Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) 6. 1. 2012; 13:45 – 15:15 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) 6. 1. 2012; 13:45 – 15:15 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla"— Transkript prezentace:

1 Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) 6. 1. 2012; 13:45 – 15:15 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

2 Vladimír Menšík Činnosti v média relations – mluvit a psát

3

4 Mluvit nebo psát? Mluvené slovo – více prostředků ke sdělení/vyvolání emocí (působí intonace, rytmus, barva hlasu, hlasitost, interpunkce, mimika, gestikulace), – jasná personifikace, možnost grafického doplnění, ale je: – více náročné na vnímavost posluchačů, – víc improvizace, větší možnost adaptace – plyne lineárně a jiné než lineární strukturování je obtížné; – výhody se uplatní zejména při sdělování jednodušších faktů a souvislostí, v případech, kdy chceme vzbudit určité pocity Psané slovo – umožňuje také vzbudit emoce, ale jinými prostředky, – více času na přípravu, možnost korekcí – nemáme pod kontrolou prostředí, atmosféru, situaci, ve které bude text čten, a zda vůbec bude přečten – může být obsažnější, čtenář se k textu může vracet, aktivujeme zrakovou paměť, – text lze graficky strukturovat – uplatní se zejména k exaktní formulaci (právní aspekt), složitějšímu popisu, objasnění složitějších souvislostí,, shrnutí více stanovisek, pozdějšímu doložení; 4.4. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

5 Podmínky úspěchu 1.Dobrá příprava; – pro koho píšeme (cílová skupina, médium), tomu je potřeba přizpůsobit styl, rozsah a formát – co je cílem psaní, co chceme sdělit, jakou reakci očekáváme a na základě čeho bychom sami reagovali oním žádoucím způsobem 2.Kvalitní text; – Blahodárné škrtnání. – vnitřní propojenost textu (zejména delších) – jasné a čtivé psaní (lehké pero): jednoduchá, srozumitelná slova, krátké věty, neotřelé a jasné formulace. Využití headlinů, sloganů, mott, metafor, řečnických otázek, humoru Příliš dlouhý text je dobré rozbít nadpisy, odrážkami, odlehčit vyjmutím poznámek pod čarou atp. Doplňky textu: fotografie, kresby, grafy, tabulky – Korektura: obsahová, jazyková, slohová (víc očí víc vidí) 3.Správné umístění; – médium, čas, způsob 5.5. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

6 Zásady dobrého psaní Tvořivá práce s pravdivými informacemi Obsah je prvotní, forma jej podporuje Styl (osobitost, emoce, respektování některých tabu) Správná volba žánru: popis + citace, poznámky, označené komentáře, dodatečná fakta, infotaiment rozsah 6.6. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

7 Typy textů z pera TM Tisková zpráva Press kit (soubor tiskových informací) Článek („PR článek“) Newsletter Firemní časopis Direct mail Dopisy Pozvánky Tiskoviny k akcím 7.7. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

8 Tisková zpráva Relativně krátký text, sdělující novou skutečnost, připravený tak, aby mohl být převzat do médií (zásada převrácené pyramidy – od základní informace k těm ostatním). Základní struktura: – Titulek: výstižný, korektní, nápaditý, vzbuzující zájem o obsah – Domicil: důležité pro novináře, zdůraznění místa i času může mít velký význam – Hlavní sdělení: „kdo, co, kdy, kde“, to jsou hlavní sdělení, pak následuje „jak a proč“ – další části: argumentace, rozvíjející ?proč“, souvislosti, reference, citace, informace o subjektu – Kontakt Nejdůležitější zásady: – hlavní sdělení jako první, pak vše ostatní; neobohacovat zprávu o další souvislosti, nejsou-li úplně podstatné; odstranit všechna nedůležitá adjektiva, zejména sebechválu; krátké věty; každé slovo musí být důležité, žádná vata. 8.8. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

9 Zdá se to být samozřejmé, ale Gramatika (skloňování, časování, pravopis, úloha nespisovných výrazů) Stylistika (trpný rod, chybné předložky, cizí slova, více jak - více než, movitý – mohovitý) Pravdivost (litera scripta manet) Jazyková čistota (cizojazyčné zlozvyky) (vše se lze naučit nebo se v případě potřeby poučit) 9.9. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

10 Jak mluvit ? 10. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

11 Michale Douglas: Money never sleeps 11. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

12

13 Výhody a úskalí mluveného slova Dodatečná sdělení – Projev emocí – Zdůraznění, zpochybnění, zlehčení Dodatečné nástroje – Poloha a barva hlasu – Intonace, výslovnost, frázování Veřejný projev (TV, vystoupení) – Mimika, gestikulace, řeč těla – Podpůrné prostředky (kresby, grafy) – Zjev, oblečení, vystupování Nevýhody – Rušivý vliv prostředí – Nižší úroveň zainteresovanosti a informovanosti posluchačů – Snížená schopnost posluchačů vnímat a chápat daný problém 13. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

14 Co definuje kvalitního řečníka Paměť (rychlé vybavování argumentů, souvislostí, parametrů, definic, čísel) Inteligence (logické řazení, vtažení do problému) Slovní zásoba (přesné vystižení podstaty, zvýšení zajímavosti, gramatika, která neruší) Schopnost empatie (reflexe pocitů recipientů) Využití periferních výrazových prostředků (hlas, rytmus, mimika, gestikulace) 14. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

15 Jak se zdokonalit Paměť (pexeso, popis obrázku, volná interpretace textu, včerejšek) Slovní zásoba (cílená četba beletrie) Trénink (diktafon, kamera) Důkladná příprava každého vystoupení Sebereflexe, skromnost 15. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

16 Mluvení v médiích - interview Tři faktory úspěšnosti – Kvalita přípravy Klíčová sdělení, argumenty, čísla, fakta Znalost daného média a novináře, charakter, styl, technologie Počítat i s nepříjemnostmi – Schopnost přesvědčivé formulace Nasazení, energičnost, motivace Jasná a stručná vyjádření Reakce na otázky Logicky a přehledně řadit argumenty Neváhat – Dobrý kontakt s novinářem (nepoučovat, bez konfrontace) 16. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

17 Techniky v interview Volba vhodné roviny Převzetí iniciativy (veřejnost by mohlo zajímat …, Možná nebudete věřit, že …) Překlenutí od negativního k pozitivnímu (to je obecně pravda, ale v našem případě …, Dlouhá léta platilo, ale dnes …, Lze se na to podívat i z druhé strany …) Zdůraznění (to je pravda, ale nejdůležitější je …) Doložení (grafy, čísla, statistiky, zkušenosti jiných) Kouzlo osobnosti (připravené poznámky, formulace, headliny) 17. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

18 Specifika interview pro tisk Více času, hlubší záběr (30-60 min), připravení novináři, možnost variability témat! Natáčení rozhovoru – kontrola V projevu dobré respektovat, že – Emoce se do výsledku nepromítnou – Co se řeklo, to se může otisknout – Nemusí být otištěno vše, přímá řeč se prokládá komentáři, dalšími sděleními, fakty Autorizace není povinná, ale kontrola je praktická 18. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

19 Specifika interview pro rozhlas Zpravodajský rozhovor – pouze výňatek Publicistický rozhovor – větší prostor, vnitřní logika, záměr Účast v diskusi Čím stručnější a jasnější, tím úspěšnější Někdy je lepší mlčet 19. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

20 Specifika interview pro televizi Úskalí a kouzla střihu Vystoupení ve zpravodajství a publicistice Účast v besedách Pár dobrých rad do studia – Odpočatý, bez trémy a v dobré náladě – Střízlivé oblečení (pozor na bílou a třpyt) – Příměřená mimika a gestikulace – Výhodná poloha 20. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

21 Ukázka – čeho se lze dočkat 21. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

22

23 Veřejné vystoupení Napsaný projev nebo zpaměti? Šikovná struktura – Otevření tématu, které zaujme – Popis problému – Souvislosti, možnosti řešení, postoje zainteresovaných – Cesta řešení, argumenty pro a proti – Pointa = výzva nebo poučení Varianty – Hvězdice (ukotvení a úvahy různými směry) – Červená nit (soustavné opakování základního faktu) – Substituční logika (rozvíjení tématu paralelně k jednoduchému a dobře známému příměru či příkladu) Úvod rozhoduje (pronikavá otázka, anekdota, historka) Jak skončit (zopakovat fakta, sugestivní otázka, výzva) Diskusní příspěvek (v panelových diskusích atp.): navázat na jiného účastníka, přímo k věci, jednoduše a logicky 23. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz


Stáhnout ppt "Jak psát a jak mluvit 2. Přednáška (v) 6. 1. 2012; 13:45 – 15:15 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing. Martin Švehla"

Podobné prezentace


Reklamy Google