Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE. Osnova Typy prezentace Typy prezentace Příprava prezentace Příprava prezentace Zásady při přípravě a tvorbě prezentace Zásady při přípravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE. Osnova Typy prezentace Typy prezentace Příprava prezentace Příprava prezentace Zásady při přípravě a tvorbě prezentace Zásady při přípravě."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE

2 Osnova Typy prezentace Typy prezentace Příprava prezentace Příprava prezentace Zásady při přípravě a tvorbě prezentace Zásady při přípravě a tvorbě prezentace Možnosti a metody prezentace Možnosti a metody prezentace Chyby při prezentaci Chyby při prezentaci

3 Typy prezentací Přednáška Přednáška Obchodní Obchodní Prodejní Prodejní Webová Webová Osobní Osobní Reklamní Reklamní aj. aj.

4 Příprava prezentace Základ úspěšné prezentace Základ úspěšné prezentace Před zahájením tvorby Před zahájením tvorby Co Co Komu Komu Proč Proč Kde (podmínky, pomůcky) Kde (podmínky, pomůcky)

5 Zásady prezentace Téma musí být Téma musí být Informativní Informativní Pochopitelné Pochopitelné Zajímavé Zajímavé Zábavné Zábavné Jazyk Jazyk vhodný pro dané publikum vhodný pro dané publikum rychlost, hlasitost, jasnost, intonace a gramatická správnost rychlost, hlasitost, jasnost, intonace a gramatická správnost

6 Zásady prezentace Řeč těla Řeč těla Oční kontakt Oční kontakt Vhodně užívat poznámky Vhodně užívat poznámky Nečíst dlouhé pasáže Nečíst dlouhé pasáže Vizuální pomůcky Vizuální pomůcky Vhodné pro danou příležitost Vhodné pro danou příležitost Podpůrné Podpůrné Jasné Jasné

7 Možnosti prezentace mluvčí hovoří spatra mluvčí hovoří spatra čtená čtená kombinace obou kombinace obou

8 Výběr prezentační metody Vedená Vedená Automatická Automatická Interaktivní Interaktivní

9 Vedená standardní typ standardní typ přednášející komentuje snímky přednášející komentuje snímky obsahuje jen základní body obsahuje jen základní body

10 Automatická S komentářem S komentářem  běží automaticky s nahraným mluveným komentářem Bez komentáře Bez komentáře  všechny informace na snímcích  je kratší  projekce neustále dokola  vhodná animace textu  videoklipy

11 Interaktivní bez přítomnosti autora bez přítomnosti autora ovládána uživatelem ovládána uživatelem ovládací prvky ovládací prvky

12 Chyby při prezentaci Špatný odhad času Špatný odhad času Špatná artikulace či tichá řeč Špatná artikulace či tichá řeč Špatná intonace či modulace hlasu Špatná intonace či modulace hlasu Viditelný stres či tréma Viditelný stres či tréma Monotónnost nebo nevhodná skladba vět Monotónnost nebo nevhodná skladba vět Obracení se zády k posluchačům Obracení se zády k posluchačům Neposkytování zpětné vazby Neposkytování zpětné vazby

13 ZÁSADY PŘI TVORBĚ PREZENTACE

14 Pamatujte, že nejúčinnější prezentace jsou ty nejjednodušší nejúčinnější prezentace jsou ty nejjednodušší důležitý ostrý kontrast mezi slovy, grafickými objekty a pozadím důležitý ostrý kontrast mezi slovy, grafickými objekty a pozadím hvězda

15 Pamatujte, že Používej standardní font písma – bezpatkové Používej standardní font písma – bezpatkové ARIAL ARIAL CALIBRI CALIBRI TAHOMA TAHOMA VERDANA …. VERDANA …. Velikost písma Velikost písma 30-32 bodů 30-32 bodů

16 Pamatujte, že používejte odrážky používejte odrážky prezentace je pouze vodítko prezentace je pouze vodítko snímky - doplnění mluvené prezentace snímky - doplnění mluvené prezentace

17 Kryštof Kolumbus (asi 31. října 1451 – 20. května 1506) byl mořeplavec, kolonizátor a navigátor narozený v Janově v severozápadní Itálii. Ve službách Katolických králů Španělska uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský oceán, které v Evropě probudily zájem o nový kontinent, později nazvaný Amerika. Tyto výpravy a Kolumbovy snahy o založení trvalých sídel na Hispaniole zahájily španělskou kolonizaci, která vyústila v soutěž evropských mocností o kolonizaci Jižní i Severní Ameriky. V době, kdy začínala evropská světovláda i hospodářská soutěž mezi evropskými královstvími, která se snažila zbohatnout zakládáním obchodních cest a kolonií, získal Kolumbův návrh na dosažení Asie obeplutím Země západním směrem podporu u španělského královského dvora, který v něm viděl naději pro obchody s kořením. Během své první cesty v roce 1492 dosáhl Kolumbus místo plánovaného Japonska břehů Bahamských ostrovů a přistál na místě, které pojmenoval San Salvador. Během třech dalších výprav navštívil Velké i Malé Antily a pobřeží Venezuely a Střední Ameriky, které zabral pro Španělské impérium. Kryštof Kolumbus (asi 31. října 1451 – 20. května 1506) byl mořeplavec, kolonizátor a navigátor narozený v Janově v severozápadní Itálii. Ve službách Katolických králů Španělska uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský oceán, které v Evropě probudily zájem o nový kontinent, později nazvaný Amerika. Tyto výpravy a Kolumbovy snahy o založení trvalých sídel na Hispaniole zahájily španělskou kolonizaci, která vyústila v soutěž evropských mocností o kolonizaci Jižní i Severní Ameriky. V době, kdy začínala evropská světovláda i hospodářská soutěž mezi evropskými královstvími, která se snažila zbohatnout zakládáním obchodních cest a kolonií, získal Kolumbův návrh na dosažení Asie obeplutím Země západním směrem podporu u španělského královského dvora, který v něm viděl naději pro obchody s kořením. Během své první cesty v roce 1492 dosáhl Kolumbus místo plánovaného Japonska břehů Bahamských ostrovů a přistál na místě, které pojmenoval San Salvador. Během třech dalších výprav navštívil Velké i Malé Antily a pobřeží Venezuely a Střední Ameriky, které zabral pro Španělské impérium. Kryštof Kolumbus31. října145120. května1506 mořeplaveckolonizátornavigátorJanověItáliiKatolických králůŠpanělskačtyřiAtlantský oceánEvropěkontinentAmerikasídelHispaniole španělskou kolonizacimocnostíJižníSeverníhospodářská soutěžkrálovstvímiobchodních cestkoloniíAsieZemězápadnímšpanělského královského dvoranadějiobchodykořením1492JaponskabřehůBahamských ostrovůSan SalvadorVelkéMalé AntilypobřežíVenezuelyStřední AmerikyŠpanělské impérium Kryštof Kolumbus31. října145120. května1506 mořeplaveckolonizátornavigátorJanověItáliiKatolických králůŠpanělskačtyřiAtlantský oceánEvropěkontinentAmerikasídelHispaniole španělskou kolonizacimocnostíJižníSeverníhospodářská soutěžkrálovstvímiobchodních cestkoloniíAsieZemězápadnímšpanělského královského dvoranadějiobchodykořením1492JaponskabřehůBahamských ostrovůSan SalvadorVelkéMalé AntilypobřežíVenezuelyStřední AmerikyŠpanělské impérium

18 KRYŠTOF KOLUMBUS KRYŠTOF KOLUMBUS asi 31. října 1451 (Janov) – 20. května 1506 asi 31. října 1451 (Janov) – 20. května 1506 Mořeplavec Mořeplavec Kolonizátor Kolonizátor Navigátor Navigátor Ve službách králů Španělska Ve službách králů Španělska Čtyři plavby přes Atlantský oceán Čtyři plavby přes Atlantský oceán Nový kontinent, později nazvaný Amerika Nový kontinent, později nazvaný Amerika

19 Pravidlo 5 x 5 Pravidlo 5 x 5 Na snímek maximálně 5 bodů, hesel či odrážek Na snímek maximálně 5 bodů, hesel či odrážek Na řádku maximálně 5 slov Na řádku maximálně 5 slov Nepsat dlouhá souvětí Nepsat dlouhá souvětí Myšlenky formulovat do hesel Myšlenky formulovat do hesel

20 Nejlépe funguje s mluveným komentářem Nejlépe funguje s mluveným komentářem NEČÍST CO JE NA OBRAZOVCE NEČÍST CO JE NA OBRAZOVCE Komentář Komentář Rozšiřuje Rozšiřuje Prohlubuje informace Prohlubuje informace Udržovat zrakový kontakt s posluchači Udržovat zrakový kontakt s posluchači

21 Upoutání pozornosti Upoutání pozornosti Animační efekty Animační efekty Přechodové efekty Přechodové efekty Pohyb textů či objektů přirozené lidskému oku Pohyb textů či objektů přirozené lidskému oku Dodržovat jednotné používání Dodržovat jednotné používání

22 Vizuální atraktivita Vizuální atraktivita Obrázky Obrázky Grafika Grafika Video Video Zdůraznění statistiky Zdůraznění statistiky Graf Graf Obrázek Obrázek

23 Přehled mezd

24 Prezentace musí obsahovat První snímek První snímek Nadpis Nadpis Druhý snímek Druhý snímek Obsah Obsah Poslední snímek(y) Poslední snímek(y) Zdroje Zdroje

25 ŘEČ BAREV

26 Barvy v prezentaci Nevhodně zvolené barvy Nevhodně zvolené barvy Přeplácaná barevná paleta Přeplácaná barevná paleta působí na posluchače nepříjemně působí na posluchače nepříjemně

27 Barvy v prezentaci Nevkusné Nevkusné Šablony v PowerPointu Šablony v PowerPointu Návrhy barevných přechodů Návrhy barevných přechodů

28 Zelená Barva života Barva naděje Uklidňující Vyvolávádiskusi Čím světlejší, tím energičtější

29 Modrá Vyvolává důvěru Konzervativní Zklidňující Zpomaluje puls a dech Nejpoužívanější barva Snaha po odlišení pomocí grafiky

30 Žlutá Barva volnosti, lehkosti Vyvolává neklid až rozčilení Používejme méně syté tóny Barva slunečních paprsků Energická, povzbuzující

31 Černá Vyjadřuje minulost, čísla minulého roku Barva smutku, depresivní Vhodná pro dělení částí

32 Šedá Neutrální Bez emocí, diskrétní Vyvolává pasivitu Tlumí vzrušení a nesouhlas

33 Červená Červená Emoce Emoce Vzrušení Vzrušení Láska Láska Intenzita Intenzita Agrese Agrese Teplo Teplo

34 Bílá Čistota Vážnost Jednoduchost

35 Vyhněte se barvám Hnědá n Pasivita n Obtížnost, složitost n Touha po rodině, domově, pevných domově, pevných kořenech kořenech n Hledání něčeho pevného a solidního pevného a solidního Fialová Mystično, kouzelno Mystično, kouzelno n Nereálnost n Nehodí se pro důležité informace důležité informace

36 Jaké kombinace nejsou příliš vhodné? zelenou a červenou zelenou a červenou modrou a oranžovou modrou a oranžovou V kombinaci jsou nečitelné V kombinaci jsou nečitelné

37 Doporučení Využijte tradičních barevných kontrastů Využijte tradičních barevných kontrastů

38 TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

39 CHYBY PŘI TVORBĚ PREZENTACE

40 Než začneme tvořit Než začneme tvořit Jasný cíl prezentace Jasný cíl prezentace Prezentace pracovních výsledků Prezentace pracovních výsledků Prezentace projektu - shánění peněz Prezentace projektu - shánění peněz Touha prodat produkt Touha prodat produkt......

41 Použití šablony z Power Pointu Použití šablony z Power Pointu Špatná grafika Špatná grafika Nevhodné barevné řešení Nevhodné barevné řešeníDOPORUČENÍ Vlastní šablona Vlastní šablona Internet Internet V jednoduchosti je krása

42

43 Vše co potřebuji říct si napíšu na snímek Vše co potřebuji říct si napíšu na snímek Nemusím si nic pamatovat Nemusím si nic pamatovat Je to: Je to: Jednodušší Jednodušší Nudnější Nudnější

44 Animace, efekty spíše rozptylují Animace, efekty spíše rozptylují Odvádějí pozornost od důležitého Odvádějí pozornost od důležitého Omyl Omyl Čím víc se to hýbe, tím to upoutá víc pozornosti – a tím víc si to zapamatují Čím víc se to hýbe, tím to upoutá víc pozornosti – a tím víc si to zapamatují

45 Nepříjemné zvuky Nepříjemné zvuky Záleží na cíli prezentace Záleží na cíli prezentace Hudební podkres na pozadí oživí prezentaci Hudební podkres na pozadí oživí prezentaci Zvukový doprovod při změně textu není nejvhodnější Zvukový doprovod při změně textu není nejvhodnějšíDOPORUČENÍ Když už zvuky použít, tak s rozmyslem Když už zvuky použít, tak s rozmyslem

46 Nevhodné obrázky Nevhodné obrázkyDOPORUČENÍ Použijte obrázek, který se k obsahu hodí Použijte obrázek, který se k obsahu hodí Působí emočně na posluchače Působí emočně na posluchače

47 Skontrolujte si opčas chibi!!! Skontrolujte si opčas chibi!!! Červeně podtržený text není dekorace Červeně podtržený text není dekorace

48 POWERPOINT

49 Základní pojmy Prezentace Prezentace Sekvence za sebou řazených snímků Sekvence za sebou řazených snímků Dokument PowerPointu, je typu.ppt,.pptx Dokument PowerPointu, je typu.ppt,.pptx Snímek Snímek Základní prvek prezentace Základní prvek prezentace Pracovní plocha dokumentu Pracovní plocha dokumentu Odpovídá stránce Odpovídá stránce Jsou na něm umístěny objekty Jsou na něm umístěny objekty

50 Základní pojmy Objekt Objekt Prvek vložený do prezentace Prvek vložený do prezentace Existuje nadále samostatně Existuje nadále samostatně Lze ho formátovat Lze ho formátovat (obrázek, textový rám, klipart, automatický tvar) (obrázek, textový rám, klipart, automatický tvar) Předloha Předloha Pozadí prezentace Pozadí prezentace Vkládají se do ní objekty opakující se na všech snímcích prezentace Vkládají se do ní objekty opakující se na všech snímcích prezentace

51 Základní pojmy Pravítko Pravítko Pomocná lišta pro snadnější umísťování objektů Pomocná lišta pro snadnější umísťování objektů Vodítka Vodítka pomocné čáry, svislé nebo vodorovné pomocné čáry, svislé nebo vodorovné Přechod snímku Přechod snímku Způsob přechodu jednoho snímku v druhý Způsob přechodu jednoho snímku v druhý

52 Základní pojmy Animace Animace Promítání objektů na ploše snímku Promítání objektů na ploše snímku Časování Časování Předem definovaný časový rozvrh prezentace Předem definovaný časový rozvrh prezentace Určuje Určuje Kdy se objeví objekty na ploše snímku Kdy se objeví objekty na ploše snímku Kdy přejde jeden snímek v druhý Kdy přejde jeden snímek v druhý

53 Zobrazení dokumentu normální normální normální zobrazí vybraný snímek zobrazí vybraný snímek slouží k editaci a úpravě snímků slouží k editaci a úpravě snímků řazení snímků řazení snímků řazení snímků řazení snímků miniatury snímků v pořadí jejich řazení miniatury snímků v pořadí jejich řazení osnova osnova osnova hierarchická struktura prezentace hierarchická struktura prezentace nadpisy 1. úrovně jsou i nadpisy snímků nadpisy 1. úrovně jsou i nadpisy snímků lze editovat lze editovat

54

55

56

57 Zobrazení dokumentu prezentace – zobrazí prezentaci tak, jak je určena pro diváka (na celou obrazovku) počínaje od vybraného snímku. Lze ji zastavit stiskem klávesy Esc nebo z místní nabídky příkazem Konec prezentace. Nejrychleji sem přejdete stiskem F5. prezentace – zobrazí prezentaci tak, jak je určena pro diváka (na celou obrazovku) počínaje od vybraného snímku. Lze ji zastavit stiskem klávesy Esc nebo z místní nabídky příkazem Konec prezentace. Nejrychleji sem přejdete stiskem F5. poznámky – obrazovka připomíná Word, rámeček pro poznámky slouží lektorovi. Vložené poznámky jsou normálně skryty, zobrazí se pouze v tomto zobrazení nebo při projekci příkazem Poznámky lektora z místní nabídky. poznámky – obrazovka připomíná Word, rámeček pro poznámky slouží lektorovi. Vložené poznámky jsou normálně skryty, zobrazí se pouze v tomto zobrazení nebo při projekci příkazem Poznámky lektora z místní nabídky.

58 Práce se snímky Vkládání snímku Vkládání snímku Rozvržení nového snímku Rozvržení nového snímku Odstraňování snímků Odstraňování snímků Změna pořadí snímků Změna pořadí snímků Kopírování snímků Kopírování snímků Přesun a kopírování snímků mezi prezentacemi Přesun a kopírování snímků mezi prezentacemi Vložení snímků z jiné prezentace Vložení snímků z jiné prezentace Uložení prezentace Uložení prezentace

59 Další textové možnosti Vložení symbolů Vložení symbolů Datum a čas Datum a čas Číslo snímku Číslo snímku Textové efekty (WordArt) Textové efekty (WordArt)

60 Tabulka Vytvoření tabulky Vytvoření tabulky A) Panel nástrojů - Standartní C) Panel nástrojů – Tabulky a ohraničení B) Vložit - Tabulka

61 Práce s objekty Zarovnání objektů Zarovnání objektů Vrstvení objektů Vrstvení objektů Seskupování objektů Seskupování objektů Stíny a trojrozměrné efekty Stíny a trojrozměrné efekty Vložení obrázku Vložení obrázku Vytvoření fotoalba Vytvoření fotoalba Kreslení Kreslení Diagramy Diagramy

62 Multimédia v prezentaci Hudba a zvuk Hudba a zvuk Vložení zvuku jako ikony Vložení zvuku jako ikony Přiřazení zvuku objektu Přiřazení zvuku objektu Přiřazení zvuku animačnímu efektu Přiřazení zvuku animačnímu efektu Přiřazení zvuku přechodu snímku Přiřazení zvuku přechodu snímku Přehrání skladby z CD Přehrání skladby z CD

63 OBRÁZKY V PREZENTACI

64 Obrázky v prezentaci „Mysl nikdy nemyslí bez obrázku." „Mysl nikdy nemyslí bez obrázku."Aristoteles Obrázek Obrázek Stejný význam jako slova Stejný význam jako slova Není jen „na přikrášlení“ Není jen „na přikrášlení“ Na celý snímek + komentář Na celý snímek + komentář

65 Sdělení informaci pomocí obrázku Místo slov obrázek Místo slov obrázek Myšlenka vyjádřena vizuálním způsobem Myšlenka vyjádřena vizuálním způsobem Informace + obrázek Informace + obrázek Snadnější zapamatování Snadnější zapamatování

66 Rozdělte snímek na polovinu Vyberte vhodný obrázek Vyberte vhodný obrázek Text umístěte po straně Text umístěte po straně Nutnost redukce textu na snímku Nutnost redukce textu na snímku Nemusíte dodržovat jasné dělení na polovinu Nemusíte dodržovat jasné dělení na polovinu Použít speciální efekty pro obrázky Použít speciální efekty pro obrázky

67

68 Několik detailů pro práci s objekty Hlídejte si barevnost Hlídejte si barevnost Prezentace není přehlídka celého barevného spektra Prezentace není přehlídka celého barevného spektra Volte střízlivé barvy – přesvědčivější Volte střízlivé barvy – přesvědčivější

69 Několik detailů pro práci s objekty Statistiku vysvětlujte jednoduchými grafy Statistiku vysvětlujte jednoduchými grafy Vytvořit v Excelu Vytvořit v Excelu Překopírovat jako obrázek Překopírovat jako obrázek Barvy přizpůsobit barevnému schématu prezentace Barvy přizpůsobit barevnému schématu prezentace

70 Kliparty Mohou pomoci sdělit význam Mohou pomoci sdělit význam Pozor na několik drobností Pozor na několik drobností Nepřebírejte „celý" klipart Nepřebírejte „celý" klipart Šetřete s kliparty Šetřete s kliparty Nevhodný klipart - z prezentace kýč Nevhodný klipart - z prezentace kýč


Stáhnout ppt "PREZENTACE. Osnova Typy prezentace Typy prezentace Příprava prezentace Příprava prezentace Zásady při přípravě a tvorbě prezentace Zásady při přípravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google