rozhovor – pouze výňatek Publicistický rozhovor – větší prostor, vnitřní logika, záměr Účast v diskusi Čím stručnější a jasnější, tím úspěšnější Někdy je lepší mlčet Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

20 Specifika interview pro televizi
Úskalí a kouzla střihu Vystoupení ve zpravodajství a publicistice Účast v besedách Pár dobrých rad do studia Odpočatý, bez trémy a v dobré náladě Střízlivé oblečení (pozor na bílou a třpyt) Příměřená mimika a gestikulace Výhodná poloha Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

21 Ukázka – čeho se lze dočkat
Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

22

23 Veřejné vystoupení Napsaný projev nebo zpaměti? Šikovná struktura
Otevření tématu, které zaujme Popis problému Souvislosti, možnosti řešení, postoje zainteresovaných Cesta řešení, argumenty pro a proti Pointa = výzva nebo poučení Varianty Hvězdice (ukotvení a úvahy různými směry) Červená nit (soustavné opakování základního faktu) Substituční logika (rozvíjení tématu paralelně k jednoduchému a dobře známému příměru či příkladu) Úvod rozhoduje (pronikavá otázka, anekdota, historka) Jak skončit (zopakovat fakta, sugestivní otázka, výzva) Diskusní příspěvek (v panelových diskusích atp.): navázat na jiného účastníka, přímo k věci, jednoduše a logicky Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::


Stáhnout ppt "Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) ; 13:45 – 15:15"

Podobné prezentace


Reklamy Google